Xổ Số Vũng Tàu 30 ngày

XSVT 7 ngày

XSVT 10 ngày

XSVT 50 ngày

XSVT 90 ngày

XSVT 160 ngày

Giải tám 12
Giải bảy 681
Giải sáu 4409 2363 8962
Giải năm 4549
Giải tư 55361 36357 45001 74609
74031 63124 78477
Giải ba 64475 58055
Giải nhì 45999
Giải nhất 01558
Đặc biệt 566289
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 09, 09
1 12
2 24
3 31
4 49
5 55, 57
6 61, 62, 63
7 75, 77
8 81, 89
9 99
Đuôi Lô tô
0
1 01, 31, 61, 81
2 12, 62
3 63
4 24
5 55, 75
6
7 57, 77
8
9 09, 09, 49, 89, 99
Giải tám 75
Giải bảy 860
Giải sáu 2172 2192 5865
Giải năm 3128
Giải tư 51519 31563 75937 91419
35746 61849 04195
Giải ba 53530 59288
Giải nhì 56839
Giải nhất 50420
Đặc biệt 790795
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 19, 19
2 28
3 30, 37, 39
4 46, 49
5
6 60, 63, 65
7 72, 75
8 88
9 92, 95, 95
Đuôi Lô tô
0 , 30, 60
1
2 72, 92
3 63
4
5 65, 75, 95, 95
6 46
7 37
8 28, 88
9 19, 19, 39, 49
Giải tám 83
Giải bảy 213
Giải sáu 4613 3754 7479
Giải năm 6487
Giải tư 01806 10709 71620 97551
97295 39141 02265
Giải ba 29637 94124
Giải nhì 39555
Giải nhất 90950
Đặc biệt 171253
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 06, 09
1 13, 13
2 20, 24
3 37
4 41
5 51, 53, 54, 55
6 65
7 79
8 83, 87
9 95
Đuôi Lô tô
0 , 20
1 41, 51
2
3 13, 13, 53, 83
4 24, 54
5 55, 65, 95
6 06
7 37, 87
8
9 09, 79
Giải tám 48
Giải bảy 626
Giải sáu 5027 7968 9860
Giải năm 0376
Giải tư 93217 72750 60138 89205
28973 63780 77437
Giải ba 02246 43830
Giải nhì 37138
Giải nhất 59176
Đặc biệt 686404
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 04, 05
1 17
2 26, 27
3 30, 37, 38, 38
4 46, 48
5 50
6 60, 68
7 73, 76
8 80
9
Đuôi Lô tô
0 , 30, 50, 60, 80
1
2
3 73
4 04
5 05
6 26, 46, 76
7 17, 27, 37
8 38, 38, 48, 68
9
Giải tám 93
Giải bảy 108
Giải sáu 1826 9908 2235
Giải năm 6489
Giải tư 85641 55685 77578 03739
01920 74957 64331
Giải ba 53875 78573
Giải nhì 47240
Giải nhất 33388
Đặc biệt 045594
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 08, 08
1
2 20, 26
3 31, 35, 39
4 40, 41
5 57
6
7 73, 75, 78
8 85, 89
9 93, 94
Đuôi Lô tô
0 , 20, 40
1 31, 41
2
3 73, 93
4 94
5 35, 75, 85
6 26
7 57
8 08, 08, 78
9 39, 89
Giải tám 79
Giải bảy 894
Giải sáu 3074 0470 6500
Giải năm 5577
Giải tư 60149 70425 20210 11822
78795 96756 97184
Giải ba 19529 05841
Giải nhì 87381
Giải nhất 15789
Đặc biệt 422978
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00
1 10
2 22, 25, 29
3
4 41, 49
5 56
6
7 70, 74, 77, 78, 79
8 81, 84
9 94, 95
Đuôi Lô tô
0 , 00, 10, 70
1 41, 81
2 22
3
4 74, 84, 94
5 25, 95
6 56
7 77
8 78
9 29, 49, 79
Giải tám 28
Giải bảy 012
Giải sáu 5705 1397 1731
Giải năm 5139
Giải tư 56325 07288 55741 56866
04063 79669 80819
Giải ba 42785 08306
Giải nhì 17161
Giải nhất 26717
Đặc biệt 310867
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 05, 06
1 12, 19
2 25, 28
3 31, 39
4 41
5
6 61, 63, 66, 67, 69
7
8 85, 88
9 97
Đuôi Lô tô
0
1 31, 41, 61
2 12
3 63
4
5 05, 25, 85
6 06, 66
7 67, 97
8 28, 88
9 19, 39, 69
Giải tám 64
Giải bảy 625
Giải sáu 2729 2452 8663
Giải năm 2051
Giải tư 23838 08618 50928 40687
15130 09295 42198
Giải ba 61766 21872
Giải nhì 24343
Giải nhất 17414
Đặc biệt 851446
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 18
2 25, 28, 29
3 30, 38
4 43, 46
5 51, 52
6 63, 64, 66
7 72
8 87
9 95, 98
Đuôi Lô tô
0 , 30
1 51
2 52, 72
3 43, 63
4 64
5 25, 95
6 46, 66
7 87
8 18, 28, 38, 98
9 29
Giải tám 45
Giải bảy 397
Giải sáu 4036 8303 5939
Giải năm 0400
Giải tư 93938 86872 79665 55237
26177 72799 22008
Giải ba 33224 97359
Giải nhì 80874
Giải nhất 85053
Đặc biệt 634657
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 03, 08
1
2 24
3 36, 37, 38, 39
4 45
5 57, 59
6 65
7 72, 74, 77
8
9 97, 99
Đuôi Lô tô
0 , 00
1
2 72
3 03
4 24, 74
5 45, 65
6 36
7 37, 57, 77, 97
8 08, 38
9 39, 59, 99
Giải tám 32
Giải bảy 165
Giải sáu 3605 7148 4964
Giải năm 1471
Giải tư 91590 52834 39791 60405
22181 47537 38303
Giải ba 05330 00113
Giải nhì 24892
Giải nhất 59913
Đặc biệt 982079
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03, 05, 05
1 13
2
3 30, 32, 34, 37
4 48
5
6 64, 65
7 71, 79
8 81
9 90, 91, 92
Đuôi Lô tô
0 , 30, 90
1 71, 81, 91
2 32, 92
3 03, 13
4 34, 64
5 05, 05, 65
6
7 37
8 48
9 79
Giải tám 79
Giải bảy 250
Giải sáu 1218 7351 6807
Giải năm 3380
Giải tư 08613 22089 42283 00131
91778 72197 54312
Giải ba 00693 29677
Giải nhì 87980
Giải nhất 61612
Đặc biệt 170917
Phóng to
Đầu Lô tô
0 07
1 12, 13, 17, 18
2 2
3 31
4
5 50, 51
6
7 77, 78, 79
8 80, 80, 83, 89
9 93, 97
Đuôi Lô tô
0 2 , 50, 80, 80
1 31, 51
2 12
3 13, 83, 93
4
5
6
7 07, 17, 77, 97
8 18, 78
9 79, 89
Giải tám 38
Giải bảy 342
Giải sáu 2347 6399 4276
Giải năm 9703
Giải tư 73920 45459 44405 34417
85869 96384 10348
Giải ba 93531 46699
Giải nhì 36050
Giải nhất 50350
Đặc biệt 849725
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0 , 03, 05
1 17
2 20, 25
3 31, 38
4 42, 47, 48
5 50, 59
6 69
7 76
8 84
9 99, 99
Đuôi Lô tô
0 0 , 20, 50
1 31
2 42
3 03
4 84
5 05, 25
6 76
7 17, 47
8 38, 48
9 59, 69, 99, 99
Giải tám 95
Giải bảy 163
Giải sáu 2842 1002 3497
Giải năm 1456
Giải tư 50239 22502 14015 80036
74308 24604 55188
Giải ba 18421 05889
Giải nhì 93625
Giải nhất 59258
Đặc biệt 760839
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 02, 04, 08
1 15
2 21, 25
3 36, 39, 39
4 42
5 56
6 63
7
8 8 , 88, 89
9 95, 97
Đuôi Lô tô
0 8
1 21
2 02, 02, 42
3 63
4 04
5 15, 25, 95
6 36, 56
7 97
8 08, 88
9 39, 39, 89
Giải tám 60
Giải bảy 585
Giải sáu 4059 3694 5144
Giải năm 4090
Giải tư 81725 93585 75824 81792
31468 11714 84948
Giải ba 74804 53727
Giải nhì 42445
Giải nhất 72322
Đặc biệt 165010
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04
1 10, 14
2 2 , 24, 25, 27
3
4 44, 45, 48
5 59
6 60, 68
7
8 85, 85
9 90, 92, 94
Đuôi Lô tô
0 10, 2 , 60, 90
1
2 92
3
4 04, 14, 24, 44, 94
5 25, 45, 85, 85
6
7 27
8 48, 68
9 59
Giải tám 08
Giải bảy 577
Giải sáu 5238 7004 1484
Giải năm 7637
Giải tư 26148 24535 88713 07250
46679 08273 87619
Giải ba 33401 24987
Giải nhì 98687
Giải nhất 98446
Đặc biệt 637368
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 04, 08
1 13, 19
2
3 35, 37, 38
4 48
5 50
6 6 , 68
7 73, 77, 79
8 84, 87, 87
9
Đuôi Lô tô
0 50, 6
1 01
2
3 13, 73
4 04, 84
5 35
6
7 37, 77, 87, 87
8 08, 38, 48, 68
9 19, 79
Giải tám 34
Giải bảy 648
Giải sáu 4642 5527 3452
Giải năm 3282
Giải tư 40068 29952 98505 12930
44825 70758 11176
Giải ba 13559 20068
Giải nhì 08255
Giải nhất 26167
Đặc biệt 749429
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05
1
2 25, 27, 29
3 30, 34
4 42, 48
5 52, 52, 55, 58, 59
6 68, 68
7 7 , 76
8 82
9
Đuôi Lô tô
0 30, 7
1
2 42, 52, 52, 82
3
4 34
5 05, 25, 55
6 76
7 27
8 48, 58, 68, 68
9 29, 59
Giải tám 99
Giải bảy 437
Giải sáu 7630 3567 4523
Giải năm 0601
Giải tư 81138 96507 65490 85232
96331 01587 20972
Giải ba 73814 73582
Giải nhì 43796
Giải nhất 88979
Đặc biệt 593177
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 07
1 14
2 23
3 30, 31, 32, 37, 38
4
5
6 67
7 72, 77
8 82, 87
9 9 , 90, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 9 , 90
1 01, 31
2 32, 72, 82
3 23
4 14
5
6 96
7 07, 37, 67, 77, 87
8 38
9 99
Giải tám 16
Giải bảy 552
Giải sáu 0218 4399 8718
Giải năm 7147
Giải tư 15123 18003 62525 61154
49840 96487 13194
Giải ba 60099 19272
Giải nhì 06385
Giải nhất 90595
Đặc biệt 260723
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03
1 16, 18, 18
2 23, 23, 25
3
4 40, 47
5 5 , 52, 54
6
7 72
8 85, 87
9 94, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 5
1
2 52, 72
3 03, 23, 23
4 54, 94
5 25, 85
6 16
7 47, 87
8 18, 18
9 99, 99
Giải tám 55
Giải bảy 381
Giải sáu 7702 3848 4207
Giải năm 7767
Giải tư 28276 49467 04615 59270
51526 54515 40489
Giải ba 47400 92008
Giải nhì 33963
Giải nhất 78207
Đặc biệt 949449
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 02, 07, 08
1 15, 15
2 26
3
4 48, 49
5 55
6 63, 67, 67
7 7 , 70, 76
8 81, 89
9
Đuôi Lô tô
0 00, 7 , 70
1 81
2 02
3 63
4
5 15, 15, 55
6 26, 76
7 07, 67, 67
8 08, 48
9 49, 89
Giải tám 86
Giải bảy 091
Giải sáu 3731 7835 2639
Giải năm 2992
Giải tư 21320 23033 75106 31773
23378 46203 41655
Giải ba 24251 80141
Giải nhì 66182
Giải nhất 97255
Đặc biệt 108232
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 06
1
2 20
3 31, 32, 33, 35, 39
4 41
5 5 , 51, 55
6
7 73, 78
8 82, 86
9 91, 92
Đuôi Lô tô
0 20, 5
1 31, 41, 51, 91
2 32, 82, 92
3 03, 33, 73
4
5 35, 55
6 06, 86
7
8 78
9 39
Giải tám 76
Giải bảy 216
Giải sáu 3388 7346 2811
Giải năm 2714
Giải tư 35988 88942 29497 02797
59960 64700 19952
Giải ba 76362 75087
Giải nhì 95876
Giải nhất 94561
Đặc biệt 738960
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00
1 1 , 11, 14, 16
2
3
4 42, 46
5 52
6 60, 60, 62
7 76, 76
8 87, 88, 88
9 97, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 1 , 60, 60
1 11
2 42, 52, 62
3
4 14
5
6 16, 46, 76, 76
7 87, 97, 97
8 88, 88
9
Giải tám 25
Giải bảy 761
Giải sáu 0736 6934 6407
Giải năm 2366
Giải tư 05201 45092 88811 57484
22536 06144 56773
Giải ba 72010 13426
Giải nhì 91174
Giải nhất 28730
Đặc biệt 365720
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0 , 01, 07
1 10, 11
2 20, 25, 26
3 34, 36, 36
4 44
5
6 61, 66
7 73, 74
8 84
9 92
Đuôi Lô tô
0 0 , 10, 20
1 01, 11, 61
2 92
3 73
4 34, 44, 74, 84
5 25
6 26, 36, 36, 66
7 07
8
9
Giải tám 75
Giải bảy 737
Giải sáu 3653 8256 7618
Giải năm 9516
Giải tư 21592 31816 83051 79550
88325 23489 72573
Giải ba 40046 62324
Giải nhì 75065
Giải nhất 02262
Đặc biệt 522118
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 16, 16, 18, 18
2 2 , 24, 25
3 37
4 46
5 50, 51, 53, 56
6 65
7 73, 75
8 89
9 92
Đuôi Lô tô
0 2 , 50
1 51
2 92
3 53, 73
4 24
5 25, 65, 75
6 16, 16, 46, 56
7 37
8 18, 18
9 89
Giải tám 35
Giải bảy 924
Giải sáu 4877 0754 2811
Giải năm 3465
Giải tư 61832 27936 64503 84577
60354 92941 04461
Giải ba 17179 08207
Giải nhì 56683
Giải nhất 72169
Đặc biệt 545004
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 04, 07
1 11
2 24
3 32, 35, 36
4 41
5 54, 54
6 61, 65
7 77, 77, 79
8 83
9 9
Đuôi Lô tô
0 9
1 11, 41, 61
2 32
3 03, 83
4 04, 24, 54, 54
5 35, 65
6 36
7 07, 77, 77
8
9 79
Giải tám 91
Giải bảy 158
Giải sáu 1233 6767 1297
Giải năm 3478
Giải tư 87195 54348 54739 16398
07985 50276 75056
Giải ba 66067 84699
Giải nhì 42181
Giải nhất 42893
Đặc biệt 014904
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04
1
2
3 3 , 33, 39
4 48
5 56, 58
6 67, 67
7 76, 78
8 81, 85
9 91, 95, 97, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 3
1 81, 91
2
3 33
4 04
5 85, 95
6 56, 76
7 67, 67, 97
8 48, 58, 78, 98
9 39, 99
Giải tám 40
Giải bảy 405
Giải sáu 6929 9235 9214
Giải năm 9413
Giải tư 20306 56033 65706 46287
89773 87025 92364
Giải ba 02184 25934
Giải nhì 71002
Giải nhất 65499
Đặc biệt 203968
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 05, 06, 06
1 13, 14
2 25, 29
3 33, 34, 35
4 40
5
6 64, 68
7 73
8 84, 87
9 9
Đuôi Lô tô
0 40, 9
1
2 02
3 13, 33, 73
4 14, 34, 64, 84
5 05, 25, 35
6 06, 06
7 87
8 68
9 29
Giải tám 74
Giải bảy 183
Giải sáu 7506 7067 5482
Giải năm 5101
Giải tư 20465 65088 41615 61537
61976 87257 75715
Giải ba 61199 91242
Giải nhì 02180
Giải nhất 41212
Đặc biệt 012885
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 06
1 15, 15
2 2
3 37
4 42
5 57
6 65, 67
7 74, 76
8 80, 82, 83, 85, 88
9 99
Đuôi Lô tô
0 2 , 80
1 01
2 42, 82
3 83
4 74
5 15, 15, 65, 85
6 06, 76
7 37, 57, 67
8 88
9 99
Giải tám 60
Giải bảy 508
Giải sáu 9545 6767 9533
Giải năm 6836
Giải tư 49665 75162 30549 51796
78714 39345 30163
Giải ba 43814 54467
Giải nhì 90322
Giải nhất 31266
Đặc biệt 281310
Phóng to
Đầu Lô tô
0 08
1 10, 14, 14
2 22
3 33, 36
4 45, 45, 49
5
6 6 , 60, 62, 63, 65, 67, 67
7
8
9 96
Đuôi Lô tô
0 10, 6 , 60
1
2 22, 62
3 33, 63
4 14, 14
5 45, 45, 65
6 36, 96
7 67, 67
8 08
9 49
Giải tám 09
Giải bảy 729
Giải sáu 1032 1626 9500
Giải năm 8819
Giải tư 82454 33323 92279 96755
24029 64820 83425
Giải ba 24053 79376
Giải nhì 75427
Giải nhất 17941
Đặc biệt 437014
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 09
1 1 , 14, 19
2 20, 23, 25, 26, 27, 29, 29
3 32
4
5 53, 54, 55
6
7 76, 79
8
9
Đuôi Lô tô
0 00, 1 , 20
1
2 32
3 23, 53
4 14, 54
5 25, 55
6 26, 76
7 27
8
9 09, 19, 29, 29, 79
Giải tám 18
Giải bảy 471
Giải sáu 4311 8098 1773
Giải năm 6033
Giải tư 59137 21536 29034 75974
57385 50072 63213
Giải ba 66626 78925
Giải nhì 37157
Giải nhất 17463
Đặc biệt 785262
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 11, 13, 18
2 25, 26
3 3 , 33, 34, 36, 37
4
5 57
6 62
7 71, 72, 73, 74
8 85
9 98
Đuôi Lô tô
0 3
1 11, 71
2 62, 72
3 13, 33, 73
4 34, 74
5 25, 85
6 26, 36
7 37, 57
8 18, 98
9
Chia sẻ
nastyvidetube johnedwinpheLps daynghequenga formuLar-shop jaywhitneyreaLestate detectivewaLterwright griLLage-et-cLoture impaLabusiness evansavionics cheLseahoover educationedgepk hardwoodfLoorcontractors-in vermietung-auf-syLt ahmetsukrubahadir thebungaLowpoorva equipe-equipe jardinerosenmadrid cuartetomozartarequipa Lekartingdepoitiers de-saintsviewmusic mark1airforce oficenterchipiona jogosdecoLorirgratis supersonictubevehicLe irwinpoLishing bichaLo fibstaLkertrading