Xổ Số Vĩnh Long 30 ngày

XSVL 7 ngày

XSVL 10 ngày

XSVL 50 ngày

XSVL 90 ngày

XSVL 160 ngày

Giải tám 39
Giải bảy 016
Giải sáu 3083 9567 4250
Giải năm 5794
Giải tư 57864 74877 30479 72508
41266 56146 07528
Giải ba 79184 15563
Giải nhì 71320
Giải nhất 32496
Đặc biệt 170217
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 08
1 16, 17
2 20, 28
3 39
4 46
5 50
6 63, 64, 66, 67
7 77, 79
8 83, 84
9 94
Đuôi Lô tô
0 , 20, 50
1
2
3 63, 83
4 64, 84, 94
5
6 16, 46, 66
7 17, 67, 77
8 08, 28
9 39, 79
Giải tám 98
Giải bảy 978
Giải sáu 9228 3053 9514
Giải năm 2694
Giải tư 91447 75644 16375 63365
08545 93752 53057
Giải ba 14392 45874
Giải nhì 80817
Giải nhất 81031
Đặc biệt 528265
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 14, 17
2 28
3
4 44, 45, 47
5 52, 53, 57
6 65, 65
7 74, 75, 78
8
9 92, 94, 98
Đuôi Lô tô
0
1
2 52, 92
3 53
4 14, 44, 74, 94
5 45, 65, 65, 75
6
7 17, 47, 57
8 28, 78, 98
9
Giải tám 22
Giải bảy 937
Giải sáu 0242 9428 3402
Giải năm 3045
Giải tư 93940 97284 30461 85152
19381 72136 75088
Giải ba 66040 73912
Giải nhì 27479
Giải nhất 32367
Đặc biệt 293317
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02
1 12, 17
2 22, 28
3 36, 37
4 40, 40, 42, 45
5 52
6 61
7 79
8 81, 84, 88
9
Đuôi Lô tô
0 , 40, 40
1 61, 81
2 02, 12, 22, 42, 52
3
4 84
5 45
6 36
7 17, 37
8 28, 88
9 79
Giải tám 22
Giải bảy 814
Giải sáu 9429 2796 0412
Giải năm 1824
Giải tư 55968 53846 67624 44994
33290 03800 13892
Giải ba 59036 66767
Giải nhì 62239
Giải nhất 90592
Đặc biệt 951703
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 03
1 12, 14
2 22, 24, 24, 29
3 36, 39
4 46
5
6 67, 68
7
8
9 90, 92, 94, 96
Đuôi Lô tô
0 , 00, 90
1
2 12, 22, 92
3 03
4 14, 24, 24, 94
5
6 36, 46, 96
7 67
8 68
9 29, 39
Giải tám 29
Giải bảy 228
Giải sáu 8132 7445 4194
Giải năm 8716
Giải tư 03184 77105 60600 85214
07014 79111 94019
Giải ba 09708 53175
Giải nhì 53426
Giải nhất 41598
Đặc biệt 945974
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 05, 08
1 11, 14, 14, 16, 19
2 26, 28, 29
3 32
4 45
5
6
7 74, 75
8 84
9 94
Đuôi Lô tô
0 , 00
1 11
2 32
3
4 14, 14, 74, 84, 94
5 05, 45, 75
6 16, 26
7
8 08, 28
9 19, 29
Giải tám 65
Giải bảy 010
Giải sáu 9649 4100 0803
Giải năm 5096
Giải tư 00065 61175 29503 39362
31997 48598 70909
Giải ba 74486 99464
Giải nhì 59875
Giải nhất 76706
Đặc biệt 553129
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 03, 03, 09
1 10
2 29
3
4 49
5
6 62, 64, 65, 65
7 75, 75
8 86
9 96, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 , 00, 10
1
2 62
3 03, 03
4 64
5 65, 65, 75, 75
6 86, 96
7 97
8 98
9 09, 29, 49
Giải tám 76
Giải bảy 232
Giải sáu 3260 9364 9502
Giải năm 4840
Giải tư 62735 22178 75929 61740
59902 34296 06606
Giải ba 93285 60602
Giải nhì 45733
Giải nhất 84681
Đặc biệt 012355
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02, 02, 02, 06
1
2 29
3 32, 33, 35
4 40, 40
5 55
6 60, 64
7 76, 78
8 85
9 96
Đuôi Lô tô
0 , 40, 40, 60
1
2 02, 02, 02, 32
3 33
4 64
5 35, 55, 85
6 06, 76, 96
7
8 78
9 29
Giải tám 82
Giải bảy 517
Giải sáu 9302 3526 7540
Giải năm 7712
Giải tư 29107 07390 03282 18918
85063 69702 23469
Giải ba 08267 49383
Giải nhì 53821
Giải nhất 90270
Đặc biệt 876196
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02, 02, 07
1 12, 17, 18
2 21, 26
3
4 40
5
6 63, 67, 69
7
8 82, 82, 83
9 90, 96
Đuôi Lô tô
0 , 40, 90
1 21
2 02, 02, 12, 82, 82
3 63, 83
4
5
6 26, 96
7 07, 17, 67
8 18
9 69
Giải tám 19
Giải bảy 115
Giải sáu 4248 0900 4089
Giải năm 0429
Giải tư 20172 63559 26645 57742
53077 11981 03503
Giải ba 82589 67826
Giải nhì 24899
Giải nhất 67258
Đặc biệt 779683
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 03
1 15, 19
2 26, 29
3
4 42, 45, 48
5 59
6
7 72, 77
8 81, 83, 89, 89
9 99
Đuôi Lô tô
0 , 00
1 81
2 42, 72
3 03, 83
4
5 15, 45
6 26
7 77
8 48
9 19, 29, 59, 89, 89, 99
Giải tám 03
Giải bảy 314
Giải sáu 7570 8705 2863
Giải năm 8111
Giải tư 37912 83910 42601 34299
67601 22689 46856
Giải ba 05665 03179
Giải nhì 59784
Giải nhất 77336
Đặc biệt 798559
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 01, 03, 05
1 10, 11, 12, 14
2
3
4
5 56, 59
6 63, 65
7 70, 79
8 84, 89
9 99
Đuôi Lô tô
0 , 10, 70
1 01, 01, 11
2 12
3 03, 63
4 14, 84
5 05, 65
6 56
7
8
9 59, 79, 89, 99
Giải tám 06
Giải bảy 083
Giải sáu 5623 5013 2029
Giải năm 7615
Giải tư 78028 26729 98130 08388
60132 46579 25097
Giải ba 06077 36191
Giải nhì 40878
Giải nhất 23728
Đặc biệt 365567
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 06
1 13, 15
2 23, 28, 29, 29
3 30, 32
4
5
6 67
7 77, 78, 79
8 83, 88
9 91, 97
Đuôi Lô tô
0 , 30
1 91
2 32
3 13, 23, 83
4
5 15
6 06
7 67, 77, 97
8 28, 78, 88
9 29, 29, 79
Giải tám 21
Giải bảy 455
Giải sáu 4896 2726 8752
Giải năm 2544
Giải tư 60218 15269 17976 36796
26813 87966 31685
Giải ba 10196 31809
Giải nhì 20284
Giải nhất 49480
Đặc biệt 280219
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0 , 09
1 13, 18, 19
2 21, 26
3
4 44
5 52, 55
6 66, 69
7 76
8 84, 85
9 96, 96, 96
Đuôi Lô tô
0 0
1 21
2 52
3 13
4 44, 84
5 55, 85
6 26, 66, 76, 96, 96, 96
7
8 18
9 09, 19, 69
Giải tám 61
Giải bảy 570
Giải sáu 5746 2286 1841
Giải năm 5560
Giải tư 24944 01860 62844 11277
77057 25327 66596
Giải ba 89389 65328
Giải nhì 81173
Giải nhất 42149
Đặc biệt 820665
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2 27, 28
3
4 41, 44, 44, 46
5 57
6 60, 60, 61, 65
7 70, 73, 77
8 86, 89
9 9 , 96
Đuôi Lô tô
0 60, 60, 70, 9
1 41, 61
2
3 73
4 44, 44
5 65
6 46, 86, 96
7 27, 57, 77
8 28
9 89
Giải tám 36
Giải bảy 189
Giải sáu 0627 5732 4678
Giải năm 7821
Giải tư 99938 95119 74033 16273
33094 26791 85261
Giải ba 49517 38731
Giải nhì 10544
Giải nhất 43428
Đặc biệt 183799
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 17, 19
2 21, 27
3 31, 32, 33, 36, 38
4 44
5
6 61
7 73, 78
8 8 , 89
9 91, 94, 99
Đuôi Lô tô
0 8
1 21, 31, 61, 91
2 32
3 33, 73
4 44, 94
5
6 36
7 17, 27
8 38, 78
9 19, 89, 99
Giải tám 70
Giải bảy 693
Giải sáu 2274 3228 2164
Giải năm 7708
Giải tư 83484 17395 48561 30699
75694 87282 85025
Giải ba 06836 24304
Giải nhì 21752
Giải nhất 98108
Đặc biệt 788536
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 08
1
2 25, 28
3 36, 36
4
5 52
6 61, 64
7 70, 74
8 8 , 82, 84
9 93, 94, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 70, 8
1 61
2 52, 82
3 93
4 04, 64, 74, 84, 94
5 25, 95
6 36, 36
7
8 08, 28
9 99
Giải tám 20
Giải bảy 954
Giải sáu 2896 0954 8101
Giải năm 4075
Giải tư 10589 02565 51865 04128
66394 79043 35340
Giải ba 32028 76378
Giải nhì 76251
Giải nhất 64979
Đặc biệt 028515
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01
1 15
2 20, 28, 28
3
4 40, 43
5 51, 54, 54
6 65, 65
7 75, 78
8 89
9 9 , 94, 96
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 9
1 01, 51
2
3 43
4 54, 54, 94
5 15, 65, 65, 75
6 96
7
8 28, 28, 78
9 89
Giải tám 75
Giải bảy 170
Giải sáu 6081 8316 8958
Giải năm 6311
Giải tư 98951 23245 59553 57204
24804 00545 74749
Giải ba 62707 32348
Giải nhì 25998
Giải nhất 32093
Đặc biệt 972422
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 04, 07
1 11, 16
2 22
3 3
4 45, 45, 48, 49
5 51, 53, 58
6
7 70, 75
8 81
9 98
Đuôi Lô tô
0 3 , 70
1 11, 51, 81
2 22
3 53
4 04, 04
5 45, 45, 75
6 16
7 07
8 48, 58, 98
9 49
Giải tám 29
Giải bảy 547
Giải sáu 8534 3983 7660
Giải năm 9823
Giải tư 29101 96168 43338 87462
59310 56417 58969
Giải ba 62353 64052
Giải nhì 37968
Giải nhất 03749
Đặc biệt 608564
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01
1 10, 17
2 23, 29
3 34, 38
4 47
5 52, 53
6 60, 62, 64, 68, 68, 69
7
8 83
9 9
Đuôi Lô tô
0 10, 60, 9
1 01
2 52, 62
3 23, 53, 83
4 34, 64
5
6
7 17, 47
8 38, 68, 68
9 29, 69
Giải tám 75
Giải bảy 505
Giải sáu 7819 7407 4619
Giải năm 4398
Giải tư 94092 80338 38634 00549
98381 97234 48369
Giải ba 28134 01010
Giải nhì 03030
Giải nhất 34315
Đặc biệt 845391
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 10, 19, 19
2
3 30, 34, 34, 34, 38
4 49
5 5
6 69
7 75
8 81
9 91, 92, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 5
1 81, 91
2 92
3
4 34, 34, 34
5 05, 75
6
7 07
8 38, 98
9 19, 19, 49, 69
Giải tám 42
Giải bảy 332
Giải sáu 6476 8862 5612
Giải năm 4370
Giải tư 53216 73288 03818 24289
87713 63227 18559
Giải ba 50438 80350
Giải nhì 56005
Giải nhất 55551
Đặc biệt 454170
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05
1 1 , 12, 13, 16, 18
2 27
3 32, 38
4 42
5 50, 59
6 62
7 70, 70, 76
8 88, 89
9
Đuôi Lô tô
0 1 , 50, 70, 70
1
2 12, 32, 42, 62
3 13
4
5 05
6 16, 76
7 27
8 18, 38, 88
9 59, 89
Giải tám 64
Giải bảy 208
Giải sáu 3242 4071 3672
Giải năm 9145
Giải tư 47095 82103 60806 83259
52070 73904 66874
Giải ba 16018 78388
Giải nhì 63449
Giải nhất 26794
Đặc biệt 143375
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 04, 06, 08
1 18
2
3
4 4 , 42, 45, 49
5 59
6 64
7 70, 71, 72, 74, 75
8 88
9 95
Đuôi Lô tô
0 4 , 70
1 71
2 42, 72
3 03
4 04, 64, 74
5 45, 75, 95
6 06
7
8 08, 18, 88
9 49, 59
Giải tám 73
Giải bảy 960
Giải sáu 4640 3394 2169
Giải năm 4970
Giải tư 97271 42800 09251 00976
34607 33647 90854
Giải ba 10693 96549
Giải nhì 47086
Giải nhất 42595
Đặc biệt 635487
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 07
1
2
3
4 40, 47, 49
5 5 , 51, 54
6 60, 69
7 70, 71, 73, 76
8 86, 87
9 93, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 5 , 60, 70
1 51, 71
2
3 73, 93
4 54, 94
5
6 76, 86
7 07, 47, 87
8
9 49, 69
Giải tám 27
Giải bảy 348
Giải sáu 4007 6827 3201
Giải năm 2919
Giải tư 83970 81115 73891 42267
46510 14621 52228
Giải ba 30726 64744
Giải nhì 09077
Giải nhất 16984
Đặc biệt 518800
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 01, 07
1 10, 15, 19
2 21, 26, 27, 27, 28
3
4 4 , 44, 48
5
6 67
7 70, 77
8
9 91
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 4 , 70
1 01, 21, 91
2
3
4 44
5 15
6 26
7 07, 27, 27, 67, 77
8 28, 48
9 19
Giải tám 32
Giải bảy 372
Giải sáu 1360 1683 6502
Giải năm 3588
Giải tư 76261 68956 71917 81337
40086 64776 87101
Giải ba 00202 57579
Giải nhì 59412
Giải nhất 73477
Đặc biệt 357766
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 02, 02
1 12, 17
2
3 32, 37
4
5 56
6 60, 61, 66
7 7 , 72, 76, 79
8 83, 86, 88
9
Đuôi Lô tô
0 60, 7
1 01, 61
2 02, 02, 12, 32, 72
3 83
4
5
6 56, 66, 76, 86
7 17, 37
8 88
9 79
Giải tám 39
Giải bảy 211
Giải sáu 2189 7174 1727
Giải năm 0470
Giải tư 57541 12756 14333 25740
90573 15196 12365
Giải ba 81582 07093
Giải nhì 90845
Giải nhất 81085
Đặc biệt 285212
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 11, 12
2 27
3 33, 39
4 40, 41, 45
5 5 , 56
6 65
7 70, 73, 74
8 82, 89
9 93, 96
Đuôi Lô tô
0 40, 5 , 70
1 11, 41
2 12, 82
3 33, 73, 93
4 74
5 45, 65
6 56, 96
7 27
8
9 39, 89
Giải tám 81
Giải bảy 604
Giải sáu 4814 8397 5661
Giải năm 7392
Giải tư 71371 96271 38587 03829
59917 08904 21409
Giải ba 26669 83305
Giải nhì 56994
Giải nhất 85899
Đặc biệt 603527
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 04, 05, 09
1 14, 17
2 27, 29
3
4
5
6 61, 69
7 71, 71
8 81, 87
9 9 , 92, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 9
1 61, 71, 71, 81
2 92
3
4 04, 04, 14, 94
5 05
6
7 17, 27, 87, 97
8
9 09, 29, 69
Giải tám 07
Giải bảy 151
Giải sáu 4578 9224 1666
Giải năm 7752
Giải tư 26866 20587 21896 09954
44916 66499 14571
Giải ba 16598 05371
Giải nhì 90976
Giải nhất 48250
Đặc biệt 041859
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0 , 07
1 16
2 24
3
4
5 51, 52, 54, 59
6 66, 66
7 71, 71, 76, 78
8 87
9 96, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 0
1 51, 71, 71
2 52
3
4 24, 54
5
6 16, 66, 66, 76, 96
7 07, 87
8 78, 98
9 59, 99
Giải tám 27
Giải bảy 324
Giải sáu 4596 4074 0939
Giải năm 9363
Giải tư 28225 68970 45748 93907
79065 35393 90967
Giải ba 72869 33912
Giải nhì 99978
Giải nhất 20809
Đặc biệt 087978
Phóng to
Đầu Lô tô
0 07
1 12
2 24, 25, 27
3 39
4 48
5
6 63, 65, 67, 69
7 70, 74, 78, 78
8
9 9 , 93, 96
Đuôi Lô tô
0 70, 9
1
2 12
3 63, 93
4 24, 74
5 25, 65
6 96
7 07, 27, 67
8 48, 78, 78
9 39, 69
Giải tám 58
Giải bảy 825
Giải sáu 7150 9742 7707
Giải năm 4819
Giải tư 02353 00807 04170 31356
61609 31367 55161
Giải ba 34975 55951
Giải nhì 89801
Giải nhất 62790
Đặc biệt 985859
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0 , 01, 07, 07, 09
1 19
2 25
3
4 42
5 50, 51, 53, 56, 58, 59
6 61, 67
7 70, 75
8
9
Đuôi Lô tô
0 0 , 50, 70
1 01, 51, 61
2 42
3 53
4
5 25, 75
6 56
7 07, 07, 67
8 58
9 09, 19, 59
Chia sẻ
nastyvidetube johnedwinpheLps daynghequenga formuLar-shop jaywhitneyreaLestate detectivewaLterwright griLLage-et-cLoture impaLabusiness evansavionics cheLseahoover educationedgepk hardwoodfLoorcontractors-in vermietung-auf-syLt ahmetsukrubahadir thebungaLowpoorva equipe-equipe jardinerosenmadrid cuartetomozartarequipa Lekartingdepoitiers de-saintsviewmusic mark1airforce oficenterchipiona jogosdecoLorirgratis supersonictubevehicLe irwinpoLishing bichaLo fibstaLkertrading