Xổ Số Thừa Thiên Huế 30 ngày

XSTTH 7 ngày

XSTTH 10 ngày

XSTTH 50 ngày

XSTTH 90 ngày

XSTTH 160 ngày

Giải tám 25
Giải bảy 156
Giải sáu 1672 1553 9658
Giải năm 1419
Giải tư 54348 70876 33723 86295
01667 36615 55926
Giải ba 24763 68949
Giải nhì 16016
Giải nhất 00082
Đặc biệt 992633
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 15, 16, 19
2 23, 25, 26
3 33
4 48, 49
5 53, 56
6 63, 67
7 72, 76
8 82
9 95
Đuôi Lô tô
0
1
2 72, 82
3 23, 33, 53, 63
4
5 15, 25, 95
6 16, 26, 56, 76
7 67
8 48
9 19, 49
Giải tám 19
Giải bảy 618
Giải sáu 1382 9255 7491
Giải năm 5712
Giải tư 43744 24366 42005 60174
92998 32869 45441
Giải ba 50436 52461
Giải nhì 02501
Giải nhất 55818
Đặc biệt 013817
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 05
1 12, 17, 18, 18, 19
2
3 36
4 41, 44
5 55
6 61, 66, 69
7 74
8 82
9 98
Đuôi Lô tô
0
1 01, 41, 61
2 12, 82
3
4 44, 74
5 05, 55
6 36, 66
7 17
8 18, 18, 98
9 19, 69
Giải tám 74
Giải bảy 398
Giải sáu 1867 4767 7682
Giải năm 5565
Giải tư 43265 94963 19097 57523
46462 19539 95685
Giải ba 30552 71043
Giải nhì 47849
Giải nhất 58304
Đặc biệt 855453
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 04
1
2 23
3 39
4 43, 49
5 52, 53
6 62, 63, 65, 65, 67, 67
7 74
8 85
9 97, 98
Đuôi Lô tô
0
1
2 52, 62
3 23, 43, 53, 63
4 04, 74
5 65, 65, 85
6
7 67, 67, 97
8 98
9 39, 49
Giải tám 10
Giải bảy 425
Giải sáu 1287 7259 7364
Giải năm 5415
Giải tư 77005 51915 05905 56625
45944 37729 84974
Giải ba 36465 49957
Giải nhì 53620
Giải nhất 89748
Đặc biệt 734886
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 05, 05
1 10, 15, 15
2 20, 25, 25, 29
3
4 44, 48
5 57, 59
6 65
7 74
8 86, 87
9
Đuôi Lô tô
0 , 10, 20
1
2
3
4 44, 74
5 05, 05, 15, 15, 25, 25, 65
6 86
7 57, 87
8 48
9 29, 59
Giải tám 65
Giải bảy 350
Giải sáu 2206 5988 3816
Giải năm 5086
Giải tư 43896 13137 07642 14248
98165 18751 09488
Giải ba 23899 23892
Giải nhì 11546
Giải nhất 08027
Đặc biệt 474835
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 06
1
2 27
3 35, 37
4 42, 46, 48
5 50, 51
6 65, 65
7
8 86, 88, 88
9 92, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 , 50
1 51
2 42, 92
3
4
5 35, 65, 65
6 06, 46, 86, 96
7 27, 37
8 48, 88, 88
9 99
Giải tám 67
Giải bảy 963
Giải sáu 0056 0043 7327
Giải năm 7407
Giải tư 97601 50002 34446 89744
97430 01952 83837
Giải ba 62559 57231
Giải nhì 79351
Giải nhất 37531
Đặc biệt 180006
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 02, 06, 07
1
2
3 30, 31, 31, 37
4 43, 44, 46
5 51, 52, 56, 59
6 63, 67
7
8
9
Đuôi Lô tô
0 , 30
1 01, 31, 31, 51
2 02, 52
3 43, 63
4 44
5
6 06, 46, 56
7 07, 37, 67
8
9 59
Giải tám 70
Giải bảy 404
Giải sáu 7447 8899 7899
Giải năm 7611
Giải tư 91466 73148 96856 76132
83228 44259 35072
Giải ba 10834 55203
Giải nhì 10919
Giải nhất 31898
Đặc biệt 169092
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03, 04
1 11, 19
2 28
3 32, 34
4 47, 48
5 56, 59
6 66
7 70, 72
8
9 92, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 , 70
1 11
2 32, 72, 92
3 03
4 04, 34
5
6 56, 66
7 47
8 28, 48, 98
9 19, 59, 99
Giải tám 56
Giải bảy 921
Giải sáu 1736 5113 2328
Giải năm 7185
Giải tư 35318 02235 31241 91659
70678 43158 35325
Giải ba 93432 65697
Giải nhì 44180
Giải nhất 05699
Đặc biệt 073768
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 13, 18
2 21, 25
3 32, 35, 36
4 41
5 56, 58, 59
6 68
7 78
8 80, 85
9 97, 99
Đuôi Lô tô
0 , 80
1 21, 41
2 32
3 13
4
5 25, 35, 85
6 36, 56
7 97
8 18, 58, 68, 78
9 59, 99
Giải tám 08
Giải bảy 152
Giải sáu 2776 7453 9706
Giải năm 0102
Giải tư 06647 40696 36115 46657
47526 78749 60396
Giải ba 86226 11971
Giải nhì 70371
Giải nhất 10643
Đặc biệt 338743
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02, 08
1 15
2 26, 26
3
4 43, 43, 47, 49
5 52, 53, 57
6
7 71, 71, 76
8
9 96, 96
Đuôi Lô tô
0
1 71, 71
2 02, 52
3 43, 43, 53
4
5 15
6 26, 26, 76, 96, 96
7 47, 57
8 08
9 49
Giải tám 66
Giải bảy 684
Giải sáu 5047 0828 5677
Giải năm 3763
Giải tư 02046 21974 45184 03211
30021 99142 49061
Giải ba 73030 32643
Giải nhì 55154
Giải nhất 61376
Đặc biệt 771033
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 11
2 21, 28
3 30, 33
4 42, 43, 46, 47
5 54
6 61, 63, 66
7 74, 76
8 84, 84
9
Đuôi Lô tô
0 , 30
1 11, 21, 61
2 42
3 33, 43, 63
4 54, 74, 84, 84
5
6 46, 66, 76
7 47
8 28
9
Giải tám 53
Giải bảy 136
Giải sáu 5090 9838 3011
Giải năm 0358
Giải tư 63159 22647 11585 17520
32885 49064 93840
Giải ba 92820 03400
Giải nhì 24105
Giải nhất 75694
Đặc biệt 079141
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 05
1 1
2 20, 20
3 36, 38
4 40, 41, 47
5 53, 58, 59
6 64
7
8 85, 85
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 1 , 20, 20, 40, 90
1 41
2
3 53
4 64, 94
5 05, 85, 85
6 36
7 47
8 38, 58
9 59
Giải tám 18
Giải bảy 801
Giải sáu 7569 5629 0448
Giải năm 8180
Giải tư 49183 34667 48371 30306
60120 38104 19207
Giải ba 88895 51652
Giải nhì 74618
Giải nhất 50207
Đặc biệt 071817
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 04, 06, 07, 07
1 17, 18, 18
2 20, 29
3
4
5 52
6 67, 69
7 71
8 8 , 80, 83
9 95
Đuôi Lô tô
0 20, 8 , 80
1 01, 71
2 52
3 83
4 04
5 95
6 06
7 07, 07, 17, 67
8 18, 18
9 29, 69
Giải tám 32
Giải bảy 135
Giải sáu 6297 3151 9672
Giải năm 0041
Giải tư 64626 01260 65255 18021
42499 93762 43655
Giải ba 94640 37834
Giải nhì 27972
Giải nhất 03101
Đặc biệt 307809
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 09
1
2 2 , 21, 26
3 32, 34, 35
4 40, 41
5 51, 55, 55
6 60, 62
7 72
8
9 97, 99
Đuôi Lô tô
0 2 , 40, 60
1 01, 21, 41, 51
2 32, 62, 72
3
4 34
5 35, 55, 55
6 26
7 97
8
9 09, 99
Giải tám 59
Giải bảy 808
Giải sáu 0410 3313 2453
Giải năm 7360
Giải tư 61217 90747 34245 58683
06155 67239 16741
Giải ba 28852 56385
Giải nhì 52636
Giải nhất 20960
Đặc biệt 268682
Phóng to
Đầu Lô tô
0 08
1 10, 13, 17
2
3 3 , 36, 39
4 41, 45, 47
5 52, 55, 59
6 60, 60
7
8 82, 83, 85
9
Đuôi Lô tô
0 10, 3 , 60, 60
1 41
2 52, 82
3 13, 83
4
5 45, 55, 85
6 36
7 17, 47
8 08
9 39, 59
Giải tám 80
Giải bảy 378
Giải sáu 3441 1602 8071
Giải năm 8756
Giải tư 12633 22267 65292 11167
07586 10000 87806
Giải ba 57510 91767
Giải nhì 62470
Giải nhất 81930
Đặc biệt 358287
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 02, 06
1 1 , 10
2
3 30, 33
4 41
5 56
6 67, 67, 67
7 70, 78
8 80, 86, 87
9 92
Đuôi Lô tô
0 00, 1 , 10, 30, 70, 80
1 41
2 02, 92
3 33
4
5
6 06, 56, 86
7 67, 67, 67, 87
8 78
9
Giải tám 50
Giải bảy 672
Giải sáu 3741 8117 8665
Giải năm 4014
Giải tư 24315 96607 96150 93376
62568 61190 68578
Giải ba 24442 97294
Giải nhì 40397
Giải nhất 94712
Đặc biệt 936589
Phóng to
Đầu Lô tô
0 07
1 12, 14, 15, 17
2
3
4 41, 42
5 5 , 50, 50
6 68
7 72, 76, 78
8 89
9 90, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 5 , 50, 50, 90
1 41
2 12, 42, 72
3
4 14, 94
5 15
6 76
7 07, 17, 97
8 68, 78
9 89
Giải tám 58
Giải bảy 903
Giải sáu 1546 3902 2575
Giải năm 4877
Giải tư 98314 40675 68481 93280
93276 66915 88152
Giải ba 09681 61502
Giải nhì 59119
Giải nhất 13440
Đặc biệt 327032
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 02, 03
1 14, 15, 19
2
3 32
4 40, 46
5 5 , 52, 58
6
7 75, 76, 77
8 80, 81, 81
9
Đuôi Lô tô
0 40, 5 , 80
1 81, 81
2 02, 02, 32, 52
3 03
4 14
5 15, 75
6 46, 76
7 77
8 58
9 19
Giải tám 51
Giải bảy 290
Giải sáu 2261 2988 7918
Giải năm 5194
Giải tư 88427 25839 07001 11929
67031 73994 37250
Giải ba 03385 67397
Giải nhì 58133
Giải nhất 09709
Đặc biệt 990337
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 09
1
2 27, 29
3 31, 33, 37, 39
4
5 50, 51
6 61
7
8 8 , 85, 88
9 90, 94, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 50, 8 , 90
1 01, 31, 51, 61
2
3 33
4 94, 94
5 85
6
7 27, 37, 97
8 88
9 09, 29, 39
Giải tám 33
Giải bảy 681
Giải sáu 5298 3764 8961
Giải năm 3794
Giải tư 67057 55106 09588 41565
48165 88663 13659
Giải ba 49070 40505
Giải nhì 34380
Giải nhất 97990
Đặc biệt 918341
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05, 06
1 1
2
3 33
4 41
5 57, 59
6 63, 64, 65, 65
7 70
8 80, 81, 88
9 90, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 1 , 70, 80, 90
1 41, 81
2
3 33, 63
4 64, 94
5 05, 65, 65
6 06
7 57
8 88, 98
9 59
Giải tám 98
Giải bảy 980
Giải sáu 9666 3933 1369
Giải năm 6016
Giải tư 17878 81211 39958 82857
99176 91703 40693
Giải ba 28595 04057
Giải nhì 88803
Giải nhất 15174
Đặc biệt 016494
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 03
1 11, 16
2
3 33
4
5 57, 57, 58
6 66
7 74, 76, 78
8 80
9 9 , 93, 94, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 80, 9
1 11
2
3 03, 03, 33, 93
4 74, 94
5 95
6 16, 66, 76
7 57, 57
8 58, 78, 98
9
Giải tám 04
Giải bảy 566
Giải sáu 7611 7653 4581
Giải năm 7592
Giải tư 83778 33410 63181 86172
91011 43668 41522
Giải ba 31805 35304
Giải nhì 11168
Giải nhất 90115
Đặc biệt 572829
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 04, 05
1 1 , 10, 11, 11, 15
2 22, 29
3
4
5 53
6 66, 68, 68
7 72, 78
8 81
9 92
Đuôi Lô tô
0 1 , 10
1 11, 11, 81
2 22, 72, 92
3 53
4 04, 04
5 05, 15
6 66
7
8 68, 68, 78
9 29
Giải tám 05
Giải bảy 580
Giải sáu 4258 2230 8291
Giải năm 9248
Giải tư 63509 06818 31729 56296
35305 11970 28353
Giải ba 59252 10289
Giải nhì 34158
Giải nhất 18847
Đặc biệt 092558
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05, 05, 09
1 1 , 18
2 29
3 30
4 47, 48
5 52, 53, 58, 58, 58
6
7 70
8 80, 89
9 96
Đuôi Lô tô
0 1 , 30, 70, 80
1
2 52
3 53
4
5 05, 05
6 96
7 47
8 18, 48, 58, 58, 58
9 09, 29, 89
Giải tám 97
Giải bảy 053
Giải sáu 5223 4138 4931
Giải năm 0540
Giải tư 88347 82233 61399 81504
21628 27099 76967
Giải ba 65314 77551
Giải nhì 22237
Giải nhất 52011
Đặc biệt 223086
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04
1 1 , 11, 14
2 23, 28
3 33, 37, 38
4 40, 47
5 51, 53
6 67
7
8 86
9 97, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 1 , 40
1 11, 51
2
3 23, 33, 53
4 04, 14
5
6 86
7 37, 47, 67, 97
8 28, 38
9 99, 99
Giải tám 86
Giải bảy 949
Giải sáu 8473 8670 8055
Giải năm 8167
Giải tư 00654 04415 54097 74340
45882 35004 43299
Giải ba 87810 64838
Giải nhì 20089
Giải nhất 31831
Đặc biệt 404404
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 04
1 10, 15
2
3 31, 38
4 40, 49
5 5 , 54
6 67
7 70, 73
8 82, 86, 89
9 97, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 5 , 70
1 31
2 82
3 73
4 04, 04, 54
5 15
6 86
7 67, 97
8 38
9 49, 89, 99
Giải tám 01
Giải bảy 134
Giải sáu 9566 3055 4835
Giải năm 7041
Giải tư 13047 92185 10065 57609
30968 20466 60842
Giải ba 80186 17618
Giải nhì 26002
Giải nhất 43396
Đặc biệt 185346
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 02, 09
1 18
2
3 34
4 41, 42, 46, 47
5 5 , 55
6 65, 66, 66, 68
7
8 85, 86
9 96
Đuôi Lô tô
0 5
1 01, 41
2 02, 42
3
4 34
5 55, 65, 85
6 46, 66, 66, 86, 96
7 47
8 18, 68
9 09
Giải tám 25
Giải bảy 499
Giải sáu 7561 4686 7830
Giải năm 6453
Giải tư 12417 61544 43717 05446
48738 23578 40537
Giải ba 90791 02052
Giải nhì 98266
Giải nhất 74551
Đặc biệt 552158
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0
1 17, 17
2 25
3 37, 38
4 44, 46
5 51, 52, 53, 58
6 61, 66
7 78
8 86
9 91, 99
Đuôi Lô tô
0 0
1 51, 61, 91
2 52
3 53
4 44
5 25
6 46, 66, 86
7 17, 17, 37
8 38, 58, 78
9 99
Giải tám 51
Giải bảy 149
Giải sáu 4957 5451 2330
Giải năm 8095
Giải tư 78139 84462 94455 48619
78807 15529 67664
Giải ba 97497 62694
Giải nhì 67713
Giải nhất 61520
Đặc biệt 985387
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0 , 07
1 13, 19
2 20, 29
3 39
4 49
5 51, 51, 55, 57
6 62, 64
7
8 87
9 94, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 0 , 20
1 51, 51
2 62
3 13
4 64, 94
5 55, 95
6
7 07, 57, 87, 97
8
9 19, 29, 39, 49
Giải tám 49
Giải bảy 154
Giải sáu 7982 3451 1364
Giải năm 3577
Giải tư 34930 16580 54125 54617
78631 85500 34420
Giải ba 98256 51905
Giải nhì 94551
Giải nhất 37221
Đặc biệt 766696
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 05
1 17
2 20, 21, 25
3 30, 31
4 4 , 49
5 51, 51, 54, 56
6
7 77
8 80, 82
9 96
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 30, 4 , 80
1 21, 31, 51, 51
2 82
3
4 54
5 05, 25
6 56, 96
7 17, 77
8
9 49
Giải tám 03
Giải bảy 021
Giải sáu 7824 9993 2945
Giải năm 4478
Giải tư 29494 29884 46977 87887
54227 96399 12286
Giải ba 50008 94099
Giải nhì 64347
Giải nhất 40630
Đặc biệt 970648
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 08
1
2 21, 24, 27
3 30
4 47, 48
5 5
6
7 77, 78
8 84, 86, 87
9 93, 94, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 5
1 21
2
3 03, 93
4 24, 84, 94
5
6 86
7 27, 47, 77, 87
8 08, 48, 78
9 99, 99
Giải tám 15
Giải bảy 874
Giải sáu 9220 9901 9922
Giải năm 2160
Giải tư 98464 05308 93113 64342
90190 46078 24154
Giải ba 41700 75039
Giải nhì 87642
Giải nhất 85257
Đặc biệt 546784
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 01, 08
1 13, 15
2 2 , 20
3 39
4 42, 42
5 54, 57
6 60, 64
7 74, 78
8 84
9 90
Đuôi Lô tô
0 00, 2 , 20, 60, 90
1 01
2 42, 42
3 13
4 54, 64, 74, 84
5 15
6
7 57
8 08, 78
9 39
Chia sẻ
nastyvidetube johnedwinpheLps daynghequenga formuLar-shop jaywhitneyreaLestate detectivewaLterwright griLLage-et-cLoture impaLabusiness evansavionics cheLseahoover educationedgepk hardwoodfLoorcontractors-in vermietung-auf-syLt ahmetsukrubahadir thebungaLowpoorva equipe-equipe jardinerosenmadrid cuartetomozartarequipa Lekartingdepoitiers de-saintsviewmusic mark1airforce oficenterchipiona jogosdecoLorirgratis supersonictubevehicLe irwinpoLishing bichaLo fibstaLkertrading