Xổ Số Tây Ninh 30 ngày

XSTN 7 ngày

XSTN 10 ngày

XSTN 50 ngày

XSTN 90 ngày

XSTN 160 ngày

Giải tám 87
Giải bảy 333
Giải sáu 8946 0495 9588
Giải năm 2453
Giải tư 88278 41637 09741 61202
04649 92507 39303
Giải ba 56775 17348
Giải nhì 92670
Giải nhất 15839
Đặc biệt 202764
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02, 03, 07
1
2
3 33, 37
4 41, 46, 48, 49
5 53
6 64
7 70, 75, 78
8 87, 88
9 95
Đuôi Lô tô
0 , 70
1 41
2 02
3 03, 33, 53
4 64
5 75, 95
6 46
7 07, 37, 87
8 48, 78, 88
9 49
Giải tám 41
Giải bảy 208
Giải sáu 1212 3016 4017
Giải năm 6680
Giải tư 86188 12387 68942 04462
51836 26734 24227
Giải ba 59784 40401
Giải nhì 14308
Giải nhất 18300
Đặc biệt 397242
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 08, 08
1 12, 16, 17
2 27
3 34, 36
4 41, 42, 42
5
6 62
7
8 80, 84, 87, 88
9
Đuôi Lô tô
0 , 80
1 01, 41
2 12, 42, 42, 62
3
4 34, 84
5
6 16, 36
7 17, 27, 87
8 08, 08, 88
9
Giải tám 03
Giải bảy 065
Giải sáu 3922 9894 7763
Giải năm 6283
Giải tư 08758 85511 77061 66156
39033 55638 83957
Giải ba 69177 73823
Giải nhì 12051
Giải nhất 64156
Đặc biệt 908607
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03, 07
1 11
2 22, 23
3 33, 38
4
5 51, 56, 57, 58
6 61, 63, 65
7 77
8 83
9 94
Đuôi Lô tô
0
1 11, 51, 61
2 22
3 03, 23, 33, 63, 83
4 94
5 65
6 56
7 07, 57, 77
8 38, 58
9
Giải tám 51
Giải bảy 760
Giải sáu 0202 6070 0098
Giải năm 9640
Giải tư 35379 30511 63235 30209
27751 56813 82264
Giải ba 75473 86230
Giải nhì 19588
Giải nhất 69296
Đặc biệt 426832
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02, 09
1 11, 13
2
3 30, 32, 35
4 40
5 51, 51
6 60, 64
7 70, 73, 79
8 88
9 98
Đuôi Lô tô
0 , 30, 40, 60, 70
1 11, 51, 51
2 02, 32
3 13, 73
4 64
5 35
6
7
8 88, 98
9 09, 79
Giải tám 37
Giải bảy 046
Giải sáu 9809 0155 7429
Giải năm 3878
Giải tư 75997 68537 82394 57990
72108 25886 23451
Giải ba 42641 26371
Giải nhì 66647
Giải nhất 05305
Đặc biệt 078483
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 08, 09
1
2 29
3 37, 37
4 41, 46, 47
5 51, 55
6
7 71, 78
8 83, 86
9 90, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 , 90
1 41, 51, 71
2
3 83
4 94
5 55
6 46, 86
7 37, 37, 47, 97
8 08, 78
9 09, 29
Giải tám 42
Giải bảy 798
Giải sáu 4867 6990 2527
Giải năm 6053
Giải tư 91444 44982 02937 43621
73164 86143 81612
Giải ba 06064 74730
Giải nhì 05487
Giải nhất 47506
Đặc biệt 892443
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 12
2 21, 27
3 30, 37
4 42, 43, 43, 44
5 53
6 64, 64, 67
7
8 82, 87
9 90, 98
Đuôi Lô tô
0 , 30, 90
1 21
2 12, 42, 82
3 43, 43, 53
4 44, 64, 64
5
6
7 27, 37, 67, 87
8 98
9
Giải tám 94
Giải bảy 088
Giải sáu 0015 1530 7114
Giải năm 1108
Giải tư 39449 24873 67201 06464
30802 11849 11328
Giải ba 89071 30405
Giải nhì 25612
Giải nhất 51810
Đặc biệt 844412
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 02, 05, 08
1 12, 12, 14, 15
2 28
3 30
4 49, 49
5
6 64
7 71, 73
8 88
9 94
Đuôi Lô tô
0 , 30
1 01, 71
2 02, 12, 12
3 73
4 14, 64, 94
5 05, 15
6
7
8 08, 28, 88
9 49, 49
Giải tám 36
Giải bảy 440
Giải sáu 2765 2380 4262
Giải năm 4467
Giải tư 32792 89535 85664 94231
15415 59332 37482
Giải ba 61464 94479
Giải nhì 52027
Giải nhất 75203
Đặc biệt 425636
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 15
2 27
3 31, 32, 35, 36, 36
4 40
5
6 62, 64, 64, 65, 67
7 79
8 80, 82
9 92
Đuôi Lô tô
0 , 40, 80
1 31
2 32, 62, 82, 92
3
4 64, 64
5 15, 35, 65
6 36, 36
7 27, 67
8
9 79
Giải tám 09
Giải bảy 405
Giải sáu 0523 5733 0882
Giải năm 9574
Giải tư 90255 76966 33945 91294
31302 81565 31905
Giải ba 59880 54313
Giải nhì 62527
Giải nhất 39533
Đặc biệt 022800
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 02, 05, 05, 09
1 13
2 23, 27
3 33
4 45
5 55
6 65, 66
7 74
8 80, 82
9 94
Đuôi Lô tô
0 , 00, 80
1
2 02, 82
3 13, 23, 33
4 74, 94
5 05, 05, 45, 55, 65
6 66
7 27
8
9 09
Giải tám 74
Giải bảy 653
Giải sáu 3139 4067 0737
Giải năm 2980
Giải tư 70739 52947 11276 86513
64654 57366 34908
Giải ba 71262 00391
Giải nhì 56354
Giải nhất 55663
Đặc biệt 807836
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 08
1 13
2
3 36, 37, 39, 39
4 47
5 53, 54, 54
6 62, 66, 67
7 74, 76
8 80
9 91
Đuôi Lô tô
0 , 80
1 91
2 62
3 13, 53
4 54, 54, 74
5
6 36, 66, 76
7 37, 47, 67
8 08
9 39, 39
Giải tám 66
Giải bảy 886
Giải sáu 3989 8511 5137
Giải năm 9206
Giải tư 35323 40376 49206 60699
30226 49351 29457
Giải ba 45976 94943
Giải nhì 93105
Giải nhất 11140
Đặc biệt 727526
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 05, 06, 06
1 11
2 23, 26, 26
3 37
4 43
5 51, 57
6 66
7 76, 76
8 86, 89
9 99
Đuôi Lô tô
0
1 11, 51
2
3 23, 43
4
5 05
6 06, 06, 26, 26, 66, 76, 76, 86
7 37, 57
8
9 89, 99
Giải tám 65
Giải bảy 516
Giải sáu 0866 4838 2649
Giải năm 7673
Giải tư 95545 76709 52143 92857
71441 52517 62935
Giải ba 61843 83576
Giải nhì 05014
Giải nhất 56536
Đặc biệt 929130
Phóng to
Đầu Lô tô
0 09
1 14, 16, 17
2
3 30, 35, 38
4 41, 43, 43, 45, 49
5 57
6 6 , 65, 66
7 73, 76
8
9
Đuôi Lô tô
0 30, 6
1 41
2
3 43, 43, 73
4 14
5 35, 45, 65
6 16, 66, 76
7 17, 57
8 38
9 09, 49
Giải tám 98
Giải bảy 524
Giải sáu 8145 4473 1643
Giải năm 5518
Giải tư 72680 66756 14634 12990
13616 65104 61689
Giải ba 17528 39035
Giải nhì 12678
Giải nhất 10321
Đặc biệt 978402
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 04
1 1 , 16, 18
2 24, 28
3 34, 35
4 43, 45
5 56
6
7 73, 78
8 80, 89
9 90, 98
Đuôi Lô tô
0 1 , 80, 90
1
2 02
3 43, 73
4 04, 24, 34
5 35, 45
6 16, 56
7
8 18, 28, 78, 98
9 89
Giải tám 72
Giải bảy 196
Giải sáu 6360 9243 1064
Giải năm 3944
Giải tư 24595 97273 51546 25648
11951 13206 03823
Giải ba 28127 79133
Giải nhì 80688
Giải nhất 17112
Đặc biệt 862273
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06
1
2 2 , 23, 27
3 33
4 43, 44, 46, 48
5 51
6 60, 64
7 72, 73, 73
8 88
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0 2 , 60
1 51
2 72
3 23, 33, 43, 73, 73
4 44, 64
5 95
6 06, 46, 96
7 27
8 48, 88
9
Giải tám 47
Giải bảy 506
Giải sáu 4110 0445 2689
Giải năm 9500
Giải tư 95300 96338 18609 93910
03916 81885 26174
Giải ba 18990 61995
Giải nhì 73274
Giải nhất 53302
Đặc biệt 613199
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 00, 06, 09
1 10, 10, 16
2 2
3 38
4 45, 47
5
6
7 74, 74
8 85, 89
9 90, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 10, 10, 2 , 90
1
2
3
4 74, 74
5 45, 85, 95
6 06, 16
7 47
8 38
9 09, 89, 99
Giải tám 01
Giải bảy 993
Giải sáu 4753 3358 6339
Giải năm 8177
Giải tư 86387 99112 79624 77479
16612 05958 38696
Giải ba 10442 09621
Giải nhì 61809
Giải nhất 58603
Đặc biệt 737074
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 09
1 12, 12
2 21, 24
3 3 , 39
4 42
5 53, 58, 58
6
7 74, 77, 79
8 87
9 93, 96
Đuôi Lô tô
0 3
1 01, 21
2 12, 12, 42
3 53, 93
4 24, 74
5
6 96
7 77, 87
8 58, 58
9 09, 39, 79
Giải tám 07
Giải bảy 007
Giải sáu 2158 5495 2232
Giải năm 4751
Giải tư 51716 95989 46024 34403
29589 93403 28145
Giải ba 67813 70411
Giải nhì 15987
Giải nhất 27129
Đặc biệt 054027
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 03, 07, 07
1 11, 13, 16
2 24, 27
3 32
4 45
5 51, 58
6
7
8 87, 89, 89
9 9 , 95
Đuôi Lô tô
0 9
1 11, 51
2 32
3 03, 03, 13
4 24
5 45, 95
6 16
7 07, 07, 27, 87
8 58
9 89, 89
Giải tám 99
Giải bảy 502
Giải sáu 3492 8904 2913
Giải năm 9305
Giải tư 86984 75575 07865 72096
77392 70935 30071
Giải ba 51730 15102
Giải nhì 16114
Giải nhất 78554
Đặc biệt 843552
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 02, 04, 05
1 13, 14
2
3 30, 35
4 4
5 52
6 65
7 71, 75
8 84
9 92, 92, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 4
1 71
2 02, 02, 52, 92, 92
3 13
4 04, 14, 84
5 05, 35, 65, 75
6 96
7
8
9 99
Giải tám 86
Giải bảy 814
Giải sáu 8532 4819 4701
Giải năm 7233
Giải tư 43180 43746 06553 49128
35145 39163 32821
Giải ba 74567 65252
Giải nhì 42845
Giải nhất 30029
Đặc biệt 415740
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01
1 14, 19
2 21, 28
3 32, 33
4 40, 45, 45, 46
5 52, 53
6 63, 67
7
8 80, 86
9 9
Đuôi Lô tô
0 40, 80, 9
1 01, 21
2 32, 52
3 33, 53, 63
4 14
5 45, 45
6 46, 86
7 67
8 28
9 19
Giải tám 01
Giải bảy 072
Giải sáu 3312 2543 6133
Giải năm 8536
Giải tư 30355 60689 80331 52481
26232 93493 12960
Giải ba 36337 88769
Giải nhì 67372
Giải nhất 56474
Đặc biệt 909972
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01
1 12
2
3 31, 32, 33, 36, 37
4 4 , 43
5 55
6 60, 69
7 72, 72, 72
8 81, 89
9 93
Đuôi Lô tô
0 4 , 60
1 01, 31, 81
2 12, 32, 72, 72, 72
3 33, 43, 93
4
5 55
6 36
7 37
8
9 69, 89
Giải tám 95
Giải bảy 491
Giải sáu 0668 0974 9941
Giải năm 0452
Giải tư 02335 79463 31926 24696
95017 69757 70362
Giải ba 72574 03939
Giải nhì 29659
Giải nhất 27390
Đặc biệt 994803
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0 , 03
1 17
2 26
3 35, 39
4 41
5 52, 57, 59
6 62, 63, 68
7 74, 74
8
9 91, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 0
1 41, 91
2 52, 62
3 03, 63
4 74, 74
5 35, 95
6 26, 96
7 17, 57
8 68
9 39, 59
Giải tám 80
Giải bảy 725
Giải sáu 6059 4509 2954
Giải năm 7581
Giải tư 98582 97683 58002 62228
66797 30617 27470
Giải ba 11522 60861
Giải nhì 39594
Giải nhất 15602
Đặc biệt 308121
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 09
1 17
2 2 , 21, 22, 25, 28
3
4
5 54, 59
6 61
7 70
8 80, 81, 82, 83
9 94, 97
Đuôi Lô tô
0 2 , 70, 80
1 21, 61, 81
2 02, 22, 82
3 83
4 54, 94
5 25
6
7 17, 97
8 28
9 09, 59
Giải tám 12
Giải bảy 231
Giải sáu 1791 3430 6605
Giải năm 8237
Giải tư 50656 48745 71726 36924
45146 88500 84243
Giải ba 62856 85985
Giải nhì 08739
Giải nhất 60808
Đặc biệt 591801
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 01, 05
1 12
2 24, 26
3 30, 31, 37, 39
4 43, 45, 46
5 56, 56
6
7
8 8 , 85
9 91
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 8
1 01, 31, 91
2 12
3 43
4 24
5 05, 45, 85
6 26, 46, 56, 56
7 37
8
9 39
Giải tám 57
Giải bảy 725
Giải sáu 3368 6502 0034
Giải năm 9377
Giải tư 48669 02522 12967 59838
75428 20292 34371
Giải ba 74918 82591
Giải nhì 35627
Giải nhất 90979
Đặc biệt 503225
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02
1 18
2 22, 25, 25, 27, 28
3 34, 38
4
5 57
6 67, 68, 69
7 71, 77
8
9 9 , 91, 92
Đuôi Lô tô
0 9
1 71, 91
2 02, 22, 92
3
4 34
5 25, 25
6
7 27, 57, 67, 77
8 18, 28, 38, 68
9 69
Giải tám 84
Giải bảy 807
Giải sáu 9823 1660 7724
Giải năm 3918
Giải tư 29818 47240 21170 02439
27001 99237 72704
Giải ba 21764 45536
Giải nhì 69618
Giải nhất 51788
Đặc biệt 288238
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 04, 07
1 18, 18, 18
2 23, 24
3 36, 37, 38, 39
4 40
5
6 60, 64
7 70
8 8 , 84
9
Đuôi Lô tô
0 40, 60, 70, 8
1 01
2
3 23
4 04, 24, 64, 84
5
6 36
7 07, 37
8 18, 18, 18, 38
9 39
Giải tám 55
Giải bảy 776
Giải sáu 8671 7758 3737
Giải năm 8578
Giải tư 09742 38471 96738 09659
53237 40920 21523
Giải ba 00290 04892
Giải nhì 72801
Giải nhất 57236
Đặc biệt 224778
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01
1
2 20, 23
3 37, 37, 38
4 42
5 55, 58, 59
6 6
7 71, 71, 76, 78, 78
8
9 90, 92
Đuôi Lô tô
0 20, 6 , 90
1 01, 71, 71
2 42, 92
3 23
4
5 55
6 76
7 37, 37
8 38, 58, 78, 78
9 59
Giải tám 94
Giải bảy 761
Giải sáu 1341 1686 3720
Giải năm 0909
Giải tư 24169 23340 09447 94780
51297 07119 87300
Giải ba 86367 10942
Giải nhì 79768
Giải nhất 71433
Đặc biệt 229166
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 09
1 19
2 20
3 3
4 40, 41, 42, 47
5
6 61, 66, 67, 68, 69
7
8 80, 86
9 94, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 3 , 40, 80
1 41, 61
2 42
3
4 94
5
6 66, 86
7 47, 67, 97
8 68
9 09, 19, 69
Giải tám 77
Giải bảy 643
Giải sáu 3858 7789 7671
Giải năm 5651
Giải tư 56483 46183 98961 05063
57511 93777 47290
Giải ba 58956 53856
Giải nhì 89247
Giải nhất 18725
Đặc biệt 242312
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 11, 12
2
3
4 43, 47
5 5 , 51, 56, 56, 58
6 61, 63
7 71, 77, 77
8 83, 83, 89
9 90
Đuôi Lô tô
0 5 , 90
1 11, 51, 61, 71
2 12
3 43, 63, 83, 83
4
5
6 56, 56
7 47, 77, 77
8 58
9 89
Giải tám 60
Giải bảy 883
Giải sáu 4421 9549 9910
Giải năm 1386
Giải tư 81689 65853 00239 05056
78148 78014 75568
Giải ba 41306 62307
Giải nhì 95414
Giải nhất 45127
Đặc biệt 695405
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05, 06, 07
1 10, 14, 14
2 21
3 39
4 48, 49
5 53, 56
6 60, 68
7 7
8 83, 86, 89
9
Đuôi Lô tô
0 10, 60, 7
1 21
2
3 53, 83
4 14, 14
5 05
6 06, 56, 86
7 07
8 48, 68
9 39, 49, 89
Giải tám 81
Giải bảy 676
Giải sáu 5314 4781 1421
Giải năm 2945
Giải tư 35324 21930 54272 46439
83031 29948 30049
Giải ba 97779 85435
Giải nhì 79256
Giải nhất 95016
Đặc biệt 561136
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 14
2 21, 24
3 30, 31, 35, 36, 39
4 45, 48, 49
5 56
6 6
7 72, 76, 79
8 81, 81
9
Đuôi Lô tô
0 30, 6
1 21, 31, 81, 81
2 72
3
4 14, 24
5 35, 45
6 36, 56, 76
7
8 48
9 39, 49, 79
Chia sẻ
nastyvidetube johnedwinpheLps daynghequenga formuLar-shop jaywhitneyreaLestate detectivewaLterwright griLLage-et-cLoture impaLabusiness evansavionics cheLseahoover educationedgepk hardwoodfLoorcontractors-in vermietung-auf-syLt ahmetsukrubahadir thebungaLowpoorva equipe-equipe jardinerosenmadrid cuartetomozartarequipa Lekartingdepoitiers de-saintsviewmusic mark1airforce oficenterchipiona jogosdecoLorirgratis supersonictubevehicLe irwinpoLishing bichaLo fibstaLkertrading