Xổ Số TP. Hồ Chí Minh 30 ngày

XSTHCM 7 ngày

XSTHCM 10 ngày

XSTHCM 50 ngày

XSTHCM 90 ngày

XSTHCM 160 ngày

Giải tám 53
Giải bảy 626
Giải sáu 4789 5682 1612
Giải năm 0508
Giải tư 50057 03871 00886 95761
76809 49339 80022
Giải ba 56743 22042
Giải nhì 39290
Giải nhất 27361
Đặc biệt 144596
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 08, 09
1 12
2 22, 26
3 39
4 42, 43
5 53, 57
6 61
7 71
8 82, 86, 89
9 90, 96
Đuôi Lô tô
0 , 90
1 61, 71
2 12, 22, 42, 82
3 43, 53
4
5
6 26, 86, 96
7 57
8 08
9 09, 39, 89
Giải tám 73
Giải bảy 910
Giải sáu 7178 3123 2541
Giải năm 2375
Giải tư 08784 73036 77725 83856
45284 48547 01178
Giải ba 18442 25304
Giải nhì 75881
Giải nhất 15333
Đặc biệt 970167
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 04
1 10
2 23, 25
3 36
4 41, 42, 47
5 56
6 67
7 73, 75, 78, 78
8 81, 84, 84
9
Đuôi Lô tô
0 , 10
1 41, 81
2 42
3 23, 73
4 04, 84, 84
5 25, 75
6 36, 56
7 47, 67
8 78, 78
9
Giải tám 09
Giải bảy 822
Giải sáu 2366 1297 0653
Giải năm 3440
Giải tư 92806 59263 50723 46785
02895 86940 43219
Giải ba 82340 72769
Giải nhì 06994
Giải nhất 86395
Đặc biệt 772132
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 06, 09
1 19
2 22, 23
3 32
4 40, 40, 40
5 53
6 63, 66, 69
7
8 85
9 94, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 , 40, 40, 40
1
2 22, 32
3 23, 53, 63
4 94
5 85, 95
6 06, 66
7 97
8
9 09, 19, 69
Giải tám 49
Giải bảy 540
Giải sáu 1932 2646 4776
Giải năm 3396
Giải tư 67118 74362 68665 50465
48370 79985 18160
Giải ba 04639 67075
Giải nhì 19166
Giải nhất 77246
Đặc biệt 153878
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 18
2
3 32, 39
4 40, 46, 49
5
6 60, 62, 65, 65, 66
7 70, 75, 76, 78
8 85
9 96
Đuôi Lô tô
0 , 40, 60, 70
1
2 32, 62
3
4
5 65, 65, 75, 85
6 46, 66, 76, 96
7
8 18, 78
9 39, 49
Giải tám 33
Giải bảy 735
Giải sáu 6837 7526 4177
Giải năm 0006
Giải tư 00556 25563 24722 70087
54307 52874 46694
Giải ba 34565 55651
Giải nhì 24213
Giải nhất 23955
Đặc biệt 929647
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 06, 07
1 13
2 22, 26
3 33, 35, 37
4 47
5 51, 56
6 63, 65
7 74, 77
8 87
9 94
Đuôi Lô tô
0
1 51
2 22
3 13, 33, 63
4 74, 94
5 35, 65
6 06, 26, 56
7 07, 37, 47, 77, 87
8
9
Giải tám 52
Giải bảy 278
Giải sáu 5832 7227 7091
Giải năm 8430
Giải tư 69146 95421 64180 02518
94637 43779 13484
Giải ba 15459 52487
Giải nhì 16775
Giải nhất 87021
Đặc biệt 483886
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 18
2 21, 27
3 30, 32, 37
4 46
5 52, 59
6
7 75, 78, 79
8 80, 84, 86, 87
9 91
Đuôi Lô tô
0 , 30, 80
1 21, 91
2 32, 52
3
4 84
5 75
6 46, 86
7 27, 37, 87
8 18, 78
9 59, 79
Giải tám 02
Giải bảy 804
Giải sáu 6307 6494 6759
Giải năm 9428
Giải tư 89651 45438 57479 58773
90665 54540 38718
Giải ba 05643 67161
Giải nhì 22110
Giải nhất 82146
Đặc biệt 793235
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02, 04, 07
1 10, 18
2 28
3 35, 38
4 40, 43
5 51, 59
6 61, 65
7 73, 79
8
9 94
Đuôi Lô tô
0 , 10, 40
1 51, 61
2 02
3 43, 73
4 04, 94
5 35, 65
6
7 07
8 18, 28, 38
9 59, 79
Giải tám 65
Giải bảy 427
Giải sáu 9843 8402 3977
Giải năm 1317
Giải tư 38120 48914 12464 25770
99919 28188 93355
Giải ba 94268 11865
Giải nhì 45596
Giải nhất 82970
Đặc biệt 105565
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02
1 14, 17, 19
2 20, 27
3
4 43
5 55
6 64, 65, 65, 65, 68
7 70, 77
8 88
9 96
Đuôi Lô tô
0 , 20, 70
1
2 02
3 43
4 14, 64
5 55, 65, 65, 65
6 96
7 17, 27, 77
8 68, 88
9 19
Giải tám 03
Giải bảy 787
Giải sáu 8026 5971 2521
Giải năm 4066
Giải tư 47653 09931 12722 05665
11810 22318 46883
Giải ba 08815 71714
Giải nhì 64131
Giải nhất 71905
Đặc biệt 830434
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03
1 10, 14, 15, 18
2 21, 22, 26
3 31, 31, 34
4
5 53
6 65, 66
7 71
8 83, 87
9
Đuôi Lô tô
0 , 10
1 21, 31, 31, 71
2 22
3 03, 53, 83
4 14, 34
5 15, 65
6 26, 66
7 87
8 18
9
Giải tám 01
Giải bảy 592
Giải sáu 6558 8586 2316
Giải năm 3005
Giải tư 31293 44115 08215 82895
36565 66982 03376
Giải ba 06449 39050
Giải nhì 14040
Giải nhất 80219
Đặc biệt 825071
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 05
1 15, 15, 16
2
3
4 40, 49
5 50, 58
6 65
7 71, 76
8 82, 86
9 92, 93, 95
Đuôi Lô tô
0 , 40, 50
1 01, 71
2 82, 92
3 93
4
5 05, 15, 15, 65, 95
6 16, 76, 86
7
8 58
9 49
Giải tám 94
Giải bảy 150
Giải sáu 4903 1963 3601
Giải năm 0445
Giải tư 03881 56450 24498 43263
51476 24164 90954
Giải ba 56460 50266
Giải nhì 66478
Giải nhất 27346
Đặc biệt 487998
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 03
1
2
3
4 45
5 50, 50, 54
6 60, 63, 63, 64, 66
7 76, 78
8 81
9 94, 98, 98
Đuôi Lô tô
0 , 50, 50, 60
1 01, 81
2
3 03, 63, 63
4 54, 64, 94
5 45
6 66, 76
7
8 78, 98, 98
9
Giải tám 52
Giải bảy 650
Giải sáu 7871 0360 8758
Giải năm 1821
Giải tư 13760 85649 08725 45951
10773 54155 48902
Giải ba 73837 48615
Giải nhì 83749
Giải nhất 84806
Đặc biệt 562675
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02
1 15
2 21, 25
3 37
4 49, 49
5 50, 51, 52, 55, 58
6 60, 60
7 71, 73, 75
8
9
Đuôi Lô tô
0 , 50, 60, 60
1 21, 51, 71
2 02, 52
3 73
4
5 15, 25, 55, 75
6
7 37
8 58
9 49, 49
Giải tám 14
Giải bảy 807
Giải sáu 7990 9594 5680
Giải năm 0169
Giải tư 73911 10107 51802 54691
60707 82727 08285
Giải ba 21309 16801
Giải nhì 76274
Giải nhất 33063
Đặc biệt 305973
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 02, 07, 07, 07, 09
1 11, 14
2 27
3
4
5
6 69
7 73, 74
8 80, 85
9 90, 91, 94
Đuôi Lô tô
0 , 80, 90
1 01, 11, 91
2 02
3 73
4 14, 74, 94
5 85
6
7 07, 07, 07, 27
8
9 09, 69
Giải tám 42
Giải bảy 984
Giải sáu 2737 6876 5782
Giải năm 3066
Giải tư 03190 30276 47285 29911
86532 86908 81871
Giải ba 23644 64489
Giải nhì 69244
Giải nhất 27728
Đặc biệt 129033
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 08
1 11
2
3 32, 33, 37
4 42, 44, 44
5
6 66
7 71, 76, 76
8 82, 84, 85, 89
9 90
Đuôi Lô tô
0 , 90
1 11, 71
2 32, 42, 82
3 33
4 44, 44, 84
5 85
6 66, 76, 76
7 37
8 08
9 89
Giải tám 42
Giải bảy 711
Giải sáu 4045 4631 9858
Giải năm 6736
Giải tư 14023 13803 76771 03457
14617 02778 43021
Giải ba 02019 91153
Giải nhì 00681
Giải nhất 92627
Đặc biệt 685342
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03
1 11, 17, 19
2 21, 23
3 31, 36
4 42, 42, 45
5 53, 57, 58
6
7 71, 78
8 81
9
Đuôi Lô tô
0
1 11, 21, 31, 71, 81
2 42, 42
3 03, 23, 53
4
5 45
6 36
7 17, 57
8 58, 78
9 19
Giải tám 11
Giải bảy 402
Giải sáu 1957 8379 4591
Giải năm 5569
Giải tư 76015 98026 57725 05175
03625 97915 66890
Giải ba 02042 23706
Giải nhì 02539
Giải nhất 68907
Đặc biệt 713308
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02, 06, 08
1 11, 15, 15
2 25, 25, 26
3 39
4 42
5 57
6 69
7 75, 79
8
9 90, 91
Đuôi Lô tô
0 , 90
1 11, 91
2 02, 42
3
4
5 15, 15, 25, 25, 75
6 06, 26
7 57
8 08
9 39, 69, 79
Giải tám 32
Giải bảy 898
Giải sáu 4689 5770 7687
Giải năm 4163
Giải tư 31337 25465 70743 01864
09839 88722 65475
Giải ba 55772 47117
Giải nhì 99590
Giải nhất 78633
Đặc biệt 367543
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 17
2 22
3 32, 37, 39
4 43, 43
5
6 63, 64, 65
7 70, 72, 75
8 87, 89
9 90, 98
Đuôi Lô tô
0 , 70, 90
1
2 22, 32, 72
3 43, 43, 63
4 64
5 65, 75
6
7 17, 37, 87
8 98
9 39, 89
Giải tám 23
Giải bảy 979
Giải sáu 5955 7998 7710
Giải năm 8005
Giải tư 66435 56073 88122 37486
67316 17604 13565
Giải ba 30604 32236
Giải nhì 39304
Giải nhất 58116
Đặc biệt 272500
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 04, 04, 04, 05
1 10, 16
2 22, 23
3 35, 36
4
5 55
6 65
7 73, 79
8 86
9 98
Đuôi Lô tô
0 , 00, 10
1
2 22
3 23, 73
4 04, 04, 04
5 05, 35, 55, 65
6 16, 36, 86
7
8 98
9 79
Giải tám 46
Giải bảy 635
Giải sáu 8718 2738 9138
Giải năm 5998
Giải tư 05208 13966 88199 62643
35898 61988 07457
Giải ba 48331 46910
Giải nhì 96667
Giải nhất 52303
Đặc biệt 962464
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 08
1 10, 18
2
3 31, 35, 38, 38
4 43, 46
5 57
6 64, 66, 67
7
8 88
9 98, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 , 10
1 31
2
3 43
4 64
5 35
6 46, 66
7 57, 67
8 08, 18, 38, 38, 88, 98, 98
9 99
Giải tám 47
Giải bảy 353
Giải sáu 7583 1442 8979
Giải năm 7607
Giải tư 88247 34716 66967 01501
00741 92512 53315
Giải ba 83899 68937
Giải nhì 73073
Giải nhất 72207
Đặc biệt 628749
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 07
1 12, 15, 16
2
3 37
4 41, 42, 47, 47, 49
5 53
6 67
7 73, 79
8 83
9 99
Đuôi Lô tô
0
1 01, 41
2 12, 42
3 53, 73, 83
4
5 15
6 16
7 07, 37, 47, 47, 67
8
9 49, 79, 99
Giải tám 67
Giải bảy 412
Giải sáu 5298 6129 8765
Giải năm 5354
Giải tư 27592 97186 08587 51720
88808 08129 28078
Giải ba 52513 36608
Giải nhì 98275
Giải nhất 70145
Đặc biệt 860428
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 08, 08
1 12, 13
2 20, 28, 29, 29
3
4
5 54
6 65, 67
7 75, 78
8 86, 87
9 92, 98
Đuôi Lô tô
0 , 20
1
2 12, 92
3 13
4 54
5 65, 75
6 86
7 67, 87
8 08, 08, 28, 78, 98
9 29, 29
Giải tám 51
Giải bảy 816
Giải sáu 1498 0181 5487
Giải năm 0354
Giải tư 55864 18399 34328 30012
91745 93432 16539
Giải ba 03891 45070
Giải nhì 83675
Giải nhất 86631
Đặc biệt 244392
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 12, 16
2 28
3 32, 39
4 45
5 51, 54
6 64
7 70, 75
8 81, 87
9 91, 92, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 , 70
1 51, 81, 91
2 12, 32, 92
3
4 54, 64
5 45, 75
6 16
7 87
8 28, 98
9 39, 99
Giải tám 55
Giải bảy 564
Giải sáu 3494 6865 0915
Giải năm 0969
Giải tư 75445 94450 49035 24222
03445 36782 62186
Giải ba 02655 99691
Giải nhì 62041
Giải nhất 31486
Đặc biệt 146610
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 10, 15
2 22
3 35
4 41, 45, 45
5 50, 55, 55
6 6 , 64, 65, 69
7
8 82, 86
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 6
1 41, 91
2 22, 82
3
4 64, 94
5 15, 35, 45, 45, 55, 55, 65
6 86
7
8
9 69
Giải tám 06
Giải bảy 816
Giải sáu 9426 1135 8247
Giải năm 1888
Giải tư 50453 06255 61631 13568
32588 29397 21186
Giải ba 93437 34515
Giải nhì 54459
Giải nhất 96038
Đặc biệt 337741
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06
1 15, 16
2 26
3 31, 35, 37
4 41, 47
5 53, 55, 59
6 68
7
8 8 , 86, 88, 88
9 97
Đuôi Lô tô
0 8
1 31, 41
2
3 53
4
5 15, 35, 55
6 06, 16, 26, 86
7 37, 47, 97
8 68, 88, 88
9 59
Giải tám 74
Giải bảy 267
Giải sáu 1227 7470 8561
Giải năm 3776
Giải tư 22637 08305 36919 54926
52147 93432 60378
Giải ba 49356 66430
Giải nhì 60161
Giải nhất 49805
Đặc biệt 003081
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05
1 19
2 26, 27
3 30, 32, 37
4 47
5 5 , 56
6 61, 61, 67
7 70, 74, 76, 78
8 81
9
Đuôi Lô tô
0 30, 5 , 70
1 61, 61, 81
2 32
3
4 74
5 05
6 26, 56, 76
7 27, 37, 47, 67
8 78
9 19
Giải tám 43
Giải bảy 058
Giải sáu 1669 3677 4096
Giải năm 7458
Giải tư 15636 40912 08629 86296
35942 19564 59178
Giải ba 07682 90486
Giải nhì 87026
Giải nhất 59056
Đặc biệt 084841
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 12
2 26, 29
3 36
4 41, 42, 43
5 58, 58
6 6 , 64, 69
7 77, 78
8 82, 86
9 96, 96
Đuôi Lô tô
0 6
1 41
2 12, 42, 82
3 43
4 64
5
6 26, 36, 86, 96, 96
7 77
8 58, 58, 78
9 29, 69
Giải tám 99
Giải bảy 396
Giải sáu 9139 7280 8203
Giải năm 9393
Giải tư 25004 16208 73044 97708
01147 32302 60745
Giải ba 60953 14381
Giải nhì 37599
Giải nhất 96153
Đặc biệt 375596
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 03, 04, 08, 08
1
2
3 3 , 39
4 44, 45, 47
5 53
6
7
8 80, 81
9 93, 96, 96, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 3 , 80
1 81
2 02
3 03, 53, 93
4 04, 44
5 45
6 96, 96
7 47
8 08, 08
9 39, 99, 99
Giải tám 60
Giải bảy 690
Giải sáu 1970 1437 0152
Giải năm 8121
Giải tư 28590 46805 97775 45965
29525 21405 69423
Giải ba 10251 05690
Giải nhì 28117
Giải nhất 89623
Đặc biệt 011128
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05, 05
1 17
2 21, 23, 25, 28
3 3 , 37
4
5 51, 52
6 60, 65
7 70, 75
8
9 90, 90, 90
Đuôi Lô tô
0 3 , 60, 70, 90, 90, 90
1 21, 51
2 52
3 23
4
5 05, 05, 25, 65, 75
6
7 17, 37
8 28
9
Giải tám 83
Giải bảy 239
Giải sáu 7237 5057 5982
Giải năm 7317
Giải tư 82959 07176 89901 07904
77112 37597 86782
Giải ba 37361 68286
Giải nhì 84304
Giải nhất 30696
Đặc biệt 962455
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 04, 04
1 12, 17
2
3 37, 39
4
5 55, 57, 59
6 6 , 61
7 76
8 82, 82, 83, 86
9 97
Đuôi Lô tô
0 6
1 01, 61
2 12, 82, 82
3 83
4 04, 04
5 55
6 76, 86
7 17, 37, 57, 97
8
9 39, 59
Giải tám 46
Giải bảy 479
Giải sáu 9622 1027 2844
Giải năm 7650
Giải tư 37884 70833 08275 57062
87870 70004 10908
Giải ba 23214 23946
Giải nhì 42712
Giải nhất 68938
Đặc biệt 712433
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 08
1 12, 14
2 22, 27
3 33, 33
4 44, 46, 46
5 50
6 62
7 70, 75, 79
8 8 , 84
9
Đuôi Lô tô
0 50, 70, 8
1
2 12, 22, 62
3 33, 33
4 04, 14, 44, 84
5 75
6 46, 46
7 27
8 08
9 79
Chia sẻ
nastyvidetube johnedwinpheLps daynghequenga formuLar-shop jaywhitneyreaLestate detectivewaLterwright griLLage-et-cLoture impaLabusiness evansavionics cheLseahoover educationedgepk hardwoodfLoorcontractors-in vermietung-auf-syLt ahmetsukrubahadir thebungaLowpoorva equipe-equipe jardinerosenmadrid cuartetomozartarequipa Lekartingdepoitiers de-saintsviewmusic mark1airforce oficenterchipiona jogosdecoLorirgratis supersonictubevehicLe irwinpoLishing bichaLo fibstaLkertrading