Xổ Số Quảng Trị 30 ngày

XSQT 7 ngày

XSQT 10 ngày

XSQT 50 ngày

XSQT 90 ngày

XSQT 160 ngày

Giải tám 76
Giải bảy 230
Giải sáu 8801 2314 0672
Giải năm 7594
Giải tư 47142 75348 24638 91721
59187 63896 27539
Giải ba 89938 13305
Giải nhì 19133
Giải nhất 92667
Đặc biệt 706593
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 05
1 14
2 21
3 30, 33, 38, 38, 39
4 42, 48
5
6 67
7 76
8 87
9 93, 94, 96
Đuôi Lô tô
0 , 30
1 01, 21
2 42
3 33, 93
4 14, 94
5 05
6 76, 96
7 67, 87
8 38, 38, 48
9 39
Giải tám 57
Giải bảy 986
Giải sáu 9769 7681 3414
Giải năm 8618
Giải tư 81966 13264 75424 81289
92777 40630 61855
Giải ba 25782 72049
Giải nhì 87037
Giải nhất 14572
Đặc biệt 791751
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 18
2 24
3 30, 37
4 49
5 51, 55, 57
6 64, 66, 69
7 72, 77
8 81, 82, 86, 89
9
Đuôi Lô tô
0 , 30
1 51, 81
2 72, 82
3
4 24, 64
5 55
6 66, 86
7 37, 57, 77
8 18
9 49, 69, 89
Giải tám 39
Giải bảy 370
Giải sáu 1436 6233 8449
Giải năm 2424
Giải tư 60921 60700 30582 51402
46225 67635 92231
Giải ba 43520 54656
Giải nhì 26842
Giải nhất 06888
Đặc biệt 349148
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 02
1
2 20, 21, 24, 25
3 31, 33, 35, 36, 39
4 42, 48
5 56
6
7 70
8 82, 88
9
Đuôi Lô tô
0 , 00, 20, 70
1 21, 31
2 02, 42, 82
3 33
4 24
5 25, 35
6 36, 56
7
8 48, 88
9 39
Giải tám 39
Giải bảy 375
Giải sáu 2116 6637 6026
Giải năm 0280
Giải tư 66466 02771 96136 96301
27621 79702 19452
Giải ba 38252 84317
Giải nhì 16783
Giải nhất 54741
Đặc biệt 424873
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 02
1 16, 17
2 21
3 36, 37, 39
4 41
5 52, 52
6 66
7 71, 73, 75
8 80, 83
9
Đuôi Lô tô
0 , 80
1 01, 21, 41, 71
2 02, 52, 52
3 73, 83
4
5 75
6 16, 36, 66
7 17, 37
8
9 39
Giải tám 65
Giải bảy 762
Giải sáu 1641 4539 2063
Giải năm 9565
Giải tư 96387 41786 80466 68295
85437 28636 79189
Giải ba 00854 19786
Giải nhì 16852
Giải nhất 21726
Đặc biệt 373200
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00
1
2 26
3 36, 37, 39
4 41
5 52, 54
6 62, 65, 65, 66
7
8 86, 86, 87, 89
9 95
Đuôi Lô tô
0 , 00
1 41
2 52, 62
3
4 54
5 65, 65, 95
6 26, 36, 66, 86, 86
7 37, 87
8
9 39, 89
Giải tám 63
Giải bảy 775
Giải sáu 1655 4457 2317
Giải năm 0303
Giải tư 54966 11974 16882 61056
82881 60410 71563
Giải ba 42777 77613
Giải nhì 32158
Giải nhất 90145
Đặc biệt 399272
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03
1 10, 13
2
3
4 45
5 55, 56, 57, 58
6 63, 63, 66
7 72, 74, 75, 77
8 81, 82
9
Đuôi Lô tô
0 , 10
1 81
2 72, 82
3 03, 13, 63, 63
4 74
5 45, 55, 75
6 56, 66
7 57, 77
8 58
9
Giải tám 27
Giải bảy 599
Giải sáu 3216 0524 1115
Giải năm 7319
Giải tư 27212 75699 20241 73127
03788 99750 15542
Giải ba 39863 72572
Giải nhì 08759
Giải nhất 10669
Đặc biệt 839597
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 12, 16, 19
2 24, 27, 27
3
4 41, 42
5 50, 59
6 63, 69
7 72
8 88
9 97, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 , 50
1 41
2 12, 42, 72
3 63
4 24
5
6 16
7 27, 27, 97
8 88
9 19, 59, 69, 99, 99
Giải tám 73
Giải bảy 551
Giải sáu 5479 4120 8441
Giải năm 6450
Giải tư 55555 29033 33334 85701
24902 41658 77055
Giải ba 08909 83326
Giải nhì 74460
Giải nhất 88766
Đặc biệt 116008
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 02, 08, 09
1
2 20, 26
3 33, 34
4
5 50, 51, 55, 55, 58
6 60, 66
7 73, 79
8
9
Đuôi Lô tô
0 , 20, 50, 60
1 01, 51
2 02
3 33, 73
4 34
5 55, 55
6 26, 66
7
8 08, 58
9 09, 79
Giải tám 02
Giải bảy 762
Giải sáu 2405 7546 8899
Giải năm 7416
Giải tư 54145 94456 04967 99223
06950 65409 53499
Giải ba 79608 77951
Giải nhì 46219
Giải nhất 45132
Đặc biệt 167251
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02, 05, 08, 09
1 16, 19
2 23
3 32
4 45, 46
5 50, 51, 51, 56
6 62, 67
7
8
9 99
Đuôi Lô tô
0 , 50
1 51, 51
2 02, 32, 62
3 23
4
5 05, 45
6 16, 46, 56
7 67
8 08
9 09, 19, 99
Giải tám 06
Giải bảy 530
Giải sáu 5755 6112 8797
Giải năm 6028
Giải tư 87179 63500 64690 98861
25959 73170 64865
Giải ba 64614 91237
Giải nhì 58229
Giải nhất 60121
Đặc biệt 315809
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 06, 09
1 12, 14
2 21, 28, 29
3 30, 37
4
5 55, 59
6 61, 65
7 70, 79
8
9 90
Đuôi Lô tô
0 , 00, 30, 70, 90
1 21, 61
2 12
3
4 14
5 55, 65
6 06
7 37
8 28
9 09, 29, 59, 79
Giải tám 73
Giải bảy 655
Giải sáu 3089 1019 9155
Giải năm 7440
Giải tư 57329 40276 40794 36720
02922 55306 51740
Giải ba 16068 60760
Giải nhì 35394
Giải nhất 79879
Đặc biệt 428887
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 06
1 19
2 20, 22, 29
3
4 40, 40
5 55
6 60, 68
7 73, 76, 79
8 87, 89
9 94, 94
Đuôi Lô tô
0 , 20, 40, 40, 60
1
2 22
3 73
4 94, 94
5 55
6 06, 76
7 87
8 68
9 19, 29, 79, 89
Giải tám 32
Giải bảy 764
Giải sáu 3475 0617 3944
Giải năm 8341
Giải tư 22623 43066 48370 86148
96738 58242 44399
Giải ba 41611 84934
Giải nhì 05938
Giải nhất 05532
Đặc biệt 708171
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 11, 17
2 23
3 32, 32, 34, 38, 38
4 4 , 41, 42, 48
5
6 64, 66
7 70, 71, 75
8
9 99
Đuôi Lô tô
0 4 , 70
1 11, 41, 71
2 32, 32, 42
3 23
4 34, 64
5 75
6 66
7 17
8 38, 38, 48
9 99
Giải tám 31
Giải bảy 762
Giải sáu 2668 2041 0756
Giải năm 0197
Giải tư 84995 98573 11464 37066
79894 33352 15672
Giải ba 17561 68011
Giải nhì 40699
Giải nhất 45504
Đặc biệt 369775
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04
1 11
2
3 31
4 41
5 52
6 6 , 61, 62, 64, 66, 68
7 72, 73, 75
8
9 94, 95, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 6
1 11, 31, 41, 61
2 52, 62, 72
3 73
4 04, 64, 94
5 75, 95
6 66
7 97
8 68
9 99
Giải tám 64
Giải bảy 572
Giải sáu 4915 1257 9073
Giải năm 9310
Giải tư 20320 94235 71971 97593
26678 06902 92679
Giải ba 16630 93889
Giải nhì 73356
Giải nhất 24933
Đặc biệt 169790
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02
1 10, 15
2 20
3 3 , 30, 33, 35
4
5 56, 57
6 64
7 71, 72, 78, 79
8 89
9 90, 93
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 3 , 30, 90
1 71
2 02, 72
3 33, 93
4 64
5 15, 35
6 56
7 57
8 78
9 79, 89
Giải tám 51
Giải bảy 083
Giải sáu 4713 1545 9088
Giải năm 4866
Giải tư 86449 07705 74215 26728
88666 66328 61477
Giải ba 93050 26460
Giải nhì 07322
Giải nhất 14495
Đặc biệt 321375
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05
1 13, 15
2 22, 28, 28
3
4 45, 49
5 50, 51
6 60, 66, 66
7 75, 77
8 8 , 83
9 95
Đuôi Lô tô
0 50, 60, 8
1 51
2 22
3 13, 83
4
5 05, 15, 45, 75, 95
6 66, 66
7 77
8 28, 28
9 49
Giải tám 27
Giải bảy 383
Giải sáu 2798 6517 9020
Giải năm 2070
Giải tư 07698 94127 66070 27900
05633 28675 22168
Giải ba 37322 69833
Giải nhì 51366
Giải nhất 99686
Đặc biệt 639029
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0 , 00
1 17
2 22, 27, 27, 29
3 33, 33
4
5
6 66, 68
7 70, 70, 75
8 83, 86
9 98, 98
Đuôi Lô tô
0 0 , 00, 70, 70
1
2 22
3 33, 33, 83
4
5 75
6 66, 86
7 17, 27, 27
8 68, 98, 98
9 29
Giải tám 05
Giải bảy 432
Giải sáu 9373 1888 1681
Giải năm 7555
Giải tư 44188 54074 11453 46384
88177 27767 15606
Giải ba 34362 26613
Giải nhì 43681
Giải nhất 82369
Đặc biệt 798484
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05, 06
1 1 , 13
2
3 32
4
5 53, 55
6 62, 67, 69
7 73, 74, 77
8 81, 84, 84, 88, 88
9
Đuôi Lô tô
0 1
1 81
2 32, 62
3 13, 53, 73
4 74, 84, 84
5 05, 55
6 06
7 67, 77
8 88, 88
9 69
Giải tám 99
Giải bảy 960
Giải sáu 0644 1326 5305
Giải năm 3031
Giải tư 93358 40731 66964 65922
73234 72768 77936
Giải ba 46909 99470
Giải nhì 38512
Giải nhất 79982
Đặc biệt 170966
Phóng to
Đầu Lô tô
0 09
1 12
2 22, 26
3 31, 31, 34, 36
4 44
5 5 , 58
6 60, 64, 66, 68
7 70
8 82
9 99
Đuôi Lô tô
0 5 , 60, 70
1 31, 31
2 12, 22, 82
3
4 34, 44, 64
5
6 26, 36, 66
7
8 58, 68
9 09, 99
Giải tám 91
Giải bảy 229
Giải sáu 2687 9104 4577
Giải năm 8158
Giải tư 51461 42997 77321 15134
86484 25978 74582
Giải ba 05131 77562
Giải nhì 00772
Giải nhất 49273
Đặc biệt 777677
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04
1
2 21, 29
3 31, 34
4
5 58
6 61, 62
7 7 , 72, 73, 77, 78
8 82, 84, 87
9 91, 97
Đuôi Lô tô
0 7
1 21, 31, 61, 91
2 62, 72, 82
3 73
4 04, 34, 84
5
6
7 77, 87, 97
8 58, 78
9 29
Giải tám 16
Giải bảy 860
Giải sáu 8134 4291 3920
Giải năm 7663
Giải tư 65693 43307 42037 49748
09639 24339 09348
Giải ba 78675 28714
Giải nhì 06140
Giải nhất 05518
Đặc biệt 671066
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0 , 07
1 14, 16, 18
2
3 34, 37, 39, 39
4 40, 48, 48
5
6 60, 63, 66
7 75
8
9 91, 93
Đuôi Lô tô
0 0 , 40, 60
1 91
2
3 63, 93
4 14, 34
5 75
6 16, 66
7 07, 37
8 18, 48, 48
9 39, 39
Giải tám 56
Giải bảy 045
Giải sáu 1267 6310 3489
Giải năm 2314
Giải tư 44289 80227 08462 65289
43925 48863 60052
Giải ba 96883 84651
Giải nhì 13770
Giải nhất 68256
Đặc biệt 325861
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 10, 14
2 25, 27
3
4 45
5 51, 52, 56, 56
6 61, 62, 63, 67
7 70
8 83, 89, 89
9 9
Đuôi Lô tô
0 10, 70, 9
1 51, 61
2 52, 62
3 63, 83
4 14
5 25, 45
6 56, 56
7 27, 67
8
9 89, 89
Giải tám 54
Giải bảy 694
Giải sáu 7717 5277 7384
Giải năm 3668
Giải tư 35066 61155 54070 70488
33446 21136 34206
Giải ba 13855 34703
Giải nhì 45237
Giải nhất 20796
Đặc biệt 510576
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 06
1 17
2
3 36, 37
4 4 , 46
5 54, 55, 55
6 66, 68
7 70, 76, 77
8 88
9 94, 96
Đuôi Lô tô
0 4 , 70
1
2
3 03
4 54, 94
5 55, 55
6 06, 36, 46, 66, 76, 96
7 17, 37, 77
8 68, 88
9
Giải tám 59
Giải bảy 898
Giải sáu 4605 3626 2287
Giải năm 4018
Giải tư 92728 35826 84738 79249
06539 65857 56742
Giải ba 89746 19847
Giải nhì 83040
Giải nhất 43363
Đặc biệt 078520
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05
1 18
2 20, 26, 26, 28
3 38, 39
4 40, 42, 46, 47, 49
5 57, 59
6 63
7 7
8
9 98
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 7
1
2 42
3 63
4
5 05
6 26, 26, 46
7 47, 57
8 18, 28, 38, 98
9 39, 49, 59
Giải tám 53
Giải bảy 762
Giải sáu 7192 6848 5836
Giải năm 2640
Giải tư 09951 84751 01060 03907
07181 56664 02929
Giải ba 30134 40029
Giải nhì 06955
Giải nhất 44385
Đặc biệt 992119
Phóng to
Đầu Lô tô
0 07
1 19
2 29, 29
3 34
4 40, 48
5 51, 51, 53, 55
6 6 , 60, 62, 64
7
8 81, 85
9 92
Đuôi Lô tô
0 40, 6 , 60
1 51, 51, 81
2 62, 92
3 53
4 34, 64
5 55, 85
6
7 07
8 48
9 19, 29, 29
Giải tám 54
Giải bảy 190
Giải sáu 4514 9478 5236
Giải năm 1470
Giải tư 73408 37985 94156 09692
20816 44908 50244
Giải ba 99482 49161
Giải nhì 27502
Giải nhất 73237
Đặc biệt 461392
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 08, 08
1 14, 16
2
3 37
4 44
5 54, 56
6 6 , 61
7 70, 78
8 82, 85
9 90, 92, 92
Đuôi Lô tô
0 6 , 70, 90
1 61
2 02, 82, 92, 92
3
4 14, 44, 54
5 85
6 16, 56
7 37
8 08, 08, 78
9
Giải tám 76
Giải bảy 366
Giải sáu 7335 6648 2784
Giải năm 6493
Giải tư 27311 74130 75445 59274
64621 88095 55505
Giải ba 71564 08374
Giải nhì 41668
Giải nhất 16183
Đặc biệt 244044
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05
1 11
2 21
3 30, 35
4 4 , 44, 45, 48
5
6 64, 66, 68
7 74, 74, 76
8 83
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0 30, 4
1 11, 21
2
3 83, 93
4 44, 64, 74, 74
5 05, 35, 45, 95
6 66, 76
7
8 48, 68
9
Giải tám 29
Giải bảy 871
Giải sáu 0954 9843 4116
Giải năm 6384
Giải tư 03065 48888 72766 64891
07554 76790 26569
Giải ba 53555 23787
Giải nhì 05558
Giải nhất 88144
Đặc biệt 726237
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2 29
3 37
4 43, 44
5 54, 54, 55, 58
6 65, 66, 69
7 71
8 84, 87, 88
9 90, 91
Đuôi Lô tô
0 , 90
1 71, 91
2
3 43
4 44, 54, 54, 84
5 55, 65
6 66
7 37, 87
8 58, 88
9 29, 69
Giải tám 51
Giải bảy 337
Giải sáu 2891 1871 7901
Giải năm 2270
Giải tư 41354 93507 73003 05264
43163 24187 83083
Giải ba 11806 45102
Giải nhì 77233
Giải nhất 27620
Đặc biệt 715956
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 03, 06, 07
1 1
2 20
3 33, 37
4
5 51, 54, 56
6 63, 64
7 70, 71
8 83, 87
9 91
Đuôi Lô tô
0 1 , 20, 70
1 51, 71, 91
2 02
3 03, 33, 63, 83
4 54, 64
5
6 06, 56
7 07, 37, 87
8
9
Giải tám 74
Giải bảy 960
Giải sáu 9183 5932 0993
Giải năm 1645
Giải tư 92422 42821 11666 57203
51873 17513 87325
Giải ba 70997 82346
Giải nhì 62461
Giải nhất 50129
Đặc biệt 563540
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03
1 13
2 21, 22, 25, 29
3 3 , 32
4 40, 45, 46
5
6 60, 61, 66
7 73, 74
8 83
9 97
Đuôi Lô tô
0 3 , 40, 60
1 21, 61
2 22, 32
3 03, 13, 73, 83
4 74
5 25, 45
6 46, 66
7 97
8
9 29
Giải tám 11
Giải bảy 607
Giải sáu 2693 0045 0415
Giải năm 1743
Giải tư 51155 83468 06402 91202
81304 48442 00107
Giải ba 70239 22520
Giải nhì 80309
Giải nhất 02445
Đặc biệt 496218
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 02, 04, 07, 07, 09
1 11, 18
2 20
3 39
4 42, 43, 45, 45
5 5 , 55
6 68
7
8
9 93
Đuôi Lô tô
0 20, 5
1 11
2 02, 02, 42
3 43, 93
4 04
5 45, 45, 55
6
7 07, 07
8 18, 68
9 09, 39
Chia sẻ
nastyvidetube johnedwinpheLps daynghequenga formuLar-shop jaywhitneyreaLestate detectivewaLterwright griLLage-et-cLoture impaLabusiness evansavionics cheLseahoover educationedgepk hardwoodfLoorcontractors-in vermietung-auf-syLt ahmetsukrubahadir thebungaLowpoorva equipe-equipe jardinerosenmadrid cuartetomozartarequipa Lekartingdepoitiers de-saintsviewmusic mark1airforce oficenterchipiona jogosdecoLorirgratis supersonictubevehicLe irwinpoLishing bichaLo fibstaLkertrading