Xổ Số Quảng Nam 30 ngày

XSQNA 7 ngày

XSQNA 10 ngày

XSQNA 50 ngày

XSQNA 90 ngày

XSQNA 160 ngày

Giải tám 47
Giải bảy 281
Giải sáu 4254 4626 7940
Giải năm 9305
Giải tư 39786 69885 77956 39092
06772 07610 53098
Giải ba 39363 60079
Giải nhì 16606
Giải nhất 52115
Đặc biệt 156252
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 05, 06
1 10, 15
2 26
3
4 47
5 52, 54, 56
6 63
7 72, 79
8 81, 85, 86
9 92, 98
Đuôi Lô tô
0 , 10
1 81
2 52, 72, 92
3 63
4 54
5 05, 15, 85
6 06, 26, 56, 86
7 47
8 98
9 79
Giải tám 41
Giải bảy 574
Giải sáu 5457 9895 1683
Giải năm 2032
Giải tư 26309 68916 18970 02691
61038 19226 41410
Giải ba 89487 30933
Giải nhì 75336
Giải nhất 51216
Đặc biệt 635363
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 09
1 10, 16, 16
2 26
3 32, 33, 36, 38
4 41
5 57
6 63
7 70, 74
8 87
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0 , 10, 70
1 41, 91
2 32
3 33, 63
4 74
5 95
6 16, 16, 26, 36
7 57, 87
8 38
9 09
Giải tám 76
Giải bảy 834
Giải sáu 2080 4232 1849
Giải năm 3755
Giải tư 63704 73442 07203 05753
14435 52388 47800
Giải ba 63010 85739
Giải nhì 55516
Giải nhất 61391
Đặc biệt 452232
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 03, 04
1 10, 16
2
3 32, 32, 34, 35, 39
4 42
5 53, 55
6
7 76
8 80, 88
9 91
Đuôi Lô tô
0 , 00, 10, 80
1 91
2 32, 32, 42
3 03, 53
4 04, 34
5 35, 55
6 16, 76
7
8 88
9 39
Giải tám 45
Giải bảy 328
Giải sáu 5166 0387 9078
Giải năm 8436
Giải tư 10094 58510 18657 56008
23787 05906 31595
Giải ba 14784 53127
Giải nhì 73907
Giải nhất 40937
Đặc biệt 402190
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 06, 07, 08
1 10
2 27, 28
3 36, 37
4 45
5 57
6 66
7
8 84, 87, 87
9 90, 94, 95
Đuôi Lô tô
0 , 10, 90
1
2
3
4 84, 94
5 45, 95
6 06, 36, 66
7 07, 27, 37, 57, 87, 87
8 08, 28
9
Giải tám 06
Giải bảy 172
Giải sáu 4995 0453 4783
Giải năm 5298
Giải tư 35728 99291 61569 06186
59871 68594 71963
Giải ba 43407 39942
Giải nhì 80955
Giải nhất 43375
Đặc biệt 587977
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 06, 07
1
2 28
3
4 42
5 53, 55
6 63, 69
7 71, 72, 75, 77
8 86
9 91, 94, 95, 98
Đuôi Lô tô
0
1 71, 91
2 42, 72
3 53, 63
4 94
5 55, 75, 95
6 06, 86
7 07, 77
8 28, 98
9 69
Giải tám 74
Giải bảy 619
Giải sáu 2883 7115 6079
Giải năm 4445
Giải tư 69697 34753 45614 27614
39371 89904 59813
Giải ba 87332 89631
Giải nhì 63865
Giải nhất 86442
Đặc biệt 810122
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 04
1 13, 14, 14, 15, 19
2 22
3 31, 32
4 42, 45
5 53
6 65
7 71, 74
8 83
9 97
Đuôi Lô tô
0
1 31, 71
2 22, 32, 42
3 13, 53, 83
4 04, 14, 14, 74
5 15, 45, 65
6
7 97
8
9 19
Giải tám 69
Giải bảy 786
Giải sáu 0832 3515 5224
Giải năm 3862
Giải tư 15957 53416 73991 67286
97292 72000 49940
Giải ba 40686 62150
Giải nhì 55320
Giải nhất 15743
Đặc biệt 621449
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00
1 15, 16
2 20
3 32
4 40, 43, 49
5 50, 57
6 62, 69
7
8 86, 86, 86
9 91, 92
Đuôi Lô tô
0 , 00, 20, 40, 50
1 91
2 32, 62, 92
3 43
4
5 15
6 16, 86, 86, 86
7 57
8
9 49, 69
Giải tám 64
Giải bảy 109
Giải sáu 0697 9152 5969
Giải năm 4156
Giải tư 94440 67223 81872 57937
57263 19001 74739
Giải ba 46144 60472
Giải nhì 32086
Giải nhất 18612
Đặc biệt 343037
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 09
1 12
2 23
3 37, 37, 39
4 40, 44
5 52, 56
6 63, 64
7 72, 72
8 86
9 97
Đuôi Lô tô
0 , 40
1 01
2 12, 52, 72, 72
3 23, 63
4 44, 64
5
6 56, 86
7 37, 37, 97
8
9 09, 39
Giải tám 51
Giải bảy 134
Giải sáu 4969 4403 1793
Giải năm 7353
Giải tư 25406 18421 21988 56682
67132 42056 14442
Giải ba 94778 82296
Giải nhì 45794
Giải nhất 08164
Đặc biệt 920455
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03, 06
1
2 21
3 32, 34
4 42
5 51, 53, 55, 56
6 64, 69
7 78
8 82, 88
9 94, 96
Đuôi Lô tô
0
1 21, 51
2 32, 42, 82
3 03, 53
4 34, 64, 94
5 55
6 06, 56, 96
7
8 78, 88
9 69
Giải tám 46
Giải bảy 226
Giải sáu 5205 9956 0866
Giải năm 7296
Giải tư 24546 94906 26248 72842
49171 84391 88747
Giải ba 67345 40681
Giải nhì 84182
Giải nhất 90084
Đặc biệt 511205
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 05, 05, 06
1
2 26
3
4 42, 45, 46, 46, 47, 48
5 56
6
7 71
8 81, 82, 84
9 91, 96
Đuôi Lô tô
0
1 71, 81, 91
2 42, 82
3
4 84
5 05, 05, 45
6 06, 26, 46, 46, 56, 96
7 47
8 48
9
Giải tám 98
Giải bảy 009
Giải sáu 8737 1504 3013
Giải năm 4559
Giải tư 35634 07052 98354 85307
56447 19811 63950
Giải ba 19017 19605
Giải nhì 49546
Giải nhất 96511
Đặc biệt 422094
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 05, 07, 09
1 11, 11, 17
2
3 3 , 34, 37
4 46, 47
5 50, 52, 54, 59
6
7
8
9 94, 98
Đuôi Lô tô
0 3 , 50
1 11, 11
2 52
3
4 04, 34, 54, 94
5 05
6 46
7 07, 17, 37, 47
8 98
9 09, 59
Giải tám 63
Giải bảy 853
Giải sáu 1201 9955 7145
Giải năm 2140
Giải tư 81923 43912 94788 48018
01228 92241 89387
Giải ba 44728 66149
Giải nhì 52404
Giải nhất 53976
Đặc biệt 502884
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 04
1 12, 18
2 23, 28, 28
3
4 40, 41, 49
5 5 , 53, 55
6 63
7 76
8 84, 87, 88
9
Đuôi Lô tô
0 40, 5
1 01, 41
2 12
3 23, 53, 63
4 04, 84
5 55
6 76
7 87
8 18, 28, 28, 88
9 49
Giải tám 06
Giải bảy 799
Giải sáu 7566 3347 4237
Giải năm 9023
Giải tư 47546 72406 05600 60585
79108 17043 35255
Giải ba 38543 17689
Giải nhì 64301
Giải nhất 91237
Đặc biệt 636141
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 01, 06, 06, 08
1
2 23
3 37
4 41, 43, 43, 46, 47
5 55
6 66
7 7
8 85, 89
9 99
Đuôi Lô tô
0 00, 7
1 01, 41
2
3 23, 43, 43
4
5 55, 85
6 06, 06, 46, 66
7 37, 47
8 08
9 89, 99
Giải tám 15
Giải bảy 781
Giải sáu 5500 0151 9412
Giải năm 4233
Giải tư 41022 53502 12627 22428
35032 13435 59452
Giải ba 76389 55334
Giải nhì 04610
Giải nhất 32838
Đặc biệt 954306
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 02, 06
1 10, 15
2 2 , 22, 27, 28
3 32, 33, 34, 35, 38
4
5 51, 52
6
7
8 81, 89
9
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 2
1 51, 81
2 02, 22, 32, 52
3 33
4 34
5 15, 35
6 06
7 27
8 28, 38
9 89
Giải tám 64
Giải bảy 050
Giải sáu 0706 9872 4719
Giải năm 2030
Giải tư 70673 04293 96430 05725
76306 54635 03802
Giải ba 31080 76896
Giải nhì 51201
Giải nhất 68550
Đặc biệt 327159
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 02, 06, 06
1
2 25
3 30, 30, 35
4
5 50, 50, 59
6 64
7 72, 73
8 80
9 9 , 93, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 30, 50, 50, 80, 9
1 01
2 02, 72
3 73, 93
4 64
5 25, 35
6 06, 06, 96
7
8
9 59
Giải tám 83
Giải bảy 276
Giải sáu 1108 1990 0808
Giải năm 4691
Giải tư 95405 52672 49984 31156
51234 27765 64573
Giải ba 06741 49574
Giải nhì 83506
Giải nhất 38761
Đặc biệt 594548
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05, 06, 08
1
2
3 34
4 41, 48
5 56
6 61, 65
7 72, 73, 74, 76
8 8 , 83, 84
9 90, 91
Đuôi Lô tô
0 8 , 90
1 41, 61, 91
2 72
3 73, 83
4 34, 74, 84
5 05, 65
6 06, 56, 76
7
8 08, 48
9
Giải tám 32
Giải bảy 204
Giải sáu 8684 3257 1551
Giải năm 1571
Giải tư 14822 17752 67007 10020
39039 90413 16444
Giải ba 77993 20872
Giải nhì 17588
Giải nhất 28442
Đặc biệt 265325
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 07
1 1 , 13
2 20, 22, 25
3 32, 39
4 42, 44
5 52, 57
6
7 71, 72
8 84, 88
9 93
Đuôi Lô tô
0 1 , 20
1 71
2 22, 32, 42, 52, 72
3 13, 93
4 04, 44, 84
5 25
6
7 07, 57
8 88
9 39
Giải tám 38
Giải bảy 369
Giải sáu 1586 6841 2789
Giải năm 0376
Giải tư 27244 66610 64461 91663
81259 50799 54279
Giải ba 29665 52259
Giải nhì 57954
Giải nhất 14304
Đặc biệt 223988
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04
1 10
2
3 38
4 41, 44
5 54, 59, 59
6 61, 63, 65, 69
7 76, 79
8 86, 88
9 9 , 99
Đuôi Lô tô
0 10, 9
1 41, 61
2
3 63
4 04, 44, 54
5 65
6 76, 86
7
8 38, 88
9 59, 59, 69, 79, 99
Giải tám 13
Giải bảy 056
Giải sáu 6762 2460 8152
Giải năm 0377
Giải tư 29568 26246 05672 19267
00148 34090 12695
Giải ba 26018 72483
Giải nhì 20588
Giải nhất 40969
Đặc biệt 468462
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 13, 18
2 2
3
4 46, 48
5 56
6 60, 62, 62, 67, 68, 69
7 72, 77
8 83, 88
9 90, 95
Đuôi Lô tô
0 2 , 60, 90
1
2 62, 62, 72
3 13, 83
4
5 95
6 46, 56
7 67, 77
8 18, 48, 68, 88
9 69
Giải tám 08
Giải bảy 595
Giải sáu 3351 4070 7028
Giải năm 1625
Giải tư 65026 21637 05965 24946
85762 47939 40048
Giải ba 28159 44916
Giải nhì 77285
Giải nhất 40821
Đặc biệt 226231
Phóng to
Đầu Lô tô
0 08
1 16
2 21, 25, 26
3 31, 37, 39
4 46, 48
5 51, 59
6 62, 65
7 70
8 8 , 85
9 95
Đuôi Lô tô
0 70, 8
1 21, 31, 51
2 62
3
4
5 25, 65, 85, 95
6 16, 26, 46
7 37
8 08, 48
9 39, 59
Giải tám 21
Giải bảy 591
Giải sáu 2842 9730 3480
Giải năm 2764
Giải tư 57824 61963 53899 53242
30676 24193 25678
Giải ba 12970 18965
Giải nhì 92734
Giải nhất 22740
Đặc biệt 043039
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0
1
2 21, 24
3 30, 34, 39
4 40, 42, 42
5
6 63, 64, 65
7 70, 76, 78
8
9 91, 93, 99
Đuôi Lô tô
0 0 , 30, 40, 70
1 21, 91
2 42, 42
3 63, 93
4 24, 34, 64
5 65
6 76
7
8 78
9 39, 99
Giải tám 90
Giải bảy 414
Giải sáu 3695 7816 8606
Giải năm 4029
Giải tư 57641 92289 05298 78201
67763 39894 16415
Giải ba 22880 85283
Giải nhì 23270
Giải nhất 15248
Đặc biệt 868768
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01
1 14, 15, 16
2 29
3
4 41, 48
5
6 6 , 63, 68
7 70
8 80, 83, 89
9 90, 94, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 6 , 70, 80, 90
1 01, 41
2
3 63, 83
4 14, 94
5 15, 95
6 16
7
8 48, 68, 98
9 29, 89
Giải tám 92
Giải bảy 001
Giải sáu 9381 5693 2985
Giải năm 3793
Giải tư 58785 99931 88462 44894
75553 66626 66696
Giải ba 99740 07905
Giải nhì 17377
Giải nhất 04798
Đặc biệt 624132
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 05
1
2 26
3 31, 32
4 40
5 5 , 53
6 62
7 77
8 81, 85
9 92, 93, 93, 94, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 40, 5
1 01, 31, 81
2 32, 62, 92
3 53, 93, 93
4 94
5 05, 85
6 26, 96
7 77
8 98
9
Giải tám 14
Giải bảy 714
Giải sáu 5676 8918 5293
Giải năm 3486
Giải tư 21720 76183 31941 28928
44709 24105 38155
Giải ba 96751 30117
Giải nhì 30757
Giải nhất 74222
Đặc biệt 898625
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05, 09
1 14, 14, 17, 18
2 20, 22, 25, 28
3 3
4 41
5 51, 55, 57
6
7 76
8 83, 86
9
Đuôi Lô tô
0 20, 3
1 41, 51
2 22
3 83
4 14, 14
5 05, 25, 55
6 76, 86
7 17, 57
8 18, 28
9 09
Giải tám 58
Giải bảy 024
Giải sáu 9238 8564 5407
Giải năm 5665
Giải tư 51358 76178 95993 25211
81326 82929 40348
Giải ba 95937 95728
Giải nhì 19789
Giải nhất 16478
Đặc biệt 930671
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 11
2 24, 26, 28, 29
3 37, 38
4 48
5 58, 58
6 64, 65
7 7 , 71, 78, 78
8 89
9 93
Đuôi Lô tô
0 7
1 11, 71
2
3 93
4 24, 64
5 65
6 26
7 37
8 28, 38, 48, 58, 58, 78, 78
9 29, 89
Giải tám 53
Giải bảy 690
Giải sáu 1892 1516 4227
Giải năm 1743
Giải tư 09878 97582 64613 46575
33850 45519 89134
Giải ba 83228 57702
Giải nhì 67710
Giải nhất 28795
Đặc biệt 152034
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02
1 10, 13, 16, 19
2 28
3 34, 34
4 43
5 50, 53
6
7 7 , 75, 78
8 82
9 90, 92, 95
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 7 , 90
1
2 02, 82, 92
3 13, 43, 53
4 34, 34
5 75, 95
6 16
7
8 28, 78
9 19
Giải tám 73
Giải bảy 518
Giải sáu 2171 9181 0393
Giải năm 7332
Giải tư 22694 17748 32980 52633
14639 85733 02770
Giải ba 18351 24898
Giải nhì 41437
Giải nhất 23011
Đặc biệt 532338
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 11, 18
2
3 3 , 32, 33, 33, 37, 38, 39
4 48
5 51
6
7 70, 71, 73
8 80, 81
9 94, 98
Đuôi Lô tô
0 3 , 70, 80
1 11, 51, 71, 81
2 32
3 33, 33, 73
4 94
5
6
7 37
8 18, 38, 48, 98
9 39
Giải tám 28
Giải bảy 605
Giải sáu 8581 7245 6498
Giải năm 6707
Giải tư 08006 14074 09410 89056
10063 31086 25613
Giải ba 73720 82736
Giải nhì 79725
Giải nhất 11324
Đặc biệt 130959
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05, 06, 07
1 10, 13
2 20, 24, 25, 28
3 36
4 45
5 56, 59
6 63
7 74
8 8 , 81, 86
9
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 8
1 81
2
3 13, 63
4 24, 74
5 05, 25, 45
6 06, 36, 56, 86
7 07
8 28
9 59
Giải tám 37
Giải bảy 109
Giải sáu 3834 5123 5516
Giải năm 2736
Giải tư 11886 56508 66677 37405
85103 40266 38869
Giải ba 79660 48664
Giải nhì 45742
Giải nhất 88571
Đặc biệt 336712
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 05, 08, 09
1 12
2 23
3 34, 36, 37
4 42
5
6 6 , 60, 64, 66, 69
7 71, 77
8 86
9
Đuôi Lô tô
0 6 , 60
1 71
2 12, 42
3 03, 23
4 34, 64
5 05
6 36, 66, 86
7 37, 77
8 08
9 09, 69
Chia sẻ
nastyvidetube johnedwinpheLps daynghequenga formuLar-shop jaywhitneyreaLestate detectivewaLterwright griLLage-et-cLoture impaLabusiness evansavionics cheLseahoover educationedgepk hardwoodfLoorcontractors-in vermietung-auf-syLt ahmetsukrubahadir thebungaLowpoorva equipe-equipe jardinerosenmadrid cuartetomozartarequipa Lekartingdepoitiers de-saintsviewmusic mark1airforce oficenterchipiona jogosdecoLorirgratis supersonictubevehicLe irwinpoLishing bichaLo fibstaLkertrading