Xổ Số Phú Yên 30 ngày

XSPY 7 ngày

XSPY 10 ngày

XSPY 50 ngày

XSPY 90 ngày

XSPY 160 ngày

Giải tám 75
Giải bảy 771
Giải sáu 1357 2198 1383
Giải năm 5550
Giải tư 11859 17667 31868 91901
71938 29723 35226
Giải ba 03685 26691
Giải nhì 96332
Giải nhất 43431
Đặc biệt 697730
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01
1
2 23, 26
3 30, 31, 32, 38
4
5 50, 57, 59
6 67, 68
7 71, 75
8 85
9 91, 98
Đuôi Lô tô
0 , 30, 50
1 01, 31, 71, 91
2 32
3 23
4
5 75, 85
6 26
7 57, 67
8 38, 68, 98
9 59
Giải tám 05
Giải bảy 038
Giải sáu 7380 4395 6413
Giải năm 2327
Giải tư 00322 91125 82894 30188
45093 37243 24619
Giải ba 72308 37508
Giải nhì 75896
Giải nhất 44337
Đặc biệt 276645
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 05, 08, 08
1 19
2 22, 25, 27
3 37, 38
4 43, 45
5
6
7
8 80, 88
9 93, 94, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 , 80
1
2 22
3 43, 93
4 94
5 05, 25, 45, 95
6 96
7 27, 37
8 08, 08, 38, 88
9 19
Giải tám 15
Giải bảy 107
Giải sáu 2077 8755 7392
Giải năm 2673
Giải tư 65970 03897 23063 30588
52497 76787 88184
Giải ba 11409 82792
Giải nhì 48382
Giải nhất 31279
Đặc biệt 307019
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 07, 09
1 15, 19
2
3
4
5 55
6 63
7 70, 73, 77, 79
8 82, 84, 87, 88
9 92, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 , 70
1
2 82, 92
3 63, 73
4 84
5 15, 55
6
7 07, 77, 87, 97, 97
8 88
9 09, 19, 79
Giải tám 03
Giải bảy 277
Giải sáu 5188 0139 8883
Giải năm 2200
Giải tư 37833 41326 04753 82437
21407 34477 53531
Giải ba 39194 39442
Giải nhì 11430
Giải nhất 41001
Đặc biệt 422124
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 01, 03, 07
1
2 24, 26
3 30, 31, 33, 37, 39
4 42
5 53
6
7 77, 77
8 88
9 94
Đuôi Lô tô
0 , 00, 30
1 01, 31
2 42
3 03, 33, 53
4 24, 94
5
6 26
7 07, 37, 77, 77
8 88
9 39
Giải tám 29
Giải bảy 296
Giải sáu 5290 6446 0447
Giải năm 7789
Giải tư 20975 47419 26729 80771
59868 29429 85661
Giải ba 48691 97322
Giải nhì 44888
Giải nhất 63303
Đặc biệt 959593
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03
1 19
2 22, 29, 29, 29
3
4 46
5
6 61, 68
7 71, 75
8 88, 89
9 90, 91, 93, 96
Đuôi Lô tô
0 , 90
1 61, 71, 91
2 22
3 03, 93
4
5 75
6 46, 96
7
8 68, 88
9 19, 29, 29, 29, 89
Giải tám 83
Giải bảy 931
Giải sáu 0634 7828 3785
Giải năm 1897
Giải tư 82125 52949 35749 18748
09402 47152 14532
Giải ba 02717 48362
Giải nhì 78460
Giải nhất 22742
Đặc biệt 508578
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02
1 17
2 25, 28
3 31, 32, 34
4 42, 48, 49, 49
5 52
6 60, 62
7 78
8 83
9 97
Đuôi Lô tô
0 , 60
1 31
2 02, 32, 42, 52, 62
3 83
4 34
5 25
6
7 17, 97
8 28, 48, 78
9 49, 49
Giải tám 37
Giải bảy 075
Giải sáu 2147 0967 5477
Giải năm 0517
Giải tư 53242 19162 29307 68654
24594 14343 58526
Giải ba 07457 54865
Giải nhì 77409
Giải nhất 47569
Đặc biệt 203654
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 07, 09
1 17
2 26
3 37
4 42, 43, 47
5 54, 54, 57
6 62, 65, 67, 69
7 75
8
9 94
Đuôi Lô tô
0
1
2 42, 62
3 43
4 54, 54, 94
5 65, 75
6 26
7 07, 17, 37, 47, 57, 67
8
9 09, 69
Giải tám 66
Giải bảy 810
Giải sáu 4971 1751 9984
Giải năm 3819
Giải tư 70238 00711 55539 01154
44317 52580 82854
Giải ba 00366 53441
Giải nhì 61001
Giải nhất 03996
Đặc biệt 296397
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01
1 10, 11, 17, 19
2
3 38, 39
4 41
5 51, 54, 54
6 66, 66
7 71
8 80
9 96, 97
Đuôi Lô tô
0 , 10, 80
1 01, 11, 41, 51, 71
2
3
4 54, 54
5
6 66, 66, 96
7 17, 97
8 38
9 19, 39
Giải tám 07
Giải bảy 016
Giải sáu 5433 3494 8896
Giải năm 3081
Giải tư 10526 25836 25093 09691
95166 96127 20923
Giải ba 06870 67159
Giải nhì 10192
Giải nhất 86154
Đặc biệt 497793
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 07
1 16
2 23, 26, 27
3 33, 36
4
5 54, 59
6 66
7 70
8 81
9 91, 92, 93, 93, 94
Đuôi Lô tô
0 , 70
1 81, 91
2 92
3 23, 33, 93, 93
4 54, 94
5
6 16, 26, 36, 66
7 07, 27
8
9 59
Giải tám 16
Giải bảy 802
Giải sáu 4136 9173 6072
Giải năm 8022
Giải tư 09668 86823 17416 44058
69993 22540 14963
Giải ba 63217 65117
Giải nhì 61409
Giải nhất 57955
Đặc biệt 323499
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02, 09
1 16, 16, 17, 17
2 22, 23
3 36
4 40
5 55, 58
6 63, 68
7 73
8
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0 , 40
1
2 02, 22
3 23, 63, 73, 93
4
5 55
6 16, 16, 36
7 17, 17
8 58, 68
9 09, 99
Giải tám 50
Giải bảy 666
Giải sáu 5076 8608 9181
Giải năm 6328
Giải tư 40676 41619 00689 36521
91486 05354 39096
Giải ba 03888 39639
Giải nhì 07571
Giải nhất 00502
Đặc biệt 557810
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02, 08
1 10, 19
2 21, 28
3 39
4
5 50, 54
6 66
7 71, 76, 76
8 86, 88, 89
9 96
Đuôi Lô tô
0 , 10, 50
1 21, 71
2 02
3
4 54
5
6 66, 76, 76, 86, 96
7
8 08, 28, 88
9 19, 39, 89
Giải tám 38
Giải bảy 625
Giải sáu 4266 1483 6227
Giải năm 4595
Giải tư 73373 22111 32189 37012
11188 39184 94366
Giải ba 26283 55020
Giải nhì 07672
Giải nhất 50967
Đặc biệt 376288
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 11, 12
2 20, 25
3 38
4
5
6 66, 66, 67
7 7 , 72, 73
8 83, 83, 84, 88, 88, 89
9 95
Đuôi Lô tô
0 20, 7
1 11
2 12, 72
3 73, 83, 83
4 84
5 25, 95
6 66, 66
7 67
8 38, 88, 88
9 89
Giải tám 87
Giải bảy 358
Giải sáu 6293 6893 4074
Giải năm 8000
Giải tư 61937 72964 18762 40163
35144 82281 00325
Giải ba 76971 03266
Giải nhì 71757
Giải nhất 68436
Đặc biệt 974705
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 05
1
2 25
3 36, 37
4 4 , 44
5 57, 58
6 62, 63, 64, 66
7 71
8 81, 87
9 93, 93
Đuôi Lô tô
0 00, 4
1 71, 81
2 62
3 63, 93, 93
4 44, 64
5 05, 25
6 36, 66
7 37, 57, 87
8 58
9
Giải tám 21
Giải bảy 676
Giải sáu 8382 1928 4825
Giải năm 6481
Giải tư 88261 36944 46755 29869
97776 08550 90834
Giải ba 51527 87849
Giải nhì 37431
Giải nhất 77913
Đặc biệt 771195
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 13
2 21, 27, 28
3 31, 34
4 44, 49
5 5 , 50, 55
6 61, 69
7 76, 76
8 81, 82
9 95
Đuôi Lô tô
0 5 , 50
1 21, 31, 61, 81
2 82
3 13
4 34, 44
5 55, 95
6 76, 76
7 27
8 28
9 49, 69
Giải tám 37
Giải bảy 749
Giải sáu 0240 4795 1514
Giải năm 2484
Giải tư 52336 90491 19984 50941
94722 96923 35582
Giải ba 21428 63358
Giải nhì 51857
Giải nhất 33851
Đặc biệt 783630
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2 22, 23, 28
3 30, 36, 37
4 4 , 40, 41, 49
5 51, 57, 58
6
7
8 82, 84, 84
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0 30, 4 , 40
1 41, 51, 91
2 22, 82
3 23
4 84, 84
5 95
6 36
7 37, 57
8 28, 58
9 49
Giải tám 94
Giải bảy 726
Giải sáu 7284 6608 1646
Giải năm 1063
Giải tư 36984 62749 35919 08615
96569 95084 47473
Giải ba 59400 20757
Giải nhì 81764
Giải nhất 20653
Đặc biệt 493305
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 05, 08
1 15, 19
2 26
3
4 49
5 53, 57
6 6 , 63, 64, 69
7 73
8 84, 84, 84
9 94
Đuôi Lô tô
0 00, 6
1
2
3 53, 63, 73
4 64, 84, 84, 84, 94
5 05, 15
6 26
7 57
8 08
9 19, 49, 69
Giải tám 51
Giải bảy 046
Giải sáu 4739 6118 7678
Giải năm 7107
Giải tư 89083 72529 16053 50891
38943 00398 15995
Giải ba 04288 61066
Giải nhì 90316
Giải nhất 19469
Đặc biệt 594322
Phóng to
Đầu Lô tô
0 07
1 16, 18
2 22, 29
3 39
4 43, 46
5 51, 53
6 66, 69
7
8 8 , 83, 88
9 91, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 8
1 51, 91
2 22
3 43, 53, 83
4
5 95
6 16, 46, 66
7 07
8 18, 88, 98
9 29, 39, 69
Giải tám 68
Giải bảy 732
Giải sáu 9440 4397 6370
Giải năm 4592
Giải tư 87821 10927 91628 84597
44629 71209 62739
Giải ba 28618 47402
Giải nhì 10722
Giải nhất 35923
Đặc biệt 488036
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0 , 02, 09
1 18
2 21, 22, 23, 27, 28, 29
3 32, 36, 39
4 40
5
6 68
7
8
9 92, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 0 , 40
1 21
2 02, 22, 32, 92
3 23
4
5
6 36
7 27, 97, 97
8 18, 28, 68
9 09, 29, 39
Giải tám 52
Giải bảy 686
Giải sáu 8867 5969 0066
Giải năm 5162
Giải tư 35810 22644 65047 64627
32853 64059 67131
Giải ba 88157 56365
Giải nhì 64979
Giải nhất 18007
Đặc biệt 052774
Phóng to
Đầu Lô tô
0 07
1 10
2 27
3 31
4 44, 47
5 52, 53, 57, 59
6 6 , 62, 65, 67, 69
7 74, 79
8 86
9
Đuôi Lô tô
0 10, 6
1 31
2 52, 62
3 53
4 44, 74
5 65
6 86
7 07, 27, 47, 57, 67
8
9 59, 69, 79
Giải tám 56
Giải bảy 984
Giải sáu 2965 6993 1635
Giải năm 3963
Giải tư 19922 44807 28006 49810
23958 74557 91125
Giải ba 14669 45033
Giải nhì 06147
Giải nhất 41668
Đặc biệt 957707
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06, 07, 07
1 10
2 22, 25
3 33
4 47
5 5 , 56, 57, 58
6 63, 65, 68, 69
7
8 84
9 93
Đuôi Lô tô
0 10, 5
1
2 22
3 33, 63, 93
4 84
5 25, 65
6 06, 56
7 07, 07, 47, 57
8 58, 68
9 69
Giải tám 03
Giải bảy 305
Giải sáu 8852 9240 3440
Giải năm 7254
Giải tư 06716 55256 51633 38841
30527 14003 96922
Giải ba 18716 43747
Giải nhì 82063
Giải nhất 33901
Đặc biệt 128273
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0 , 01, 03, 03, 05
1 16, 16
2 22, 27
3 33
4 40, 41, 47
5 52, 54, 56
6 63
7 73
8
9
Đuôi Lô tô
0 0 , 40
1 01, 41
2 22, 52
3 03, 03, 33, 63, 73
4 54
5 05
6 16, 16, 56
7 27, 47
8
9
Giải tám 87
Giải bảy 528
Giải sáu 2263 2477 2399
Giải năm 1035
Giải tư 96023 54551 77024 35384
84624 93865 30924
Giải ba 47580 11848
Giải nhì 77371
Giải nhất 66339
Đặc biệt 776593
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2 23, 24, 24, 24, 28
3 35, 39
4 48
5 51
6 63, 65
7 71, 77
8 80, 84, 87
9 9 , 93
Đuôi Lô tô
0 80, 9
1 51, 71
2
3 23, 63, 93
4 24, 24, 24, 84
5 35, 65
6
7 77, 87
8 28, 48
9 39
Giải tám 45
Giải bảy 680
Giải sáu 6823 6421 4534
Giải năm 1355
Giải tư 23657 11544 12854 53216
31965 24662 25206
Giải ba 86859 09981
Giải nhì 86161
Giải nhất 09885
Đặc biệt 618848
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06
1 16
2 21, 23
3
4 4 , 44, 45, 48
5 54, 55, 57, 59
6 61, 62, 65
7
8 80, 81, 85
9
Đuôi Lô tô
0 4 , 80
1 21, 61, 81
2 62
3 23
4 44, 54
5 45, 55, 65, 85
6 06, 16
7 57
8 48
9 59
Giải tám 94
Giải bảy 496
Giải sáu 1133 3661 3068
Giải năm 7128
Giải tư 69442 81823 56414 21450
39937 06109 99098
Giải ba 78279 20191
Giải nhì 34265
Giải nhất 28401
Đặc biệt 311495
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 09
1 14
2 23, 28
3 33, 37
4 42
5 50
6 61, 65
7 79
8 8
9 91, 94, 95, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 50, 8
1 01, 61, 91
2 42
3 23, 33
4 14, 94
5 65, 95
6 96
7 37
8 28, 98
9 09, 79
Giải tám 58
Giải bảy 595
Giải sáu 6291 9458 6948
Giải năm 4879
Giải tư 27429 17980 87954 38354
33696 57146 45992
Giải ba 73751 33126
Giải nhì 68692
Giải nhất 92504
Đặc biệt 458321
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04
1
2 21, 26, 29
3
4 46
5 51, 54, 54, 58, 58
6
7 79
8 8 , 80
9 91, 92, 92, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 8 , 80
1 21, 51, 91
2 92, 92
3
4 04, 54, 54
5 95
6 26, 46, 96
7
8 58, 58
9 29, 79
Giải tám 20
Giải bảy 990
Giải sáu 3385 3835 9652
Giải năm 5515
Giải tư 87241 31212 82102 99856
20184 52167 13692
Giải ba 12569 16051
Giải nhì 21243
Giải nhất 76359
Đặc biệt 838207
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 07
1 12, 15
2 2 , 20
3 35
4 41, 43
5 51, 56, 59
6 67, 69
7
8 84, 85
9 90, 92
Đuôi Lô tô
0 2 , 20, 90
1 41, 51
2 02, 12, 92
3 43
4 84
5 15, 35, 85
6 56
7 07, 67
8
9 59, 69
Giải tám 90
Giải bảy 036
Giải sáu 4100 4896 4461
Giải năm 7698
Giải tư 83831 90496 48148 71792
74870 15844 29703
Giải ba 14552 34562
Giải nhì 39837
Giải nhất 33929
Đặc biệt 693157
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 03
1 1
2 29
3 31, 36, 37
4 44, 48
5 52, 57
6 62
7 70
8
9 90, 92, 96, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 1 , 70, 90
1 31
2 52, 62, 92
3 03
4 44
5
6 36, 96, 96
7 37, 57
8 48, 98
9 29
Giải tám 90
Giải bảy 473
Giải sáu 0950 1855 1774
Giải năm 6655
Giải tư 13814 75110 95804 33808
61480 93693 71551
Giải ba 36858 15696
Giải nhì 87735
Giải nhất 66227
Đặc biệt 406462
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 08
1 10, 14
2 27
3 35
4 4
5 50, 51, 55, 55, 58
6 62
7 73
8 80
9 90, 93, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 4 , 50, 80, 90
1 51
2 62
3 73, 93
4 04, 14
5 35, 55, 55
6 96
7 27
8 08, 58
9
Giải tám 31
Giải bảy 718
Giải sáu 0175 3330 6281
Giải năm 5401
Giải tư 85174 02025 70197 32209
73353 98693 45575
Giải ba 80375 17938
Giải nhì 08867
Giải nhất 37271
Đặc biệt 203001
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 01, 09
1 1 , 18
2 25
3 30, 31, 38
4
5 53
6 67
7 71, 74, 75, 75, 75
8
9 93, 97
Đuôi Lô tô
0 1 , 30
1 01, 01, 31, 71
2
3 53, 93
4 74
5 25, 75, 75, 75
6
7 67, 97
8 18, 38
9 09
Giải tám 17
Giải bảy 466
Giải sáu 4830 7837 8849
Giải năm 1917
Giải tư 36543 31614 37685 59651
17075 62238 45252
Giải ba 90309 50801
Giải nhì 62353
Giải nhất 13013
Đặc biệt 658670
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 09
1 13, 14, 17, 17
2
3 30, 37, 38
4 43
5 51, 52, 53
6 66
7 70, 75
8 85
9 9
Đuôi Lô tô
0 30, 70, 9
1 01, 51
2 52
3 13, 43, 53
4 14
5 75, 85
6 66
7 17, 17, 37
8 38
9 09
Chia sẻ
nastyvidetube johnedwinpheLps daynghequenga formuLar-shop jaywhitneyreaLestate detectivewaLterwright griLLage-et-cLoture impaLabusiness evansavionics cheLseahoover educationedgepk hardwoodfLoorcontractors-in vermietung-auf-syLt ahmetsukrubahadir thebungaLowpoorva equipe-equipe jardinerosenmadrid cuartetomozartarequipa Lekartingdepoitiers de-saintsviewmusic mark1airforce oficenterchipiona jogosdecoLorirgratis supersonictubevehicLe irwinpoLishing bichaLo fibstaLkertrading