Xổ Số Ninh Thuận 30 ngày

XSNT 7 ngày

XSNT 10 ngày

XSNT 50 ngày

XSNT 90 ngày

XSNT 160 ngày

Giải tám 31
Giải bảy 500
Giải sáu 9261 1911 8935
Giải năm 4114
Giải tư 76585 35321 28077 58862
90176 82578 81367
Giải ba 04085 29102
Giải nhì 06010
Giải nhất 78527
Đặc biệt 520062
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 02
1 10, 11, 14
2 21, 27
3 31
4
5
6 61, 62, 62, 67
7 76, 77, 78
8 85, 85
9
Đuôi Lô tô
0 , 00, 10
1 11, 21, 31, 61
2 02, 62, 62
3
4 14
5 85, 85
6 76
7 27, 67, 77
8 78
9
Giải tám 33
Giải bảy 695
Giải sáu 4980 0123 1166
Giải năm 8756
Giải tư 03683 54581 54744 08767
73558 27244 06462
Giải ba 93078 75146
Giải nhì 92687
Giải nhất 94851
Đặc biệt 284882
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2 23
3 33
4 44, 44, 46
5 51, 56, 58
6 62, 67
7 78
8 80, 81, 82, 83, 87
9 95
Đuôi Lô tô
0 , 80
1 51, 81
2 62, 82
3 23, 33, 83
4 44, 44
5 95
6 46, 56
7 67, 87
8 58, 78
9
Giải tám 64
Giải bảy 634
Giải sáu 5753 6003 4304
Giải năm 6897
Giải tư 36842 32599 70324 63454
89917 49024 38683
Giải ba 66058 47588
Giải nhì 66455
Giải nhất 91706
Đặc biệt 204032
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03, 06
1 17
2 24, 24
3 32, 34
4 42
5 53, 54, 55, 58
6 64
7
8 83, 88
9 97, 99
Đuôi Lô tô
0
1
2 32, 42
3 03, 53, 83
4 24, 24, 34, 54, 64
5 55
6 06
7 17, 97
8 58, 88
9 99
Giải tám 73
Giải bảy 506
Giải sáu 5570 4733 8675
Giải năm 1705
Giải tư 66575 86224 20557 57270
92575 59848 56535
Giải ba 45871 59077
Giải nhì 96281
Giải nhất 52584
Đặc biệt 640720
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 05, 06
1
2 20, 24
3 33, 35
4 48
5 57
6
7 70, 70, 71, 73, 75, 75, 77
8 81, 84
9
Đuôi Lô tô
0 , 20, 70, 70
1 71, 81
2
3 33, 73
4 24, 84
5 05, 35, 75, 75
6 06
7 57, 77
8 48
9
Giải tám 83
Giải bảy 236
Giải sáu 5216 3674 7286
Giải năm 9903
Giải tư 30378 18797 76434 09249
87648 43498 72432
Giải ba 19090 81859
Giải nhì 94373
Giải nhất 62721
Đặc biệt 409386
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03
1 16
2 21
3 32, 34, 36
4 48, 49
5 59
6
7 73, 74, 78
8 83, 86
9 90, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 , 90
1 21
2 32
3 03, 73, 83
4 34, 74
5
6 16, 36, 86
7 97
8 48, 78, 98
9 49, 59
Giải tám 02
Giải bảy 356
Giải sáu 8441 2230 0394
Giải năm 7667
Giải tư 89172 67861 51794 51144
74203 95302 90450
Giải ba 22242 70671
Giải nhì 10746
Giải nhất 79553
Đặc biệt 185628
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02, 02, 03
1
2 28
3 30
4 41, 42, 44, 46
5 50, 53, 56
6 61, 67
7 71, 72
8
9 94
Đuôi Lô tô
0 , 30, 50
1 41, 61, 71
2 02, 02, 42, 72
3 03, 53
4 44, 94
5
6 46, 56
7 67
8 28
9
Giải tám 30
Giải bảy 014
Giải sáu 1459 6964 2350
Giải năm 6882
Giải tư 88692 10972 33603 26972
70521 42089 98010
Giải ba 21958 94222
Giải nhì 71170
Giải nhất 14969
Đặc biệt 055705
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03, 05
1 10, 14
2 21, 22
3 30
4
5 58, 59
6 64, 69
7 70, 72, 72
8 82, 89
9 92
Đuôi Lô tô
0 , 10, 30, 70
1 21
2 22, 72, 72, 82, 92
3 03
4 14, 64
5 05
6
7
8 58
9 59, 69, 89
Giải tám 86
Giải bảy 952
Giải sáu 1914 7840 7263
Giải năm 3010
Giải tư 66730 21428 34497 47593
12182 74790 54752
Giải ba 94002 77124
Giải nhì 54439
Giải nhất 55866
Đặc biệt 058335
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02
1 10, 14
2 24, 28
3 30, 35, 39
4 40
5 52, 52
6 66
7
8 82, 86
9 90, 93, 97
Đuôi Lô tô
0 , 10, 30, 40, 90
1
2 02, 52, 52, 82
3 93
4 14, 24
5 35
6 66, 86
7 97
8 28
9 39
Giải tám 07
Giải bảy 424
Giải sáu 3285 9157 7816
Giải năm 8607
Giải tư 47117 75431 39715 03869
11525 03803 77641
Giải ba 43029 10308
Giải nhì 50656
Giải nhất 21145
Đặc biệt 375419
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03, 07, 07, 08
1 15, 17, 19
2 24, 25, 29
3 31
4 41, 45
5 56, 57
6 69
7
8 85
9
Đuôi Lô tô
0
1 31, 41
2
3 03
4 24
5 15, 25, 45, 85
6 56
7 07, 07, 17, 57
8 08
9 19, 29, 69
Giải tám 93
Giải bảy 369
Giải sáu 9344 4509 1150
Giải năm 6736
Giải tư 37801 81312 39697 71974
73904 68538 62439
Giải ba 86284 33055
Giải nhì 28081
Giải nhất 16400
Đặc biệt 855680
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 01, 04, 09
1 12
2
3 36, 38, 39
4 44
5 55
6 69
7 74
8 80, 81, 84
9 93, 97
Đuôi Lô tô
0 , 00, 80
1 01, 81
2 12
3 93
4 04, 44, 74, 84
5 55
6 36
7 97
8 38
9 09, 39, 69
Giải tám 52
Giải bảy 289
Giải sáu 8776 8152 9495
Giải năm 4338
Giải tư 85955 50963 10331 58302
08171 79632 47937
Giải ba 94075 07083
Giải nhì 60144
Giải nhất 65456
Đặc biệt 849005
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02, 05
1
2
3 31, 32, 37, 38
4 44
5 52, 52, 55, 56
6 63
7 71, 75, 76
8 83, 89
9
Đuôi Lô tô
0
1 31, 71
2 02, 32, 52, 52
3 63, 83
4 44
5 05, 55, 75
6 56, 76
7 37
8 38
9 89
Giải tám 66
Giải bảy 196
Giải sáu 6572 1332 6505
Giải năm 7944
Giải tư 78975 36015 84287 43187
70539 52457 45833
Giải ba 54483 97529
Giải nhì 19448
Giải nhất 69162
Đặc biệt 959715
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 15, 15
2 29
3 32, 33, 39
4 44, 48
5 5 , 57
6 62, 66
7 72, 75
8 83, 87, 87
9 96
Đuôi Lô tô
0 5
1
2 32, 62, 72
3 33, 83
4 44
5 15, 15, 75
6 66, 96
7 57, 87, 87
8 48
9 29, 39
Giải tám 52
Giải bảy 753
Giải sáu 1753 8052 0482
Giải năm 8161
Giải tư 53490 68163 04949 12615
79189 66308 47809
Giải ba 09930 81797
Giải nhì 70569
Giải nhất 97019
Đặc biệt 662228
Phóng to
Đầu Lô tô
0 08, 09
1 15, 19
2 2 , 28
3 30
4 49
5 52, 52, 53, 53
6 61, 63, 69
7
8 89
9 90, 97
Đuôi Lô tô
0 2 , 30, 90
1 61
2 52, 52
3 53, 53, 63
4
5 15
6
7 97
8 08, 28
9 09, 19, 49, 69, 89
Giải tám 78
Giải bảy 710
Giải sáu 7893 1923 4327
Giải năm 9998
Giải tư 52899 13238 74865 04566
20497 44192 81112
Giải ba 76558 98192
Giải nhì 46938
Giải nhất 15280
Đặc biệt 136847
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 10, 12
2 23
3 38, 38
4 47
5 58
6 65, 66
7 7 , 78
8 80
9 92, 92, 93, 97, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 7 , 80
1
2 12, 92, 92
3 23, 93
4
5 65
6 66
7 47, 97
8 38, 38, 58, 78, 98
9 99
Giải tám 08
Giải bảy 160
Giải sáu 9530 4853 9393
Giải năm 5668
Giải tư 95213 95100 78449 93542
56387 69821 42517
Giải ba 96699 02111
Giải nhì 61656
Giải nhất 77447
Đặc biệt 132304
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 04, 08
1 11, 13, 17
2 21
3 3 , 30
4 42, 47, 49
5 53, 56
6 60, 68
7
8 87
9 99
Đuôi Lô tô
0 00, 3 , 30, 60
1 11, 21
2 42
3 13, 53
4 04
5
6 56
7 17, 47, 87
8 08, 68
9 49, 99
Giải tám 24
Giải bảy 411
Giải sáu 3032 8153 0991
Giải năm 5047
Giải tư 77180 89761 46841 75261
55025 93535 93257
Giải ba 59231 38946
Giải nhì 07936
Giải nhất 87825
Đặc biệt 997754
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 1 , 11
2 24, 25, 25
3 31, 32, 35, 36
4 41, 46, 47
5 53, 54, 57
6 61, 61
7
8 80
9
Đuôi Lô tô
0 1 , 80
1 11, 31, 41, 61, 61
2 32
3 53
4 24, 54
5 25, 25, 35
6 36, 46
7 47, 57
8
9
Giải tám 69
Giải bảy 170
Giải sáu 2748 9081 5368
Giải năm 0630
Giải tư 74319 46551 41930 95758
23839 19240 34317
Giải ba 04226 93593
Giải nhì 53910
Giải nhất 46016
Đặc biệt 749535
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 10, 16, 17, 19
2 26
3 30, 30, 35, 39
4 40, 48
5 51, 58
6 69
7 70
8 8 , 81
9 93
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 30, 40, 70, 8
1 51, 81
2
3 93
4
5 35
6 16, 26
7 17
8 48, 58
9 19, 39, 69
Giải tám 76
Giải bảy 088
Giải sáu 7308 0323 0005
Giải năm 7502
Giải tư 58876 00460 63587 94804
63634 38633 29289
Giải ba 89439 39661
Giải nhì 21355
Giải nhất 61432
Đặc biệt 763134
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 04, 08
1
2 23
3 32, 33, 34, 34, 39
4
5 5 , 55
6 60, 61
7 76, 76
8 87, 88, 89
9
Đuôi Lô tô
0 5 , 60
1 61
2 02, 32
3 23, 33
4 04, 34, 34
5 55
6 76, 76
7 87
8 08, 88
9 39, 89
Giải tám 65
Giải bảy 048
Giải sáu 1589 9950 3631
Giải năm 4336
Giải tư 45369 97108 87085 50701
29766 11692 42675
Giải ba 23199 44773
Giải nhì 78952
Giải nhất 37623
Đặc biệt 816156
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 08
1 1
2 23
3 36
4 48
5 50, 52, 56
6 65, 66, 69
7 73, 75
8 85, 89
9 92, 99
Đuôi Lô tô
0 1 , 50
1 01
2 52, 92
3 23, 73
4
5 65, 75, 85
6 36, 56, 66
7
8 08, 48
9 69, 89, 99
Giải tám 92
Giải bảy 571
Giải sáu 9085 2565 5669
Giải năm 5609
Giải tư 34439 87100 75831 80035
17621 09445 30214
Giải ba 24786 93205
Giải nhì 19219
Giải nhất 07096
Đặc biệt 270160
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 05, 09
1 14, 19
2 21
3 31, 35, 39
4 45
5
6 60, 65
7 71
8 85, 86
9 9 , 92, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 60, 9
1 21, 31, 71
2 92
3
4 14
5 05, 35, 45, 65, 85
6 86, 96
7
8
9 09, 19, 39
Giải tám 76
Giải bảy 314
Giải sáu 6858 7938 6232
Giải năm 0374
Giải tư 00069 00159 44475 00917
84601 00517 11977
Giải ba 09766 39001
Giải nhì 82092
Giải nhất 69533
Đặc biệt 812452
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 01
1 14, 17, 17
2 2
3 33, 38
4
5 52, 58, 59
6 66, 69
7 74, 75, 76, 77
8
9 92
Đuôi Lô tô
0 2
1 01, 01
2 52, 92
3 33
4 14, 74
5 75
6 66, 76
7 17, 17, 77
8 38, 58
9 59, 69
Giải tám 59
Giải bảy 654
Giải sáu 0921 1948 8964
Giải năm 3431
Giải tư 77238 23778 04351 61315
03514 56377 61414
Giải ba 76983 12636
Giải nhì 85959
Giải nhất 61334
Đặc biệt 642240
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 14, 14, 15
2 21
3 31, 34, 36, 38
4 4 , 40, 48
5 51, 54, 59, 59
6
7 77, 78
8 83
9
Đuôi Lô tô
0 4 , 40
1 21, 31, 51
2
3 83
4 14, 14, 34, 54
5 15
6 36
7 77
8 38, 48, 78
9 59, 59
Giải tám 11
Giải bảy 094
Giải sáu 6754 1683 2332
Giải năm 8039
Giải tư 00134 21423 59662 35303
88067 72590 52824
Giải ba 95318 38714
Giải nhì 89671
Giải nhất 12178
Đặc biệt 237488
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03
1 11, 14, 18
2 2 , 23, 24
3 34, 39
4
5 54
6 62, 67
7 71, 78
8 83, 88
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 2 , 90
1 11, 71
2 62
3 03, 23, 83
4 14, 24, 34, 54, 94
5
6
7 67
8 18, 78, 88
9 39
Giải tám 10
Giải bảy 840
Giải sáu 8419 0302 5218
Giải năm 2494
Giải tư 00305 79827 48198 81292
19464 60632 63753
Giải ba 08231 72760
Giải nhì 19243
Giải nhất 13248
Đặc biệt 632950
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 05
1 10, 19
2 27
3 31, 32
4 40, 43, 48
5 50, 53
6 60, 64
7
8 8
9 92, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 50, 60, 8
1 31
2 02, 32, 92
3 43, 53
4 64, 94
5 05
6
7 27
8 48, 98
9 19
Giải tám 40
Giải bảy 324
Giải sáu 7094 3397 0818
Giải năm 4976
Giải tư 32858 30797 61457 79013
09661 86996 24606
Giải ba 64912 51832
Giải nhì 45179
Giải nhất 34846
Đặc biệt 429035
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06
1 12, 13
2 24
3 32, 35
4 40, 46
5 57, 58
6 61
7 76, 79
8 8
9 94, 96, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 40, 8
1 61
2 12, 32
3 13
4 24, 94
5 35
6 06, 46, 76, 96
7 57, 97, 97
8 58
9 79
Giải tám 00
Giải bảy 895
Giải sáu 7719 0132 0351
Giải năm 1892
Giải tư 49898 27823 09483 22238
24306 80403 42019
Giải ba 46644 09399
Giải nhì 16692
Giải nhất 87932
Đặc biệt 983551
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 03, 06
1 1 , 19, 19
2 23
3 32, 32, 38
4 44
5 51
6
7
8 83
9 92, 92, 95, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 1
1 51
2 32, 32, 92, 92
3 03, 23, 83
4 44
5 95
6 06
7
8 38, 98
9 19, 19, 99
Giải tám 75
Giải bảy 412
Giải sáu 1957 4097 5786
Giải năm 5610
Giải tư 88159 62653 20754 51246
62272 43488 17270
Giải ba 62420 56461
Giải nhì 27953
Giải nhất 82173
Đặc biệt 759010
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 10, 10, 12
2 20
3
4 46
5 53, 53, 54, 57, 59
6 6 , 61
7 70, 72, 73, 75
8 88
9 97
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 20, 6 , 70
1 61
2 12, 72
3 53, 53, 73
4 54
5 75
6 46
7 57, 97
8 88
9 59
Giải tám 04
Giải bảy 704
Giải sáu 6368 0259 6821
Giải năm 6300
Giải tư 48635 75962 03301 77594
91288 43769 46092
Giải ba 36749 19445
Giải nhì 77301
Giải nhất 13548
Đặc biệt 786142
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 01, 01, 04, 04
1 1
2
3 35
4 42, 45, 48, 49
5 59
6 62, 68, 69
7
8 88
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 1
1 01, 01
2 42, 62, 92
3
4 04, 04, 94
5 35, 45
6
7
8 48, 68, 88
9 49, 59, 69
Giải tám 47
Giải bảy 145
Giải sáu 9606 7690 4835
Giải năm 1208
Giải tư 71528 16431 90324 26678
68897 98402 06714
Giải ba 55952 90602
Giải nhì 61372
Giải nhất 31228
Đặc biệt 321311
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 02, 06, 08
1 11, 14
2 24, 28, 28
3 31
4 45, 47
5 5 , 52
6
7 72, 78
8
9 90, 97
Đuôi Lô tô
0 5 , 90
1 11, 31
2 02, 02, 52, 72
3
4 14, 24
5 45
6 06
7 47, 97
8 08, 28, 28, 78
9
Giải tám 16
Giải bảy 871
Giải sáu 4937 4491 8436
Giải năm 0430
Giải tư 08078 42068 51975 03930
34744 78846 39158
Giải ba 00973 92473
Giải nhì 45794
Giải nhất 38949
Đặc biệt 268976
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 16
2
3 30, 30, 37
4 44, 46, 49
5 58
6 6 , 68
7 71, 73, 73, 75, 76, 78
8
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0 30, 30, 6
1 71, 91
2
3 73, 73
4 44, 94
5 75
6 16, 46, 76
7 37
8 58, 68, 78
9 49
Chia sẻ
nastyvidetube johnedwinpheLps daynghequenga formuLar-shop jaywhitneyreaLestate detectivewaLterwright griLLage-et-cLoture impaLabusiness evansavionics cheLseahoover educationedgepk hardwoodfLoorcontractors-in vermietung-auf-syLt ahmetsukrubahadir thebungaLowpoorva equipe-equipe jardinerosenmadrid cuartetomozartarequipa Lekartingdepoitiers de-saintsviewmusic mark1airforce oficenterchipiona jogosdecoLorirgratis supersonictubevehicLe irwinpoLishing bichaLo fibstaLkertrading