Kết quả xổ số miền trung Thứ 2 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 22/5/2023

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
81
94
G7
913
668
G6
2313
8558
2147
4106
2753
0889
G5
4235
7770
G4
71114
26141
38282
86640
82219
12128
89175
44778
67693
08452
25183
75766
34741
96929
G3
83888
79186
36464
35930
G2
59932
69822
G1
26349
11207
ĐB
516036
838784
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 6, 7
1 3, 3, 4, 9
2 8 2, 9
3 2, 5, 6 0
4 0, 1, 7, 9 1
5 8 2, 3
6 4, 6, 8
7 5 0, 8
8 1, 2, 6, 8 3, 4, 9
9 3, 4

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 15/5/2023

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
46
27
G7
929
105
G6
3800
7922
9427
9998
8533
3437
G5
5368
2331
G4
68197
89405
79529
88466
38058
90254
45655
67759
92640
63844
60587
29167
08045
90415
G3
71723
71451
74357
33155
G2
72872
09348
G1
26828
91838
ĐB
398038
331454
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 0, 5 5
1 5
2 2, 3, 7, 8, 9, 9 7
3 8 1, 3, 7, 8
4 6 0, 4, 5, 8
5 1, 4, 5, 8 4, 5, 7, 9
6 6, 8 7
7 2
8 7
9 7 8

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 8/5/2023

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
62
67
G7
184
754
G6
7165
5627
4036
3941
1176
0791
G5
7672
1006
G4
33592
78060
47169
60959
43254
37102
74829
91830
79392
52159
62772
95922
12683
74762
G3
91607
38778
34103
05754
G2
22660
67839
G1
77981
33711
ĐB
690680
880883
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 2, 7 3, 6
1 1
2 7, 9 2
3 6 0, 9
4 1
5 4, 9 4, 4, 9
6 0, 0, 2, 5, 9 2, 7
7 2, 8 2, 6
8 0, 1, 4 3, 3
9 2 1, 2

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 1/5/2023

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
15
87
G7
655
398
G6
0798
1658
7543
2094
5823
2840
G5
7702
6456
G4
43396
61904
01368
36849
47290
28679
21694
23924
48373
37394
02726
28055
61534
41744
G3
45347
28845
34375
14942
G2
01586
24550
G1
94593
93683
ĐB
804205
241733
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 2, 4, 5
1 5
2 3, 4, 6
3 3, 4
4 3, 5, 7, 9 0, 2, 4
5 5, 8 0, 5, 6
6 8
7 9 3, 5
8 6 3, 7
9 0, 3, 4, 6, 8 4, 4, 8

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 24/4/2023

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
24
23
G7
514
736
G6
1033
7474
2024
5490
1136
4990
G5
5159
2641
G4
71742
64583
84592
34194
67525
51031
96918
27452
63586
06423
08701
10565
67937
99970
G3
99176
07792
86130
97927
G2
19980
78169
G1
59719
80186
ĐB
345966
871617
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 1
1 4, 8, 9 7
2 4, 4, 5 3, 3, 7
3 1, 3 0, 6, 6, 7
4 2 1
5 9 2
6 6 5, 9
7 4, 6 0
8 0, 3 6, 6
9 2, 2, 4 0, 0

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 17/4/2023

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
30
74
G7
583
820
G6
5835
1051
1195
6084
2434
0545
G5
4805
8254
G4
04415
53283
02103
76306
92824
12016
40294
10098
39401
93737
53234
54930
46697
16835
G3
99401
66301
75158
05546
G2
21073
43851
G1
47885
94515
ĐB
839403
897580
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 1, 1, 3, 3, 5, 6 1
1 5, 6 5
2 4 0
3 0, 5 0, 4, 4, 5, 7
4 5, 6
5 1 1, 4, 8
6
7 3 4
8 3, 3, 5 0, 4
9 4, 5 7, 8

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 10/4/2023

Phú Yên Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế
G8
02
42
42
G7
134
807
807
G6
1301
9986
6766
9496
5326
9775
9496
5326
9775
G5
1867
7541
7541
G4
46440
30102
97954
93928
03093
45907
42668
92911
62216
79388
89750
37606
34432
95925
92911
62216
79388
89750
37606
34432
95925
G3
06442
34730
06778
64663
06778
64663
G2
09507
84922
84922
G1
04647
12385
12385
ĐB
369587
659511
659511
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế
0 1, 2, 7, 7 6, 7 6, 7
1 1, 1, 6 1, 1, 6
2 2, 8 2, 5, 6 2, 5, 6
3 0, 4 2 2
4 0, 2, 7 1, 2 1, 2
5 4 0 0
6 6, 7, 8 3 3
7 5, 8 5, 8
8 6, 7 5, 8 5, 8
9 3 6 6

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 3/4/2023

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
41
85
G7
646
826
G6
8196
9884
6921
7767
7653
4829
G5
9472
1615
G4
69813
32989
44850
24129
34967
97022
94182
79154
65512
44233
27196
32223
12785
98628
G3
39620
29482
03503
01625
G2
15166
00813
G1
75836
73576
ĐB
172910
887312
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 3
1 0, 3 2, 2, 3, 5
2 0, 1, 2, 9 3, 5, 6, 8, 9
3 6 3
4 1, 6
5 0 3, 4
6 6, 7 7
7 2 6
8 2, 2, 4, 9 5, 5
9 6 6

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 27/3/2023

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
97
62
G7
624
945
G6
3866
8232
4980
3516
3852
6565
G5
3665
5073
G4
25268
54763
63036
90448
97479
90858
95447
07584
08274
10479
54453
05702
98876
15020
G3
94181
03078
81465
36418
G2
92437
58359
G1
58558
08647
ĐB
760237
446147
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 2
1 6, 8
2 4 0
3 2, 6, 7, 7
4 7, 8 5, 7, 7
5 8, 8 2, 3, 9
6 3, 5, 6, 8 2, 5, 5
7 8, 9 3, 4, 6, 9
8 0, 1 4
9 7

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 20/3/2023

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
97
27
G7
176
456
G6
9022
8072
5211
4483
3957
8572
G5
4647
7212
G4
58400
94410
96422
22345
42141
71521
74704
04076
40263
08248
33151
61198
59603
75302
G3
78044
22776
21271
33355
G2
41054
83191
G1
43842
72324
ĐB
918419
686797
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 0, 4 2, 3
1 0, 1, 9 2
2 1, 2, 2 4, 7
3
4 1, 2, 4, 5, 7 8
5 4 1, 5, 6, 7
6 3
7 2, 6, 6 1, 2, 6
8 3
9 7 1, 7, 8

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 13/3/2023

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
13
34
G7
365
301
G6
3399
5773
7063
2172
9761
4105
G5
9369
8080
G4
77990
38791
66693
02313
86550
00935
58259
41186
05888
61188
26422
90328
94794
52522
G3
74548
30533
58084
52179
G2
30839
41830
G1
74291
05740
ĐB
206361
362245
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 1, 5
1 3, 3
2 2, 2, 8
3 3, 5, 9 0, 4
4 8 0, 5
5 0, 9
6 1, 3, 5, 9 1
7 3 2, 9
8 0, 4, 6, 8, 8
9 0, 1, 1, 3, 9 4

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Trung (Cập nhật mới nhất năm 2023)

Xổ số Miền Trung (XSMT, XSMTRUNG) được mở thưởng vào lúc 17h10' tất cả các ngày trong tuần (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh miền Trung.

Lịch quay số mở thưởng XSMT:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Phú Yên, Thừa Thiên Huế
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Đắc Lắc, Quảng Nam
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Đắc Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Kon Tum, Khánh Hòa
Chia sẻ
nastyvidetube johnedwinpheLps daynghequenga formuLar-shop jaywhitneyreaLestate detectivewaLterwright griLLage-et-cLoture impaLabusiness evansavionics cheLseahoover educationedgepk hardwoodfLoorcontractors-in vermietung-auf-syLt ahmetsukrubahadir thebungaLowpoorva equipe-equipe jardinerosenmadrid cuartetomozartarequipa Lekartingdepoitiers de-saintsviewmusic mark1airforce oficenterchipiona jogosdecoLorirgratis supersonictubevehicLe irwinpoLishing bichaLo fibstaLkertrading