Xổ số miền bắc Thứ 5 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 5 ngày 25/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 25/5/2023, bảng đặc biệt xsmb t5, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 25/5/2023.
Đặc biệt 20319
Giải nhất 70232
Giải nhì 29500 71249
Giải ba 16884 99881 28251
71786 97777 82108
Giải tư 7537 2802 9443 3856
Giải năm 2521 5532 2000
7987 9291 0000
Giải sáu 369 815 984
Giải bảy 67 74 96 89
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 0 00 02 08 15 19 21 32
32 37 43 49 51 56 67 69 74
77 81 84 84 86 87 89 91 96
Đầu Lô tô
0 00, 0, 00, 02, 08
1 15, 19
2 21
3 32, 32, 37
4 43, 49
5 51, 56
6 67, 69
7 74, 77
8 81, 84, 84, 86, 87, 89
9 91, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 0
1 21, 51, 81, 91
2 02, 32, 32
3 43
4 74, 84, 84
5 15
6 56, 86, 96
7 37, 67, 77, 87
8 08
9 19, 49, 69, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 5 ngày 18/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 18/5/2023, bảng đặc biệt xsmb t5, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 18/5/2023.
Đặc biệt 22632
Giải nhất 63943
Giải nhì 01119 19532
Giải ba 76856 89482 64227
00562 01641 85632
Giải tư 7352 8616 7828 8053
Giải năm 5572 8328 8721
7637 2872 6281
Giải sáu 990 054 631
Giải bảy 18 67 99 70
Phóng to
Lô tô trực tiếp
16 18 19 21 27 28 28 31 32
32 32 37 41 43 52 53 54 56
62 67 70 72 72 81 82 90 99
Đầu Lô tô
0
1 16, 18, 19
2 21, 27, 28, 28
3 31, 32, 32, 32, 37
4 41, 43
5 52, 53, 54, 56
6 62, 67
7 70, 72, 72
8 81, 82
9 90, 99
Đuôi Lô tô
0 70, 90
1 21, 31, 41, 81
2 32, 32, 32, 52, 62, 72, 72, 82
3 43, 53
4 54
5
6 16, 56
7 27, 37, 67
8 18, 28, 28
9 19, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 5 ngày 11/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 11/5/2023, bảng đặc biệt xsmb t5, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 11/5/2023.
Đặc biệt 63134
Giải nhất 66488
Giải nhì 83106 50659
Giải ba 64327 85253 06416
70969 92174 48990
Giải tư 8984 4436 1466 5849
Giải năm 8638 1964 7075
3741 1240 4458
Giải sáu 860 897 971
Giải bảy 55 78 73 80
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 16 27 34 36 38 40 41 49
53 55 58 59 60 64 66 69 71
73 74 75 78 80 84 88 90 97
Đầu Lô tô
0 06
1 16
2 27
3 34, 36, 38
4 40, 41, 49
5 53, 55, 58, 59
6 60, 64, 66, 69
7 71, 73, 74, 75, 78
8 80, 84, 88
9 90, 97
Đuôi Lô tô
0 40, 60, 80, 90
1 41, 71
2
3 53, 73
4 34, 64, 74, 84
5 55, 75
6 06, 16, 36, 66
7 27, 97
8 38, 58, 78, 88
9 49, 59, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 5 ngày 4/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 4/5/2023, bảng đặc biệt xsmb t5, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 4/5/2023.
Đặc biệt 81918
Giải nhất 25824
Giải nhì 12136 10697
Giải ba 61949 33310 79061
22400 85742 85067
Giải tư 1177 4922 6028 9883
Giải năm 4177 1011 8968
3260 7500 7006
Giải sáu 561 096 553
Giải bảy 87 35 49 42
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 06 10 11 18 22 24 28
35 36 42 42 49 49 53 60 61
61 67 68 77 77 83 87 96 97
Đầu Lô tô
0 00, 00, 06
1 10, 11, 18
2 22, 24, 28
3 35, 36
4 42, 42, 49, 49
5 53
6 60, 61, 61, 67, 68
7 77, 77
8 83, 87
9 96, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 10, 60
1 11, 61, 61
2 22, 42, 42
3 53, 83
4 24
5 35
6 06, 36, 96
7 67, 77, 77, 87, 97
8 18, 28, 68
9 49, 49

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 5 ngày 27/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 27/4/2023, bảng đặc biệt xsmb t5, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 27/4/2023.
Đặc biệt 80755
Giải nhất 28579
Giải nhì 97673 33524
Giải ba 85938 05886 47570
39895 91973 30964
Giải tư 5084 4957 4141 7474
Giải năm 2445 9443 4893
8832 2490 7827
Giải sáu 068 670 765
Giải bảy 74 02 50 16
Phóng to
Lô tô trực tiếp
16 2 24 27 32 38 41 43 45
50 55 57 64 65 68 70 70 73
73 74 74 79 84 86 90 93 95
Đầu Lô tô
0
1 16
2 2, 24, 27
3 32, 38
4 41, 43, 45
5 50, 55, 57
6 64, 65, 68
7 70, 70, 73, 73, 74, 74, 79
8 84, 86
9 90, 93, 95
Đuôi Lô tô
0 50, 70, 70, 90
1 41
2 2, 32
3 43, 73, 73, 93
4 24, 64, 74, 74, 84
5 45, 55, 65, 95
6 16, 86
7 27, 57
8 38, 68
9 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 5 ngày 20/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 20/4/2023, bảng đặc biệt xsmb t5, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 20/4/2023.
Đặc biệt 24623
Giải nhất 35847
Giải nhì 45787 01860
Giải ba 60014 43972 03011
92939 16867 88829
Giải tư 9147 8938 7278 4241
Giải năm 5191 7286 3721
1848 9359 8717
Giải sáu 331 135 823
Giải bảy 00 46 30 93
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 11 14 17 21 23 23 29 30
31 35 38 39 41 46 47 47 48
59 60 67 72 78 86 87 91 93
Đầu Lô tô
0 0
1 11, 14, 17
2 21, 23, 23, 29
3 30, 31, 35, 38, 39
4 41, 46, 47, 47, 48
5 59
6 60, 67
7 72, 78
8 86, 87
9 91, 93
Đuôi Lô tô
0 0, 30, 60
1 11, 21, 31, 41, 91
2 72
3 23, 23, 93
4 14
5 35
6 46, 86
7 17, 47, 47, 67, 87
8 38, 48, 78
9 29, 39, 59

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 5 ngày 13/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 13/4/2023, bảng đặc biệt xsmb t5, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 13/4/2023.
Đặc biệt 44265
Giải nhất 59509
Giải nhì 68989 53011
Giải ba 99466 91198 56803
55404 06860 51761
Giải tư 5199 2649 9460 1408
Giải năm 5496 4857 9907
3867 9046 6692
Giải sáu 919 860 899
Giải bảy 63 35 38 12
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 07 08 09 11 12 19 35
38 46 49 57 60 60 60 61 63
65 66 67 89 92 96 98 99 99
Đầu Lô tô
0 03, 04, 07, 08, 09
1 11, 12, 19
2
3 35, 38
4 46, 49
5 57
6 60, 60, 60, 61, 63, 65, 66, 67
7
8 89
9 92, 96, 98, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 60, 60, 60
1 11, 61
2 12, 92
3 03, 63
4 04
5 35, 65
6 46, 66, 96
7 07, 57, 67
8 08, 38, 98
9 09, 19, 49, 89, 99, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 5 ngày 6/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 6/4/2023, bảng đặc biệt xsmb t5, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 6/4/2023.
Đặc biệt 89911
Giải nhất 05742
Giải nhì 50512 78149
Giải ba 88171 00910 17405
26389 88291 99363
Giải tư 7605 2631 8658 7044
Giải năm 8351 4521 5193
7433 2793 6406
Giải sáu 436 412 634
Giải bảy 60 25 68 65
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 05 06 10 11 12 12 21 25
31 33 34 36 42 44 49 51 58
60 63 65 68 71 89 91 93 93
Đầu Lô tô
0 05, 05, 06
1 10, 11, 12, 12
2 21, 25
3 31, 33, 34, 36
4 42, 44, 49
5 51, 58
6 60, 63, 65, 68
7 71
8 89
9 91, 93, 93
Đuôi Lô tô
0 10, 60
1 11, 21, 31, 51, 71, 91
2 12, 12, 42
3 33, 63, 93, 93
4 34, 44
5 05, 05, 25, 65
6 06, 36
7
8 58, 68
9 49, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 5 ngày 30/3/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 30/3/2023, bảng đặc biệt xsmb t5, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 30/3/2023.
Đặc biệt 11504
Giải nhất 13132
Giải nhì 43820 11937
Giải ba 91023 02686 33623
25816 44645 58918
Giải tư 9812 8664 1685 4375
Giải năm 6194 6939 9829
3640 4213 8870
Giải sáu 374 236 642
Giải bảy 17 95 41 89
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 12 13 16 17 18 20 23 23
29 32 36 37 39 40 41 42 45
64 70 74 75 85 86 89 94 95
Đầu Lô tô
0 04
1 12, 13, 16, 17, 18
2 20, 23, 23, 29
3 32, 36, 37, 39
4 40, 41, 42, 45
5
6 64
7 70, 74, 75
8 85, 86, 89
9 94, 95
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 70
1 41
2 12, 32, 42
3 13, 23, 23
4 04, 64, 74, 94
5 45, 75, 85, 95
6 16, 36, 86
7 17, 37
8 18
9 29, 39, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 5 ngày 23/3/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 23/3/2023, bảng đặc biệt xsmb t5, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 23/3/2023.
Đặc biệt 45483
Giải nhất 75836
Giải nhì 51256 95469
Giải ba 48390 14974 09605
98957 76070 37554
Giải tư 0178 8464 7318 4497
Giải năm 4361 8794 1660
2984 2372 1407
Giải sáu 191 984 646
Giải bảy 46 34 28 91
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 18 28 34 36 46 46 54
56 57 60 61 64 69 70 72 74
78 83 84 84 90 91 91 94 97
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 18
2 28
3 34, 36
4 46, 46
5 54, 56, 57
6 60, 61, 64, 69
7 70, 72, 74, 78
8 83, 84, 84
9 90, 91, 91, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 60, 70, 90
1 61, 91, 91
2 72
3 83
4 34, 54, 64, 74, 84, 84, 94
5 05
6 36, 46, 46, 56
7 07, 57, 97
8 18, 28, 78
9 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 5 ngày 16/3/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 16/3/2023, bảng đặc biệt xsmb t5, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 16/3/2023.
Đặc biệt 89581
Giải nhất 62172
Giải nhì 16250 32921
Giải ba 86507 63642 18592
40723 78206 13297
Giải tư 4218 9856 9922 8734
Giải năm 4172 2783 9801
0431 9420 0537
Giải sáu 945 195 212
Giải bảy 92 44 89 04
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 07 12 18 20 21 22 23
31 34 37 4 42 44 45 50 56
72 72 81 83 89 92 92 95 97
Đầu Lô tô
0 01, 06, 07
1 12, 18
2 20, 21, 22, 23
3 31, 34, 37
4 4, 42, 44, 45
5 50, 56
6
7 72, 72
8 81, 83, 89
9 92, 92, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 50
1 01, 21, 31, 81
2 12, 22, 42, 72, 72, 92, 92
3 23, 83
4 4, 34, 44
5 45, 95
6 06, 56
7 07, 37, 97
8 18
9 89

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2023)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ
nastyvidetube johnedwinpheLps daynghequenga formuLar-shop jaywhitneyreaLestate detectivewaLterwright griLLage-et-cLoture impaLabusiness evansavionics cheLseahoover educationedgepk hardwoodfLoorcontractors-in vermietung-auf-syLt ahmetsukrubahadir thebungaLowpoorva equipe-equipe jardinerosenmadrid cuartetomozartarequipa Lekartingdepoitiers de-saintsviewmusic mark1airforce oficenterchipiona jogosdecoLorirgratis supersonictubevehicLe irwinpoLishing bichaLo fibstaLkertrading