Xổ số miền bắc Thứ 4 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 4 ngày 24/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 24/5/2023, bảng đặc biệt xsmb t4, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 24/5/2023.
Đặc biệt 19966
Giải nhất 59476
Giải nhì 65345 58041
Giải ba 20304 95694 17344
72216 32696 67352
Giải tư 1785 1474 3062 2264
Giải năm 5454 4067 9087
2101 9117 9472
Giải sáu 073 840 164
Giải bảy 80 87 95 63
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 16 17 40 41 44 45 52
54 62 63 64 64 66 67 72 73
74 76 80 85 87 87 94 95 96
Đầu Lô tô
0 01, 04
1 16, 17
2
3
4 40, 41, 44, 45
5 52, 54
6 62, 63, 64, 64, 66, 67
7 72, 73, 74, 76
8 80, 85, 87, 87
9 94, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 40, 80
1 01, 41
2 52, 62, 72
3 63, 73
4 04, 44, 54, 64, 64, 74, 94
5 45, 85, 95
6 16, 66, 76, 96
7 17, 67, 87, 87
8
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 4 ngày 17/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 17/5/2023, bảng đặc biệt xsmb t4, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 17/5/2023.
Đặc biệt 67949
Giải nhất 88636
Giải nhì 86754 64824
Giải ba 05541 89700 53672
75653 39193 12213
Giải tư 8776 3400 4612 5452
Giải năm 9839 4330 3544
6841 1618 1628
Giải sáu 979 049 813
Giải bảy 26 42 38 28
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 12 13 13 18 24 26 28
28 30 36 38 39 41 41 42 44
49 49 52 53 54 72 76 79 93
Đầu Lô tô
0 00, 00
1 12, 13, 13, 18
2 24, 26, 28, 28
3 30, 36, 38, 39
4 41, 41, 42, 44, 49, 49
5 52, 53, 54
6
7 72, 76, 79
8
9 93
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 30
1 41, 41
2 12, 42, 52, 72
3 13, 13, 53, 93
4 24, 44, 54
5
6 26, 36, 76
7
8 18, 28, 28, 38
9 39, 49, 49, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 4 ngày 10/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 10/5/2023, bảng đặc biệt xsmb t4, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 10/5/2023.
Đặc biệt 97996
Giải nhất 66184
Giải nhì 81579 19025
Giải ba 25267 82002 34364
80746 09850 02979
Giải tư 5509 2451 3535 0484
Giải năm 9156 1859 0249
6927 7902 2659
Giải sáu 556 891 491
Giải bảy 05 43 19 84
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 09 19 25 27 35 43 46
49 5 50 51 56 56 59 59 64
67 79 79 84 84 84 91 91 96
Đầu Lô tô
0 02, 02, 09
1 19
2 25, 27
3 35
4 43, 46, 49
5 5, 50, 51, 56, 56, 59, 59
6 64, 67
7 79, 79
8 84, 84, 84
9 91, 91, 96
Đuôi Lô tô
0 50
1 51, 91, 91
2 02, 02
3 43
4 64, 84, 84, 84
5 5, 25, 35
6 46, 56, 56, 96
7 27, 67
8
9 09, 19, 49, 59, 59, 79, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 4 ngày 3/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 3/5/2023, bảng đặc biệt xsmb t4, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 3/5/2023.
Đặc biệt 85576
Giải nhất 51335
Giải nhì 81665 42261
Giải ba 02390 74032 02490
49728 77920 86355
Giải tư 6100 4962 8993 4459
Giải năm 5312 8561 7613
8129 8389 1776
Giải sáu 880 237 406
Giải bảy 67 28 41 12
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 12 12 13 20 28 28 29
32 35 37 41 55 59 61 61 62
65 67 76 76 80 89 90 90 93
Đầu Lô tô
0 00, 06
1 12, 12, 13
2 20, 28, 28, 29
3 32, 35, 37
4 41
5 55, 59
6 61, 61, 62, 65, 67
7 76, 76
8 80, 89
9 90, 90, 93
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 80, 90, 90
1 41, 61, 61
2 12, 12, 32, 62
3 13, 93
4
5 35, 55, 65
6 06, 76, 76
7 37, 67
8 28, 28
9 29, 59, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 4 ngày 26/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 26/4/2023, bảng đặc biệt xsmb t4, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 26/4/2023.
Đặc biệt 89675
Giải nhất 47122
Giải nhì 87741 90868
Giải ba 67189 59356 20187
85300 27642 74897
Giải tư 4117 8648 2445 1811
Giải năm 3606 9255 9511
2703 6045 1826
Giải sáu 148 330 095
Giải bảy 17 60 41 90
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 06 11 11 17 17 22 26
30 41 41 42 45 45 48 48 55
56 60 68 75 87 89 90 95 97
Đầu Lô tô
0 00, 03, 06
1 11, 11, 17, 17
2 22, 26
3 30
4 41, 41, 42, 45, 45, 48, 48
5 55, 56
6 60, 68
7 75
8 87, 89
9 90, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 60, 90
1 11, 11, 41, 41
2 22, 42
3 03
4
5 45, 45, 55, 75, 95
6 06, 26, 56
7 17, 17, 87, 97
8 48, 48, 68
9 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 4 ngày 19/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 19/4/2023, bảng đặc biệt xsmb t4, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 19/4/2023.
Đặc biệt 46285
Giải nhất 47600
Giải nhì 89103 41915
Giải ba 35857 82917 07914
80475 55113 18084
Giải tư 6314 7550 9636 4717
Giải năm 9880 7949 0301
6813 5152 5895
Giải sáu 877 990 348
Giải bảy 99 88 52 04
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 03 13 13 14 14 15 17
17 36 4 48 49 50 52 52 57
75 77 80 84 85 88 90 95 99
Đầu Lô tô
0 00, 01, 03
1 13, 13, 14, 14, 15, 17, 17
2
3 36
4 4, 48, 49
5 50, 52, 52, 57
6
7 75, 77
8 80, 84, 85, 88
9 90, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 80, 90
1 01
2 52, 52
3 03, 13, 13
4 4, 14, 14, 84
5 15, 75, 85, 95
6 36
7 17, 17, 57, 77
8 48, 88
9 49, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 4 ngày 12/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 12/4/2023, bảng đặc biệt xsmb t4, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 12/4/2023.
Đặc biệt 37195
Giải nhất 88982
Giải nhì 91410 39454
Giải ba 68319 52423 13233
68277 21169 30216
Giải tư 0142 3462 5629 2596
Giải năm 5756 9121 6244
8253 6810 3857
Giải sáu 309 404 166
Giải bảy 97 54 39 28
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 10 10 16 19 21 23 28
29 33 39 42 44 53 54 54 56
57 62 66 69 77 82 95 96 97
Đầu Lô tô
0 04, 09
1 10, 10, 16, 19
2 21, 23, 28, 29
3 33, 39
4 42, 44
5 53, 54, 54, 56, 57
6 62, 66, 69
7 77
8 82
9 95, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 10
1 21
2 42, 62, 82
3 23, 33, 53
4 04, 44, 54, 54
5 95
6 16, 56, 66, 96
7 57, 77, 97
8 28
9 09, 19, 29, 39, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 4 ngày 5/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 5/4/2023, bảng đặc biệt xsmb t4, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 5/4/2023.
Đặc biệt 96226
Giải nhất 95972
Giải nhì 01247 51881
Giải ba 41676 08715 40559
11220 01149 96249
Giải tư 4359 4886 1952 1114
Giải năm 6014 5500 7559
6213 7458 8014
Giải sáu 379 127 366
Giải bảy 85 26 25 55
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 13 14 14 14 15 20 25 26
26 27 47 49 49 52 55 58 59
59 59 66 72 76 79 81 85 86
Đầu Lô tô
0 00
1 13, 14, 14, 14, 15
2 20, 25, 26, 26, 27
3
4 47, 49, 49
5 52, 55, 58, 59, 59, 59
6 66
7 72, 76, 79
8 81, 85, 86
9
Đuôi Lô tô
0 00, 20
1 81
2 52, 72
3 13
4 14, 14, 14
5 15, 25, 55, 85
6 26, 26, 66, 76, 86
7 27, 47
8 58
9 49, 49, 59, 59, 59, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 4 ngày 29/3/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 29/3/2023, bảng đặc biệt xsmb t4, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 29/3/2023.
Đặc biệt 86367
Giải nhất 69313
Giải nhì 57644 99117
Giải ba 57068 01410 71666
59756 37373 20474
Giải tư 6395 5291 5632 3556
Giải năm 2533 5880 4616
8998 7741 1916
Giải sáu 961 316 203
Giải bảy 60 85 39 71
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 10 13 16 16 16 17 32 33
39 41 44 56 56 60 61 66 67
68 71 73 74 80 85 91 95 98
Đầu Lô tô
0 03
1 10, 13, 16, 16, 16, 17
2
3 32, 33, 39
4 41, 44
5 56, 56
6 60, 61, 66, 67, 68
7 71, 73, 74
8 80, 85
9 91, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 60, 80
1 41, 61, 71, 91
2 32
3 03, 13, 33, 73
4 44, 74
5 85, 95
6 16, 16, 16, 56, 56, 66
7 17, 67
8 68, 98
9 39

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 4 ngày 22/3/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 22/3/2023, bảng đặc biệt xsmb t4, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 22/3/2023.
Đặc biệt 08798
Giải nhất 75337
Giải nhì 28963 26229
Giải ba 39544 19950 42567
81097 15774 11622
Giải tư 1142 2860 5468 4869
Giải năm 8457 1226 2904
5946 4619 0294
Giải sáu 613 479 357
Giải bảy 16 56 29 44
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 13 16 19 22 26 29 29 37
42 44 44 46 50 56 57 57 60
63 67 68 69 74 79 94 97 98
Đầu Lô tô
0 04
1 13, 16, 19
2 22, 26, 29, 29
3 37
4 42, 44, 44, 46
5 50, 56, 57, 57
6 60, 63, 67, 68, 69
7 74, 79
8
9 94, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1
2 22, 42
3 13, 63
4 04, 44, 44, 74, 94
5
6 16, 26, 46, 56
7 37, 57, 57, 67, 97
8 68, 98
9 19, 29, 29, 69, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 4 ngày 15/3/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 4 ngày 15/3/2023, bảng đặc biệt xsmb t4, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 15/3/2023.
Đặc biệt 67724
Giải nhất 09458
Giải nhì 42912 82249
Giải ba 32675 58785 80854
22192 66944 59826
Giải tư 3763 1746 8274 9210
Giải năm 9558 7603 8738
9949 1521 8486
Giải sáu 600 528 250
Giải bảy 35 83 26 41
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 10 12 21 24 26 26 28
35 38 41 44 46 49 49 50 54
58 58 63 74 75 83 85 86 92
Đầu Lô tô
0 00, 03
1 10, 12
2 21, 24, 26, 26, 28
3 35, 38
4 41, 44, 46, 49, 49
5 50, 54, 58, 58
6 63
7 74, 75
8 83, 85, 86
9 92
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 50
1 21, 41
2 12, 92
3 03, 63, 83
4 24, 44, 54, 74
5 35, 75, 85
6 26, 26, 46, 86
7
8 28, 38, 58, 58
9 49, 49

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2023)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ
nastyvidetube johnedwinpheLps daynghequenga formuLar-shop jaywhitneyreaLestate detectivewaLterwright griLLage-et-cLoture impaLabusiness evansavionics cheLseahoover educationedgepk hardwoodfLoorcontractors-in vermietung-auf-syLt ahmetsukrubahadir thebungaLowpoorva equipe-equipe jardinerosenmadrid cuartetomozartarequipa Lekartingdepoitiers de-saintsviewmusic mark1airforce oficenterchipiona jogosdecoLorirgratis supersonictubevehicLe irwinpoLishing bichaLo fibstaLkertrading