Xổ số miền bắc Thứ 2 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 ngày 22/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 22/5/2023, bảng đặc biệt xsmb t2, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 22/5/2023.
Đặc biệt 32754
Giải nhất 68161
Giải nhì 72017 98904
Giải ba 94697 94740 93753
55459 01414 23607
Giải tư 5492 5227 1493 2338
Giải năm 9643 0709 9863
5784 8757 8109
Giải sáu 890 019 282
Giải bảy 50 34 15 65
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 09 09 14 15 17 19 27
34 38 40 43 50 53 54 57 59
61 63 65 82 84 90 92 93 97
Đầu Lô tô
0 04, 07, 09, 09
1 14, 15, 17, 19
2 27
3 34, 38
4 40, 43
5 50, 53, 54, 57, 59
6 61, 63, 65
7
8 82, 84
9 90, 92, 93, 97
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 90
1 61
2 82, 92
3 43, 53, 63, 93
4 04, 14, 34, 54, 84
5 15, 65
6
7 07, 17, 27, 57, 97
8 38
9 09, 09, 19, 59

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 ngày 15/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 15/5/2023, bảng đặc biệt xsmb t2, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 15/5/2023.
Đặc biệt 90956
Giải nhất 63262
Giải nhì 56387 17280
Giải ba 55838 87861 81301
12200 75630 88618
Giải tư 2320 0344 4038 5493
Giải năm 1853 5302 2858
0332 3887 9106
Giải sáu 107 095 442
Giải bảy 53 71 80 05
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 02 06 07 18 20 30 32
38 38 42 44 5 53 53 56 58
61 62 71 80 80 87 87 93 95
Đầu Lô tô
0 00, 01, 02, 06, 07
1 18
2 20
3 30, 32, 38, 38
4 42, 44
5 5, 53, 53, 56, 58
6 61, 62
7 71
8 80, 80, 87, 87
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 30, 80, 80
1 01, 61, 71
2 02, 32, 42, 62
3 53, 53, 93
4 44
5 5, 95
6 06, 56
7 07, 87, 87
8 18, 38, 38, 58
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 ngày 8/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 8/5/2023, bảng đặc biệt xsmb t2, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 8/5/2023.
Đặc biệt 44481
Giải nhất 08861
Giải nhì 02832 00516
Giải ba 79797 97171 25884
01962 05448 08284
Giải tư 6836 5645 2536 8583
Giải năm 3262 5900 6671
7555 0793 2640
Giải sáu 441 909 144
Giải bảy 21 92 26 62
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 09 16 21 26 32 36 36 40
41 44 45 48 55 61 62 62 62
71 71 81 83 84 84 92 93 97
Đầu Lô tô
0 00, 09
1 16
2 21, 26
3 32, 36, 36
4 40, 41, 44, 45, 48
5 55
6 61, 62, 62, 62
7 71, 71
8 81, 83, 84, 84
9 92, 93, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 40
1 21, 41, 61, 71, 71, 81
2 32, 62, 62, 62, 92
3 83, 93
4 44, 84, 84
5 45, 55
6 16, 26, 36, 36
7 97
8 48
9 09

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 ngày 1/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 1/5/2023, bảng đặc biệt xsmb t2, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 1/5/2023.
Đặc biệt 61820
Giải nhất 92980
Giải nhì 75547 22089
Giải ba 48152 67318 78622
65301 40398 81980
Giải tư 3658 6406 0212 2988
Giải năm 4791 9748 1765
2248 3694 0371
Giải sáu 389 974 716
Giải bảy 84 00 14 58
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 01 06 12 14 16 18 20 22
47 48 48 52 58 58 65 71 74
80 80 84 88 89 89 91 94 98
Đầu Lô tô
0 0, 01, 06
1 12, 14, 16, 18
2 20, 22
3
4 47, 48, 48
5 52, 58, 58
6 65
7 71, 74
8 80, 80, 84, 88, 89, 89
9 91, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 0, 20, 80, 80
1 01, 71, 91
2 12, 22, 52
3
4 14, 74, 84, 94
5 65
6 06, 16
7 47
8 18, 48, 48, 58, 58, 88, 98
9 89, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 ngày 24/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 24/4/2023, bảng đặc biệt xsmb t2, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 24/4/2023.
Đặc biệt 42105
Giải nhất 06909
Giải nhì 54521 44002
Giải ba 05311 76581 98146
75329 02653 37386
Giải tư 8315 2375 1673 0403
Giải năm 2683 9581 3630
3726 0379 1451
Giải sáu 347 874 370
Giải bảy 48 86 10 63
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 05 09 10 11 15 21 26
29 30 46 47 48 51 53 63 70
73 74 75 79 81 81 83 86 86
Đầu Lô tô
0 02, 03, 05, 09
1 10, 11, 15
2 21, 26, 29
3 30
4 46, 47, 48
5 51, 53
6 63
7 70, 73, 74, 75, 79
8 81, 81, 83, 86, 86
9
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 70
1 11, 21, 51, 81, 81
2 02
3 03, 53, 63, 73, 83
4 74
5 05, 15, 75
6 26, 46, 86, 86
7 47
8 48
9 09, 29, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 ngày 17/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 17/4/2023, bảng đặc biệt xsmb t2, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 17/4/2023.
Đặc biệt 65576
Giải nhất 21834
Giải nhì 98341 78733
Giải ba 68199 77368 98075
59580 47734 63176
Giải tư 9274 4850 5518 3111
Giải năm 7707 0739 1301
8058 5604 4191
Giải sáu 013 523 323
Giải bảy 07 12 63 92
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 07 11 12 13 18 23 23
33 34 34 39 41 50 58 63 68
7 74 75 76 76 80 91 92 99
Đầu Lô tô
0 01, 04, 07
1 11, 12, 13, 18
2 23, 23
3 33, 34, 34, 39
4 41
5 50, 58
6 63, 68
7 7, 74, 75, 76, 76
8 80
9 91, 92, 99
Đuôi Lô tô
0 50, 80
1 01, 11, 41, 91
2 12, 92
3 13, 23, 23, 33, 63
4 04, 34, 34, 74
5 75
6 76, 76
7 07, 7
8 18, 58, 68
9 39, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 ngày 10/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 10/4/2023, bảng đặc biệt xsmb t2, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 10/4/2023.
Đặc biệt 06363
Giải nhất 75304
Giải nhì 29505 25800
Giải ba 33432 51472 46580
24161 76595 98352
Giải tư 7743 7403 1859 9221
Giải năm 3187 2855 8646
8584 0256 8458
Giải sáu 352 139 219
Giải bảy 13 54 34 96
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 04 05 13 19 21 32 34
39 43 46 52 52 54 55 56 58
59 61 63 72 80 84 87 95 96
Đầu Lô tô
0 00, 03, 04, 05
1 13, 19
2 21
3 32, 34, 39
4 43, 46
5 52, 52, 54, 55, 56, 58, 59
6 61, 63
7 72
8 80, 84, 87
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 80
1 21, 61
2 32, 52, 52, 72
3 03, 13, 43, 63
4 04, 34, 54, 84
5 05, 55, 95
6 46, 56, 96
7 87
8 58
9 19, 39, 59

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 ngày 3/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 3/4/2023, bảng đặc biệt xsmb t2, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 3/4/2023.
Đặc biệt 52333
Giải nhất 60129
Giải nhì 20276 16945
Giải ba 79852 81184 82950
55742 41809 54881
Giải tư 7123 3025 2171 9384
Giải năm 5032 6746 5678
8084 0969 7357
Giải sáu 116 932 199
Giải bảy 65 89 71 53
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 16 23 25 29 32 32 33 42
45 46 50 52 53 57 65 69 71
71 76 78 81 84 84 84 89 99
Đầu Lô tô
0 09
1 16
2 23, 25, 29
3 32, 32, 33
4 42, 45, 46
5 50, 52, 53, 57
6 65, 69
7 71, 71, 76, 78
8 81, 84, 84, 84, 89
9 99
Đuôi Lô tô
0 50
1 71, 71, 81
2 32, 32, 42, 52
3 23, 33, 53
4 84, 84, 84
5 25, 45, 65
6 16, 46, 76
7 57
8 78
9 09, 29, 69, 89, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 ngày 27/3/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 27/3/2023, bảng đặc biệt xsmb t2, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 27/3/2023.
Đặc biệt 83230
Giải nhất 27431
Giải nhì 64284 25717
Giải ba 00542 39074 03807
48505 81972 52585
Giải tư 3688 5158 4819 5996
Giải năm 1953 7838 0600
4430 1433 9408
Giải sáu 989 736 316
Giải bảy 91 85 30 55
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 07 08 16 17 19 30 30
30 31 33 36 38 42 53 55 58
72 74 84 85 85 88 89 91 96
Đầu Lô tô
0 00, 05, 07, 08
1 16, 17, 19
2
3 30, 30, 30, 31, 33, 36, 38
4 42
5 53, 55, 58
6
7 72, 74
8 84, 85, 85, 88, 89
9 91, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 30, 30
1 31, 91
2 42, 72
3 33, 53
4 74, 84
5 05, 55, 85, 85
6 16, 36, 96
7 07, 17
8 08, 38, 58, 88
9 19, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 ngày 20/3/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 20/3/2023, bảng đặc biệt xsmb t2, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 20/3/2023.
Đặc biệt 24192
Giải nhất 24877
Giải nhì 69360 66583
Giải ba 07529 77038 85099
32290 94963 23842
Giải tư 6979 7304 7041 4748
Giải năm 6909 5405 4710
9722 2752 1632
Giải sáu 617 012 182
Giải bảy 29 54 10 42
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 09 10 10 12 17 22 29
29 32 38 41 42 42 48 52 54
60 63 77 79 82 83 90 92 99
Đầu Lô tô
0 04, 05, 09
1 10, 10, 12, 17
2 22, 29, 29
3 32, 38
4 41, 42, 42, 48
5 52, 54
6 60, 63
7 77, 79
8 82, 83
9 90, 92, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 60, 90
1 41
2 12, 22, 32, 42, 42, 52, 82, 92
3 63, 83
4 04, 54
5 05
6
7 17, 77
8 38, 48
9 09, 29, 29, 79, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 ngày 13/3/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 13/3/2023, bảng đặc biệt xsmb t2, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 13/3/2023.
Đặc biệt 17375
Giải nhất 14288
Giải nhì 47795 89010
Giải ba 20929 26532 57195
21787 86420 48111
Giải tư 6956 1055 0805 3323
Giải năm 1072 2589 1620
1450 8125 7411
Giải sáu 103 269 494
Giải bảy 80 74 83 51
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 10 11 11 20 20 23 25
29 32 50 51 55 56 69 72 74
75 80 83 87 88 89 94 95 95
Đầu Lô tô
0 03, 05
1 10, 11, 11
2 20, 20, 23, 25, 29
3 32
4
5 50, 51, 55, 56
6 69
7 72, 74, 75
8 80, 83, 87, 88, 89
9 94, 95, 95
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 20, 50, 80
1 11, 11, 51
2 32, 72
3 03, 23, 83
4 74, 94
5 05, 25, 55, 75, 95, 95
6 56
7 87
8 88
9 29, 69, 89

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2023)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ
nastyvidetube johnedwinpheLps daynghequenga formuLar-shop jaywhitneyreaLestate detectivewaLterwright griLLage-et-cLoture impaLabusiness evansavionics cheLseahoover educationedgepk hardwoodfLoorcontractors-in vermietung-auf-syLt ahmetsukrubahadir thebungaLowpoorva equipe-equipe jardinerosenmadrid cuartetomozartarequipa Lekartingdepoitiers de-saintsviewmusic mark1airforce oficenterchipiona jogosdecoLorirgratis supersonictubevehicLe irwinpoLishing bichaLo fibstaLkertrading