Xổ số miền bắc Chủ Nhật hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 21/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc Chủ Nhật ngày 21/5/2023, bảng đặc biệt xsmb cn, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 21/5/2023.
Đặc biệt 45297
Giải nhất 72064
Giải nhì 86140 42405
Giải ba 12766 10977 02349
28754 38605 04496
Giải tư 2441 4197 6793 6975
Giải năm 2742 8421 5142
4290 9043 7521
Giải sáu 733 013 729
Giải bảy 39 70 76 50
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 05 13 21 21 29 33 39 40
41 42 42 43 49 50 54 64 66
70 75 76 77 90 93 96 97 97
Đầu Lô tô
0 05, 05
1 13
2 21, 21, 29
3 33, 39
4 40, 41, 42, 42, 43, 49
5 50, 54
6 64, 66
7 70, 75, 76, 77
8
9 90, 93, 96, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 70, 90
1 21, 21, 41
2 42, 42
3 13, 33, 43, 93
4 54, 64
5 05, 05, 75
6 66, 76, 96
7 77, 97, 97
8
9 29, 39, 49

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 14/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc Chủ Nhật ngày 14/5/2023, bảng đặc biệt xsmb cn, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 14/5/2023.
Đặc biệt 67753
Giải nhất 19470
Giải nhì 84443 50523
Giải ba 48507 10048 72799
01556 83623 77648
Giải tư 4096 6164 8307 8743
Giải năm 6036 2853 0517
5167 2679 3096
Giải sáu 454 812 208
Giải bảy 76 52 85 51
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 07 08 12 17 23 23 36 43
43 48 48 51 52 53 53 54 56
64 67 70 76 79 85 96 96 99
Đầu Lô tô
0 07, 07, 08
1 12, 17
2 23, 23
3 36
4 43, 43, 48, 48
5 51, 52, 53, 53, 54, 56
6 64, 67
7 70, 76, 79
8 85
9 96, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 70
1 51
2 12, 52
3 23, 23, 43, 43, 53, 53
4 54, 64
5 85
6 36, 56, 76, 96, 96
7 07, 07, 17, 67
8 08, 48, 48
9 79, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 7/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc Chủ Nhật ngày 7/5/2023, bảng đặc biệt xsmb cn, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 7/5/2023.
Đặc biệt 88060
Giải nhất 04143
Giải nhì 28610 84265
Giải ba 13198 37540 14699
88940 74267 27235
Giải tư 3713 8736 2531 9024
Giải năm 3384 1936 9737
4003 8660 1216
Giải sáu 887 368 121
Giải bảy 95 86 64 42
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 10 13 16 21 24 31 35 36
36 37 40 40 42 43 60 60 64
65 67 68 84 86 87 95 98 99
Đầu Lô tô
0 03
1 10, 13, 16
2 21, 24
3 31, 35, 36, 36, 37
4 40, 40, 42, 43
5
6 60, 60, 64, 65, 67, 68
7
8 84, 86, 87
9 95, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 40, 60, 60
1 21, 31
2 42
3 03, 13, 43
4 24, 64, 84
5 35, 65, 95
6 16, 36, 36, 86
7 37, 67, 87
8 68, 98
9 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 30/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc Chủ Nhật ngày 30/4/2023, bảng đặc biệt xsmb cn, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 30/4/2023.
Đặc biệt 90819
Giải nhất 14462
Giải nhì 46938 76537
Giải ba 64883 87706 17676
03683 13446 65386
Giải tư 6589 1038 8701 2478
Giải năm 2368 5706 7865
8484 1913 5540
Giải sáu 027 311 663
Giải bảy 50 70 88 22
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 06 11 13 19 22 27 37
38 38 40 46 50 62 63 65 68
70 76 78 83 83 84 86 88 89
Đầu Lô tô
0 01, 06, 06
1 11, 13, 19
2 22, 27
3 37, 38, 38
4 40, 46
5 50
6 62, 63, 65, 68
7 70, 76, 78
8 83, 83, 84, 86, 88, 89
9
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 70
1 01, 11
2 22, 62
3 13, 63, 83, 83
4 84
5 65
6 06, 06, 46, 76, 86
7 27, 37
8 38, 38, 68, 78, 88
9 19, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 23/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc Chủ Nhật ngày 23/4/2023, bảng đặc biệt xsmb cn, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 23/4/2023.
Đặc biệt 71679
Giải nhất 11948
Giải nhì 89314 26195
Giải ba 31992 01338 97876
72042 28863 33582
Giải tư 6431 1496 3962 2888
Giải năm 4428 9325 3137
9739 8915 0551
Giải sáu 388 551 461
Giải bảy 06 16 53 35
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 15 16 25 28 31 35 37 38
39 42 48 51 51 53 6 61 62
63 76 79 82 88 88 92 95 96
Đầu Lô tô
0
1 14, 15, 16
2 25, 28
3 31, 35, 37, 38, 39
4 42, 48
5 51, 51, 53
6 6, 61, 62, 63
7 76, 79
8 82, 88, 88
9 92, 95, 96
Đuôi Lô tô
0
1 31, 51, 51, 61
2 42, 62, 82, 92
3 53, 63
4 14
5 15, 25, 35, 95
6 6, 16, 76, 96
7 37
8 28, 38, 48, 88, 88
9 39, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 16/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc Chủ Nhật ngày 16/4/2023, bảng đặc biệt xsmb cn, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 16/4/2023.
Đặc biệt 41248
Giải nhất 17827
Giải nhì 73986 79480
Giải ba 41224 34610 25369
86403 80143 57669
Giải tư 1141 3622 2677 0520
Giải năm 1337 5356 2412
7235 8435 2100
Giải sáu 803 944 321
Giải bảy 26 28 70 72
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 03 10 12 20 21 22 24
26 27 28 35 35 37 41 43 44
48 56 69 69 70 72 77 80 86
Đầu Lô tô
0 00, 03, 03
1 10, 12
2 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28
3 35, 35, 37
4 41, 43, 44, 48
5 56
6 69, 69
7 70, 72, 77
8 80, 86
9
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 20, 70, 80
1 21, 41
2 12, 22, 72
3 03, 03, 43
4 24, 44
5 35, 35
6 26, 56, 86
7 27, 37, 77
8 28, 48
9 69, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 9/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc Chủ Nhật ngày 9/4/2023, bảng đặc biệt xsmb cn, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 9/4/2023.
Đặc biệt 10026
Giải nhất 76693
Giải nhì 66574 62714
Giải ba 54568 53998 95807
03990 50571 84713
Giải tư 1316 0902 7909 3442
Giải năm 3716 6641 4419
8431 3158 0433
Giải sáu 469 923 443
Giải bảy 02 73 58 12
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 09 12 13 14 16 16 19
2 23 26 31 33 41 42 43 58
58 68 69 71 73 74 90 93 98
Đầu Lô tô
0 02, 07, 09
1 12, 13, 14, 16, 16, 19
2 2, 23, 26
3 31, 33
4 41, 42, 43
5 58, 58
6 68, 69
7 71, 73, 74
8
9 90, 93, 98
Đuôi Lô tô
0 90
1 31, 41, 71
2 02, 2, 12, 42
3 13, 23, 33, 43, 73, 93
4 14, 74
5
6 16, 16, 26
7 07
8 58, 58, 68, 98
9 09, 19, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 2/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc Chủ Nhật ngày 2/4/2023, bảng đặc biệt xsmb cn, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 2/4/2023.
Đặc biệt 01844
Giải nhất 86587
Giải nhì 43090 21057
Giải ba 57039 85367 50887
42799 15519 33621
Giải tư 2573 5217 1536 8939
Giải năm 2106 7124 5477
8497 6140 1356
Giải sáu 057 954 095
Giải bảy 96 07 70 77
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 17 19 21 24 36 39 39 40
44 54 56 57 57 67 7 70 73
77 77 87 87 90 95 96 97 99
Đầu Lô tô
0 06
1 17, 19
2 21, 24
3 36, 39, 39
4 40, 44
5 54, 56, 57, 57
6 67
7 7, 70, 73, 77, 77
8 87, 87
9 90, 95, 96, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 70, 90
1 21
2
3 73
4 24, 44, 54
5 95
6 06, 36, 56, 96
7 7, 17, 57, 57, 67, 77, 77, 87, 87, 97
8
9 19, 39, 39, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 26/3/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc Chủ Nhật ngày 26/3/2023, bảng đặc biệt xsmb cn, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 26/3/2023.
Đặc biệt 57765
Giải nhất 81664
Giải nhì 81817 24222
Giải ba 29370 84409 04923
57889 07071 93934
Giải tư 4102 2973 6263 6666
Giải năm 8566 3378 2688
1310 3160 6446
Giải sáu 895 560 344
Giải bảy 30 52 63 13
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 10 13 17 22 23 30 34
44 46 52 60 60 63 63 64 65
66 66 70 71 73 78 88 89 95
Đầu Lô tô
0 02, 09
1 10, 13, 17
2 22, 23
3 30, 34
4 44, 46
5 52
6 60, 60, 63, 63, 64, 65, 66, 66
7 70, 71, 73, 78
8 88, 89
9 95
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 60, 60, 70
1 71
2 02, 22, 52
3 13, 23, 63, 63, 73
4 34, 44, 64
5 65, 95
6 46, 66, 66
7 17
8 78, 88
9 09, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 19/3/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc Chủ Nhật ngày 19/3/2023, bảng đặc biệt xsmb cn, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 19/3/2023.
Đặc biệt 86903
Giải nhất 51904
Giải nhì 86833 22870
Giải ba 85621 16256 18746
84156 68556 38891
Giải tư 3826 9033 6756 8348
Giải năm 9234 5163 4061
7108 1862 5943
Giải sáu 562 892 334
Giải bảy 04 72 23 96
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 08 21 23 26 33 33 34
34 4 43 46 48 56 56 56 56
61 62 62 63 70 72 91 92 96
Đầu Lô tô
0 03, 04, 08
1
2 21, 23, 26
3 33, 33, 34, 34
4 4, 43, 46, 48
5 56, 56, 56, 56
6 61, 62, 62, 63
7 70, 72
8
9 91, 92, 96
Đuôi Lô tô
0 70
1 21, 61, 91
2 62, 62, 72, 92
3 03, 23, 33, 33, 43, 63
4 04, 4, 34, 34
5
6 26, 46, 56, 56, 56, 56, 96
7
8 08, 48
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 12/3/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc Chủ Nhật ngày 12/3/2023, bảng đặc biệt xsmb cn, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 12/3/2023.
Đặc biệt 56695
Giải nhất 14685
Giải nhì 86290 10847
Giải ba 34708 21368 14720
47299 88746 86664
Giải tư 7445 4972 3960 2366
Giải năm 5485 6833 4077
3698 4339 1046
Giải sáu 108 993 097
Giải bảy 03 96 19 08
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 08 19 20 3 33 39 45 46
46 47 60 64 66 68 72 77 8
85 85 90 93 95 96 97 98 99
Đầu Lô tô
0 08, 08
1 19
2 20
3 3, 33, 39
4 45, 46, 46, 47
5
6 60, 64, 66, 68
7 72, 77
8 8, 85, 85
9 90, 93, 95, 96, 97, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 60, 90
1
2 72
3 3, 33, 93
4 64
5 45, 85, 85, 95
6 46, 46, 66, 96
7 47, 77, 97
8 08, 08, 8, 68, 98
9 19, 39, 99

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2023)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ
nastyvidetube johnedwinpheLps daynghequenga formuLar-shop jaywhitneyreaLestate detectivewaLterwright griLLage-et-cLoture impaLabusiness evansavionics cheLseahoover educationedgepk hardwoodfLoorcontractors-in vermietung-auf-syLt ahmetsukrubahadir thebungaLowpoorva equipe-equipe jardinerosenmadrid cuartetomozartarequipa Lekartingdepoitiers de-saintsviewmusic mark1airforce oficenterchipiona jogosdecoLorirgratis supersonictubevehicLe irwinpoLishing bichaLo fibstaLkertrading