Xổ Số Long An 30 ngày

XSLA 7 ngày

XSLA 10 ngày

XSLA 50 ngày

XSLA 90 ngày

XSLA 160 ngày

Giải tám 78
Giải bảy 804
Giải sáu 2059 6967 7063
Giải năm 5312
Giải tư 86343 63484 71488 51956
26337 24923 68153
Giải ba 06113 74835
Giải nhì 24521
Giải nhất 91993
Đặc biệt 206576
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 04
1 12, 13
2 21, 23
3 35, 37
4 43
5 53, 56, 59
6 63, 67
7 76, 78
8 84, 88
9
Đuôi Lô tô
0
1 21
2 12
3 13, 23, 43, 53, 63
4 04, 84
5 35
6 56, 76
7 37, 67
8 78, 88
9 59
Giải tám 27
Giải bảy 498
Giải sáu 9278 0676 8783
Giải năm 3431
Giải tư 60574 74635 57371 66842
21301 55404 68561
Giải ba 24847 26641
Giải nhì 23264
Giải nhất 88267
Đặc biệt 750488
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 04
1
2 27
3 31, 35
4 41, 42, 47
5
6 61, 64
7 71, 74, 76, 78
8 83, 88
9 98
Đuôi Lô tô
0
1 01, 31, 41, 61, 71
2 42
3 83
4 04, 64, 74
5 35
6 76
7 27, 47
8 78, 88, 98
9
Giải tám 61
Giải bảy 341
Giải sáu 7059 0715 6468
Giải năm 5238
Giải tư 55581 24011 56397 83064
23817 61275 30963
Giải ba 53850 76587
Giải nhì 56610
Giải nhất 76599
Đặc biệt 208093
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 10, 11, 15, 17
2
3 38
4 41
5 50, 59
6 61, 63, 64, 68
7 75
8 81, 87
9 93, 97
Đuôi Lô tô
0 , 10, 50
1 11, 41, 61, 81
2
3 63, 93
4 64
5 15, 75
6
7 17, 87, 97
8 38, 68
9 59
Giải tám 71
Giải bảy 051
Giải sáu 6049 4473 5174
Giải năm 4483
Giải tư 34571 77664 13152 09080
52117 67752 57141
Giải ba 45649 75466
Giải nhì 47121
Giải nhất 12324
Đặc biệt 745825
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 17
2 21, 25
3
4 41, 49, 49
5 51, 52, 52
6 64, 66
7 71, 71, 73, 74
8 80, 83
9
Đuôi Lô tô
0 , 80
1 21, 41, 51, 71, 71
2 52, 52
3 73, 83
4 64, 74
5 25
6 66
7 17
8
9 49, 49
Giải tám 69
Giải bảy 240
Giải sáu 5060 9771 0106
Giải năm 6469
Giải tư 50773 99906 52240 60167
43733 21029 14678
Giải ba 52930 25041
Giải nhì 82932
Giải nhất 97986
Đặc biệt 838980
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 06, 06
1
2 29
3 30, 32, 33
4 40, 40, 41
5
6 60, 67, 69, 69
7 71, 73, 78
8 80
9
Đuôi Lô tô
0 , 30, 40, 40, 60, 80
1 41, 71
2 32
3 33, 73
4
5
6 06, 06
7 67
8 78
9 29, 69, 69
Giải tám 71
Giải bảy 429
Giải sáu 7004 8309 8856
Giải năm 2829
Giải tư 01469 96611 74407 73652
60495 48189 59254
Giải ba 42996 18726
Giải nhì 52180
Giải nhất 14422
Đặc biệt 320725
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 04, 07, 09
1 11
2 25, 26, 29, 29
3
4
5 52, 54, 56
6 69
7 71
8 80, 89
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0 , 80
1 11, 71
2 52
3
4 04, 54
5 25, 95
6 26, 56, 96
7 07
8
9 09, 29, 29, 69, 89
Giải tám 56
Giải bảy 657
Giải sáu 7844 7023 4690
Giải năm 1907
Giải tư 53297 88946 81819 82970
26579 12071 90661
Giải ba 86658 76859
Giải nhì 52277
Giải nhất 79251
Đặc biệt 134770
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 07
1 19
2 23
3
4 44, 46
5 56, 57, 58, 59
6 61
7 70, 70, 71, 77, 79
8
9 90, 97
Đuôi Lô tô
0 , 70, 70, 90
1 61, 71
2
3 23
4 44
5
6 46, 56
7 07, 57, 77, 97
8 58
9 19, 59, 79
Giải tám 78
Giải bảy 209
Giải sáu 1072 1952 8890
Giải năm 2853
Giải tư 83699 72459 76087 43135
20884 23976 57547
Giải ba 55953 52313
Giải nhì 11642
Giải nhất 04262
Đặc biệt 744789
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 09
1 13
2
3 35
4 42, 47
5 52, 53, 53, 59
6
7 72, 76, 78
8 84, 87, 89
9 90, 99
Đuôi Lô tô
0 , 90
1
2 42, 52, 72
3 13, 53, 53
4 84
5 35
6 76
7 47, 87
8 78
9 09, 59, 89, 99
Giải tám 72
Giải bảy 205
Giải sáu 4125 6553 3410
Giải năm 7254
Giải tư 78939 59171 67639 54150
48777 02536 51447
Giải ba 04680 40710
Giải nhì 73150
Giải nhất 43433
Đặc biệt 991820
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 05
1 10, 10
2 20, 25
3 36, 39, 39
4 47
5 50, 50, 53, 54
6
7 71, 72, 77
8 80
9
Đuôi Lô tô
0 , 10, 10, 20, 50, 50, 80
1 71
2 72
3 53
4 54
5 05, 25
6 36
7 47, 77
8
9 39, 39
Giải tám 48
Giải bảy 105
Giải sáu 5271 5799 2563
Giải năm 8599
Giải tư 97743 64744 18735 50937
42588 11075 74395
Giải ba 94917 17602
Giải nhì 89707
Giải nhất 54847
Đặc biệt 800724
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02, 05, 07
1 17
2 24
3 35, 37
4 43, 44, 48
5
6 63
7 71, 75
8 88
9 95, 99, 99
Đuôi Lô tô
0
1 71
2 02
3 43, 63
4 24, 44
5 05, 35, 75, 95
6
7 07, 17, 37
8 48, 88
9 99, 99
Giải tám 43
Giải bảy 139
Giải sáu 6865 1135 0352
Giải năm 9247
Giải tư 90880 57750 64004 15128
72920 48558 07064
Giải ba 69541 51907
Giải nhì 26251
Giải nhất 36232
Đặc biệt 395698
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 04, 07
1
2 20, 28
3 35, 39
4 41, 43, 47
5 50, 51, 52, 58
6 64, 65
7
8 80
9 98
Đuôi Lô tô
0 , 20, 50, 80
1 41, 51
2 52
3 43
4 04, 64
5 35, 65
6
7 07, 47
8 28, 58, 98
9 39
Giải tám 63
Giải bảy 083
Giải sáu 2469 5424 2251
Giải năm 2303
Giải tư 62473 43255 00107 45438
43156 20703 37094
Giải ba 00377 35913
Giải nhì 76572
Giải nhất 90050
Đặc biệt 423071
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0 , 03, 03, 07
1 13
2 24
3 38
4
5 51, 55, 56
6 63, 69
7 71, 72, 73, 77
8 83
9 94
Đuôi Lô tô
0 0
1 51, 71
2 72
3 03, 03, 13, 63, 73, 83
4 24, 94
5 55
6 56
7 07, 77
8 38
9 69
Giải tám 78
Giải bảy 456
Giải sáu 1494 1872 1531
Giải năm 8030
Giải tư 64804 78717 32256 39626
95594 48012 02689
Giải ba 80986 19727
Giải nhì 57633
Giải nhất 32464
Đặc biệt 615656
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04
1 12, 17
2 26, 27
3 30, 31, 33
4 4
5 56, 56, 56
6
7 72, 78
8 86, 89
9 94, 94
Đuôi Lô tô
0 30, 4
1 31
2 12, 72
3 33
4 04, 94, 94
5
6 26, 56, 56, 56, 86
7 17, 27
8 78
9 89
Giải tám 95
Giải bảy 372
Giải sáu 3891 4353 8033
Giải năm 5173
Giải tư 23866 46513 11420 24339
47446 09402 65059
Giải ba 34197 98605
Giải nhì 34301
Giải nhất 06606
Đặc biệt 209568
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 02, 05
1 13
2 20
3 33, 39
4 46
5 53, 59
6 6 , 66, 68
7 72, 73
8
9 91, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 6
1 01, 91
2 02, 72
3 13, 33, 53, 73
4
5 05, 95
6 46, 66
7 97
8 68
9 39, 59
Giải tám 00
Giải bảy 947
Giải sáu 0418 3429 9228
Giải năm 6377
Giải tư 41808 66714 44795 16394
67726 57432 85688
Giải ba 03147 08579
Giải nhì 27649
Giải nhất 98202
Đặc biệt 417794
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 08
1 14, 18
2 2 , 26, 28, 29
3 32
4 47, 47, 49
5
6
7 77, 79
8 88
9 94, 94, 95
Đuôi Lô tô
0 00, 2
1
2 32
3
4 14, 94, 94
5 95
6 26
7 47, 47, 77
8 08, 18, 28, 88
9 29, 49, 79
Giải tám 34
Giải bảy 807
Giải sáu 1340 8447 7688
Giải năm 2060
Giải tư 22832 31407 16624 81851
30939 78381 76651
Giải ba 66056 56291
Giải nhì 44952
Giải nhất 13375
Đặc biệt 002613
Phóng to
Đầu Lô tô
0 07, 07
1 13
2 24
3 32, 34, 39
4 40, 47
5 5 , 51, 51, 52, 56
6 60
7
8 81, 88
9 91
Đuôi Lô tô
0 40, 5 , 60
1 51, 51, 81, 91
2 32, 52
3 13
4 24, 34
5
6 56
7 07, 07, 47
8 88
9 39
Giải tám 93
Giải bảy 225
Giải sáu 7920 8158 0490
Giải năm 7706
Giải tư 71014 54597 10035 17076
22250 92804 85137
Giải ba 80588 45352
Giải nhì 31577
Giải nhất 75717
Đặc biệt 599617
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 06
1 14, 17
2 20, 25
3 35, 37
4
5 50, 52, 58
6
7 7 , 76, 77
8 88
9 90, 93, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 50, 7 , 90
1
2 52
3 93
4 04, 14
5 25, 35
6 06, 76
7 17, 37, 77, 97
8 58, 88
9
Giải tám 73
Giải bảy 477
Giải sáu 6235 3560 6921
Giải năm 0926
Giải tư 80972 13287 39185 04271
01232 66278 44713
Giải ba 65865 60530
Giải nhì 26157
Giải nhất 67300
Đặc biệt 664499
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0
1 13
2 21, 26
3 30, 32, 35
4
5 57
6 60, 65
7 71, 72, 73, 77, 78
8 85, 87
9 99
Đuôi Lô tô
0 0 , 30, 60
1 21, 71
2 32, 72
3 13, 73
4
5 35, 65, 85
6 26
7 57, 77, 87
8 78
9 99
Giải tám 96
Giải bảy 111
Giải sáu 1725 5386 5671
Giải năm 3222
Giải tư 85597 68757 23373 87933
37549 10529 53985
Giải ba 99940 10154
Giải nhì 99986
Giải nhất 58772
Đặc biệt 957896
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 11
2 2 , 22, 25, 29
3 33
4 40, 49
5 54, 57
6
7 71, 73
8 85, 86, 86
9 96, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 2 , 40
1 11, 71
2 22
3 33, 73
4 54
5 25, 85
6 86, 86, 96, 96
7 57, 97
8
9 29, 49
Giải tám 44
Giải bảy 067
Giải sáu 4352 8194 9856
Giải năm 7278
Giải tư 08272 62642 22098 80335
48156 74264 75630
Giải ba 76694 50505
Giải nhì 07604
Giải nhất 64593
Đặc biệt 731473
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 05
1
2
3 3 , 30, 35
4 42, 44
5 52, 56, 56
6 64, 67
7 72, 73, 78
8
9 94, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 3 , 30
1
2 42, 52, 72
3 73
4 04, 44, 64, 94, 94
5 05, 35
6 56, 56
7 67
8 78, 98
9
Giải tám 86
Giải bảy 685
Giải sáu 9364 7699 5321
Giải năm 5164
Giải tư 45493 73314 48826 60308
13334 58530 61834
Giải ba 42993 65540
Giải nhì 24401
Giải nhất 84103
Đặc biệt 794565
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 08
1 14
2 21, 26
3 3 , 30, 34, 34
4 40
5
6 64, 64, 65
7
8 85, 86
9 93, 93, 99
Đuôi Lô tô
0 3 , 30, 40
1 01, 21
2
3 93, 93
4 14, 34, 34, 64, 64
5 65, 85
6 26, 86
7
8 08
9 99
Giải tám 61
Giải bảy 439
Giải sáu 0480 1526 6127
Giải năm 3649
Giải tư 34588 16921 96245 90227
01024 74061 22965
Giải ba 79081 90297
Giải nhì 75217
Giải nhất 38069
Đặc biệt 852061
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 17
2 21, 24, 26, 27, 27
3 39
4 45, 49
5
6 61, 61, 61, 65
7
8 80, 81, 88
9 9 , 97
Đuôi Lô tô
0 80, 9
1 21, 61, 61, 61, 81
2
3
4 24
5 45, 65
6 26
7 17, 27, 27, 97
8 88
9 39, 49
Giải tám 26
Giải bảy 529
Giải sáu 4458 4429 3073
Giải năm 9642
Giải tư 57013 14511 55541 71350
93487 72147 73099
Giải ba 06370 32144
Giải nhì 88487
Giải nhất 13230
Đặc biệt 698715
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0
1 11, 13, 15
2 26, 29, 29
3
4 41, 42, 44, 47
5 50, 58
6
7 70, 73
8 87, 87
9 99
Đuôi Lô tô
0 0 , 50, 70
1 11, 41
2 42
3 13, 73
4 44
5 15
6 26
7 47, 87, 87
8 58
9 29, 29, 99
Giải tám 02
Giải bảy 068
Giải sáu 5169 5487 8485
Giải năm 4291
Giải tư 72297 84796 74447 98172
04375 78575 09585
Giải ba 16082 39058
Giải nhì 13733
Giải nhất 12553
Đặc biệt 201059
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02
1
2
3 3 , 33
4 47
5 58, 59
6 68, 69
7 72, 75, 75
8 82, 85, 85, 87
9 91, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 3
1 91
2 02, 72, 82
3 33
4
5 75, 75, 85, 85
6 96
7 47, 87, 97
8 58, 68
9 59, 69
Giải tám 04
Giải bảy 145
Giải sáu 1444 8218 0584
Giải năm 3807
Giải tư 69533 88315 52246 95098
49334 95779 72849
Giải ba 80425 63321
Giải nhì 41899
Giải nhất 59586
Đặc biệt 997752
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 07
1 15, 18
2 21, 25
3 33, 34
4 44, 45, 46, 49
5 52
6 6
7 79
8 84
9 98, 99
Đuôi Lô tô
0 6
1 21
2 52
3 33
4 04, 34, 44, 84
5 15, 25, 45
6 46
7 07
8 18, 98
9 49, 79, 99
Giải tám 34
Giải bảy 385
Giải sáu 3180 4778 1073
Giải năm 7986
Giải tư 43041 45912 41943 89717
99994 13139 50453
Giải ba 62245 53728
Giải nhì 97421
Giải nhất 40673
Đặc biệt 335361
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 12, 17
2 21, 28
3 3 , 34, 39
4 41, 43, 45
5 53
6 61
7 73, 78
8 80, 85, 86
9 94
Đuôi Lô tô
0 3 , 80
1 21, 41, 61
2 12
3 43, 53, 73
4 34, 94
5 45, 85
6 86
7 17
8 28, 78
9 39
Giải tám 35
Giải bảy 441
Giải sáu 4242 6832 0597
Giải năm 6451
Giải tư 82071 77736 38885 22788
08285 35839 71199
Giải ba 02282 08124
Giải nhì 64072
Giải nhất 26503
Đặc biệt 508665
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2 24
3 3 , 32, 35, 36, 39
4 41, 42
5 51
6 65
7 71, 72
8 82, 85, 85, 88
9 97, 99
Đuôi Lô tô
0 3
1 41, 51, 71
2 32, 42, 72, 82
3
4 24
5 35, 65, 85, 85
6 36
7 97
8 88
9 39, 99
Giải tám 64
Giải bảy 997
Giải sáu 1509 2876 4887
Giải năm 0360
Giải tư 12901 69062 67460 66996
16178 84394 88562
Giải ba 73050 65126
Giải nhì 58427
Giải nhất 56781
Đặc biệt 944892
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 09
1 1
2 26, 27
3
4
5 50
6 60, 60, 62, 62, 64
7 76, 78
8 87
9 92, 94, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 1 , 50, 60, 60
1 01
2 62, 62, 92
3
4 64, 94
5
6 26, 76, 96
7 27, 87, 97
8 78
9 09
Giải tám 47
Giải bảy 757
Giải sáu 5765 9922 2791
Giải năm 8871
Giải tư 61542 75229 64110 09510
42270 10421 96299
Giải ba 92308 95395
Giải nhì 01763
Giải nhất 81796
Đặc biệt 305486
Phóng to
Đầu Lô tô
0 08
1 10, 10
2 21, 22, 29
3
4 42, 47
5 57
6 6 , 63, 65
7 70, 71
8 86
9 91, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 6 , 70
1 21, 71, 91
2 22, 42
3 63
4
5 65, 95
6 86
7 47, 57
8 08
9 29, 99
Giải tám 90
Giải bảy 371
Giải sáu 9817 8673 4963
Giải năm 7233
Giải tư 39220 49381 27985 89949
86462 01590 73861
Giải ba 51847 75058
Giải nhì 67125
Giải nhất 70673
Đặc biệt 171233
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 17
2 20, 25
3 3 , 33, 33
4 47, 49
5 58
6 61, 62, 63
7 71, 73
8 81, 85
9 90, 90
Đuôi Lô tô
0 20, 3 , 90, 90
1 61, 71, 81
2 62
3 33, 33, 63, 73
4
5 25, 85
6
7 17, 47
8 58
9 49
Chia sẻ
nastyvidetube johnedwinpheLps daynghequenga formuLar-shop jaywhitneyreaLestate detectivewaLterwright griLLage-et-cLoture impaLabusiness evansavionics cheLseahoover educationedgepk hardwoodfLoorcontractors-in vermietung-auf-syLt ahmetsukrubahadir thebungaLowpoorva equipe-equipe jardinerosenmadrid cuartetomozartarequipa Lekartingdepoitiers de-saintsviewmusic mark1airforce oficenterchipiona jogosdecoLorirgratis supersonictubevehicLe irwinpoLishing bichaLo fibstaLkertrading