Xổ Số Khánh Hòa 30 ngày

XSKH 7 ngày

XSKH 10 ngày

XSKH 50 ngày

XSKH 90 ngày

XSKH 160 ngày

Giải tám 86
Giải bảy 073
Giải sáu 7729 6521 7771
Giải năm 8618
Giải tư 20104 62492 13155 79608
80867 87649 63220
Giải ba 21742 26317
Giải nhì 78563
Giải nhất 77852
Đặc biệt 478056
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 04, 08
1 17, 18
2 20, 21, 29
3
4 42, 49
5 52, 55, 56
6 63, 67
7 73
8 86
9 92
Đuôi Lô tô
0 , 20
1 21
2 42, 52, 92
3 63, 73
4 04
5 55
6 56, 86
7 17, 67
8 08, 18
9 29, 49
Giải tám 68
Giải bảy 666
Giải sáu 1016 1680 4157
Giải năm 9339
Giải tư 00655 43071 37318 98316
47655 54075 13997
Giải ba 48461 64982
Giải nhì 58726
Giải nhất 32244
Đặc biệt 796653
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 16, 16, 18
2 26
3 39
4 44
5 53, 55, 55
6 61, 66, 68
7 71, 75
8 80, 82
9 97
Đuôi Lô tô
0 , 80
1 61, 71
2 82
3 53
4 44
5 55, 55, 75
6 16, 16, 26, 66
7 97
8 18, 68
9 39
Giải tám 20
Giải bảy 455
Giải sáu 2363 0100 1576
Giải năm 8828
Giải tư 13913 26331 39564 22770
48173 64714 10182
Giải ba 30164 71539
Giải nhì 32987
Giải nhất 11543
Đặc biệt 703228
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00
1 13, 14
2 20, 28, 28
3 31, 39
4 43
5 55
6 63, 64, 64
7 70, 73
8 82, 87
9
Đuôi Lô tô
0 , 00, 20, 70
1 31
2 82
3 13, 43, 63, 73
4 14, 64, 64
5 55
6
7 87
8 28, 28
9 39
Giải tám 08
Giải bảy 077
Giải sáu 4612 9537 9032
Giải năm 4132
Giải tư 51805 75735 83777 31308
91895 88079 13824
Giải ba 39895 27890
Giải nhì 13907
Giải nhất 93501
Đặc biệt 568906
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 05, 06, 07, 08, 08
1 12
2 24
3 32, 35, 37
4
5
6
7 77, 77, 79
8
9 90, 95, 95
Đuôi Lô tô
0 , 90
1 01
2 12, 32
3
4 24
5 05, 35, 95, 95
6 06
7 07, 37, 77, 77
8 08, 08
9 79
Giải tám 81
Giải bảy 302
Giải sáu 8571 2060 0447
Giải năm 3839
Giải tư 37030 27075 65063 07556
11018 26108 22094
Giải ba 34668 71278
Giải nhì 56791
Giải nhất 71483
Đặc biệt 344924
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02, 08
1 18
2 24
3 30, 39
4
5 56
6 60, 63, 68
7 71, 75, 78
8 81, 83
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0 , 30, 60
1 71, 81, 91
2 02
3 63, 83
4 24, 94
5 75
6 56
7
8 08, 18, 68, 78
9 39
Giải tám 24
Giải bảy 939
Giải sáu 3649 4563 4513
Giải năm 6904
Giải tư 87408 48562 78732 89016
09230 58439 25733
Giải ba 69652 64299
Giải nhì 86266
Giải nhất 25406
Đặc biệt 582736
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 04, 06, 08
1 16
2 24
3 30, 32, 33, 36, 39, 39
4 49
5 52
6 62, 63, 66
7
8
9 99
Đuôi Lô tô
0 , 30
1
2 32, 52, 62
3 33, 63
4 04, 24
5
6 06, 16, 36, 66
7
8 08
9 39, 39, 49, 99
Giải tám 00
Giải bảy 145
Giải sáu 8855 3986 9802
Giải năm 4198
Giải tư 76044 14307 77067 22866
67697 12902 07372
Giải ba 08873 96200
Giải nhì 63269
Giải nhất 98474
Đặc biệt 416748
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 00, 02, 07
1
2
3
4 44, 45, 48
5 55
6 66, 67, 69
7 72, 73, 74
8 86
9 97, 98
Đuôi Lô tô
0 , 00, 00
1
2 02, 72
3 73
4 44, 74
5 45, 55
6 66, 86
7 07, 67, 97
8 48, 98
9 69
Giải tám 25
Giải bảy 178
Giải sáu 0626 8847 9330
Giải năm 5570
Giải tư 10216 91181 71908 36811
40528 19562 40243
Giải ba 07448 54334
Giải nhì 10749
Giải nhất 75155
Đặc biệt 356096
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 08
1 11, 16
2 25, 26, 28
3 34
4 43, 47, 48, 49
5 55
6 62
7 70, 78
8 81
9 96
Đuôi Lô tô
0 , 70
1 11, 81
2 62
3 43
4 34
5 25, 55
6 16, 26, 96
7 47
8 08, 28, 48, 78
9 49
Giải tám 40
Giải bảy 524
Giải sáu 0217 9591 8226
Giải năm 3338
Giải tư 23834 74903 05185 35353
21387 84017 16964
Giải ba 44940 08822
Giải nhì 00132
Giải nhất 80592
Đặc biệt 735768
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03
1 17, 17
2 22, 24
3 32, 34, 38
4 40, 40
5 53
6 64, 68
7
8 85, 87
9 91, 92
Đuôi Lô tô
0 , 40, 40
1 91
2 22, 32, 92
3 03, 53
4 24, 34, 64
5 85
6
7 17, 17, 87
8 38, 68
9
Giải tám 12
Giải bảy 470
Giải sáu 8935 8762 3623
Giải năm 9364
Giải tư 84160 33412 88430 84858
74289 94751 05396
Giải ba 48196 33335
Giải nhì 38852
Giải nhất 86655
Đặc biệt 572718
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 12, 12, 18
2
3 30, 35, 35
4
5 51, 52, 55, 58
6 60, 62, 64
7 70
8 89
9 96, 96
Đuôi Lô tô
0 , 30, 60, 70
1 51
2 12, 12, 52, 62
3
4 64
5 35, 35, 55
6 96, 96
7
8 18, 58
9 89
Giải tám 78
Giải bảy 025
Giải sáu 4128 6164 1016
Giải năm 8291
Giải tư 42816 17683 21052 80002
98666 41587 52863
Giải ba 55898 37552
Giải nhì 62140
Giải nhất 88528
Đặc biệt 313644
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02
1 16
2 25, 28, 28
3
4 40, 44
5 52, 52
6 63, 64, 66
7 78
8 83, 87
9 91, 98
Đuôi Lô tô
0 , 40
1 91
2 02, 52, 52
3 63, 83
4 44, 64
5 25
6 16, 66
7 87
8 28, 28, 78, 98
9
Giải tám 93
Giải bảy 252
Giải sáu 0884 2351 3227
Giải năm 1103
Giải tư 25716 87014 88748 16084
34905 36546 90045
Giải ba 46051 10987
Giải nhì 11028
Giải nhất 76741
Đặc biệt 310882
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03, 05
1 14, 16
2 28
3
4 41, 45, 46, 48
5 51, 51, 52
6
7
8 82, 84, 84, 87
9 93
Đuôi Lô tô
0
1 41, 51, 51
2 52, 82
3 03, 93
4 14, 84, 84
5 05, 45
6 16, 46
7 87
8 28, 48
9
Giải tám 54
Giải bảy 728
Giải sáu 2423 0319 6547
Giải năm 3442
Giải tư 32148 81647 34676 15426
14701 06239 25296
Giải ba 64393 00639
Giải nhì 95926
Giải nhất 96160
Đặc biệt 245326
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01
1 19
2 23, 26, 26, 26, 28
3 39, 39
4 42, 47, 48
5 54
6 60
7 76
8
9 93, 96
Đuôi Lô tô
0 , 60
1 01
2 42
3 23, 93
4 54
5
6 26, 26, 26, 76, 96
7 47
8 28, 48
9 19, 39, 39
Giải tám 62
Giải bảy 873
Giải sáu 7824 6731 7888
Giải năm 7425
Giải tư 34197 80434 37673 62479
03060 19576 10479
Giải ba 24384 18862
Giải nhì 43124
Giải nhất 61008
Đặc biệt 020365
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 08
1
2 24, 24, 25
3 31, 34
4
5
6 60, 62, 62, 65
7 73, 73, 76, 79, 79
8 84
9 97
Đuôi Lô tô
0 , 60
1 31
2 62, 62
3 73, 73
4 24, 24, 34, 84
5 25, 65
6 76
7 97
8 08
9 79, 79
Giải tám 70
Giải bảy 926
Giải sáu 8355 5535 0769
Giải năm 0911
Giải tư 28751 76819 88605 09325
46423 98677 32273
Giải ba 32011 82403
Giải nhì 73630
Giải nhất 07930
Đặc biệt 640806
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03, 05, 06
1 11, 11, 19
2 23, 25, 26
3 30, 30, 35
4
5 51, 55
6
7 70, 73, 77
8
9
Đuôi Lô tô
0 , 30, 30, 70
1 11, 11, 51
2
3 03, 23, 73
4
5 05, 25, 35, 55
6 06, 26
7 77
8
9 19
Giải tám 08
Giải bảy 901
Giải sáu 5364 9982 3204
Giải năm 3495
Giải tư 45254 95283 33178 52953
65944 69771 51146
Giải ba 08062 57383
Giải nhì 81423
Giải nhất 30917
Đặc biệt 253246
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 08
1 17
2 23
3
4 44, 46, 46
5 53, 54
6 62, 64
7 71, 78
8 82, 83, 83
9 95
Đuôi Lô tô
0
1 01, 71
2 62, 82
3 23, 53, 83, 83
4 44, 54, 64
5 95
6 46, 46
7 17
8 08, 78
9
Giải tám 46
Giải bảy 770
Giải sáu 1412 7069 5502
Giải năm 5525
Giải tư 34958 34873 49221 41079
99599 62960 34187
Giải ba 59387 89345
Giải nhì 79998
Giải nhất 52721
Đặc biệt 196869
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 12
2 21, 21, 25
3
4 45, 46
5 58
6 60, 69, 69
7 70, 73, 79
8 87, 87
9 98, 99
Đuôi Lô tô
0 , 60, 70
1 21, 21
2 12
3 73
4
5 25, 45
6 46
7 87, 87
8 58, 98
9 69, 69, 79, 99
Giải tám 90
Giải bảy 694
Giải sáu 8329 8572 3666
Giải năm 5035
Giải tư 40045 84826 10606 28327
19538 52046 40178
Giải ba 22579 94535
Giải nhì 03552
Giải nhất 23842
Đặc biệt 683516
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 06
1 16
2 26, 27, 29
3 35, 35, 38
4 42, 45, 46
5 52
6
7 72, 78, 79
8
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 , 90
1
2 42, 52, 72
3
4 94
5 35, 35, 45
6 06, 16, 26, 46
7 27
8 38, 78
9 29, 79
Giải tám 40
Giải bảy 115
Giải sáu 2904 8722 7632
Giải năm 3869
Giải tư 58234 71041 50957 75053
98724 50581 89490
Giải ba 79187 53643
Giải nhì 76327
Giải nhất 95905
Đặc biệt 853245
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 04, 05
1 15
2 22, 24, 27
3 34
4 40, 41, 43, 45
5 53, 57
6 69
7
8 81, 87
9 90
Đuôi Lô tô
0 , 40, 90
1 41, 81
2 22
3 43, 53
4 04, 24, 34
5 05, 15, 45
6
7 27, 57, 87
8
9 69
Giải tám 71
Giải bảy 902
Giải sáu 1382 1489 1863
Giải năm 4852
Giải tư 04323 03733 02133 25500
25922 40764 57116
Giải ba 74922 25136
Giải nhì 15013
Giải nhất 37641
Đặc biệt 265909
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 02, 09
1 13, 16
2 22, 22, 23
3 33, 33, 36
4 41
5 52
6 64
7 71
8 82, 89
9
Đuôi Lô tô
0 , 00
1 41, 71
2 02, 22, 22, 52, 82
3 13, 23, 33, 33
4 64
5
6 16, 36
7
8
9 09, 89
Giải tám 39
Giải bảy 732
Giải sáu 4523 7875 7632
Giải năm 4577
Giải tư 37407 33560 35756 47889
87077 20806 69745
Giải ba 13683 95581
Giải nhì 26728
Giải nhất 25923
Đặc biệt 392878
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 06, 07
1
2 23, 23, 28
3 32, 39
4 45
5 56
6 60
7 75, 77, 77, 78
8 81, 83, 89
9
Đuôi Lô tô
0 , 60
1 81
2 32
3 23, 23, 83
4
5 45, 75
6 06, 56
7 07, 77, 77
8 28, 78
9 39, 89
Giải tám 02
Giải bảy 946
Giải sáu 5241 9905 4425
Giải năm 2971
Giải tư 38763 63522 62794 42994
80562 35604 21598
Giải ba 12124 34067
Giải nhì 54819
Giải nhất 96809
Đặc biệt 445077
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 04, 05, 09
1 19
2 22, 24
3
4 41, 46
5 5
6 62, 63, 67
7 71, 77
8
9 94, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 5
1 41, 71
2 02, 22, 62
3 63
4 04, 24, 94, 94
5 05
6 46
7 67, 77
8 98
9 09, 19
Giải tám 62
Giải bảy 818
Giải sáu 4662 1299 1593
Giải năm 1435
Giải tư 58377 67807 02310 39022
26692 20269 37940
Giải ba 22862 90144
Giải nhì 86937
Giải nhất 91458
Đặc biệt 226848
Phóng to
Đầu Lô tô
0 07
1 10, 18
2 22
3 3 , 35, 37
4 40, 44, 48
5 58
6 62, 62, 62, 69
7 77
8
9 92, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 3 , 40
1
2 22, 62, 62, 62, 92
3
4 44
5 35
6
7 07, 37, 77
8 18, 48, 58
9 69, 99
Giải tám 41
Giải bảy 913
Giải sáu 7515 7570 8626
Giải năm 8619
Giải tư 10345 49689 93464 16913
57981 04569 92329
Giải ba 15246 65129
Giải nhì 73874
Giải nhất 71156
Đặc biệt 563304
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04
1 13, 13, 15, 19
2 29, 29
3
4 41, 45, 46
5 56
6 6 , 64, 69
7 70, 74
8 81, 89
9
Đuôi Lô tô
0 6 , 70
1 41, 81
2
3 13, 13
4 04, 64, 74
5 15, 45
6 46, 56
7
8
9 19, 29, 29, 69, 89
Giải tám 26
Giải bảy 017
Giải sáu 6975 3291 2791
Giải năm 8662
Giải tư 16775 67694 14573 00311
66330 11252 90668
Giải ba 52190 51563
Giải nhì 44091
Giải nhất 97006
Đặc biệt 076919
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06
1 1 , 11, 17, 19
2 26
3 30
4
5 52
6 62, 63, 68
7 73, 75, 75
8
9 90, 91, 91, 94
Đuôi Lô tô
0 1 , 30, 90
1 11, 91, 91
2 52, 62
3 63, 73
4 94
5 75, 75
6 06, 26
7 17
8 68
9 19
Giải tám 08
Giải bảy 555
Giải sáu 2094 0088 2727
Giải năm 9109
Giải tư 21399 94198 64033 05944
38331 24331 37542
Giải ba 58430 19366
Giải nhì 18259
Giải nhất 25914
Đặc biệt 619047
Phóng to
Đầu Lô tô
0 08, 09
1 14
2
3 30, 31, 31, 33
4 42, 44, 47
5 55, 59
6 66
7 7
8 88
9 94, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 7
1 31, 31
2 42
3 33
4 14, 44, 94
5 55
6 66
7 47
8 08, 88, 98
9 09, 59, 99
Giải tám 35
Giải bảy 824
Giải sáu 6995 2087 8098
Giải năm 8042
Giải tư 37976 35849 21959 00769
81500 33034 17772
Giải ba 54907 61356
Giải nhì 89414
Giải nhất 69851
Đặc biệt 972290
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 07
1 14
2 24
3 34, 35
4 42, 49
5 51, 56, 59
6 69
7 72, 76
8 8 , 87
9 90, 95
Đuôi Lô tô
0 00, 8 , 90
1 51
2 42, 72
3
4 14, 24, 34
5 35, 95
6 56, 76
7 07, 87
8
9 49, 59, 69
Chia sẻ
nastyvidetube johnedwinpheLps daynghequenga formuLar-shop jaywhitneyreaLestate detectivewaLterwright griLLage-et-cLoture impaLabusiness evansavionics cheLseahoover educationedgepk hardwoodfLoorcontractors-in vermietung-auf-syLt ahmetsukrubahadir thebungaLowpoorva equipe-equipe jardinerosenmadrid cuartetomozartarequipa Lekartingdepoitiers de-saintsviewmusic mark1airforce oficenterchipiona jogosdecoLorirgratis supersonictubevehicLe irwinpoLishing bichaLo fibstaLkertrading