Xổ Số Hậu Giang 30 ngày

XSHG 7 ngày

XSHG 10 ngày

XSHG 50 ngày

XSHG 90 ngày

XSHG 160 ngày

Giải tám 39
Giải bảy 053
Giải sáu 1556 1680 8578
Giải năm 9328
Giải tư 94162 96983 32480 45417
97742 85092 56394
Giải ba 31593 98620
Giải nhì 17647
Giải nhất 03761
Đặc biệt 698205
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 05
1 17
2 20, 28
3 39
4 42, 47
5 53, 56
6 62
7 78
8 80, 80, 83
9 92, 93, 94
Đuôi Lô tô
0 , 20, 80, 80
1
2 42, 62, 92
3 53, 83, 93
4 94
5 05
6 56
7 17, 47
8 28, 78
9 39
Giải tám 94
Giải bảy 532
Giải sáu 3661 7170 9862
Giải năm 3699
Giải tư 79288 14694 82524 93597
32631 20203 37270
Giải ba 27722 18921
Giải nhì 12201
Giải nhất 57083
Đặc biệt 923650
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 03
1
2 21, 22, 24
3 31, 32
4
5 50
6 61, 62
7 70, 70
8 88
9 94, 94, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 , 50, 70, 70
1 01, 21, 31, 61
2 22, 32, 62
3 03
4 24, 94, 94
5
6
7 97
8 88
9 99
Giải tám 95
Giải bảy 219
Giải sáu 8360 6542 5297
Giải năm 9555
Giải tư 73366 56732 15788 08866
55901 30388 03807
Giải ba 72453 92329
Giải nhì 09396
Giải nhất 68906
Đặc biệt 026185
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 07
1 19
2 29
3 32
4 42
5 53, 55
6 60, 66, 66
7
8 85, 88, 88
9 95, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 , 60
1 01
2 32, 42
3 53
4
5 55, 85, 95
6 66, 66, 96
7 07, 97
8 88, 88
9 19, 29
Giải tám 93
Giải bảy 702
Giải sáu 9362 0171 5834
Giải năm 4360
Giải tư 04429 55437 23907 89171
01266 74270 94652
Giải ba 97253 26916
Giải nhì 81396
Giải nhất 51249
Đặc biệt 475709
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02, 07, 09
1 16
2 29
3 34, 37
4
5 52, 53
6 60, 62, 66
7 70, 71, 71
8
9 93, 96
Đuôi Lô tô
0 , 60, 70
1 71, 71
2 02, 52, 62
3 53, 93
4 34
5
6 16, 66, 96
7 07, 37
8
9 09, 29
Giải tám 13
Giải bảy 997
Giải sáu 8953 0504 5352
Giải năm 2192
Giải tư 62442 91459 59946 72838
63746 99388 66999
Giải ba 69922 62039
Giải nhì 14833
Giải nhất 88824
Đặc biệt 660600
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 04
1 13
2 22
3 33, 38, 39
4 42, 46, 46
5 52, 53, 59
6
7
8 88
9 92, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 , 00
1
2 22, 42, 52, 92
3 13, 33, 53
4 04
5
6 46, 46
7 97
8 38, 88
9 39, 59, 99
Giải tám 35
Giải bảy 234
Giải sáu 4887 3554 0464
Giải năm 6834
Giải tư 62513 59954 53795 98744
93669 09589 39207
Giải ba 22188 91325
Giải nhì 32341
Giải nhất 77400
Đặc biệt 954840
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 07
1 13
2 25
3 34, 34, 35
4 40, 41, 44
5 54, 54
6 64, 69
7
8 87, 88, 89
9 95
Đuôi Lô tô
0 , 40
1 41
2
3 13
4 34, 34, 44, 54, 54, 64
5 25, 35, 95
6
7 07, 87
8 88
9 69, 89
Giải tám 71
Giải bảy 550
Giải sáu 3047 7463 7305
Giải năm 2597
Giải tư 93633 87730 39655 88143
51900 68975 53894
Giải ba 35761 37842
Giải nhì 69068
Giải nhất 58937
Đặc biệt 035032
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 05
1
2
3 30, 32, 33
4 42, 43, 47
5 50, 55
6 61, 63, 68
7 71, 75
8
9 94, 97
Đuôi Lô tô
0 , 00, 30, 50
1 61, 71
2 32, 42
3 33, 43, 63
4 94
5 05, 55, 75
6
7 47, 97
8 68
9
Giải tám 44
Giải bảy 960
Giải sáu 7383 5598 8890
Giải năm 3013
Giải tư 69795 28941 65667 17664
61330 25404 90215
Giải ba 10246 82717
Giải nhì 33334
Giải nhất 54242
Đặc biệt 973507
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 04, 07
1 13, 15, 17
2
3 30, 34
4 41, 44, 46
5
6 60, 64, 67
7
8 83
9 90, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 , 30, 60, 90
1 41
2
3 13, 83
4 04, 34, 44, 64
5 15, 95
6 46
7 07, 17, 67
8 98
9
Giải tám 37
Giải bảy 122
Giải sáu 4597 8819 8616
Giải năm 2872
Giải tư 35621 06913 65557 45665
38045 90058 15095
Giải ba 13214 54294
Giải nhì 78360
Giải nhất 20693
Đặc biệt 498598
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 13, 14, 16, 19
2 21, 22
3 37
4 45
5 57, 58
6 60, 65
7 72
8
9 94, 95, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 , 60
1 21
2 22, 72
3 13
4 14, 94
5 45, 65, 95
6 16
7 37, 57, 97
8 58, 98
9 19
Giải tám 73
Giải bảy 738
Giải sáu 5016 7332 8561
Giải năm 2495
Giải tư 48137 91857 93464 17502
40015 75684 58798
Giải ba 82252 62417
Giải nhì 75786
Giải nhất 02775
Đặc biệt 444811
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02
1 11, 15, 16, 17
2
3 32, 37, 38
4
5 52, 57
6 61, 64
7 73
8 84, 86
9 95, 98
Đuôi Lô tô
0
1 11, 61
2 02, 32, 52
3 73
4 64, 84
5 15, 95
6 16, 86
7 17, 37, 57
8 38, 98
9
Giải tám 19
Giải bảy 219
Giải sáu 7994 5938 7234
Giải năm 2255
Giải tư 25925 19384 11575 47654
77602 95026 92597
Giải ba 68651 70365
Giải nhì 37583
Giải nhất 61946
Đặc biệt 046233
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02
1 19, 19
2 25, 26
3 33, 34, 38
4
5 51, 54, 55
6 65
7 75
8 83, 84
9 94, 97
Đuôi Lô tô
0
1 51
2 02
3 33, 83
4 34, 54, 84, 94
5 25, 55, 65, 75
6 26
7 97
8 38
9 19, 19
Giải tám 43
Giải bảy 179
Giải sáu 2473 8373 2144
Giải năm 8386
Giải tư 01798 19660 32246 04223
88596 21409 67457
Giải ba 74720 94345
Giải nhì 21817
Giải nhất 98239
Đặc biệt 167038
Phóng to
Đầu Lô tô
0 09
1 17
2 20, 23
3 38
4 43, 44, 45, 46
5 57
6 60
7 73, 73, 79
8 86
9 9 , 96, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 60, 9
1
2
3 23, 43, 73, 73
4 44
5 45
6 46, 86, 96
7 17, 57
8 38, 98
9 09, 79
Giải tám 59
Giải bảy 406
Giải sáu 9992 1385 3812
Giải năm 1500
Giải tư 47027 45003 42861 93625
94019 48228 37083
Giải ba 89654 63889
Giải nhì 68785
Giải nhất 79748
Đặc biệt 780807
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 03, 06, 07
1 12, 19
2 25, 27, 28
3
4
5 54, 59
6 61
7
8 8 , 83, 85, 85, 89
9 92
Đuôi Lô tô
0 00, 8
1 61
2 12, 92
3 03, 83
4 54
5 25, 85, 85
6 06
7 07, 27
8 28
9 19, 59, 89
Giải tám 65
Giải bảy 062
Giải sáu 2237 5488 2656
Giải năm 1196
Giải tư 95825 20531 94017 58435
42429 08346 19226
Giải ba 15357 43081
Giải nhì 36904
Giải nhất 16032
Đặc biệt 505926
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04
1 17
2 2 , 25, 26, 26, 29
3 31, 35, 37
4 46
5 56, 57
6 62, 65
7
8 81, 88
9 96
Đuôi Lô tô
0 2
1 31, 81
2 62
3
4 04
5 25, 35, 65
6 26, 26, 46, 56, 96
7 17, 37, 57
8 88
9 29
Giải tám 14
Giải bảy 620
Giải sáu 3918 9771 3072
Giải năm 4542
Giải tư 33129 82029 03837 14557
29366 55374 91204
Giải ba 32804 79228
Giải nhì 17251
Giải nhất 04795
Đặc biệt 515951
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 04
1 14, 18
2 20, 28, 29, 29
3 37
4 42
5 5 , 51, 51, 57
6 66
7 71, 72, 74
8
9
Đuôi Lô tô
0 20, 5
1 51, 51, 71
2 42, 72
3
4 04, 04, 14, 74
5
6 66
7 37, 57
8 18, 28
9 29, 29
Giải tám 51
Giải bảy 621
Giải sáu 4983 4647 1648
Giải năm 9401
Giải tư 44237 42789 81896 92952
01979 22748 99913
Giải ba 34859 68820
Giải nhì 56385
Giải nhất 15259
Đặc biệt 789150
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01
1 13
2 20, 21
3 37
4 47, 48, 48
5 50, 51, 52, 59
6
7 79
8 83, 85, 89
9 9 , 96
Đuôi Lô tô
0 20, 50, 9
1 01, 21, 51
2 52
3 13, 83
4
5 85
6 96
7 37, 47
8 48, 48
9 59, 79, 89
Giải tám 94
Giải bảy 548
Giải sáu 9346 4758 3569
Giải năm 2826
Giải tư 17298 59408 42871 52416
07265 62323 52425
Giải ba 29955 27944
Giải nhì 70157
Giải nhất 89705
Đặc biệt 284647
Phóng to
Đầu Lô tô
0 08
1 16
2 23, 25, 26
3
4 44, 46, 47, 48
5 5 , 55, 57, 58
6 65, 69
7 71
8
9 94, 98
Đuôi Lô tô
0 5
1 71
2
3 23
4 44, 94
5 25, 55, 65
6 16, 26, 46
7 47, 57
8 08, 48, 58, 98
9 69
Giải tám 80
Giải bảy 842
Giải sáu 8028 1842 3480
Giải năm 1746
Giải tư 40820 39169 40366 32645
97460 55797 20336
Giải ba 39324 30041
Giải nhì 48897
Giải nhất 59113
Đặc biệt 519482
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2 20, 24, 28
3 3 , 36
4 41, 42, 42, 45, 46
5
6 60, 66, 69
7
8 80, 80, 82
9 97, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 3 , 60, 80, 80
1 41
2 42, 42, 82
3
4 24
5 45
6 36, 46, 66
7 97, 97
8 28
9 69
Giải tám 89
Giải bảy 260
Giải sáu 2498 9190 5844
Giải năm 5998
Giải tư 28862 31537 08074 64175
72963 69875 01319
Giải ba 23127 54716
Giải nhì 27505
Giải nhất 32651
Đặc biệt 647803
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 05
1 1 , 16, 19
2 27
3 37
4 44
5
6 60, 62, 63
7 74, 75, 75
8 89
9 90, 98, 98
Đuôi Lô tô
0 1 , 60, 90
1
2 62
3 03, 63
4 44, 74
5 05, 75, 75
6 16
7 27, 37
8 98, 98
9 19, 89
Giải tám 66
Giải bảy 128
Giải sáu 8973 7475 2957
Giải năm 7750
Giải tư 95621 27887 82945 64191
13655 27151 52034
Giải ba 71458 15608
Giải nhì 00426
Giải nhất 56078
Đặc biệt 100138
Phóng to
Đầu Lô tô
0 08
1
2 21, 26, 28
3 34, 38
4 45
5 50, 51, 55, 57, 58
6 66
7 73, 75
8 8 , 87
9 91
Đuôi Lô tô
0 50, 8
1 21, 51, 91
2
3 73
4 34
5 45, 55, 75
6 26, 66
7 57, 87
8 08, 28, 38, 58
9
Giải tám 79
Giải bảy 640
Giải sáu 6758 7207 2934
Giải năm 1476
Giải tư 85969 28702 58168 58984
58462 85498 74290
Giải ba 52934 28031
Giải nhì 67916
Giải nhất 19904
Đặc biệt 495941
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 07
1 16
2
3 31, 34, 34
4 4 , 40, 41
5 58
6 62, 68, 69
7 76, 79
8 84
9 90, 98
Đuôi Lô tô
0 4 , 40, 90
1 31, 41
2 02, 62
3
4 34, 34, 84
5
6 16, 76
7 07
8 58, 68, 98
9 69, 79
Giải tám 43
Giải bảy 067
Giải sáu 1254 8062 2353
Giải năm 4614
Giải tư 60763 18666 40673 75981
08744 76672 55635
Giải ba 31168 42780
Giải nhì 51790
Giải nhất 40285
Đặc biệt 187194
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 14
2
3 35
4 43, 44
5 5 , 53, 54
6 62, 63, 66, 67, 68
7 72, 73
8 80, 81
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 5 , 80, 90
1 81
2 62, 72
3 43, 53, 63, 73
4 14, 44, 54, 94
5 35
6 66
7 67
8 68
9
Giải tám 43
Giải bảy 024
Giải sáu 4168 2057 9844
Giải năm 2740
Giải tư 79395 41923 05977 36994
29741 20285 78564
Giải ba 73517 88920
Giải nhì 27194
Giải nhất 82169
Đặc biệt 257907
Phóng to
Đầu Lô tô
0 07
1 17
2 20, 23, 24
3
4 40, 41, 43, 44
5 57
6 64, 68
7 77
8 85
9 9 , 94, 94, 95
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 9
1 41
2
3 23, 43
4 24, 44, 64, 94, 94
5 85, 95
6
7 07, 17, 57, 77
8 68
9
Giải tám 37
Giải bảy 417
Giải sáu 5148 7487 7815
Giải năm 6642
Giải tư 89993 08681 34928 95227
19885 75681 59317
Giải ba 10728 34675
Giải nhì 86659
Giải nhất 54829
Đặc biệt 291349
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 15, 17, 17
2 27, 28, 28
3 37
4 42, 48, 49
5 59
6
7 75
8 81, 81, 85, 87
9 9 , 93
Đuôi Lô tô
0 9
1 81, 81
2 42
3 93
4
5 15, 75, 85
6
7 17, 17, 27, 37, 87
8 28, 28, 48
9 49, 59
Giải tám 29
Giải bảy 451
Giải sáu 8222 2633 3974
Giải năm 9811
Giải tư 42933 34207 10543 42566
33554 58103 35581
Giải ba 77156 70867
Giải nhì 67087
Giải nhất 82763
Đặc biệt 540995
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 07
1 11
2 22, 29
3 3 , 33, 33
4 43
5 51, 54, 56
6 66, 67
7 74
8 81, 87
9 95
Đuôi Lô tô
0 3
1 11, 51, 81
2 22
3 03, 33, 33, 43
4 54, 74
5 95
6 56, 66
7 07, 67, 87
8
9 29
Giải tám 13
Giải bảy 607
Giải sáu 7992 2447 7915
Giải năm 4724
Giải tư 48308 76184 66091 54581
46481 16188 78213
Giải ba 46064 18281
Giải nhì 98916
Giải nhất 84872
Đặc biệt 155348
Phóng to
Đầu Lô tô
0 07, 08
1 13, 13, 15, 16
2 2 , 24
3
4 47, 48
5
6 64
7
8 81, 81, 81, 84, 88
9 91, 92
Đuôi Lô tô
0 2
1 81, 81, 81, 91
2 92
3 13, 13
4 24, 64, 84
5 15
6 16
7 07, 47
8 08, 48, 88
9
Giải tám 24
Giải bảy 920
Giải sáu 0277 6746 9458
Giải năm 3949
Giải tư 59915 57089 36514 74230
58879 20878 14643
Giải ba 72889 95626
Giải nhì 90558
Giải nhất 93249
Đặc biệt 969472
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 14, 15
2 20, 24, 26
3 30
4 43, 46, 49
5 58, 58
6
7 72, 77, 78, 79
8 89, 89
9 9
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 9
1
2 72
3 43
4 14, 24
5 15
6 26, 46
7 77
8 58, 58, 78
9 49, 79, 89, 89
Giải tám 56
Giải bảy 067
Giải sáu 3742 6748 9552
Giải năm 0335
Giải tư 70690 64094 71910 40274
92594 03305 50234
Giải ba 25576 69631
Giải nhì 09237
Giải nhất 56638
Đặc biệt 700699
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05
1 10
2
3 31, 34, 35, 37
4 42, 48
5 52, 56
6 67
7 74, 76
8 8
9 90, 94, 94, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 8 , 90
1 31
2 42, 52
3
4 34, 74, 94, 94
5 05, 35
6 56, 76
7 37, 67
8 48
9 99
Giải tám 88
Giải bảy 729
Giải sáu 9438 7106 7875
Giải năm 9125
Giải tư 40112 21670 28438 60872
92607 17695 00495
Giải ba 91541 43558
Giải nhì 10230
Giải nhất 24791
Đặc biệt 624994
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06, 07
1 1 , 12
2 25, 29
3 30, 38, 38
4 41
5 58
6
7 70, 72, 75
8 88
9 94, 95, 95
Đuôi Lô tô
0 1 , 30, 70
1 41
2 12, 72
3
4 94
5 25, 75, 95, 95
6 06
7 07
8 38, 38, 58, 88
9 29
Giải tám 11
Giải bảy 636
Giải sáu 7730 1808 0330
Giải năm 8842
Giải tư 62732 28297 22620 39023
52473 28305 04801
Giải ba 72034 05304
Giải nhì 04897
Giải nhất 32722
Đặc biệt 286260
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 04, 05, 08
1 11
2 2 , 20, 23
3 30, 30, 32, 34, 36
4 42
5
6 60
7 73
8
9 97, 97
Đuôi Lô tô
0 2 , 20, 30, 30, 60
1 01, 11
2 32, 42
3 23, 73
4 04, 34
5 05
6 36
7 97, 97
8 08
9
Chia sẻ
nastyvidetube johnedwinpheLps daynghequenga formuLar-shop jaywhitneyreaLestate detectivewaLterwright griLLage-et-cLoture impaLabusiness evansavionics cheLseahoover educationedgepk hardwoodfLoorcontractors-in vermietung-auf-syLt ahmetsukrubahadir thebungaLowpoorva equipe-equipe jardinerosenmadrid cuartetomozartarequipa Lekartingdepoitiers de-saintsviewmusic mark1airforce oficenterchipiona jogosdecoLorirgratis supersonictubevehicLe irwinpoLishing bichaLo fibstaLkertrading