Xổ Số Hậu Giang 30 ngày

Xổ số Hậu Giang 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Hậu Giang trong 30 ngày gần đây nhất (XSHG 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Hậu Giang trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Hậu Giang 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Hậu Giang 30 ngày gần nhất

Giải tám 54
Giải bảy 533
Giải sáu 4517 8370 7041
Giải năm 4590
Giải tư 55445 19229 09313 04005
15112 39539 60625
Giải ba 02947 73668
Giải nhì 52123
Giải nhất 19111
Đặc biệt 877781
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 11 12 13 17 23 25 29 33
39 41 45 47 54 68 70 81 90
Đầu Lô tô
0 05
1 11, 12, 13, 17
2 23, 25, 29
3 33, 39
4 41, 45, 47
5 54
6 68
7 70
8 81
9 90
Đuôi Lô tô
0 70, 90
1 11, 41, 81
2 12
3 13, 23, 33
4 54
5 05, 25, 45
6
7 17, 47
8 68
9 29, 39
Giải tám 06
Giải bảy 656
Giải sáu 8507 2149 7355
Giải năm 1757
Giải tư 09010 63595 48968 60313
21912 33388 58360
Giải ba 13414 97060
Giải nhì 51116
Giải nhất 82723
Đặc biệt 987278
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 10 12 13 14 16 23 49 55
56 57 6 60 60 68 78 88 95
Đầu Lô tô
0 07
1 10, 12, 13, 14, 16
2 23
3
4 49
5 55, 56, 57
6 6, 60, 60, 68
7 78
8 88
9 95
Đuôi Lô tô
0 10, 60, 60
1
2 12
3 13, 23
4 14
5 55, 95
6 6, 16, 56
7 07, 57
8 68, 78, 88
9 49
Giải tám 95
Giải bảy 105
Giải sáu 3888 5662 8535
Giải năm 9050
Giải tư 44894 31916 03119 85581
21657 59888 10041
Giải ba 29828 73470
Giải nhì 14815
Giải nhất 74090
Đặc biệt 426075
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 15 16 19 28 35 41 50 57
62 70 75 81 88 88 90 94 95
Đầu Lô tô
0 05
1 15, 16, 19
2 28
3 35
4 41
5 50, 57
6 62
7 70, 75
8 81, 88, 88
9 90, 94, 95
Đuôi Lô tô
0 50, 70, 90
1 41, 81
2 62
3
4 94
5 05, 15, 35, 75, 95
6 16
7 57
8 28, 88, 88
9 19
Giải tám 95
Giải bảy 322
Giải sáu 3135 3357 2679
Giải năm 3512
Giải tư 62373 19574 14272 46113
18117 68060 58974
Giải ba 43573 41870
Giải nhì 47390
Giải nhất 89356
Đặc biệt 732599
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 13 17 22 35 56 57 60 70
72 73 73 74 74 79 90 95 99
Đầu Lô tô
0
1 12, 13, 17
2 22
3 35
4
5 56, 57
6 60
7 70, 72, 73, 73, 74, 74, 79
8
9 90, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 60, 70, 90
1
2 12, 22, 72
3 13, 73, 73
4 74, 74
5 35, 95
6 56
7 17, 57
8
9 79, 99
Giải tám 33
Giải bảy 710
Giải sáu 1228 9601 1647
Giải năm 3915
Giải tư 62407 52654 31477 41203
68952 60385 87531
Giải ba 42012 60112
Giải nhì 35447
Giải nhất 77079
Đặc biệt 195397
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 07 10 12 12 15 28 31
33 47 47 52 54 77 79 85 97
Đầu Lô tô
0 01, 03, 07
1 10, 12, 12, 15
2 28
3 31, 33
4 47, 47
5 52, 54
6
7 77, 79
8 85
9 97
Đuôi Lô tô
0 10
1 01, 31
2 12, 12, 52
3 03, 33
4 54
5 15, 85
6
7 07, 47, 47, 77, 97
8 28
9 79
Giải tám 69
Giải bảy 381
Giải sáu 2304 5931 8356
Giải năm 3654
Giải tư 32264 28903 41980 62351
83994 20156 12634
Giải ba 06462 64995
Giải nhì 78377
Giải nhất 69936
Đặc biệt 041033
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 31 33 34 36 51 54 56
56 62 64 69 77 80 81 94 95
Đầu Lô tô
0 03, 04
1
2
3 31, 33, 34, 36
4
5 51, 54, 56, 56
6 62, 64, 69
7 77
8 80, 81
9 94, 95
Đuôi Lô tô
0 80
1 31, 51, 81
2 62
3 03, 33
4 04, 34, 54, 64, 94
5 95
6 36, 56, 56
7 77
8
9 69
Giải tám 76
Giải bảy 353
Giải sáu 8803 3005 3600
Giải năm 0113
Giải tư 98017 90829 66196 54244
85199 07898 00390
Giải ba 01909 71944
Giải nhì 10691
Giải nhất 10120
Đặc biệt 799891
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 05 09 13 17 20 29 44
44 53 76 90 91 91 96 98 99
Đầu Lô tô
0 00, 03, 05, 09
1 13, 17
2 20, 29
3
4 44, 44
5 53
6
7 76
8
9 90, 91, 91, 96, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 90
1 91, 91
2
3 03, 13, 53
4 44, 44
5 05
6 76, 96
7 17
8 98
9 09, 29, 99
Giải tám 52
Giải bảy 448
Giải sáu 2420 8668 4914
Giải năm 6306
Giải tư 73228 68653 94156 55656
05860 04906 79804
Giải ba 95489 33396
Giải nhì 94357
Giải nhất 35962
Đặc biệt 566634
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 06 14 20 28 34 48 52
53 56 56 57 60 62 68 89 96
Đầu Lô tô
0 04, 06, 06
1 14
2 20, 28
3 34
4 48
5 52, 53, 56, 56, 57
6 60, 62, 68
7
8 89
9 96
Đuôi Lô tô
0 20, 60
1
2 52, 62
3 53
4 04, 14, 34
5
6 06, 06, 56, 56, 96
7 57
8 28, 48, 68
9 89
Giải tám 65
Giải bảy 131
Giải sáu 5660 8701 6167
Giải năm 2102
Giải tư 90970 76538 17771 76974
43511 67340 85096
Giải ba 33316 93129
Giải nhì 17284
Giải nhất 86891
Đặc biệt 555050
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 11 16 29 31 38 40 50
60 65 67 70 71 74 84 91 96
Đầu Lô tô
0 01, 02
1 11, 16
2 29
3 31, 38
4 40
5 50
6 60, 65, 67
7 70, 71, 74
8 84
9 91, 96
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 60, 70
1 01, 11, 31, 71, 91
2 02
3
4 74, 84
5 65
6 16, 96
7 67
8 38
9 29
Giải tám 28
Giải bảy 616
Giải sáu 9192 5820 2679
Giải năm 2117
Giải tư 26219 64462 74889 72796
98822 38527 30866
Giải ba 08500 59820
Giải nhì 64725
Giải nhất 55444
Đặc biệt 565876
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 16 17 19 20 20 22 25 27
28 44 62 66 76 79 89 92 96
Đầu Lô tô
0 00
1 16, 17, 19
2 20, 20, 22, 25, 27, 28
3
4 44
5
6 62, 66
7 76, 79
8 89
9 92, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 20
1
2 22, 62, 92
3
4 44
5 25
6 16, 66, 76, 96
7 17, 27
8 28
9 19, 79, 89
Giải tám 74
Giải bảy 974
Giải sáu 5066 0817 3600
Giải năm 1310
Giải tư 26829 70695 80593 62768
40466 39379 49227
Giải ba 54887 12735
Giải nhì 97120
Giải nhất 23156
Đặc biệt 615343
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 17 20 27 29 35 43 56
66 66 68 74 74 79 87 93 95
Đầu Lô tô
0 00
1 10, 17
2 20, 27, 29
3 35
4 43
5 56
6 66, 66, 68
7 74, 74, 79
8 87
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 20
1
2
3 43, 93
4 74, 74
5 35, 95
6 56, 66, 66
7 17, 27, 87
8 68
9 29, 79
Giải tám 63
Giải bảy 321
Giải sáu 3814 1508 8220
Giải năm 5675
Giải tư 93242 33757 59018 58502
73435 98155 57810
Giải ba 85242 53950
Giải nhì 25081
Giải nhất 01419
Đặc biệt 576723
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 10 14 18 19 20 21 23
35 42 42 50 55 57 63 75 81
Đầu Lô tô
0 02, 08
1 10, 14, 18, 19
2 20, 21, 23
3 35
4 42, 42
5 50, 55, 57
6 63
7 75
8 81
9
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 50
1 21, 81
2 02, 42, 42
3 23, 63
4 14
5 35, 55, 75
6
7 57
8 08, 18
9 19
Giải tám 13
Giải bảy 499
Giải sáu 5192 2310 6468
Giải năm 3178
Giải tư 45640 79859 15008 27196
87230 87879 09720
Giải ba 13223 68106
Giải nhì 91085
Giải nhất 32567
Đặc biệt 902640
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 10 13 20 23 30 40 40
59 67 68 78 79 85 92 96 99
Đầu Lô tô
0 06, 08
1 10, 13
2 20, 23
3 30
4 40, 40
5 59
6 67, 68
7 78, 79
8 85
9 92, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 30, 40, 40
1
2 92
3 13, 23
4
5 85
6 06, 96
7 67
8 08, 68, 78
9 59, 79, 99
Giải tám 06
Giải bảy 028
Giải sáu 5717 5793 6048
Giải năm 2564
Giải tư 64262 84962 67935 93988
78275 10673 99518
Giải ba 56433 35615
Giải nhì 87942
Giải nhất 52628
Đặc biệt 322577
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 17 18 28 28 33 35 42 48
6 62 62 64 73 75 77 88 93
Đầu Lô tô
0
1 15, 17, 18
2 28, 28
3 33, 35
4 42, 48
5
6 6, 62, 62, 64
7 73, 75, 77
8 88
9 93
Đuôi Lô tô
0
1
2 42, 62, 62
3 33, 73, 93
4 64
5 15, 35, 75
6 6
7 17, 77
8 18, 28, 28, 48, 88
9
Giải tám 81
Giải bảy 990
Giải sáu 2185 1652 3151
Giải năm 6745
Giải tư 14378 54844 51259 49136
56201 52727 33373
Giải ba 08318 26897
Giải nhì 95925
Giải nhất 05354
Đặc biệt 149903
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 18 25 27 36 44 45 51
52 54 59 73 78 81 85 90 97
Đầu Lô tô
0 01, 03
1 18
2 25, 27
3 36
4 44, 45
5 51, 52, 54, 59
6
7 73, 78
8 81, 85
9 90, 97
Đuôi Lô tô
0 90
1 01, 51, 81
2 52
3 03, 73
4 44, 54
5 25, 45, 85
6 36
7 27, 97
8 18, 78
9 59
Giải tám 57
Giải bảy 893
Giải sáu 5705 7555 3179
Giải năm 5808
Giải tư 76381 95273 00497 83390
14455 35313 57224
Giải ba 68394 08103
Giải nhì 85960
Giải nhất 80049
Đặc biệt 597759
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 08 13 24 49 55 55 57
59 60 73 79 81 90 93 94 97
Đầu Lô tô
0 03, 05, 08
1 13
2 24
3
4 49
5 55, 55, 57, 59
6 60
7 73, 79
8 81
9 90, 93, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 60, 90
1 81
2
3 03, 13, 73, 93
4 24, 94
5 05, 55, 55
6
7 57, 97
8 08
9 49, 59, 79
Giải tám 26
Giải bảy 633
Giải sáu 7541 9019 9780
Giải năm 9245
Giải tư 84000 41947 36256 00846
11960 22321 83197
Giải ba 25939 78448
Giải nhì 65375
Giải nhất 31861
Đặc biệt 384051
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 19 21 26 33 39 41 45 46
47 48 51 56 60 61 75 80 97
Đầu Lô tô
0 00
1 19
2 21, 26
3 33, 39
4 41, 45, 46, 47, 48
5 51, 56
6 60, 61
7 75
8 80
9 97
Đuôi Lô tô
0 00, 60, 80
1 21, 41, 51, 61
2
3 33
4
5 45, 75
6 26, 46, 56
7 47, 97
8 48
9 19, 39
Giải tám 20
Giải bảy 980
Giải sáu 8478 5675 8182
Giải năm 1399
Giải tư 81043 63999 62675 04268
99682 96074 32969
Giải ba 07001 94348
Giải nhì 77096
Giải nhất 46108
Đặc biệt 332287
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 20 43 48 68 69 74 75
75 78 80 82 82 87 96 99 99
Đầu Lô tô
0 01, 08
1
2 20
3
4 43, 48
5
6 68, 69
7 74, 75, 75, 78
8 80, 82, 82, 87
9 96, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 80
1 01
2 82, 82
3 43
4 74
5 75, 75
6 96
7 87
8 08, 48, 68, 78
9 69, 99, 99
Giải tám 01
Giải bảy 101
Giải sáu 3115 8705 8098
Giải năm 6438
Giải tư 98518 05926 37755 73859
44728 38462 67510
Giải ba 00432 68847
Giải nhì 86956
Giải nhất 34233
Đặc biệt 432241
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 1 10 15 18 26 28 32
33 38 41 47 55 56 59 62 98
Đầu Lô tô
0 01, 05
1 1, 10, 15, 18
2 26, 28
3 32, 33, 38
4 41, 47
5 55, 56, 59
6 62
7
8
9 98
Đuôi Lô tô
0 10
1 01, 1, 41
2 32, 62
3 33
4
5 05, 15, 55
6 26, 56
7 47
8 18, 28, 38, 98
9 59
Giải tám 54
Giải bảy 766
Giải sáu 2638 2022 7425
Giải năm 6534
Giải tư 25838 04377 70191 32544
69279 48001 39911
Giải ba 99532 56348
Giải nhì 46687
Giải nhất 25776
Đặc biệt 571486
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 11 22 25 32 34 38 38 44
48 54 66 76 77 79 86 87 91
Đầu Lô tô
0 01
1 11
2 22, 25
3 32, 34, 38, 38
4 44, 48
5 54
6 66
7 76, 77, 79
8 86, 87
9 91
Đuôi Lô tô
0
1 01, 11, 91
2 22, 32
3
4 34, 44, 54
5 25
6 66, 76, 86
7 77, 87
8 38, 38, 48
9 79
Giải tám 29
Giải bảy 051
Giải sáu 4281 3120 1783
Giải năm 9724
Giải tư 82649 06822 20100 75192
54285 98362 41269
Giải ba 18323 08312
Giải nhì 53661
Giải nhất 15155
Đặc biệt 549039
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 12 20 22 23 24 29 39 49
51 55 61 62 69 81 83 85 92
Đầu Lô tô
0 00
1 12
2 20, 22, 23, 24, 29
3 39
4 49
5 51, 55
6 61, 62, 69
7
8 81, 83, 85
9 92
Đuôi Lô tô
0 00, 20
1 51, 61, 81
2 12, 22, 62, 92
3 23, 83
4 24
5 55, 85
6
7
8
9 29, 39, 49, 69
Giải tám 09
Giải bảy 406
Giải sáu 3454 3658 2355
Giải năm 9001
Giải tư 51690 80510 69637 48063
05309 40143 01502
Giải ba 66474 55898
Giải nhì 48958
Giải nhất 72326
Đặc biệt 338805
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 05 06 09 10 26 37 43
54 55 58 58 63 74 9 90 98
Đầu Lô tô
0 01, 02, 05, 06, 09
1 10
2 26
3 37
4 43
5 54, 55, 58, 58
6 63
7 74
8
9 9, 90, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 90
1 01
2 02
3 43, 63
4 54, 74
5 05, 55
6 06, 26
7 37
8 58, 58, 98
9 9, 09
Giải tám 58
Giải bảy 465
Giải sáu 1233 2850 1180
Giải năm 6523
Giải tư 23622 51181 99921 84920
82516 53881 98882
Giải ba 40798 93266
Giải nhì 35662
Giải nhất 90722
Đặc biệt 855143
Phóng to
Lô tô trực tiếp
16 20 21 22 22 23 33 43 50
58 62 65 66 80 81 81 82 98
Đầu Lô tô
0
1 16
2 20, 21, 22, 22, 23
3 33
4 43
5 50, 58
6 62, 65, 66
7
8 80, 81, 81, 82
9 98
Đuôi Lô tô
0 20, 50, 80
1 21, 81, 81
2 22, 22, 62, 82
3 23, 33, 43
4
5 65
6 16, 66
7
8 58, 98
9
Giải tám 92
Giải bảy 552
Giải sáu 9515 9141 2496
Giải năm 0766
Giải tư 50652 92566 66095 52394
15287 08694 88550
Giải ba 05228 45749
Giải nhì 73771
Giải nhất 53484
Đặc biệt 996093
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 28 41 49 50 52 52 66 66
71 84 87 92 93 94 94 95 96
Đầu Lô tô
0
1 15
2 28
3
4 41, 49
5 50, 52, 52
6 66, 66
7 71
8 84, 87
9 92, 93, 94, 94, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 50
1 41, 71
2 52, 52, 92
3 93
4 84, 94, 94
5 15, 95
6 66, 66, 96
7 87
8 28
9 49
Giải tám 21
Giải bảy 693
Giải sáu 9351 1310 5885
Giải năm 5017
Giải tư 24298 31115 09876 85999
27207 64375 45330
Giải ba 47269 01564
Giải nhì 27125
Giải nhất 31806
Đặc biệt 088296
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 10 15 17 21 25 30 51
64 69 75 76 85 93 96 98 99
Đầu Lô tô
0 06, 07
1 10, 15, 17
2 21, 25
3 30
4
5 51
6 64, 69
7 75, 76
8 85
9 93, 96, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 30
1 21, 51
2
3 93
4 64
5 15, 25, 75, 85
6 06, 76, 96
7 07, 17
8 98
9 69, 99
Giải tám 69
Giải bảy 627
Giải sáu 2676 1927 3513
Giải năm 3609
Giải tư 35278 53217 31983 85971
24044 16809 41423
Giải ba 72407 06865
Giải nhì 96626
Giải nhất 47300
Đặc biệt 263153
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 09 09 13 17 23 26 27
27 44 53 65 69 71 76 78 83
Đầu Lô tô
0 00, 07, 09, 09
1 13, 17
2 23, 26, 27, 27
3
4 44
5 53
6 65, 69
7 71, 76, 78
8 83
9
Đuôi Lô tô
0 00
1 71
2
3 13, 23, 53, 83
4 44
5 65
6 26, 76
7 07, 17, 27, 27
8 78
9 09, 09, 69
Giải tám 88
Giải bảy 639
Giải sáu 3519 9188 0211
Giải năm 8213
Giải tư 80775 30390 72526 37892
27821 25074 50245
Giải ba 50594 48175
Giải nhì 56775
Giải nhất 08783
Đặc biệt 922815
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 13 15 19 21 26 39 45 74
75 75 75 83 88 88 90 92 94
Đầu Lô tô
0
1 11, 13, 15, 19
2 21, 26
3 39
4 45
5
6
7 74, 75, 75, 75
8 83, 88, 88
9 90, 92, 94
Đuôi Lô tô
0 90
1 11, 21
2 92
3 13, 83
4 74, 94
5 15, 45, 75, 75, 75
6 26
7
8 88, 88
9 19, 39
Giải tám 23
Giải bảy 558
Giải sáu 3007 6250 9555
Giải năm 1381
Giải tư 60301 70757 01284 27465
58330 69025 22878
Giải ba 28956 88609
Giải nhì 02661
Giải nhất 21913
Đặc biệt 459103
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 07 09 13 23 25 30 50
55 56 57 58 61 65 78 81 84
Đầu Lô tô
0 01, 03, 07, 09
1 13
2 23, 25
3 30
4
5 50, 55, 56, 57, 58
6 61, 65
7 78
8 81, 84
9
Đuôi Lô tô
0 30, 50
1 01, 61, 81
2
3 03, 13, 23
4 84
5 25, 55, 65
6 56
7 07, 57
8 58, 78
9 09
Giải tám 75
Giải bảy 748
Giải sáu 3772 9090 0837
Giải năm 1516
Giải tư 95980 09657 79875 90524
74402 40084 21138
Giải ba 04185 67567
Giải nhì 42308
Giải nhất 54444
Đặc biệt 882900
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 08 16 24 37 38 44 48
57 67 72 75 75 80 84 85 90
Đầu Lô tô
0 00, 02, 08
1 16
2 24
3 37, 38
4 44, 48
5 57
6 67
7 72, 75, 75
8 80, 84, 85
9 90
Đuôi Lô tô
0 00, 80, 90
1
2 02, 72
3
4 24, 44, 84
5 75, 75, 85
6 16
7 37, 57, 67
8 08, 38, 48
9
Giải tám 33
Giải bảy 070
Giải sáu 9405 2140 4643
Giải năm 7669
Giải tư 27561 19221 41456 40776
22152 50421 16503
Giải ba 98855 62165
Giải nhì 96164
Giải nhất 04339
Đặc biệt 531480
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 21 21 33 39 40 43 52
55 56 61 64 65 69 70 76 80
Đầu Lô tô
0 03, 05
1
2 21, 21
3 33, 39
4 40, 43
5 52, 55, 56
6 61, 64, 65, 69
7 70, 76
8 80
9
Đuôi Lô tô
0 40, 70, 80
1 21, 21, 61
2 52
3 03, 33, 43
4 64
5 05, 55, 65
6 56, 76
7
8
9 39, 69

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Hậu Giang

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
432 lần
032 lần
761 lần
751 lần
771 lần
Cặp sốXuất hiện
811 lần
511 lần
781 lần
501 lần
001 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
610 lần
600 lần
580 lần
620 lần
630 lần
Cặp sốXuất hiện
660 lần
650 lần
640 lần
570 lần
560 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
8029 ngày
0028 ngày
1526 ngày
5325 ngày
9624 ngày
Cặp sốSố ngày
9323 ngày
0521 ngày
3920 ngày
8619 ngày
4118 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
801 ngày
811 ngày
781 ngày
771 ngày
751 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
761 ngày
861 ngày
871 ngày
971 ngày
991 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
02 lần
23 lần
33 lần
44 lần
57 lần
Tổng ĐBXuất hiện
64 lần
73 lần
83 lần
91 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 04 lần
Đầu 11 lần
Đầu 21 lần
Đầu 33 lần
Đầu 44 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 54 lần
Đầu 60 lần
Đầu 74 lần
Đầu 84 lần
Đầu 95 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 04 lần
Đuôi 14 lần
Đuôi 20 lần
Đuôi 38 lần
Đuôi 41 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 53 lần
Đuôi 63 lần
Đuôi 73 lần
Đuôi 81 lần
Đuôi 93 lần
Chia sẻ
nastyvidetube johnedwinpheLps Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất Thế giới game Tựa game mới nhất Các thể loại game online Top game hot nhất 2023 Top game casino online Tựa game phổ biến nhất Game casino hot nhất Game ưa chuộng nhất Các game phổ biến nhất Game hay nhất thời đại daynghequenga formuLar-shop jaywhitneyreaLestate detectivewaLterwright griLLage-et-cLoture impaLabusiness evansavionics cheLseahoover educationedgepk hardwoodfLoorcontractors-in vermietung-auf-syLt ahmetsukrubahadir thebungaLowpoorva equipe-equipe jardinerosenmadrid cuartetomozartarequipa Lekartingdepoitiers de-saintsviewmusic mark1airforce oficenterchipiona jogosdecoLorirgratis supersonictubevehicLe irwinpoLishing bichaLo fibstaLkertrading