Xổ Số Gia Lai 30 ngày

XSGL 7 ngày

XSGL 10 ngày

XSGL 50 ngày

XSGL 90 ngày

XSGL 160 ngày

Giải tám 98
Giải bảy 306
Giải sáu 0398 2973 3320
Giải năm 6422
Giải tư 03018 45559 89944 04408
62599 28355 95612
Giải ba 73592 58060
Giải nhì 48471
Giải nhất 67048
Đặc biệt 688354
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 06, 08
1 12, 18
2 22
3
4 44, 48
5 54, 55, 59
6 60
7 71, 73
8
9 92, 98, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 , 60
1 71
2 12, 22, 92
3 73
4 44, 54
5 55
6 06
7
8 08, 18, 48, 98, 98
9 59, 99
Giải tám 59
Giải bảy 384
Giải sáu 9339 6578 6401
Giải năm 7031
Giải tư 83547 26485 93235 10409
79785 98547 04207
Giải ba 95526 04132
Giải nhì 34677
Giải nhất 77497
Đặc biệt 555221
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 07, 09
1
2 21, 26
3 31, 32, 35, 39
4 47, 47
5 59
6
7 77, 78
8 84, 85, 85
9 97
Đuôi Lô tô
0
1 21, 31
2 32
3
4 84
5 35, 85, 85
6 26
7 07, 47, 47, 77, 97
8 78
9 09, 39, 59
Giải tám 60
Giải bảy 026
Giải sáu 2862 1890 6684
Giải năm 4871
Giải tư 79419 71222 56850 08733
39021 88093 31371
Giải ba 76266 59203
Giải nhì 74567
Giải nhất 81910
Đặc biệt 198646
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03
1 10, 19
2 21, 22, 26
3 33
4 46
5 50
6 60, 62, 66, 67
7 71, 71
8
9 90, 93
Đuôi Lô tô
0 , 10, 50, 60, 90
1 21, 71, 71
2 22, 62
3 03, 33, 93
4
5
6 26, 46, 66
7 67
8
9 19
Giải tám 78
Giải bảy 844
Giải sáu 4355 9581 3310
Giải năm 4564
Giải tư 07107 93372 56738 34759
09878 66159 26561
Giải ba 64561 68016
Giải nhì 88002
Giải nhất 32943
Đặc biệt 639263
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02, 07
1 16
2
3 38
4 43, 44
5 55, 59, 59
6 61, 61, 63, 64
7 72, 78, 78
8 81
9
Đuôi Lô tô
0
1 61, 61, 81
2 02, 72
3 43, 63
4 44, 64
5 55
6 16
7 07
8 38, 78, 78
9 59, 59
Giải tám 43
Giải bảy 296
Giải sáu 4397 4392 4100
Giải năm 3601
Giải tư 94462 10473 14784 11641
64279 06673 94335
Giải ba 55809 99954
Giải nhì 53231
Giải nhất 45567
Đặc biệt 102215
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 09
1 15
2
3 31, 35
4 41, 43
5 54
6 62, 67
7 73, 73, 79
8 84
9 92, 96, 97
Đuôi Lô tô
0
1 01, 31, 41
2 62, 92
3 43, 73, 73
4 54, 84
5 15, 35
6 96
7 67, 97
8
9 09, 79
Giải tám 47
Giải bảy 640
Giải sáu 7255 6324 6035
Giải năm 0534
Giải tư 44932 31916 09505 51798
99652 68500 91403
Giải ba 46372 97357
Giải nhì 51800
Giải nhất 01403
Đặc biệt 191725
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 00, 03, 03, 05
1 16
2 24, 25
3 32, 34
4 40, 47
5 52, 55, 57
6
7 72
8
9 98
Đuôi Lô tô
0 , 00, 00, 40
1
2 32, 52, 72
3 03, 03
4 24, 34
5 05, 25, 55
6 16
7 47, 57
8 98
9
Giải tám 64
Giải bảy 455
Giải sáu 8314 3798 5450
Giải năm 3847
Giải tư 58832 98342 36803 60944
81281 64680 17007
Giải ba 53314 87912
Giải nhì 62423
Giải nhất 82229
Đặc biệt 297652
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03, 07
1 12, 14, 14
2 23, 29
3 32
4 42, 44, 47
5 52, 55
6 64
7
8 80, 81
9 98
Đuôi Lô tô
0 , 80
1 81
2 12, 32, 42, 52
3 03, 23
4 14, 14, 44, 64
5 55
6
7 07, 47
8 98
9 29
Giải tám 10
Giải bảy 767
Giải sáu 6120 8158 3260
Giải năm 2165
Giải tư 58443 49155 18656 93869
71794 04578 30804
Giải ba 83776 32076
Giải nhì 78952
Giải nhất 09668
Đặc biệt 418301
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 04
1 10
2 20
3
4 43
5 52, 55, 56, 58
6 65, 67, 68, 69
7 76, 76, 78
8
9 94
Đuôi Lô tô
0 , 10, 20
1 01
2 52
3 43
4 04, 94
5 55, 65
6 56, 76, 76
7 67
8 58, 68, 78
9 69
Giải tám 24
Giải bảy 668
Giải sáu 6439 2511 1356
Giải năm 3888
Giải tư 88941 37903 68481 91741
67996 38351 26967
Giải ba 84979 40214
Giải nhì 80818
Giải nhất 54452
Đặc biệt 793263
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03
1 11, 14, 18
2 24
3 39
4 41, 41
5 51, 52
6 63, 67, 68
7 79
8 81, 88
9 96
Đuôi Lô tô
0
1 11, 41, 41, 51, 81
2 52
3 03, 63
4 14, 24
5
6 96
7 67
8 18, 68, 88
9 39, 79
Giải tám 81
Giải bảy 365
Giải sáu 9332 3444 9998
Giải năm 1788
Giải tư 35118 38710 45322 05652
68211 13012 09562
Giải ba 86479 24718
Giải nhì 30361
Giải nhất 44644
Đặc biệt 687948
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 10, 11, 12, 18, 18
2 22
3 32
4 44, 44, 48
5 52
6 61, 62, 65
7 79
8 81, 88
9
Đuôi Lô tô
0 , 10
1 11, 61, 81
2 12, 22, 32, 52, 62
3
4 44, 44
5 65
6
7
8 18, 18, 48, 88
9 79
Giải tám 56
Giải bảy 569
Giải sáu 3658 2292 8688
Giải năm 6272
Giải tư 26588 44968 69425 36209
18318 91314 42016
Giải ba 67561 34316
Giải nhì 06919
Giải nhất 67261
Đặc biệt 738250
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 09
1 14, 16, 16, 18, 19
2 25
3
4
5 50, 56, 58
6 61, 61, 68, 69
7 72
8 88
9 92
Đuôi Lô tô
0 , 50
1 61, 61
2 72, 92
3
4 14
5 25
6 16, 16, 56
7
8 18, 58, 68, 88
9 09, 19, 69
Giải tám 84
Giải bảy 213
Giải sáu 0193 0202 3813
Giải năm 2275
Giải tư 11359 78817 69996 30274
18949 28910 78888
Giải ba 81946 08823
Giải nhì 51129
Giải nhất 53838
Đặc biệt 051264
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02
1 10, 13, 17
2 23, 29
3 3 , 38
4 46, 49
5 59
6 64
7 74, 75
8 84, 88
9 93, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 3
1
2 02
3 13, 23, 93
4 64, 74, 84
5 75
6 46, 96
7 17
8 38, 88
9 29, 49, 59
Giải tám 03
Giải bảy 250
Giải sáu 9914 5265 1712
Giải năm 1330
Giải tư 66710 51506 48821 39451
40226 03677 83279
Giải ba 27678 62572
Giải nhì 20200
Giải nhất 36323
Đặc biệt 793827
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 03, 06
1 10, 14
2 2 , 21, 23, 26, 27
3 30
4
5 50, 51
6 65
7 72, 77, 78, 79
8
9
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 2 , 30, 50
1 21, 51
2 72
3 03, 23
4 14
5 65
6 06, 26
7 27, 77
8 78
9 79
Giải tám 95
Giải bảy 404
Giải sáu 6278 8602 3181
Giải năm 9973
Giải tư 98250 65705 39005 35829
02665 86640 49781
Giải ba 16905 01207
Giải nhì 41186
Giải nhất 54541
Đặc biệt 426461
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 04, 05, 05, 05, 07
1 1
2 29
3
4 40, 41
5 50
6 61, 65
7 73, 78
8 81, 86
9 95
Đuôi Lô tô
0 1 , 40, 50
1 41, 61, 81
2 02
3 73
4 04
5 05, 05, 05, 65, 95
6 86
7 07
8 78
9 29
Giải tám 46
Giải bảy 915
Giải sáu 0790 7490 5063
Giải năm 8553
Giải tư 83333 37976 32697 91482
66056 09730 46139
Giải ba 90069 52103
Giải nhì 64546
Giải nhất 23446
Đặc biệt 303758
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03
1 15
2
3 3 , 30, 33, 39
4 46, 46, 46
5 53, 56, 58
6 69
7 76
8 82
9 90, 90, 97
Đuôi Lô tô
0 3 , 30, 90, 90
1
2 82
3 03, 33, 53
4
5 15
6 46, 46, 46, 56, 76
7 97
8 58
9 39, 69
Giải tám 32
Giải bảy 542
Giải sáu 5864 4415 0218
Giải năm 8101
Giải tư 86828 10605 94454 78090
21596 54326 74975
Giải ba 99182 55151
Giải nhì 15877
Giải nhất 25969
Đặc biệt 193067
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 05
1 15
2 26, 28
3 32
4 42
5 51, 54
6 64, 67, 69
7 75, 77
8 8 , 82
9 90, 96
Đuôi Lô tô
0 8 , 90
1 01, 51
2 32, 42, 82
3
4 54, 64
5 05, 15, 75
6 26, 96
7 67, 77
8 28
9 69
Giải tám 75
Giải bảy 751
Giải sáu 1666 2352 1728
Giải năm 8419
Giải tư 56910 34645 25986 94724
36447 77354 19390
Giải ba 64206 05402
Giải nhì 68845
Giải nhất 52928
Đặc biệt 747877
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 06
1 10, 19
2 24, 28
3
4 45, 45, 47
5 51, 52, 54
6 66
7 75, 77
8 8 , 86
9 90
Đuôi Lô tô
0 10, 8 , 90
1 51
2 02, 52
3
4 24, 54
5 45, 45, 75
6 06, 66, 86
7 47, 77
8 28
9 19
Giải tám 65
Giải bảy 623
Giải sáu 5917 7350 1330
Giải năm 7093
Giải tư 90338 15040 55398 54462
14574 32020 72334
Giải ba 07813 78761
Giải nhì 79953
Giải nhất 28204
Đặc biệt 339588
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0 , 04
1 13, 17
2 20, 23
3 34, 38
4 40
5 50, 53
6 61, 62, 65
7 74
8 88
9 93, 98
Đuôi Lô tô
0 0 , 20, 40, 50
1 61
2 62
3 13, 23, 53, 93
4 04, 34, 74
5 65
6
7 17
8 38, 88, 98
9
Giải tám 26
Giải bảy 534
Giải sáu 2374 4026 3727
Giải năm 2448
Giải tư 90141 23758 51537 66865
69766 64920 11517
Giải ba 16441 06188
Giải nhì 50483
Giải nhất 81050
Đặc biệt 141113
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 13, 17
2 20, 26, 26
3 34, 37
4 41, 41, 48
5 50, 58
6 65, 66
7 7 , 74
8 83, 88
9
Đuôi Lô tô
0 20, 50, 7
1 41, 41
2
3 13, 83
4 34, 74
5 65
6 26, 26, 66
7 17, 37
8 48, 58, 88
9
Giải tám 01
Giải bảy 808
Giải sáu 4244 6259 5819
Giải năm 5639
Giải tư 49503 93172 05481 33787
67282 78258 86691
Giải ba 82301 80434
Giải nhì 31664
Giải nhất 04794
Đặc biệt 586994
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 01, 03, 08
1
2
3 34, 39
4 44
5 58, 59
6 64
7 72
8 81, 82, 87
9 9 , 91, 94, 94
Đuôi Lô tô
0 9
1 01, 01, 81, 91
2 72, 82
3 03
4 34, 44, 64, 94, 94
5
6
7 87
8 08, 58
9 39, 59
Giải tám 57
Giải bảy 907
Giải sáu 6295 8262 6597
Giải năm 9892
Giải tư 64562 90084 36162 02130
48062 67051 84684
Giải ba 03975 70847
Giải nhì 98894
Giải nhất 41425
Đặc biệt 785813
Phóng to
Đầu Lô tô
0 07
1 13
2 25
3 30
4 47
5 51, 57
6 62, 62, 62, 62
7 7 , 75
8 84, 84
9 92, 94, 95
Đuôi Lô tô
0 30, 7
1 51
2 62, 62, 62, 62, 92
3 13
4 84, 84, 94
5 25, 75, 95
6
7 07, 47, 57
8
9
Giải tám 75
Giải bảy 867
Giải sáu 6014 8308 3289
Giải năm 1273
Giải tư 89345 95925 06195 07101
55751 79384 03813
Giải ba 61941 76702
Giải nhì 05436
Giải nhất 33896
Đặc biệt 126531
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 02, 08
1 13, 14
2 25
3 31, 36
4 41, 45
5 51
6 67
7 73, 75
8 84
9 9 , 95, 96
Đuôi Lô tô
0 9
1 01, 31, 41, 51
2 02
3 13, 73
4 14, 84
5 25, 45, 75, 95
6 36, 96
7 67
8 08
9
Giải tám 81
Giải bảy 759
Giải sáu 1637 5373 7158
Giải năm 9241
Giải tư 74383 24103 00071 57284
63952 49146 68094
Giải ba 68653 11093
Giải nhì 68745
Giải nhất 06658
Đặc biệt 567290
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03
1
2
3 37
4 41, 45, 46
5 52, 53, 58, 59
6
7 71, 73
8 8 , 81, 83, 84
9 90, 93, 94
Đuôi Lô tô
0 8 , 90
1 41, 71, 81
2 52
3 03, 53, 73, 83, 93
4 84, 94
5 45
6 46
7 37
8 58
9 59
Giải tám 32
Giải bảy 696
Giải sáu 4747 1133 8955
Giải năm 2016
Giải tư 64177 53708 29427 43437
05604 25833 54959
Giải ba 79319 98282
Giải nhì 22828
Giải nhất 04823
Đặc biệt 661846
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 08
1 16, 19
2 23, 27, 28
3 32, 33, 33, 37
4 46, 47
5 5 , 59
6
7 77
8 82
9 96
Đuôi Lô tô
0 5
1
2 32, 82
3 23, 33, 33
4 04
5
6 16, 46, 96
7 27, 37, 47, 77
8 08, 28
9 19, 59
Giải tám 00
Giải bảy 036
Giải sáu 8477 0204 5644
Giải năm 9671
Giải tư 77188 83219 63785 64834
90713 68450 34520
Giải ba 69776 08223
Giải nhì 72823
Giải nhất 49981
Đặc biệt 732106
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 04, 06
1 13, 19
2 20, 23, 23
3 34, 36
4 4
5 50
6
7 71, 76, 77
8 81, 85, 88
9
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 4 , 50
1 71, 81
2
3 13, 23, 23
4 04, 34
5 85
6 06, 36, 76
7 77
8 88
9 19
Giải tám 97
Giải bảy 915
Giải sáu 3604 6964 9813
Giải năm 4375
Giải tư 30138 38799 51019 23036
13295 06057 67400
Giải ba 61260 68451
Giải nhì 35163
Giải nhất 91393
Đặc biệt 346952
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 04
1 15, 19
2
3 3 , 36, 38
4
5 51, 52, 57
6 60, 63, 64
7 75
8
9 93, 95, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 3 , 60
1 51
2 52
3 63, 93
4 04, 64
5 15, 75, 95
6 36
7 57, 97
8 38
9 19, 99
Giải tám 43
Giải bảy 482
Giải sáu 4644 2479 6395
Giải năm 8794
Giải tư 48054 99686 32112 52197
59183 17965 93960
Giải ba 61448 10473
Giải nhì 48882
Giải nhất 30413
Đặc biệt 109970
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 12, 13
2
3
4 43, 44, 48
5 5 , 54
6 60, 65
7 70, 73, 79
8 82, 82, 83, 86
9 94, 97
Đuôi Lô tô
0 5 , 60, 70
1
2 12, 82, 82
3 13, 43, 73, 83
4 44, 54, 94
5 65
6 86
7 97
8 48
9 79
Giải tám 80
Giải bảy 103
Giải sáu 6022 8833 8705
Giải năm 1712
Giải tư 28509 64616 43508 35498
98132 39312 46537
Giải ba 27869 77191
Giải nhì 37548
Giải nhất 15114
Đặc biệt 387926
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 08, 09
1 12, 12, 14, 16
2 22, 26
3 32, 33, 37
4 48
5 5
6 69
7
8 80
9 91, 98
Đuôi Lô tô
0 5 , 80
1 91
2 12, 12, 22, 32
3 03, 33
4 14
5
6 16, 26
7 37
8 08, 48, 98
9 09, 69
Giải tám 83
Giải bảy 059
Giải sáu 2546 2081 1590
Giải năm 7183
Giải tư 42981 68914 46479 04551
13837 45071 31928
Giải ba 54616 47084
Giải nhì 36774
Giải nhất 90977
Đặc biệt 202672
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0
1 14, 16
2 28
3 37
4 46
5 51, 59
6
7 71, 72, 74, 77, 79
8 81, 81, 83, 83, 84
9
Đuôi Lô tô
0 0
1 51, 71, 81, 81
2 72
3 83, 83
4 14, 74, 84
5
6 16, 46
7 37, 77
8 28
9 59, 79
Giải tám 33
Giải bảy 078
Giải sáu 5154 7543 5688
Giải năm 3058
Giải tư 65070 60498 13947 86961
51988 43075 18167
Giải ba 62765 00065
Giải nhì 05873
Giải nhất 71600
Đặc biệt 007367
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00
1
2
3 33
4 43, 47
5 54, 58
6 61, 65, 65, 67, 67
7 70, 73, 75, 78
8 8 , 88
9 98
Đuôi Lô tô
0 00, 70, 8
1 61
2
3 33, 43, 73
4 54
5 65, 65, 75
6
7 47, 67, 67
8 58, 78, 88, 98
9
Chia sẻ
nastyvidetube johnedwinpheLps daynghequenga formuLar-shop jaywhitneyreaLestate detectivewaLterwright griLLage-et-cLoture impaLabusiness evansavionics cheLseahoover educationedgepk hardwoodfLoorcontractors-in vermietung-auf-syLt ahmetsukrubahadir thebungaLowpoorva equipe-equipe jardinerosenmadrid cuartetomozartarequipa Lekartingdepoitiers de-saintsviewmusic mark1airforce oficenterchipiona jogosdecoLorirgratis supersonictubevehicLe irwinpoLishing bichaLo fibstaLkertrading