Xổ Số Đồng Tháp 30 ngày

XSDT 7 ngày

XSDT 10 ngày

XSDT 50 ngày

XSDT 90 ngày

XSDT 160 ngày

Giải tám 71
Giải bảy 420
Giải sáu 8083 7209 5408
Giải năm 7523
Giải tư 28639 03824 14308 85423
55105 80678 93592
Giải ba 89224 72404
Giải nhì 26635
Giải nhất 94012
Đặc biệt 155515
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 04, 05, 08, 08, 09
1 15
2 20, 23, 23, 24, 24
3 35, 39
4
5
6
7 71, 78
8 83
9 92
Đuôi Lô tô
0 , 20
1 71
2 92
3 23, 23, 83
4 04, 24, 24
5 05, 15, 35
6
7
8 08, 08, 78
9 09, 39
Giải tám 38
Giải bảy 268
Giải sáu 4162 7760 1884
Giải năm 5839
Giải tư 41470 30057 71748 86494
76524 36842 94165
Giải ba 06978 70855
Giải nhì 78004
Giải nhất 08505
Đặc biệt 241081
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 04
1
2 24
3 38, 39
4 42, 48
5 55, 57
6 60, 62, 65, 68
7 70, 78
8 81, 84
9 94
Đuôi Lô tô
0 , 60, 70
1 81
2 42, 62
3
4 04, 24, 84, 94
5 55, 65
6
7 57
8 38, 48, 68, 78
9 39
Giải tám 50
Giải bảy 536
Giải sáu 3920 4840 8951
Giải năm 3427
Giải tư 96897 84098 90033 76241
67198 45657 12496
Giải ba 53141 25029
Giải nhì 00388
Giải nhất 20486
Đặc biệt 288300
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00
1
2 20, 27, 29
3 33, 36
4 40, 41, 41
5 50, 51, 57
6
7
8 88
9 96, 97, 98, 98
Đuôi Lô tô
0 , 00, 20, 40, 50
1 41, 41, 51
2
3 33
4
5
6 36, 96
7 27, 57, 97
8 88, 98, 98
9 29
Giải tám 06
Giải bảy 554
Giải sáu 2873 0838 0645
Giải năm 7876
Giải tư 42059 17872 79841 09259
18243 69356 79362
Giải ba 75745 02835
Giải nhì 09874
Giải nhất 29371
Đặc biệt 123923
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 06
1
2 23
3 35, 38
4 41, 43, 45, 45
5 54, 56, 59, 59
6 62
7 72, 73, 74, 76
8
9
Đuôi Lô tô
0
1 41
2 62, 72
3 23, 43, 73
4 54, 74
5 35, 45, 45
6 06, 56, 76
7
8 38
9 59, 59
Giải tám 32
Giải bảy 543
Giải sáu 1745 8099 0034
Giải năm 8722
Giải tư 71349 71484 79415 05107
41249 94723 99283
Giải ba 79010 75547
Giải nhì 83304
Giải nhất 52465
Đặc biệt 909577
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 04, 07
1 10, 15
2 22, 23
3 32, 34
4 43, 45, 47, 49, 49
5
6
7 77
8 83, 84
9 99
Đuôi Lô tô
0 , 10
1
2 22, 32
3 23, 43, 83
4 04, 34, 84
5 15, 45
6
7 07, 47, 77
8
9 49, 49, 99
Giải tám 69
Giải bảy 699
Giải sáu 9141 8319 6958
Giải năm 3803
Giải tư 84075 64010 72044 79721
94696 00702 43259
Giải ba 23213 50476
Giải nhì 42416
Giải nhất 58062
Đặc biệt 084679
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02, 03
1 10, 13, 16, 19
2 21
3
4 41, 44
5 58, 59
6 69
7 75, 76, 79
8
9 96, 99
Đuôi Lô tô
0 , 10
1 21, 41
2 02
3 03, 13
4 44
5 75
6 16, 76, 96
7
8 58
9 19, 59, 69, 79, 99
Giải tám 68
Giải bảy 882
Giải sáu 0662 0515 6627
Giải năm 4849
Giải tư 00963 58716 24670 62607
80946 23545 40420
Giải ba 84017 17901
Giải nhì 34835
Giải nhất 07425
Đặc biệt 140732
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 07
1 15, 16, 17
2 20, 27
3 32, 35
4 45, 46, 49
5
6 62, 63, 68
7 70
8 82
9
Đuôi Lô tô
0 , 20, 70
1 01
2 32, 62, 82
3 63
4
5 15, 35, 45
6 16, 46
7 07, 17, 27
8 68
9 49
Giải tám 61
Giải bảy 413
Giải sáu 7487 8806 9944
Giải năm 1596
Giải tư 19739 58356 99682 49871
85743 57345 17638
Giải ba 36046 03252
Giải nhì 55539
Giải nhất 28531
Đặc biệt 349673
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 06
1 13
2
3 38, 39, 39
4 43, 44, 45, 46
5 52, 56
6 61
7 71, 73
8 82, 87
9 96
Đuôi Lô tô
0
1 61, 71
2 52, 82
3 13, 43, 73
4 44
5 45
6 06, 46, 56, 96
7 87
8 38
9 39, 39
Giải tám 53
Giải bảy 507
Giải sáu 5329 0565 5969
Giải năm 8600
Giải tư 58185 80897 13751 92257
73068 08602 47216
Giải ba 29764 27305
Giải nhì 18674
Giải nhất 68453
Đặc biệt 478272
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 02, 05, 07
1 16
2 29
3
4
5 51, 53, 57
6 64, 65, 68, 69
7 72, 74
8 85
9 97
Đuôi Lô tô
0 , 00
1 51
2 02, 72
3 53
4 64, 74
5 05, 65, 85
6 16
7 07, 57, 97
8 68
9 29, 69
Giải tám 54
Giải bảy 253
Giải sáu 3585 8811 4552
Giải năm 1340
Giải tư 53111 64961 31991 11849
62868 65083 88594
Giải ba 28967 40926
Giải nhì 88519
Giải nhất 74474
Đặc biệt 167474
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 11, 11, 19
2 26
3
4 40, 49
5 52, 53, 54
6 61, 67, 68
7 74
8 83, 85
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0 , 40
1 11, 11, 61, 91
2 52
3 53, 83
4 54, 74, 94
5 85
6 26
7 67
8 68
9 19, 49
Giải tám 10
Giải bảy 926
Giải sáu 1820 9736 7418
Giải năm 5450
Giải tư 13222 56147 73613 63779
24350 74273 42100
Giải ba 87853 98406
Giải nhì 31997
Giải nhất 28967
Đặc biệt 523839
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 06
1 10, 13, 18
2 20, 22, 26
3 36, 39
4 47
5 50, 50, 53
6
7 7 , 73, 79
8
9 97
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 20, 50, 50, 7
1
2 22
3 13, 53, 73
4
5
6 06, 26, 36
7 47, 97
8 18
9 39, 79
Giải tám 56
Giải bảy 395
Giải sáu 7701 6702 5883
Giải năm 9899
Giải tư 67200 30652 78406 77322
77876 29368 89863
Giải ba 00116 51309
Giải nhì 09376
Giải nhất 77642
Đặc biệt 635253
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 01, 02, 06, 09
1 16
2 2 , 22
3
4
5 52, 53, 56
6 63, 68
7 76, 76
8 83
9 95, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 2
1 01
2 02, 22, 52
3 53, 63, 83
4
5 95
6 06, 16, 56, 76, 76
7
8 68
9 09, 99
Giải tám 59
Giải bảy 614
Giải sáu 9251 1535 9974
Giải năm 1342
Giải tư 67742 02160 17259 15102
88476 94344 05059
Giải ba 97659 55960
Giải nhì 56500
Giải nhất 85099
Đặc biệt 311212
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 02
1 12, 14
2
3 35
4 42, 42, 44
5 51, 59, 59, 59, 59
6 60, 60
7 74, 76
8
9 9
Đuôi Lô tô
0 00, 60, 60, 9
1 51
2 02, 12, 42, 42
3
4 14, 44, 74
5 35
6 76
7
8
9 59, 59, 59, 59
Giải tám 07
Giải bảy 051
Giải sáu 4516 8750 7176
Giải năm 1992
Giải tư 35664 90875 07591 29048
54968 29504 87634
Giải ba 93571 64503
Giải nhì 83047
Giải nhất 80956
Đặc biệt 749143
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 04, 07
1 16
2
3 34
4 43, 47, 48
5 50, 51
6 6 , 64, 68
7 71, 75, 76
8
9 91, 92
Đuôi Lô tô
0 50, 6
1 51, 71, 91
2 92
3 03, 43
4 04, 34, 64
5 75
6 16, 76
7 07, 47
8 48, 68
9
Giải tám 24
Giải bảy 656
Giải sáu 6349 7847 1745
Giải năm 7394
Giải tư 29657 99320 99502 40551
08743 27418 74307
Giải ba 04413 28618
Giải nhì 97036
Giải nhất 42224
Đặc biệt 682158
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 07
1 13, 18, 18
2 20, 24
3 36
4 4 , 43, 45, 47, 49
5 51, 56, 57, 58
6
7
8
9 94
Đuôi Lô tô
0 20, 4
1 51
2 02
3 13, 43
4 24, 94
5 45
6 36, 56
7 07, 47, 57
8 18, 18, 58
9 49
Giải tám 30
Giải bảy 474
Giải sáu 5309 1672 7596
Giải năm 3172
Giải tư 63818 31985 80441 60781
29290 65805 80770
Giải ba 94668 45469
Giải nhì 74161
Giải nhất 84487
Đặc biệt 878030
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05, 09
1 18
2
3 30, 30
4 41
5
6 61, 68, 69
7 7 , 70, 72, 72, 74
8 81, 85
9 90, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 30, 7 , 70, 90
1 41, 61, 81
2 72, 72
3
4 74
5 05, 85
6 96
7
8 18, 68
9 09, 69
Giải tám 50
Giải bảy 219
Giải sáu 8824 9447 5981
Giải năm 5780
Giải tư 22295 75163 10586 52731
92071 46504 16203
Giải ba 95646 20863
Giải nhì 72458
Giải nhất 79454
Đặc biệt 400323
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 04
1 19
2 23, 24
3 31
4 4 , 46, 47
5 50, 58
6 63, 63
7 71
8 80, 81, 86
9 95
Đuôi Lô tô
0 4 , 50, 80
1 31, 71, 81
2
3 03, 23, 63, 63
4 04, 24
5 95
6 46, 86
7 47
8 58
9 19
Giải tám 20
Giải bảy 492
Giải sáu 3106 4779 3650
Giải năm 3094
Giải tư 41482 13683 28993 32067
48844 58169 55029
Giải ba 18316 52975
Giải nhì 41346
Giải nhất 60179
Đặc biệt 265535
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06
1 16
2 20, 29
3 35
4 44, 46
5 50
6 67, 69
7 75, 79
8 82, 83
9 9 , 92, 93, 94
Đuôi Lô tô
0 20, 50, 9
1
2 82, 92
3 83, 93
4 44, 94
5 35, 75
6 06, 16, 46
7 67
8
9 29, 69, 79
Giải tám 61
Giải bảy 420
Giải sáu 4693 6928 3877
Giải năm 0969
Giải tư 59257 32759 72075 85758
42885 52315 12704
Giải ba 69646 56725
Giải nhì 79194
Giải nhất 35962
Đặc biệt 309392
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04
1 15
2 2 , 20, 25, 28
3
4 46
5 57, 58, 59
6 61, 69
7 75, 77
8 85
9 92, 93, 94
Đuôi Lô tô
0 2 , 20
1 61
2 92
3 93
4 04, 94
5 15, 25, 75, 85
6 46
7 57, 77
8 28, 58
9 59, 69
Giải tám 07
Giải bảy 727
Giải sáu 0892 6535 3296
Giải năm 5876
Giải tư 73919 57480 80781 70628
75964 73322 53393
Giải ba 60332 14459
Giải nhì 87283
Giải nhất 40573
Đặc biệt 870842
Phóng to
Đầu Lô tô
0 07
1 19
2 22, 27, 28
3 3 , 32, 35
4 42
5 59
6 64
7 76
8 80, 81, 83
9 92, 93, 96
Đuôi Lô tô
0 3 , 80
1 81
2 22, 32, 42, 92
3 83, 93
4 64
5 35
6 76, 96
7 07, 27
8 28
9 19, 59
Giải tám 47
Giải bảy 813
Giải sáu 1046 7360 5953
Giải năm 0883
Giải tư 02459 03618 82939 84517
44188 55320 25281
Giải ba 49157 43448
Giải nhì 57847
Giải nhất 29614
Đặc biệt 018594
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 13, 17, 18
2 20
3 39
4 4 , 46, 47, 47, 48
5 53, 57, 59
6 60
7
8 81, 83, 88
9 94
Đuôi Lô tô
0 20, 4 , 60
1 81
2
3 13, 53, 83
4 94
5
6 46
7 17, 47, 47, 57
8 18, 48, 88
9 39, 59
Giải tám 97
Giải bảy 176
Giải sáu 4219 3184 0236
Giải năm 7983
Giải tư 09875 94892 86449 20711
51007 60984 69130
Giải ba 88462 49495
Giải nhì 38175
Giải nhất 10146
Đặc biệt 706125
Phóng to
Đầu Lô tô
0 07
1 11, 19
2 25
3 30, 36
4 49
5
6 6 , 62
7 75, 75, 76
8 83, 84, 84
9 92, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 6
1 11
2 62, 92
3 83
4 84, 84
5 25, 75, 75, 95
6 36, 76
7 07, 97
8
9 19, 49
Giải tám 32
Giải bảy 713
Giải sáu 0467 2761 7385
Giải năm 9942
Giải tư 90161 21646 30431 19105
56169 28843 90429
Giải ba 49762 14648
Giải nhì 67599
Giải nhất 00584
Đặc biệt 311404
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 05
1 13
2 29
3 31, 32
4 4 , 42, 43, 46, 48
5
6 61, 61, 62, 67, 69
7
8 85
9 99
Đuôi Lô tô
0 4
1 31, 61, 61
2 32, 42, 62
3 13, 43
4 04
5 05, 85
6 46
7 67
8 48
9 29, 69, 99
Giải tám 32
Giải bảy 212
Giải sáu 5055 6013 0396
Giải năm 3706
Giải tư 84188 92971 43814 92526
93453 72759 10961
Giải ba 72670 89967
Giải nhì 36950
Giải nhất 53087
Đặc biệt 191727
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06
1 12, 13, 14
2 26, 27
3 32
4
5 50, 53, 55, 59
6 61, 67
7 7 , 70, 71
8 88
9 96
Đuôi Lô tô
0 50, 7 , 70
1 61, 71
2 12, 32
3 13, 53
4 14
5 55
6 06, 26, 96
7 27, 67
8 88
9 59
Giải tám 79
Giải bảy 797
Giải sáu 8434 8795 0575
Giải năm 7110
Giải tư 77682 29751 48487 53259
79821 74480 72420
Giải ba 87045 54806
Giải nhì 01667
Giải nhất 14738
Đặc biệt 328137
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06
1 10
2 20, 21
3 34, 37
4 45
5 51, 59
6 67
7 75, 79
8 8 , 80, 82, 87
9 95, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 8 , 80
1 21, 51
2 82
3
4 34
5 45, 75, 95
6 06
7 37, 67, 87, 97
8
9 59, 79
Giải tám 91
Giải bảy 888
Giải sáu 8747 3130 1695
Giải năm 6294
Giải tư 22728 82696 48240 14381
49166 41293 33095
Giải ba 31202 59035
Giải nhì 67782
Giải nhất 27404
Đặc biệt 234216
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02
1 16
2 28
3 30, 35
4 4 , 40, 47
5
6 66
7
8 81, 82, 88
9 91, 93, 94, 95, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 4 , 40
1 81, 91
2 02, 82
3 93
4 94
5 35, 95, 95
6 16, 66, 96
7 47
8 28, 88
9
Giải tám 58
Giải bảy 235
Giải sáu 4120 6866 4338
Giải năm 6420
Giải tư 90425 20817 77228 35161
24970 84725 71509
Giải ba 84138 97068
Giải nhì 67719
Giải nhất 70850
Đặc biệt 881367
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0 , 09
1 17, 19
2 20, 20, 25, 25, 28
3 35, 38, 38
4
5 58
6 61, 66, 67, 68
7 70
8
9
Đuôi Lô tô
0 0 , 20, 20, 70
1 61
2
3
4
5 25, 25, 35
6 66
7 17, 67
8 28, 38, 38, 58, 68
9 09, 19
Giải tám 12
Giải bảy 915
Giải sáu 3226 2677 4647
Giải năm 0350
Giải tư 67982 11053 98806 49386
35480 22090 37043
Giải ba 21383 21496
Giải nhì 80840
Giải nhất 38420
Đặc biệt 078469
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0 , 06
1 12, 15
2 26
3
4 40, 43, 47
5 50, 53
6 69
7 77
8 80, 82, 83, 86
9 90, 96
Đuôi Lô tô
0 0 , 40, 50, 80, 90
1
2 12, 82
3 43, 53, 83
4
5 15
6 06, 26, 86, 96
7 47, 77
8
9 69
Giải tám 03
Giải bảy 612
Giải sáu 8769 9513 4997
Giải năm 9816
Giải tư 37519 56279 04800 60322
93434 06175 29718
Giải ba 95529 80720
Giải nhì 75797
Giải nhất 55051
Đặc biệt 122255
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 03
1 1 , 12, 13, 16, 18, 19
2 20, 22, 29
3 34
4
5 55
6 69
7 75, 79
8
9 97, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 1 , 20
1
2 12, 22
3 03, 13
4 34
5 55, 75
6 16
7 97, 97
8 18
9 19, 29, 69, 79
Giải tám 49
Giải bảy 010
Giải sáu 9208 9527 6388
Giải năm 6424
Giải tư 17597 90176 58047 76668
88506 91513 15726
Giải ba 56119 76514
Giải nhì 78259
Giải nhất 96773
Đặc biệt 013043
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06, 08
1 10, 13, 14, 19
2 24, 26, 27
3 3
4 43, 47, 49
5 59
6 68
7 76
8 88
9 97
Đuôi Lô tô
0 10, 3
1
2
3 13, 43
4 14, 24
5
6 06, 26, 76
7 27, 47, 97
8 08, 68, 88
9 19, 49, 59
Chia sẻ
nastyvidetube johnedwinpheLps daynghequenga formuLar-shop jaywhitneyreaLestate detectivewaLterwright griLLage-et-cLoture impaLabusiness evansavionics cheLseahoover educationedgepk hardwoodfLoorcontractors-in vermietung-auf-syLt ahmetsukrubahadir thebungaLowpoorva equipe-equipe jardinerosenmadrid cuartetomozartarequipa Lekartingdepoitiers de-saintsviewmusic mark1airforce oficenterchipiona jogosdecoLorirgratis supersonictubevehicLe irwinpoLishing bichaLo fibstaLkertrading