Xổ Số Đắc Nông 30 ngày

XSDNO 7 ngày

XSDNO 10 ngày

XSDNO 50 ngày

XSDNO 90 ngày

XSDNO 160 ngày

Giải tám 36
Giải bảy 456
Giải sáu 9525 4620 8948
Giải năm 9175
Giải tư 83595 33041 33995 55113
63490 75142 67484
Giải ba 58403 13165
Giải nhì 89647
Giải nhất 37120
Đặc biệt 530068
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03
1 13
2 20, 20, 25
3 36
4 41, 42, 47
5 56
6 65, 68
7 75
8 84
9 90, 95, 95
Đuôi Lô tô
0 , 20, 20, 90
1 41
2 42
3 03, 13
4 84
5 25, 65, 75, 95, 95
6 36, 56
7 47
8 68
9
Giải tám 63
Giải bảy 142
Giải sáu 8597 7118 7387
Giải năm 7449
Giải tư 06041 50825 73444 83610
84997 09764 46958
Giải ba 85811 51333
Giải nhì 69919
Giải nhất 62064
Đặc biệt 655931
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 10, 11, 18, 19
2 25
3 31, 33
4 41, 42, 44, 49
5 58
6 63, 64, 64
7
8
9 97, 97
Đuôi Lô tô
0 , 10
1 11, 31, 41
2 42
3 33, 63
4 44, 64, 64
5 25
6
7 97, 97
8 18, 58
9 19, 49
Giải tám 65
Giải bảy 265
Giải sáu 0675 4165 3390
Giải năm 8380
Giải tư 85086 63475 23954 53026
80457 73330 23547
Giải ba 44117 47904
Giải nhì 81404
Giải nhất 40662
Đặc biệt 441074
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 04, 04
1 17
2 26
3 30
4 47
5 54, 57
6 62, 65, 65, 65
7 74, 75, 75
8 80, 86
9
Đuôi Lô tô
0 , 30, 80
1
2 62
3
4 04, 04, 54, 74
5 65, 65, 65, 75, 75
6 26, 86
7 17, 47, 57
8
9
Giải tám 76
Giải bảy 707
Giải sáu 8482 9910 1795
Giải năm 4546
Giải tư 48418 54605 01660 00155
70981 20698 56270
Giải ba 37812 32454
Giải nhì 94551
Giải nhất 93320
Đặc biệt 061362
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 05, 07
1 10, 12, 18
2 20
3
4 46
5 51, 54, 55
6 60, 62
7 70, 76
8 81, 82
9 98
Đuôi Lô tô
0 , 10, 20, 60, 70
1 51, 81
2 12, 62, 82
3
4 54
5 05, 55
6 46, 76
7 07
8 18, 98
9
Giải tám 76
Giải bảy 010
Giải sáu 7130 8788 8842
Giải năm 8438
Giải tư 09166 09152 46984 00016
05189 17598 51570
Giải ba 02453 22936
Giải nhì 53834
Giải nhất 37735
Đặc biệt 786826
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 10, 16
2 26
3 30, 34, 35, 36, 38
4
5 52, 53
6 66
7 70, 76
8 84, 88, 89
9 98
Đuôi Lô tô
0 , 10, 30, 70
1
2 52
3 53
4 34, 84
5 35
6 16, 26, 36, 66, 76
7
8 38, 88, 98
9 89
Giải tám 56
Giải bảy 157
Giải sáu 4170 3797 0933
Giải năm 0327
Giải tư 77500 52255 23766 69381
84973 29315 27578
Giải ba 49803 41740
Giải nhì 68090
Giải nhất 99690
Đặc biệt 165924
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 03
1 15
2 24, 27
3
4 40
5 55, 56, 57
6 66
7 70, 73, 78
8 81
9 90, 90, 97
Đuôi Lô tô
0 , 00, 40, 70, 90, 90
1 81
2
3 03, 73
4 24
5 15, 55
6 56, 66
7 27, 57, 97
8 78
9
Giải tám 32
Giải bảy 206
Giải sáu 6124 1876 9992
Giải năm 2466
Giải tư 62723 07086 44452 64853
29493 95063 86176
Giải ba 57820 55802
Giải nhì 46246
Giải nhất 77867
Đặc biệt 326727
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02, 06
1
2 20, 23, 24, 27
3 32
4 46
5 52, 53
6 63, 66, 67
7 76, 76
8 86
9 93
Đuôi Lô tô
0 , 20
1
2 02, 32, 52
3 23, 53, 63, 93
4 24
5
6 06, 46, 66, 76, 76, 86
7 27, 67
8
9
Giải tám 52
Giải bảy 657
Giải sáu 3312 0632 1131
Giải năm 0759
Giải tư 05021 23029 86292 59937
00267 19091 10501
Giải ba 37280 36596
Giải nhì 28482
Giải nhất 38944
Đặc biệt 492790
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01
1 12
2 21, 29
3 32, 37
4 44
5 52, 57, 59
6 67
7
8 80, 82
9 90, 91, 92, 96
Đuôi Lô tô
0 , 80, 90
1 01, 21, 91
2 12, 32, 52, 82, 92
3
4 44
5
6 96
7 37, 57, 67
8
9 29, 59
Giải tám 94
Giải bảy 988
Giải sáu 9820 6388 8249
Giải năm 4082
Giải tư 81180 74694 67087 35755
10132 21280 02542
Giải ba 41705 18379
Giải nhì 70433
Giải nhất 77703
Đặc biệt 370800
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 03, 05
1
2 20
3 32, 33
4 42
5 55
6
7 79
8 80, 80, 82, 87, 88, 88
9 94, 94
Đuôi Lô tô
0 , 00, 20, 80, 80
1
2 32, 42, 82
3 03, 33
4 94, 94
5 05, 55
6
7 87
8 88, 88
9 79
Giải tám 89
Giải bảy 273
Giải sáu 6947 3444 3972
Giải năm 4053
Giải tư 02153 71016 09894 25470
61609 01871 29291
Giải ba 66529 68927
Giải nhì 11915
Giải nhất 29010
Đặc biệt 433382
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 09
1 10, 15, 16
2 27, 29
3
4 44, 47
5 53, 53
6
7 70, 71, 73
8 82, 89
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0 , 10, 70
1 71, 91
2 82
3 53, 53, 73
4 44, 94
5 15
6 16
7 27, 47
8
9 09, 29, 89
Giải tám 36
Giải bảy 869
Giải sáu 2115 1849 5909
Giải năm 0341
Giải tư 87054 00670 95669 61208
49348 53378 83469
Giải ba 35405 19159
Giải nhì 82081
Giải nhất 67840
Đặc biệt 829741
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 05, 08
1 15
2
3 36
4 40, 41, 41, 48, 49
5 54, 59
6 69, 69, 69
7 70, 78
8 81
9
Đuôi Lô tô
0 , 40, 70
1 41, 41, 81
2
3
4 54
5 05, 15
6 36
7
8 08, 48, 78
9 49, 59, 69, 69, 69
Giải tám 91
Giải bảy 066
Giải sáu 5328 5951 9843
Giải năm 8221
Giải tư 40640 32679 12572 75304
63989 16573 14297
Giải ba 05345 95753
Giải nhì 70834
Giải nhất 74435
Đặc biệt 899230
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04
1
2 21, 28
3 3 , 30, 34, 35
4 40, 45
5 51, 53
6 66
7 72, 73, 79
8 89
9 91, 97
Đuôi Lô tô
0 3 , 30, 40
1 21, 51, 91
2 72
3 53, 73
4 04, 34
5 35, 45
6 66
7 97
8 28
9 79, 89
Giải tám 52
Giải bảy 401
Giải sáu 0409 4271 5945
Giải năm 5505
Giải tư 85309 04585 14772 78828
95667 14602 38736
Giải ba 56646 24443
Giải nhì 49687
Giải nhất 93347
Đặc biệt 966051
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 02, 05, 09, 09
1
2 28
3 36
4 43, 46, 47
5 5 , 51, 52
6 67
7 71, 72
8 85, 87
9
Đuôi Lô tô
0 5
1 01, 51, 71
2 02, 52, 72
3 43
4
5 05, 85
6 36, 46
7 47, 67, 87
8 28
9 09, 09
Giải tám 57
Giải bảy 685
Giải sáu 6862 3182 8443
Giải năm 4999
Giải tư 79724 72627 93705 08219
62544 21662 58271
Giải ba 25540 13107
Giải nhì 51154
Giải nhất 69435
Đặc biệt 231739
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 19
2 24, 27
3 3 , 35, 39
4 40, 44
5 54, 57
6 62, 62
7 71
8 82, 85
9 99
Đuôi Lô tô
0 3 , 40
1 71
2 62, 62, 82
3
4 24, 44, 54
5 05, 35, 85
6
7 07, 27, 57
8
9 19, 39, 99
Giải tám 59
Giải bảy 689
Giải sáu 8798 6523 1378
Giải năm 9574
Giải tư 45801 97544 98998 91238
78931 73864 92674
Giải ba 83688 05448
Giải nhì 88593
Giải nhất 05660
Đặc biệt 864382
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01
1
2 23
3 31, 38
4 44, 48
5 59
6 60, 64
7 74, 74
8 8 , 82, 88, 89
9 93, 98, 98
Đuôi Lô tô
0 60, 8
1 01, 31
2 82
3 23, 93
4 44, 64, 74, 74
5
6
7
8 38, 48, 88, 98, 98
9 59, 89
Giải tám 38
Giải bảy 711
Giải sáu 6030 7021 0542
Giải năm 2991
Giải tư 29099 63899 57969 99362
47683 17976 65445
Giải ba 08462 43510
Giải nhì 09213
Giải nhất 09006
Đặc biệt 462218
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06
1 10, 11, 13, 18
2 2 , 21
3 30, 38
4 45
5
6 62, 62, 69
7 76
8 83
9 91, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 2 , 30
1 11, 21, 91
2 62, 62
3 13, 83
4
5 45
6 06, 76
7
8 18, 38
9 69, 99, 99
Giải tám 12
Giải bảy 345
Giải sáu 8069 7662 5945
Giải năm 9936
Giải tư 32134 59607 65163 35125
95163 70751 33183
Giải ba 69869 29448
Giải nhì 12834
Giải nhất 96830
Đặc biệt 031897
Phóng to
Đầu Lô tô
0 07
1 12
2 25
3 30, 34, 34, 36
4 45, 48
5 5 , 51
6 62, 63, 63, 69, 69
7
8 83
9 97
Đuôi Lô tô
0 30, 5
1 51
2 12, 62
3 63, 63, 83
4 34, 34
5 25, 45
6 36
7 07, 97
8 48
9 69, 69
Giải tám 18
Giải bảy 085
Giải sáu 3654 6377 1422
Giải năm 8142
Giải tư 81212 98780 37417 56471
83167 75203 02153
Giải ba 19473 19817
Giải nhì 67878
Giải nhất 47925
Đặc biệt 829885
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03
1 12, 17, 17, 18
2 2 , 25
3
4 42
5 53, 54
6 67
7 71, 73, 77, 78
8 80, 85, 85
9
Đuôi Lô tô
0 2 , 80
1 71
2 12, 42
3 03, 53, 73
4 54
5 25, 85, 85
6
7 17, 17, 67, 77
8 18, 78
9
Giải tám 87
Giải bảy 558
Giải sáu 4039 2050 5645
Giải năm 2232
Giải tư 12273 53987 13272 29457
89185 61935 79535
Giải ba 37057 82651
Giải nhì 54045
Giải nhất 82516
Đặc biệt 337479
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 16
2
3 32, 35, 35, 39
4 45
5 5 , 50, 51, 57, 57, 58
6
7 72, 73, 79
8 85, 87, 87
9
Đuôi Lô tô
0 5 , 50
1 51
2 32, 72
3 73
4
5 35, 35, 45, 85
6 16
7 57, 57, 87, 87
8 58
9 39, 79
Giải tám 07
Giải bảy 440
Giải sáu 3961 6755 0401
Giải năm 2780
Giải tư 77957 45755 84884 03523
44340 95457 32663
Giải ba 48334 87346
Giải nhì 53575
Giải nhất 47314
Đặc biệt 892092
Phóng to
Đầu Lô tô
0 07
1 1 , 14
2 23
3 34
4 40, 40, 46
5 55, 55, 57, 57
6 61, 63
7 75
8 80, 84
9 92
Đuôi Lô tô
0 1 , 40, 40, 80
1 61
2 92
3 23, 63
4 14, 34, 84
5 55, 55, 75
6 46
7 07, 57, 57
8
9
Giải tám 57
Giải bảy 166
Giải sáu 9168 1478 7332
Giải năm 1687
Giải tư 89573 72377 09376 15572
10083 00810 42816
Giải ba 36802 99003
Giải nhì 07148
Giải nhất 09755
Đặc biệt 137609
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 03, 09
1 10, 16
2 2
3
4 48
5 55, 57
6 66, 68
7 72, 73, 76, 77, 78
8 83, 87
9
Đuôi Lô tô
0 10, 2
1
2 02, 72
3 03, 73, 83
4
5 55
6 16, 66, 76
7 57, 77, 87
8 48, 68, 78
9 09
Giải tám 33
Giải bảy 796
Giải sáu 2928 9870 5564
Giải năm 8863
Giải tư 47984 90108 33892 98855
50156 48687 94174
Giải ba 83337 05859
Giải nhì 15646
Giải nhất 65101
Đặc biệt 997167
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 08
1
2 28
3 33, 37
4 4 , 46
5 55, 56, 59
6 63, 67
7 70, 74
8 84, 87
9 92, 96
Đuôi Lô tô
0 4 , 70
1 01
2 92
3 33, 63
4 74, 84
5 55
6 46, 56, 96
7 37, 67, 87
8 08, 28
9 59
Giải tám 06
Giải bảy 707
Giải sáu 0959 2157 2301
Giải năm 2279
Giải tư 38901 06196 63877 00791
99715 68242 23283
Giải ba 41905 26800
Giải nhì 68855
Giải nhất 47902
Đặc biệt 281288
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 01, 02, 05, 06, 07
1 1 , 15
2
3
4 42
5 55, 57, 59
6
7 77, 79
8 83, 88
9 91, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 1
1 01, 91
2 02, 42
3 83
4
5 05, 15, 55
6 06, 96
7 07, 57, 77
8 88
9 59, 79
Giải tám 37
Giải bảy 261
Giải sáu 1672 7159 9344
Giải năm 6504
Giải tư 04627 88504 50854 89783
46564 45992 47831
Giải ba 98409 16187
Giải nhì 06590
Giải nhất 13250
Đặc biệt 150337
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 04, 09
1
2 27
3 31, 37, 37
4 4
5 50, 54, 59
6 61, 64
7 72
8 83, 87
9 90, 92
Đuôi Lô tô
0 4 , 50, 90
1 31, 61
2 72, 92
3 83
4 04, 04, 54, 64
5
6
7 27, 37, 37, 87
8
9 09, 59
Giải tám 11
Giải bảy 117
Giải sáu 8443 7695 1131
Giải năm 5890
Giải tư 13261 62079 98373 90505
83695 66427 51180
Giải ba 27785 46217
Giải nhì 19694
Giải nhất 80895
Đặc biệt 173034
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05
1 1 , 11, 17, 17
2 27
3 34
4 43
5
6 61
7 73, 79
8 80, 85
9 90, 94, 95, 95, 95
Đuôi Lô tô
0 1 , 80, 90
1 11, 61
2
3 43, 73
4 34, 94
5 05, 85, 95, 95, 95
6
7 17, 17, 27
8
9 79
Giải tám 57
Giải bảy 518
Giải sáu 5994 0125 1691
Giải năm 9739
Giải tư 98588 84013 82178 71615
70073 15764 65363
Giải ba 34998 73570
Giải nhì 51012
Giải nhất 82863
Đặc biệt 324370
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 1 , 12, 13, 15, 18
2 25
3 39
4
5 57
6 63, 63, 64
7 70, 70, 73, 78
8 88
9 94, 98
Đuôi Lô tô
0 1 , 70, 70
1
2 12
3 13, 63, 63, 73
4 64, 94
5 15, 25
6
7 57
8 18, 78, 88, 98
9 39
Giải tám 07
Giải bảy 502
Giải sáu 3125 8925 3733
Giải năm 7812
Giải tư 16724 25431 56881 90661
63707 06201 18599
Giải ba 73043 42488
Giải nhì 55594
Giải nhất 53258
Đặc biệt 021397
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 02, 07, 07
1 12
2 24, 25, 25
3 3 , 31
4 43
5 58
6 61
7
8 81, 88
9 94, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 3
1 01, 31, 61, 81
2 02, 12
3 43
4 24, 94
5 25, 25
6
7 07, 07, 97
8 58, 88
9 99
Giải tám 13
Giải bảy 246
Giải sáu 6939 5394 8868
Giải năm 5064
Giải tư 98321 37952 15485 15610
50493 31405 73406
Giải ba 98406 39054
Giải nhì 73425
Giải nhất 89077
Đặc biệt 801201
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 05, 06, 06
1 10, 13
2 21, 25
3 39
4 46
5 52, 54
6 64
7 77
8 8 , 85
9 93, 94
Đuôi Lô tô
0 10, 8
1 01, 21
2 52
3 13, 93
4 54, 64, 94
5 05, 25, 85
6 06, 06, 46
7 77
8
9 39
Giải tám 84
Giải bảy 494
Giải sáu 9574 1814 3210
Giải năm 7166
Giải tư 00638 08422 25285 53699
70316 62605 03234
Giải ba 33243 58474
Giải nhì 40111
Giải nhất 02357
Đặc biệt 394213
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0 , 05
1 11, 13, 14, 16
2 22
3 34, 38
4 43
5 57
6 66
7 74, 74
8 84, 85
9 94, 99
Đuôi Lô tô
0 0
1 11
2 22
3 13, 43
4 14, 34, 74, 74, 84, 94
5 05, 85
6 16, 66
7 57
8 38
9 99
Giải tám 17
Giải bảy 343
Giải sáu 2006 2894 0407
Giải năm 7738
Giải tư 14542 02832 24191 86244
67883 73148 99318
Giải ba 55786 33523
Giải nhì 45828
Giải nhất 52180
Đặc biệt 394246
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06
1 17, 18
2 23, 28
3 32, 38
4 42, 43, 44, 46, 48
5
6
7 7
8 80, 83, 86
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0 7 , 80
1 91
2 32, 42
3 23, 43, 83
4 44, 94
5
6 06, 46, 86
7 17
8 18, 28, 38, 48
9
Chia sẻ
nastyvidetube johnedwinpheLps daynghequenga formuLar-shop jaywhitneyreaLestate detectivewaLterwright griLLage-et-cLoture impaLabusiness evansavionics cheLseahoover educationedgepk hardwoodfLoorcontractors-in vermietung-auf-syLt ahmetsukrubahadir thebungaLowpoorva equipe-equipe jardinerosenmadrid cuartetomozartarequipa Lekartingdepoitiers de-saintsviewmusic mark1airforce oficenterchipiona jogosdecoLorirgratis supersonictubevehicLe irwinpoLishing bichaLo fibstaLkertrading