Xổ Số Đà Nẵng 30 ngày

XSDNA 7 ngày

XSDNA 10 ngày

XSDNA 50 ngày

XSDNA 90 ngày

XSDNA 160 ngày

Giải tám 59
Giải bảy 036
Giải sáu 1973 0146 1634
Giải năm 3825
Giải tư 42319 60805 70838 86014
46066 56461 64304
Giải ba 48146 60727
Giải nhì 17580
Giải nhất 15136
Đặc biệt 936631
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 04, 05
1 14, 19
2 25, 27
3 31, 36, 36, 38
4 46, 46
5 59
6 61, 66
7 73
8 80
9
Đuôi Lô tô
0 , 80
1 31, 61
2
3 73
4 04, 14
5 05, 25
6 36, 36, 46, 46, 66
7 27
8 38
9 19, 59
Giải tám 31
Giải bảy 040
Giải sáu 4421 2997 1332
Giải năm 3592
Giải tư 88046 54603 17255 64971
30550 87286 24855
Giải ba 36917 79633
Giải nhì 42236
Giải nhất 41271
Đặc biệt 174378
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03
1 17
2 21
3 31, 33, 36
4 40, 46
5 50, 55, 55
6
7 71, 71, 78
8 86
9 92, 97
Đuôi Lô tô
0 , 40, 50
1 21, 31, 71, 71
2 92
3 03, 33
4
5 55, 55
6 36, 46, 86
7 17, 97
8 78
9
Giải tám 26
Giải bảy 903
Giải sáu 9196 0530 1884
Giải năm 7808
Giải tư 29338 78255 57742 30359
86976 51895 01385
Giải ba 11267 93435
Giải nhì 22509
Giải nhất 28169
Đặc biệt 332396
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03, 08, 09
1
2 26
3 30, 35, 38
4 42
5 55, 59
6 67, 69
7 76
8 85
9 95, 96, 96
Đuôi Lô tô
0 , 30
1
2 42
3 03
4
5 35, 55, 85, 95
6 26, 76, 96, 96
7 67
8 08, 38
9 09, 59, 69
Giải tám 28
Giải bảy 563
Giải sáu 3305 0793 0740
Giải năm 1032
Giải tư 99619 30220 26471 19719
89043 85296 92449
Giải ba 05284 65956
Giải nhì 44688
Giải nhất 62864
Đặc biệt 268790
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 05
1 19, 19
2 20, 28
3 32
4 43, 49
5 56
6 63, 64
7 71
8 84, 88
9 90, 93, 96
Đuôi Lô tô
0 , 20, 90
1 71
2 32
3 43, 63, 93
4 64, 84
5 05
6 56, 96
7
8 28, 88
9 19, 19, 49
Giải tám 10
Giải bảy 490
Giải sáu 2479 6712 0494
Giải năm 1210
Giải tư 49926 16046 76645 72533
10902 33622 34297
Giải ba 99258 48994
Giải nhì 34028
Giải nhất 70057
Đặc biệt 016979
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02
1 10, 10, 12
2 22, 26, 28
3 33
4 45, 46
5 57, 58
6
7 79, 79
8
9 90, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 , 10, 10, 90
1
2 02, 12, 22
3 33
4 94
5 45
6 26, 46
7 57, 97
8 28, 58
9 79, 79
Giải tám 45
Giải bảy 417
Giải sáu 6345 5519 6561
Giải năm 2880
Giải tư 12828 12235 66051 12365
07483 91511 23691
Giải ba 73692 90539
Giải nhì 13877
Giải nhất 71905
Đặc biệt 295701
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 05
1 11, 17, 19
2 28
3 35, 39
4 45, 45
5 51
6 65
7 77
8 80, 83
9 91, 92
Đuôi Lô tô
0 , 80
1 01, 11, 51, 91
2 92
3 83
4
5 05, 35, 45, 45, 65
6
7 17, 77
8 28
9 19, 39
Giải tám 97
Giải bảy 130
Giải sáu 8706 4371 4724
Giải năm 0728
Giải tư 71445 14457 70442 09061
25025 61115 55190
Giải ba 94992 63416
Giải nhì 31251
Giải nhất 56176
Đặc biệt 415405
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 05, 06
1 15, 16
2 25, 28
3 30
4 42, 45
5 51, 57
6 61
7 71, 76
8
9 90, 92, 97
Đuôi Lô tô
0 , 30, 90
1 51, 61, 71
2 42, 92
3
4
5 05, 15, 25, 45
6 06, 16, 76
7 57, 97
8 28
9
Giải tám 71
Giải bảy 791
Giải sáu 8016 5845 6641
Giải năm 8333
Giải tư 76266 58915 83942 30142
16296 42274 41019
Giải ba 42910 06816
Giải nhì 41741
Giải nhất 77206
Đặc biệt 386421
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 06
1 10, 15, 16, 16, 19
2 21
3 33
4 41, 42, 42, 45
5
6 66
7 71, 74
8
9 91, 96
Đuôi Lô tô
0 , 10
1 21, 41, 71, 91
2 42, 42
3 33
4 74
5 15, 45
6 06, 16, 16, 66, 96
7
8
9 19
Giải tám 15
Giải bảy 874
Giải sáu 4175 3438 5166
Giải năm 2641
Giải tư 40182 62930 29223 63650
61067 95446 77450
Giải ba 52156 30386
Giải nhì 81528
Giải nhất 24893
Đặc biệt 791136
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 15
2 23, 28
3 30, 36, 38
4 41, 46
5 50, 50, 56
6 67
7 74, 75
8 82, 86
9 93
Đuôi Lô tô
0 , 30, 50, 50
1 41
2 82
3 23, 93
4 74
5 15, 75
6 36, 46, 56, 86
7 67
8 28, 38
9
Giải tám 41
Giải bảy 211
Giải sáu 7849 8302 9731
Giải năm 6675
Giải tư 11827 05468 22854 96457
93592 35113 48913
Giải ba 77535 78857
Giải nhì 58698
Giải nhất 20693
Đặc biệt 183890
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02
1 11, 13, 13
2 27
3 35
4 41, 49
5 54, 57, 57
6 68
7 75
8
9 90, 92, 93, 98
Đuôi Lô tô
0 , 90
1 11, 41
2 02, 92
3 13, 13, 93
4 54
5 35, 75
6
7 27, 57, 57
8 68, 98
9 49
Giải tám 87
Giải bảy 754
Giải sáu 3943 5585 7919
Giải năm 6784
Giải tư 12053 37529 65591 61030
75228 40096 59059
Giải ba 55376 32626
Giải nhì 71841
Giải nhất 92246
Đặc biệt 516362
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2 26, 28, 29
3 30
4 41, 43, 46
5 53, 54, 59
6 62
7 76
8 84, 85, 87
9 91, 96
Đuôi Lô tô
0 , 30
1 41, 91
2 62
3 43, 53
4 54, 84
5 85
6 26, 46, 76, 96
7 87
8 28
9 29, 59
Giải tám 92
Giải bảy 222
Giải sáu 7744 7028 9056
Giải năm 7095
Giải tư 84107 24530 72086 35356
28185 69579 12910
Giải ba 11053 08576
Giải nhì 17869
Giải nhất 96394
Đặc biệt 815527
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 07
1 10
2 22, 27, 28
3 30
4 44
5 53, 56
6 69
7 76, 79
8 85, 86
9 92, 94, 95
Đuôi Lô tô
0 , 10, 30
1
2 22, 92
3 53
4 44, 94
5 85, 95
6 56, 76, 86
7 07, 27
8 28
9 69, 79
Giải tám 08
Giải bảy 983
Giải sáu 1301 8634 1038
Giải năm 1419
Giải tư 34487 61270 41447 73323
43132 74397 98393
Giải ba 53684 79984
Giải nhì 19727
Giải nhất 55323
Đặc biệt 283957
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 08
1 19
2 23, 23, 27
3 32, 34
4 47
5 57
6
7 70
8 83, 84, 84, 87
9 93, 97
Đuôi Lô tô
0 , 70
1 01
2 32
3 23, 23, 83, 93
4 34, 84, 84
5
6
7 27, 47, 57, 87, 97
8 08
9 19
Giải tám 45
Giải bảy 794
Giải sáu 9221 6640 0247
Giải năm 0485
Giải tư 68909 35138 42560 12236
69453 39070 52659
Giải ba 32724 39359
Giải nhì 76667
Giải nhất 84602
Đặc biệt 906516
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02, 09
1 16
2 21, 24
3 36, 38
4 40, 45
5 53, 59, 59
6 60, 67
7 70
8 85
9 94
Đuôi Lô tô
0 , 40, 60, 70
1 21
2 02
3 53
4 24, 94
5 45, 85
6 16, 36
7 67
8 38
9 09, 59, 59
Giải tám 53
Giải bảy 995
Giải sáu 6739 9800 7649
Giải năm 2101
Giải tư 99459 61377 29415 75511
98265 59490 12193
Giải ba 95377 91921
Giải nhì 65424
Giải nhất 52979
Đặc biệt 402234
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 01
1 11, 15
2 21, 24
3 34, 39
4
5 53, 59
6 65
7 77, 77, 79
8
9 90, 93, 95
Đuôi Lô tô
0 , 00, 90
1 01, 11, 21
2
3 53, 93
4 24, 34
5 15, 65, 95
6
7 77, 77
8
9 39, 59, 79
Giải tám 05
Giải bảy 743
Giải sáu 3734 0350 8280
Giải năm 2763
Giải tư 42413 65158 75743 73179
61994 80985 40058
Giải ba 85601 92417
Giải nhì 27789
Giải nhất 41747
Đặc biệt 090256
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 05
1 13, 17
2
3 34
4 43, 43, 47
5 50, 56, 58, 58
6 63
7 79
8 85, 89
9 94
Đuôi Lô tô
0 , 50
1 01
2
3 13, 43, 43, 63
4 34, 94
5 05, 85
6 56
7 17, 47
8 58, 58
9 79, 89
Giải tám 72
Giải bảy 822
Giải sáu 7638 5431 1644
Giải năm 6778
Giải tư 78448 46403 33931 94230
00108 97221 89784
Giải ba 54112 20677
Giải nhì 52912
Giải nhất 84950
Đặc biệt 168065
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03, 08
1 12, 12
2 21, 22
3 30, 31, 31, 38
4 48
5 50
6 65
7 72, 77, 78
8 84
9
Đuôi Lô tô
0 , 30, 50
1 21, 31, 31
2 12, 12, 22, 72
3 03
4 84
5 65
6
7 77
8 08, 38, 48, 78
9
Giải tám 33
Giải bảy 928
Giải sáu 3024 4248 4646
Giải năm 5125
Giải tư 45060 34446 27323 20449
71103 03943 83577
Giải ba 39372 70062
Giải nhì 40022
Giải nhất 70469
Đặc biệt 759299
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03
1
2 22, 23, 24, 25, 28
3 33
4 43, 46, 48, 49
5
6 60, 62, 69
7 72, 77
8
9 99
Đuôi Lô tô
0 , 60
1
2 22, 62, 72
3 03, 23, 33, 43
4 24
5 25
6 46
7 77
8 28, 48
9 49, 69, 99
Giải tám 96
Giải bảy 165
Giải sáu 2207 3838 0363
Giải năm 0575
Giải tư 18361 93379 82327 33805
48178 36915 14112
Giải ba 96365 77476
Giải nhì 70191
Giải nhất 05011
Đặc biệt 421464
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 05, 07
1 11, 12, 15
2 27
3 38
4
5
6 61, 64, 65, 65
7 75, 76, 78, 79
8
9 91, 96
Đuôi Lô tô
0
1 11, 61, 91
2 12
3
4 64
5 05, 15, 65, 65, 75
6 76, 96
7 07, 27
8 38, 78
9 79
Giải tám 95
Giải bảy 048
Giải sáu 3049 3012 1596
Giải năm 4560
Giải tư 06452 86494 44319 25287
33594 29804 49314
Giải ba 65835 15353
Giải nhì 21356
Giải nhất 76119
Đặc biệt 284555
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 04
1 12, 14, 19, 19
2
3 35
4 48, 49
5 52, 53, 55, 56
6 60
7
8 87
9 94, 94, 95
Đuôi Lô tô
0 , 60
1
2 12, 52
3 53
4 04, 14, 94, 94
5 35, 55, 95
6 56
7 87
8 48
9 19, 19, 49
Giải tám 17
Giải bảy 150
Giải sáu 3186 1575 9235
Giải năm 7777
Giải tư 03253 93664 84102 62713
86726 72487 76243
Giải ba 31243 78528
Giải nhì 04387
Giải nhất 49314
Đặc biệt 234365
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02
1 13, 14, 17
2 26, 28
3
4 43, 43
5 50, 53
6 64, 65
7 75, 77
8 86, 87, 87
9
Đuôi Lô tô
0 , 50
1
2 02
3 13, 43, 43, 53
4 14, 64
5 65, 75
6 26, 86
7 17, 77, 87, 87
8 28
9
Giải tám 94
Giải bảy 927
Giải sáu 7441 0546 3087
Giải năm 5958
Giải tư 28668 11848 25946 88456
96190 11921 71477
Giải ba 84277 85549
Giải nhì 27947
Giải nhất 57664
Đặc biệt 876623
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2 21, 23, 27
3
4 41, 46, 46, 47, 48, 49
5 56, 58
6 64, 68
7 7 , 77, 77
8
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 7 , 90
1 21, 41
2
3 23
4 64, 94
5
6 46, 46, 56
7 27, 47, 77, 77
8 48, 58, 68
9 49
Giải tám 23
Giải bảy 958
Giải sáu 7575 4152 9507
Giải năm 8226
Giải tư 36096 56951 19730 82897
19788 34060 06210
Giải ba 24926 92253
Giải nhì 53363
Giải nhất 49653
Đặc biệt 773808
Phóng to
Đầu Lô tô
0 08
1 10
2 23, 26, 26
3 30
4
5 51, 52, 53, 53, 58
6 60, 63
7 7 , 75
8 88
9 96, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 60, 7
1 51
2 52
3 23, 53, 53, 63
4
5 75
6 26, 26, 96
7 97
8 08, 58, 88
9
Giải tám 13
Giải bảy 504
Giải sáu 7374 7525 2821
Giải năm 1674
Giải tư 83087 70357 57370 65608
04599 84693 33075
Giải ba 92212 88113
Giải nhì 81019
Giải nhất 09850
Đặc biệt 458716
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 08
1 1 , 12, 13, 13, 16, 19
2 25
3
4
5 50, 57
6
7 70, 74, 74, 75
8 87
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0 1 , 50, 70
1
2 12
3 13, 13, 93
4 04, 74, 74
5 25, 75
6 16
7 57, 87
8 08
9 19, 99
Giải tám 65
Giải bảy 887
Giải sáu 9747 4639 0259
Giải năm 6753
Giải tư 22238 08975 94579 39726
56627 41252 08612
Giải ba 99130 47879
Giải nhì 46258
Giải nhất 21721
Đặc biệt 969708
Phóng to
Đầu Lô tô
0 08
1 12
2 21, 26, 27
3 30, 38, 39
4 47
5 52, 53, 58
6 65
7 75, 79, 79
8 87
9 9
Đuôi Lô tô
0 30, 9
1 21
2 12, 52
3 53
4
5 65, 75
6 26
7 27, 47, 87
8 08, 38, 58
9 39, 79, 79
Giải tám 22
Giải bảy 942
Giải sáu 7674 4753 2527
Giải năm 4025
Giải tư 22220 60653 63890 72982
48521 49887 52226
Giải ba 85999 80352
Giải nhì 50250
Giải nhất 20742
Đặc biệt 378184
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2 20, 21, 22, 25, 26
3
4 42, 42
5 50, 52, 53, 53
6
7 7 , 74
8 82, 84, 87
9 90, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 50, 7 , 90
1 21
2 22, 42, 42, 52, 82
3 53, 53
4 74, 84
5 25
6 26
7 87
8
9 99
Giải tám 88
Giải bảy 866
Giải sáu 5450 8454 9758
Giải năm 3642
Giải tư 00035 13471 45875 08712
39345 75752 68730
Giải ba 65743 34135
Giải nhì 88157
Giải nhất 43019
Đặc biệt 209146
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 12, 19
2
3 30, 35, 35
4 42, 43, 45, 46
5 50, 52, 54, 57
6 66
7 71, 75
8 8 , 88
9
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 8
1 71
2 12, 42, 52
3 43
4 54
5 35, 35, 45, 75
6 46, 66
7 57
8 88
9 19
Giải tám 86
Giải bảy 357
Giải sáu 3593 6257 0434
Giải năm 7292
Giải tư 77424 33017 62388 89969
93778 91955 81642
Giải ba 27230 27216
Giải nhì 66039
Giải nhất 48272
Đặc biệt 707254
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 16, 17
2 24
3 30, 39
4 4 , 42
5 54, 55, 57, 57
6 69
7 72, 78
8 86, 88
9 92, 93
Đuôi Lô tô
0 30, 4
1
2 42, 72, 92
3 93
4 24, 54
5 55
6 16, 86
7 17, 57, 57
8 78, 88
9 39, 69
Giải tám 82
Giải bảy 320
Giải sáu 1753 7324 2463
Giải năm 8432
Giải tư 93978 36222 67654 14635
12077 82195 72749
Giải ba 19346 71707
Giải nhì 89302
Giải nhất 99128
Đặc biệt 052051
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 07
1
2 20, 22, 24, 28
3 3 , 32, 35
4 46, 49
5 51, 53, 54
6
7 77, 78
8 82
9 95
Đuôi Lô tô
0 20, 3
1 51
2 02, 22, 32, 82
3 53
4 24, 54
5 35, 95
6 46
7 07, 77
8 28, 78
9 49
Giải tám 62
Giải bảy 276
Giải sáu 6926 2444 9768
Giải năm 5770
Giải tư 37458 98635 61538 70474
06985 54860 37188
Giải ba 75452 71286
Giải nhì 60212
Giải nhất 75149
Đặc biệt 508319
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 12, 19
2 26
3 35, 38
4 44, 49
5 52, 58
6 60, 62
7 70, 74, 76
8 8 , 85, 86, 88
9
Đuôi Lô tô
0 60, 70, 8
1
2 12, 52, 62
3
4 44, 74
5 35, 85
6 26, 76, 86
7
8 38, 58, 88
9 19, 49
Chia sẻ
nastyvidetube johnedwinpheLps daynghequenga formuLar-shop jaywhitneyreaLestate detectivewaLterwright griLLage-et-cLoture impaLabusiness evansavionics cheLseahoover educationedgepk hardwoodfLoorcontractors-in vermietung-auf-syLt ahmetsukrubahadir thebungaLowpoorva equipe-equipe jardinerosenmadrid cuartetomozartarequipa Lekartingdepoitiers de-saintsviewmusic mark1airforce oficenterchipiona jogosdecoLorirgratis supersonictubevehicLe irwinpoLishing bichaLo fibstaLkertrading