Xổ Số Đồng Nai 30 ngày

XSDN 7 ngày

XSDN 10 ngày

XSDN 50 ngày

XSDN 90 ngày

XSDN 160 ngày

Giải tám 07
Giải bảy 835
Giải sáu 8297 9371 7246
Giải năm 9951
Giải tư 09879 52146 83223 36541
09866 74812 50734
Giải ba 07978 89860
Giải nhì 09700
Giải nhất 38994
Đặc biệt 717484
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 07
1 12
2 23
3 34, 35
4 41, 46, 46
5 51
6 60, 66
7 71, 78, 79
8 84
9 97
Đuôi Lô tô
0 , 00, 60
1 41, 51, 71
2 12
3 23
4 34, 84
5 35
6 46, 46, 66
7 07, 97
8 78
9 79
Giải tám 05
Giải bảy 536
Giải sáu 2183 4509 0681
Giải năm 2117
Giải tư 82272 02907 22110 78435
34374 20109 87186
Giải ba 92634 34239
Giải nhì 63179
Giải nhất 49894
Đặc biệt 405901
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 05, 07, 09, 09
1 10, 17
2
3 34, 35, 36, 39
4
5
6
7 72, 74, 79
8 81, 83, 86
9
Đuôi Lô tô
0 , 10
1 01, 81
2 72
3 83
4 34, 74
5 05, 35
6 36, 86
7 07, 17
8
9 09, 09, 39, 79
Giải tám 98
Giải bảy 866
Giải sáu 5945 4917 5145
Giải năm 3508
Giải tư 18524 94853 87015 01540
79144 00551 53351
Giải ba 10513 46375
Giải nhì 83480
Giải nhất 05581
Đặc biệt 698207
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 07, 08
1 13, 15, 17
2 24
3
4 40, 44, 45, 45
5 51, 51, 53
6 66
7 75
8 80
9 98
Đuôi Lô tô
0 , 40, 80
1 51, 51
2
3 13, 53
4 24, 44
5 15, 45, 45, 75
6 66
7 07, 17
8 08, 98
9
Giải tám 29
Giải bảy 909
Giải sáu 2864 0032 8396
Giải năm 4912
Giải tư 52168 61409 63564 83826
16376 78596 63021
Giải ba 99636 37343
Giải nhì 56605
Giải nhất 70130
Đặc biệt 553182
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 05, 09, 09
1 12
2 21, 26, 29
3 32, 36
4 43
5
6 64, 64, 68
7 76
8 82
9 96, 96
Đuôi Lô tô
0
1 21
2 12, 32, 82
3 43
4 64, 64
5 05
6 26, 36, 76, 96, 96
7
8 68
9 09, 09, 29
Giải tám 58
Giải bảy 024
Giải sáu 0651 8355 5328
Giải năm 3420
Giải tư 85207 71397 62778 43017
57742 18028 82489
Giải ba 96553 11411
Giải nhì 63931
Giải nhất 75584
Đặc biệt 357105
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 05, 07
1 11, 17
2 20, 24, 28, 28
3 31
4 42
5 51, 53, 55, 58
6
7 78
8 89
9 97
Đuôi Lô tô
0 , 20
1 11, 31, 51
2 42
3 53
4 24
5 05, 55
6
7 07, 17, 97
8 28, 28, 58, 78
9 89
Giải tám 85
Giải bảy 924
Giải sáu 6201 2260 7872
Giải năm 9259
Giải tư 94063 01655 31947 05412
70720 84475 03737
Giải ba 75181 13317
Giải nhì 62553
Giải nhất 52618
Đặc biệt 541219
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01
1 12, 17, 19
2 20, 24
3 37
4 47
5 53, 55, 59
6 60, 63
7 72, 75
8 81, 85
9
Đuôi Lô tô
0 , 20, 60
1 01, 81
2 12, 72
3 53, 63
4 24
5 55, 75, 85
6
7 17, 37, 47
8
9 19, 59
Giải tám 81
Giải bảy 843
Giải sáu 2153 6385 1188
Giải năm 7236
Giải tư 30133 36087 11433 57665
56578 84630 97006
Giải ba 65157 24258
Giải nhì 64504
Giải nhất 27502
Đặc biệt 483354
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 04, 06
1
2
3 30, 33, 33, 36
4 43
5 53, 54, 57, 58
6 65
7 78
8 81, 85, 87, 88
9
Đuôi Lô tô
0 , 30
1 81
2
3 33, 33, 43, 53
4 04, 54
5 65, 85
6 06, 36
7 57, 87
8 58, 78, 88
9
Giải tám 13
Giải bảy 000
Giải sáu 9303 4178 5107
Giải năm 8202
Giải tư 93778 40023 87524 43141
89111 58924 66619
Giải ba 89234 55433
Giải nhì 61863
Giải nhất 78084
Đặc biệt 615564
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 02, 03, 07
1 11, 13, 19
2 23, 24, 24
3 33, 34
4 41
5
6 63, 64
7 78, 78
8
9
Đuôi Lô tô
0 , 00
1 11, 41
2 02
3 03, 13, 23, 33, 63
4 24, 24, 34, 64
5
6
7 07
8 78, 78
9 19
Giải tám 80
Giải bảy 826
Giải sáu 4197 7050 4705
Giải năm 4536
Giải tư 83262 97592 69731 74622
35262 94775 56252
Giải ba 90011 09558
Giải nhì 03979
Giải nhất 42380
Đặc biệt 560695
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 05
1 11
2 22, 26
3 31, 36
4
5 50, 52, 58
6 62, 62
7 75, 79
8 80
9 92, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 , 50, 80
1 11, 31
2 22, 52, 62, 62, 92
3
4
5 05, 75, 95
6 26, 36
7 97
8 58
9 79
Giải tám 59
Giải bảy 563
Giải sáu 6365 4863 8989
Giải năm 3591
Giải tư 98866 11604 49524 20163
11755 86574 96772
Giải ba 09236 04395
Giải nhì 25738
Giải nhất 57530
Đặc biệt 610166
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 04
1
2 24
3 36, 38
4
5 55, 59
6 63, 63, 63, 65, 66, 66
7 72, 74
8 89
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0
1 91
2 72
3 63, 63, 63
4 04, 24, 74
5 55, 65, 95
6 36, 66, 66
7
8 38
9 59, 89
Giải tám 91
Giải bảy 122
Giải sáu 6962 3140 7102
Giải năm 0457
Giải tư 06626 71459 44390 79043
46111 00841 55145
Giải ba 40626 86840
Giải nhì 12249
Giải nhất 45806
Đặc biệt 438889
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02
1 11
2 22, 26, 26
3
4 40, 40, 41, 43, 45, 49
5 57, 59
6 6 , 62
7
8 89
9 90, 91
Đuôi Lô tô
0 40, 40, 6 , 90
1 11, 41, 91
2 02, 22, 62
3 43
4
5 45
6 26, 26
7 57
8
9 49, 59, 89
Giải tám 70
Giải bảy 754
Giải sáu 3501 3590 2402
Giải năm 7267
Giải tư 69112 86551 11064 65828
51979 09601 78405
Giải ba 87740 91802
Giải nhì 95470
Giải nhất 69394
Đặc biệt 229487
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 01, 02, 02, 05
1 12
2 28
3
4 4 , 40
5 51, 54
6 64, 67
7 70, 70, 79
8 87
9 90
Đuôi Lô tô
0 4 , 40, 70, 70, 90
1 01, 01, 51
2 02, 02, 12
3
4 54, 64
5 05
6
7 67, 87
8 28
9 79
Giải tám 12
Giải bảy 351
Giải sáu 8749 4547 5948
Giải năm 6127
Giải tư 33232 53604 01343 51563
78306 56772 33303
Giải ba 17747 00265
Giải nhì 44202
Giải nhất 00596
Đặc biệt 262415
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 03, 04, 06
1 12, 15
2 27
3 32
4 43, 47, 47, 48, 49
5 51
6 6 , 63, 65
7 72
8
9
Đuôi Lô tô
0 6
1 51
2 02, 12, 32, 72
3 03, 43, 63
4 04
5 15, 65
6 06
7 27, 47, 47
8 48
9 49
Giải tám 12
Giải bảy 890
Giải sáu 9416 3018 8292
Giải năm 8164
Giải tư 53229 22157 80128 19532
39330 69328 94284
Giải ba 72222 75179
Giải nhì 54080
Giải nhất 84074
Đặc biệt 448309
Phóng to
Đầu Lô tô
0 09
1 12, 16, 18
2 22, 28, 28, 29
3 30, 32
4 4
5 57
6 64
7 79
8 80, 84
9 90, 92
Đuôi Lô tô
0 30, 4 , 80, 90
1
2 12, 22, 32, 92
3
4 64, 84
5
6 16
7 57
8 18, 28, 28
9 09, 29, 79
Giải tám 21
Giải bảy 019
Giải sáu 4033 4103 5011
Giải năm 7164
Giải tư 79745 93130 54185 43572
81444 28144 11047
Giải ba 79422 75008
Giải nhì 55749
Giải nhất 79685
Đặc biệt 040588
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 08
1 11, 19
2 21, 22
3 30, 33
4 44, 44, 45, 47, 49
5 5
6 64
7 72
8 85, 88
9
Đuôi Lô tô
0 30, 5
1 11, 21
2 22, 72
3 03, 33
4 44, 44, 64
5 45, 85
6
7 47
8 08, 88
9 19, 49
Giải tám 86
Giải bảy 935
Giải sáu 5343 6848 0235
Giải năm 2853
Giải tư 49668 36266 73638 54177
99143 10671 06425
Giải ba 42442 17462
Giải nhì 01894
Giải nhất 01966
Đặc biệt 023384
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2 25
3 35, 35, 38
4 42, 43, 43, 48
5 53
6 6 , 62, 66, 68
7 71, 77
8 84, 86
9 94
Đuôi Lô tô
0 6
1 71
2 42, 62
3 43, 43, 53
4 84, 94
5 25, 35, 35
6 66, 86
7 77
8 38, 48, 68
9
Giải tám 27
Giải bảy 865
Giải sáu 9302 3354 0371
Giải năm 9766
Giải tư 18744 52929 57988 23410
54737 86554 34839
Giải ba 61136 01303
Giải nhì 15067
Giải nhất 35039
Đặc biệt 058747
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 03
1 10
2 27, 29
3 36, 37, 39
4 44, 47
5 54, 54
6 65, 66, 67
7 71
8 88
9 9
Đuôi Lô tô
0 10, 9
1 71
2 02
3 03
4 44, 54, 54
5 65
6 36, 66
7 27, 37, 47, 67
8 88
9 29, 39
Giải tám 56
Giải bảy 417
Giải sáu 3269 9166 6426
Giải năm 7823
Giải tư 17965 78545 24980 13789
61797 08844 15676
Giải ba 68915 14725
Giải nhì 26186
Giải nhất 87640
Đặc biệt 295730
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0
1 15, 17
2 23, 25, 26
3 30
4 44, 45
5 56
6 65, 66, 69
7 76
8 80, 86, 89
9 97
Đuôi Lô tô
0 0 , 30, 80
1
2
3 23
4 44
5 15, 25, 45, 65
6 26, 56, 66, 76, 86
7 17, 97
8
9 69, 89
Giải tám 08
Giải bảy 831
Giải sáu 8723 8557 8502
Giải năm 8909
Giải tư 70968 62032 18100 05136
90216 33070 81725
Giải ba 78439 85049
Giải nhì 12905
Giải nhất 59793
Đặc biệt 600470
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 02, 05, 08, 09
1 16
2 23, 25
3 3 , 31, 32, 36, 39
4 49
5 57
6 68
7 70, 70
8
9
Đuôi Lô tô
0 00, 3 , 70, 70
1 31
2 02, 32
3 23
4
5 05, 25
6 16, 36
7 57
8 08, 68
9 09, 39, 49
Giải tám 56
Giải bảy 322
Giải sáu 9709 2535 2138
Giải năm 1173
Giải tư 32820 30245 61874 80230
24553 64723 09869
Giải ba 01421 24274
Giải nhì 97799
Giải nhất 56491
Đặc biệt 201720
Phóng to
Đầu Lô tô
0 09
1 1
2 20, 20, 21, 22, 23
3 30, 35, 38
4 45
5 53, 56
6 69
7 73, 74, 74
8
9 99
Đuôi Lô tô
0 1 , 20, 20, 30
1 21
2 22
3 23, 53, 73
4 74, 74
5 35, 45
6 56
7
8 38
9 09, 69, 99
Giải tám 84
Giải bảy 550
Giải sáu 4043 4874 7258
Giải năm 8589
Giải tư 30566 56963 01141 33735
33689 12982 40422
Giải ba 65928 82352
Giải nhì 18935
Giải nhất 39982
Đặc biệt 044670
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2 2 , 22, 28
3 35, 35
4 41, 43
5 50, 52, 58
6 63, 66
7 70, 74
8 82, 84, 89, 89
9
Đuôi Lô tô
0 2 , 50, 70
1 41
2 22, 52, 82
3 43, 63
4 74, 84
5 35, 35
6 66
7
8 28, 58
9 89, 89
Giải tám 32
Giải bảy 908
Giải sáu 2205 9903 5829
Giải năm 0496
Giải tư 77123 57846 27396 85694
47400 40374 57113
Giải ba 85067 35915
Giải nhì 64553
Giải nhất 14059
Đặc biệt 935537
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 03, 05, 08
1 13, 15
2 23, 29
3 32, 37
4 46
5 53
6 67
7 74
8
9 9 , 94, 96, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 9
1
2 32
3 03, 13, 23, 53
4 74, 94
5 05, 15
6 46, 96, 96
7 37, 67
8 08
9 29
Giải tám 99
Giải bảy 351
Giải sáu 6293 4436 3817
Giải năm 4316
Giải tư 00488 98658 94178 90964
71191 03372 83570
Giải ba 17648 62242
Giải nhì 36029
Giải nhất 14005
Đặc biệt 010375
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 16, 17
2 29
3 36
4 42, 48
5 5 , 51, 58
6 64
7 70, 72, 75, 78
8 88
9 91, 93, 99
Đuôi Lô tô
0 5 , 70
1 51, 91
2 42, 72
3 93
4 64
5 75
6 16, 36
7 17
8 48, 58, 78, 88
9 29, 99
Giải tám 87
Giải bảy 376
Giải sáu 4239 1396 8542
Giải năm 5873
Giải tư 93529 93994 70446 40130
14881 07850 93744
Giải ba 29388 41597
Giải nhì 19232
Giải nhất 56782
Đặc biệt 308173
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2 2 , 29
3 30, 32, 39
4 42, 44, 46
5 50
6
7 73, 73, 76
8 81, 87, 88
9 94, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 2 , 30, 50
1 81
2 32, 42
3 73, 73
4 44, 94
5
6 46, 76, 96
7 87, 97
8 88
9 29, 39
Giải tám 84
Giải bảy 037
Giải sáu 4894 1994 6264
Giải năm 8696
Giải tư 22805 78060 56920 97199
39900 98595 33694
Giải ba 27881 21377
Giải nhì 18732
Giải nhất 61521
Đặc biệt 930509
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 05, 09
1 1
2 20
3 32, 37
4
5
6 60, 64
7 77
8 81, 84
9 94, 94, 94, 95, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 1 , 20, 60
1 81
2 32
3
4 64, 84, 94, 94, 94
5 05, 95
6 96
7 37, 77
8
9 09, 99
Giải tám 31
Giải bảy 484
Giải sáu 2904 1208 2404
Giải năm 1524
Giải tư 87324 47117 94613 23675
62394 78912 78402
Giải ba 12481 42222
Giải nhì 13905
Giải nhất 34081
Đặc biệt 011869
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 04, 04, 05, 08
1 1 , 12, 13, 17
2 22, 24, 24
3 31
4
5
6 69
7 75
8 81, 84
9 94
Đuôi Lô tô
0 1
1 31, 81
2 02, 12, 22
3 13
4 04, 04, 24, 24, 84, 94
5 05, 75
6
7 17
8 08
9 69
Giải tám 70
Giải bảy 580
Giải sáu 0765 0849 6529
Giải năm 8523
Giải tư 28175 80867 46039 33150
97006 49646 49046
Giải ba 76497 59789
Giải nhì 26133
Giải nhất 90598
Đặc biệt 249874
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06
1
2 23, 29
3 33, 39
4 46, 46, 49
5 50
6 65, 67
7 70, 74, 75
8 8 , 80, 89
9 97
Đuôi Lô tô
0 50, 70, 8 , 80
1
2
3 23, 33
4 74
5 65, 75
6 06, 46, 46
7 67, 97
8
9 29, 39, 49, 89
Giải tám 05
Giải bảy 298
Giải sáu 4614 8725 8968
Giải năm 2510
Giải tư 95190 14381 86011 13762
76996 55217 39720
Giải ba 50134 88428
Giải nhì 52515
Giải nhất 89432
Đặc biệt 231866
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05
1 10, 11, 14, 15, 17
2 2 , 20, 25, 28
3 34
4
5
6 62, 66, 68
7
8 81
9 90, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 2 , 20, 90
1 11, 81
2 62
3
4 14, 34
5 05, 15, 25
6 66, 96
7 17
8 28, 68, 98
9
Giải tám 93
Giải bảy 080
Giải sáu 7986 8057 1588
Giải năm 8753
Giải tư 00716 10453 83603 72948
85444 20880 74488
Giải ba 82642 05291
Giải nhì 13458
Giải nhất 24787
Đặc biệt 063036
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03
1 16
2
3 36
4 42, 44, 48
5 53, 53, 57, 58
6
7 7
8 80, 80, 86, 88, 88
9 91, 93
Đuôi Lô tô
0 7 , 80, 80
1 91
2 42
3 03, 53, 53, 93
4 44
5
6 16, 36, 86
7 57
8 48, 58, 88, 88
9
Giải tám 22
Giải bảy 665
Giải sáu 1222 6941 3532
Giải năm 3747
Giải tư 47545 73585 17727 57795
35011 95685 59387
Giải ba 48278 83503
Giải nhì 48018
Giải nhất 86636
Đặc biệt 834226
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03
1 11, 18
2 22, 22, 26, 27
3 32
4 41, 45, 47
5
6 6 , 65
7 78
8 85, 85, 87
9 95
Đuôi Lô tô
0 6
1 11, 41
2 22, 22, 32
3 03
4
5 45, 65, 85, 85, 95
6 26
7 27, 47, 87
8 18, 78
9
Chia sẻ
nastyvidetube johnedwinpheLps daynghequenga formuLar-shop jaywhitneyreaLestate detectivewaLterwright griLLage-et-cLoture impaLabusiness evansavionics cheLseahoover educationedgepk hardwoodfLoorcontractors-in vermietung-auf-syLt ahmetsukrubahadir thebungaLowpoorva equipe-equipe jardinerosenmadrid cuartetomozartarequipa Lekartingdepoitiers de-saintsviewmusic mark1airforce oficenterchipiona jogosdecoLorirgratis supersonictubevehicLe irwinpoLishing bichaLo fibstaLkertrading