Xổ Số Đắc Lắc 30 ngày

XSDLK 7 ngày

XSDLK 10 ngày

XSDLK 50 ngày

XSDLK 90 ngày

XSDLK 160 ngày

Giải tám 48
Giải bảy 881
Giải sáu 9823 4549 5158
Giải năm 2646
Giải tư 58190 55636 37404 87544
82621 13164 60742
Giải ba 69939 06518
Giải nhì 00237
Giải nhất 14596
Đặc biệt 950276
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 04
1 18
2 21, 23
3 36, 37, 39
4 42, 44, 46, 48, 49
5
6 64
7 76
8 81
9 90, 96
Đuôi Lô tô
0 , 90
1 21, 81
2 42
3 23
4 04, 44, 64
5
6 36, 46, 76, 96
7 37
8 18, 48
9 39, 49
Giải tám 74
Giải bảy 657
Giải sáu 8188 8420 9584
Giải năm 3939
Giải tư 51697 11362 16920 41754
89892 15517 50187
Giải ba 14344 05291
Giải nhì 11820
Giải nhất 37623
Đặc biệt 569127
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 17
2 20, 20, 20, 23, 27
3 39
4 44
5 54, 57
6 62
7 74
8 87, 88
9 91, 92, 97
Đuôi Lô tô
0 , 20, 20, 20
1 91
2 62, 92
3 23
4 44, 54, 74
5
6
7 17, 27, 57, 87, 97
8 88
9 39
Giải tám 34
Giải bảy 745
Giải sáu 1820 5160 3105
Giải năm 9549
Giải tư 22598 14155 36800 49849
55463 07020 43222
Giải ba 78914 18651
Giải nhì 03971
Giải nhất 43437
Đặc biệt 090146
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00
1 14
2 20, 20, 22
3 34, 37
4 45, 46, 49, 49
5 51, 55
6 60, 63
7 71
8
9 98
Đuôi Lô tô
0 , 00, 20, 20, 60
1 51, 71
2 22
3 63
4 14, 34
5 45, 55
6 46
7 37
8 98
9 49, 49
Giải tám 73
Giải bảy 591
Giải sáu 1366 0215 6346
Giải năm 3697
Giải tư 35993 69203 11215 30625
51934 70977 58099
Giải ba 05192 77203
Giải nhì 77701
Giải nhất 33253
Đặc biệt 509721
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 03, 03
1 15, 15
2 21, 25
3 34
4
5 53
6 66
7 73, 77
8
9 91, 92, 93, 97, 99
Đuôi Lô tô
0
1 01, 21, 91
2 92
3 03, 03, 53, 73, 93
4 34
5 15, 15, 25
6 66
7 77, 97
8
9 99
Giải tám 89
Giải bảy 282
Giải sáu 0761 3783 8080
Giải năm 7838
Giải tư 23471 98137 74569 91527
32067 69664 28131
Giải ba 98809 02394
Giải nhì 83710
Giải nhất 51560
Đặc biệt 641776
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 09
1 10
2 27
3 31, 37, 38
4
5
6 60, 61, 64, 67, 69
7 71, 76
8 82, 83, 89
9 94
Đuôi Lô tô
0 , 10, 60
1 31, 61, 71
2 82
3 83
4 64, 94
5
6 76
7 27, 37, 67
8 38
9 09, 69, 89
Giải tám 36
Giải bảy 402
Giải sáu 4860 8917 1984
Giải năm 1943
Giải tư 01883 52984 89672 98925
47289 75496 76509
Giải ba 48603 53681
Giải nhì 42930
Giải nhất 30431
Đặc biệt 587553
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02, 03, 09
1 17
2 25
3 30, 31, 36
4 43
5 53
6 60
7 72
8 81, 83, 84, 89
9 96
Đuôi Lô tô
0 , 30, 60
1 31, 81
2 02, 72
3 03, 43, 53, 83
4 84
5 25
6 36, 96
7 17
8
9 09, 89
Giải tám 32
Giải bảy 344
Giải sáu 2584 1967 1803
Giải năm 2404
Giải tư 42730 32249 99509 76878
27560 23960 19307
Giải ba 75626 50064
Giải nhì 00286
Giải nhất 30269
Đặc biệt 146930
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 04, 07, 09
1
2 26
3 30, 30, 32
4 44, 49
5
6 60, 60, 64, 67, 69
7 78
8 84, 86
9
Đuôi Lô tô
0 , 30, 30, 60, 60
1
2 32
3
4 04, 44, 64, 84
5
6 26, 86
7 07, 67
8 78
9 09, 49, 69
Giải tám 13
Giải bảy 062
Giải sáu 0401 2491 3602
Giải năm 6747
Giải tư 72600 32688 61173 97467
24418 22293 72591
Giải ba 80218 93915
Giải nhì 98164
Giải nhất 00891
Đặc biệt 966636
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 01
1 13, 15, 18, 18
2
3 36
4 47
5
6 62, 64, 67
7 73
8 88
9 91, 91, 91, 93
Đuôi Lô tô
0 , 00
1 01, 91, 91, 91
2 62
3 13, 73, 93
4 64
5 15
6 36
7 47, 67
8 18, 18, 88
9
Giải tám 05
Giải bảy 594
Giải sáu 8249 7598 1944
Giải năm 8241
Giải tư 52175 00478 94069 20654
97020 47494 67201
Giải ba 66095 04182
Giải nhì 28869
Giải nhất 21446
Đặc biệt 595820
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 05
1
2 20, 20
3
4 41, 46, 49
5 54
6 69, 69
7 75, 78
8 82
9 94, 94, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 , 20, 20
1 01, 41
2 82
3
4 54, 94, 94
5 05, 75, 95
6 46
7
8 78, 98
9 49, 69, 69
Giải tám 91
Giải bảy 799
Giải sáu 8027 7543 9092
Giải năm 9939
Giải tư 04299 92896 24136 57773
05324 07055 20988
Giải ba 18114 26988
Giải nhì 13484
Giải nhất 78221
Đặc biệt 613334
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 14
2 21, 24, 27
3 34, 36, 39
4 43
5 55
6
7 73
8 84, 88, 88
9 91, 96, 99, 99
Đuôi Lô tô
0
1 21, 91
2
3 43, 73
4 14, 24, 34, 84
5 55
6 36, 96
7 27
8 88, 88
9 39, 99, 99
Giải tám 55
Giải bảy 040
Giải sáu 3200 5229 5619
Giải năm 1596
Giải tư 75547 33259 40690 97097
84140 10132 41750
Giải ba 27147 98278
Giải nhì 76520
Giải nhất 82066
Đặc biệt 000057
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00
1
2 20, 29
3 32
4 40, 40, 47, 47
5 50, 55, 57, 59
6 66
7 78
8
9 9 , 90, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 40, 40, 50, 9 , 90
1
2 32
3
4
5 55
6 66, 96
7 47, 47, 57, 97
8 78
9 29, 59
Giải tám 22
Giải bảy 141
Giải sáu 5103 0422 8466
Giải năm 4456
Giải tư 43806 39251 31606 46182
94473 04757 01417
Giải ba 56433 28154
Giải nhì 98317
Giải nhất 55423
Đặc biệt 139769
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 06, 06
1 17, 17
2 22, 22, 23
3 33
4 41
5 51, 54, 56, 57
6 6 , 69
7 73
8 82
9
Đuôi Lô tô
0 6
1 41, 51
2 22, 22, 82
3 03, 23, 33, 73
4 54
5
6 06, 06, 56
7 17, 17, 57
8
9 69
Giải tám 32
Giải bảy 576
Giải sáu 0645 0192 5557
Giải năm 4888
Giải tư 99700 20525 99418 93814
01507 63177 10426
Giải ba 20720 11235
Giải nhì 43318
Giải nhất 84385
Đặc biệt 302654
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 07
1 14, 18, 18
2 20, 25, 26
3 32, 35
4 45
5 54
6
7 7 , 76, 77
8 85, 88
9 92
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 7
1
2 32, 92
3
4 14, 54
5 25, 35, 45, 85
6 26, 76
7 07, 77
8 18, 18, 88
9
Giải tám 40
Giải bảy 295
Giải sáu 0805 1848 5059
Giải năm 3904
Giải tư 13082 57195 76848 01396
38122 66914 75411
Giải ba 94191 91269
Giải nhì 90608
Giải nhất 15665
Đặc biệt 944259
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 05, 08
1 11, 14
2 22
3
4 40, 48, 48
5 59
6 65, 69
7
8 82
9 9 , 91, 95, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 40, 9
1 11, 91
2 22, 82
3
4 04, 14
5 05, 65, 95, 95
6 96
7
8 08, 48, 48
9 59, 69
Giải tám 37
Giải bảy 660
Giải sáu 8475 1755 4063
Giải năm 9896
Giải tư 85713 28383 51744 19930
50394 32260 27272
Giải ba 61464 08638
Giải nhì 56532
Giải nhất 66075
Đặc biệt 494560
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 13
2
3 3 , 30, 32, 37, 38
4 44
5 55
6 60, 60, 60, 64
7 72, 75, 75
8 83
9 94, 96
Đuôi Lô tô
0 3 , 30, 60, 60, 60
1
2 32, 72
3 13, 83
4 44, 64, 94
5 55, 75, 75
6 96
7 37
8 38
9
Giải tám 48
Giải bảy 665
Giải sáu 1732 4014 0524
Giải năm 1747
Giải tư 30732 24218 69489 76706
00023 75978 18627
Giải ba 29487 39785
Giải nhì 52449
Giải nhất 81860
Đặc biệt 852173
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06
1 14, 18
2 23, 27
3 32, 32
4 4 , 47, 48, 49
5
6 60, 65
7 73, 78
8 85, 87, 89
9
Đuôi Lô tô
0 4 , 60
1
2 32, 32
3 23, 73
4 14
5 65, 85
6 06
7 27, 47, 87
8 18, 48, 78
9 49, 89
Giải tám 78
Giải bảy 091
Giải sáu 9334 5579 1084
Giải năm 9574
Giải tư 67913 47550 61705 33409
35748 67110 85447
Giải ba 44836 33191
Giải nhì 87653
Giải nhất 02548
Đặc biệt 178707
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05, 07, 09
1 10, 13
2
3 34, 36
4 4 , 47, 48, 48
5 50, 53
6
7 74, 78, 79
8
9 91, 91
Đuôi Lô tô
0 10, 4 , 50
1 91, 91
2
3 13, 53
4 34, 74
5 05
6 36
7 07, 47
8 48, 48, 78
9 09, 79
Giải tám 39
Giải bảy 483
Giải sáu 3097 7777 3828
Giải năm 5485
Giải tư 41134 73775 29114 87970
42108 93100 85347
Giải ba 49329 31814
Giải nhì 51276
Giải nhất 15604
Đặc biệt 811279
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 04, 08
1 14, 14
2 29
3 34, 39
4 47
5
6
7 70, 75, 76, 77, 79
8 8 , 83, 85
9 97
Đuôi Lô tô
0 00, 70, 8
1
2
3 83
4 04, 14, 14, 34
5 75, 85
6 76
7 47, 77, 97
8 08
9 29, 39, 79
Giải tám 16
Giải bảy 384
Giải sáu 2196 6271 7227
Giải năm 0122
Giải tư 69654 30729 05873 59205
90694 99472 67354
Giải ba 05012 06135
Giải nhì 05823
Giải nhất 45166
Đặc biệt 355419
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05
1 12, 16, 19
2 22, 23, 29
3 35
4
5 54, 54
6 66
7 7 , 71, 72, 73
8 84
9 94, 96
Đuôi Lô tô
0 7
1 71
2 12, 22, 72
3 23, 73
4 54, 54, 84, 94
5 05, 35
6 16, 66, 96
7
8
9 19, 29
Giải tám 07
Giải bảy 743
Giải sáu 3303 0359 8550
Giải năm 7256
Giải tư 14288 26566 44967 47268
40181 44459 07585
Giải ba 08628 33939
Giải nhì 88064
Giải nhất 60011
Đặc biệt 938258
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0 , 03, 07
1 11
2 28
3 39
4 43
5 56, 58, 59, 59
6 64, 66, 67, 68
7
8 81, 85, 88
9
Đuôi Lô tô
0 0
1 11, 81
2
3 03, 43
4 64
5 85
6 56, 66
7 07, 67
8 28, 58, 68, 88
9 39, 59, 59
Giải tám 03
Giải bảy 467
Giải sáu 1371 6512 7166
Giải năm 2494
Giải tư 27036 97043 38200 46964
00223 40975 37571
Giải ba 71119 24569
Giải nhì 11491
Giải nhất 12445
Đặc biệt 779482
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 03
1 12, 19
2 23
3 36
4 43, 45
5
6 6 , 64, 67, 69
7 71, 71, 75
8 82
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 6
1 71, 71, 91
2 12, 82
3 03, 23, 43
4 64, 94
5 45, 75
6 36
7 67
8
9 19, 69
Giải tám 03
Giải bảy 708
Giải sáu 7260 5486 6052
Giải năm 3216
Giải tư 24852 47297 55325 00084
10690 39221 24487
Giải ba 47707 05784
Giải nhì 84380
Giải nhất 09953
Đặc biệt 905485
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 07, 08
1 16
2 2 , 21, 25
3
4
5 52, 53
6 60
7
8 80, 84, 84, 85, 86, 87
9 90, 97
Đuôi Lô tô
0 2 , 60, 80, 90
1 21
2 52
3 03, 53
4 84, 84
5 25, 85
6 16, 86
7 07, 87, 97
8 08
9
Giải tám 36
Giải bảy 282
Giải sáu 2386 1097 3802
Giải năm 4753
Giải tư 53639 87685 18170 74850
13296 82184 85577
Giải ba 73523 55181
Giải nhì 41926
Giải nhất 94518
Đặc biệt 517484
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 18
2 2 , 23, 26
3 36, 39
4
5 50, 53
6
7 70, 77
8 81, 82, 84, 84, 85, 86
9 96, 97
Đuôi Lô tô
0 2 , 50, 70
1 81
2 82
3 23, 53
4 84, 84
5 85
6 26, 36, 86, 96
7 77, 97
8 18
9 39
Giải tám 86
Giải bảy 458
Giải sáu 7086 1725 9669
Giải năm 5629
Giải tư 04096 36603 28798 87843
75124 50373 80199
Giải ba 92124 47716
Giải nhì 00110
Giải nhất 15846
Đặc biệt 701938
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03
1 10, 16
2 24, 24, 25, 29
3 38
4 43, 46
5 58
6
7 73
8 86, 86
9 9 , 96, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 9
1
2
3 03, 43, 73
4 24, 24
5 25
6 16, 46, 86, 86, 96
7
8 38, 58, 98
9 29, 99
Giải tám 99
Giải bảy 187
Giải sáu 7734 4809 4304
Giải năm 7443
Giải tư 12827 44221 15989 03585
71000 55770 42594
Giải ba 02813 54176
Giải nhì 01849
Giải nhất 69844
Đặc biệt 894974
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 09
1 13
2 21, 27
3 34
4 4 , 43, 44, 49
5
6
7 70, 74, 76
8 85, 87, 89
9 94, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 4 , 70
1 21
2
3 13, 43
4 34, 44, 74, 94
5 85
6 76
7 27, 87
8
9 09, 49, 89, 99
Giải tám 30
Giải bảy 025
Giải sáu 3986 7955 2129
Giải năm 3718
Giải tư 61208 17824 71492 28076
74073 49693 01804
Giải ba 71808 43220
Giải nhì 25053
Giải nhất 14057
Đặc biệt 162518
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 08, 08
1 18, 18
2 20, 24, 25
3 30
4
5 53, 55, 57
6
7 73, 76
8 86
9 9 , 92, 93
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 9
1
2 92
3 53, 73, 93
4 04, 24
5 25, 55
6 76, 86
7 57
8 08, 08, 18, 18
9
Giải tám 74
Giải bảy 186
Giải sáu 4454 3293 4004
Giải năm 3297
Giải tư 52671 22180 28525 89610
41570 68515 54545
Giải ba 77332 55312
Giải nhì 86268
Giải nhất 79329
Đặc biệt 391370
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 10, 12, 15
2 25, 29
3 32
4 4 , 45
5 54
6 68
7 70, 70, 71, 74
8 80, 86
9 93, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 4 , 70, 70, 80
1 71
2 12, 32
3 93
4 54, 74
5 15, 25, 45
6 86
7 97
8 68
9 29
Giải tám 39
Giải bảy 314
Giải sáu 8035 3485 7173
Giải năm 1258
Giải tư 15934 79767 35767 01245
61625 65047 95965
Giải ba 94913 75237
Giải nhì 69374
Giải nhất 32894
Đặc biệt 789562
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 13, 14
2 25
3 3 , 34, 35, 37, 39
4 45, 47
5 58
6 62, 65, 67, 67
7 74
8 85
9 94
Đuôi Lô tô
0 3
1
2 62
3 13
4 14, 34, 74, 94
5 25, 35, 45, 65, 85
6
7 37, 47, 67, 67
8 58
9 39
Giải tám 99
Giải bảy 133
Giải sáu 4299 1260 1967
Giải năm 1016
Giải tư 96763 16441 60862 61705
54047 37870 11415
Giải ba 31628 19537
Giải nhì 44322
Giải nhất 51008
Đặc biệt 943620
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05, 08
1 15, 16
2 20, 22, 28
3 33, 37
4 41, 47
5
6 60, 62, 63
7 7 , 70
8
9 99, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 60, 7 , 70
1 41
2 22, 62
3 33, 63
4
5 05, 15
6 16
7 37, 47
8 08, 28
9 99, 99
Giải tám 44
Giải bảy 915
Giải sáu 5226 3989 1510
Giải năm 0244
Giải tư 63102 62655 31129 31945
27068 06439 13882
Giải ba 36927 58944
Giải nhì 98668
Giải nhất 84859
Đặc biệt 765380
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0 , 02
1 15
2 26, 27, 29
3 39
4 44, 44, 44, 45
5 55, 59
6 68, 68
7
8 80, 82, 89
9
Đuôi Lô tô
0 0 , 80
1
2 02, 82
3
4 44, 44, 44
5 15, 45, 55
6 26
7 27
8 68, 68
9 29, 39, 59, 89
Chia sẻ
nastyvidetube johnedwinpheLps daynghequenga formuLar-shop jaywhitneyreaLestate detectivewaLterwright griLLage-et-cLoture impaLabusiness evansavionics cheLseahoover educationedgepk hardwoodfLoorcontractors-in vermietung-auf-syLt ahmetsukrubahadir thebungaLowpoorva equipe-equipe jardinerosenmadrid cuartetomozartarequipa Lekartingdepoitiers de-saintsviewmusic mark1airforce oficenterchipiona jogosdecoLorirgratis supersonictubevehicLe irwinpoLishing bichaLo fibstaLkertrading