Xổ Số Cần Thơ 30 ngày

XSCT 7 ngày

XSCT 10 ngày

XSCT 50 ngày

XSCT 90 ngày

XSCT 160 ngày

Giải tám 18
Giải bảy 267
Giải sáu 4063 7300 9301
Giải năm 4427
Giải tư 91656 67831 26113 71987
79097 92357 02623
Giải ba 43591 31990
Giải nhì 05630
Giải nhất 40747
Đặc biệt 173861
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 01
1 13, 18
2 23, 27
3 30, 31
4
5 56, 57
6 61, 63, 67
7
8 87
9 90, 91, 97
Đuôi Lô tô
0 , 00, 30, 90
1 01, 31, 61, 91
2
3 13, 23, 63
4
5
6 56
7 27, 57, 67, 87, 97
8 18
9
Giải tám 70
Giải bảy 712
Giải sáu 4071 8283 6568
Giải năm 5962
Giải tư 72678 40543 35253 11335
71950 77517 24240
Giải ba 88588 26760
Giải nhì 49423
Giải nhất 75677
Đặc biệt 199613
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 12, 13, 17
2 23
3 35
4 40, 43
5 50, 53
6 60, 62, 68
7 70, 71, 78
8 83, 88
9
Đuôi Lô tô
0 , 40, 50, 60, 70
1 71
2 12, 62
3 13, 23, 43, 53, 83
4
5 35
6
7 17
8 68, 78, 88
9
Giải tám 08
Giải bảy 023
Giải sáu 8407 2486 7309
Giải năm 4536
Giải tư 00176 32605 16273 79995
49821 45990 95935
Giải ba 82507 80108
Giải nhì 29088
Giải nhất 26393
Đặc biệt 363263
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 05, 07, 07, 08, 08, 09
1
2 21, 23
3 35, 36
4
5
6 63
7 73, 76
8 86, 88
9 90, 95
Đuôi Lô tô
0 , 90
1 21
2
3 23, 63, 73
4
5 05, 35, 95
6 36, 76, 86
7 07, 07
8 08, 08, 88
9 09
Giải tám 22
Giải bảy 282
Giải sáu 3080 9205 5717
Giải năm 6253
Giải tư 40718 43431 76361 66430
21401 33022 60115
Giải ba 63171 90951
Giải nhì 70858
Giải nhất 35704
Đặc biệt 488615
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 05
1 15, 15, 17, 18
2 22, 22
3 30, 31
4
5 51, 53, 58
6 61
7 71
8 80, 82
9
Đuôi Lô tô
0 , 30, 80
1 01, 31, 51, 61, 71
2 22, 22, 82
3 53
4
5 05, 15, 15
6
7 17
8 18, 58
9
Giải tám 56
Giải bảy 000
Giải sáu 0996 6453 9276
Giải năm 4331
Giải tư 04649 66127 87110 52165
92721 58840 84922
Giải ba 41618 74878
Giải nhì 76766
Giải nhất 86543
Đặc biệt 444232
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00
1 10, 18
2 21, 22, 27
3 31, 32
4 40, 49
5 53, 56
6 65, 66
7 76, 78
8
9 96
Đuôi Lô tô
0 , 00, 10, 40
1 21, 31
2 22, 32
3 53
4
5 65
6 56, 66, 76, 96
7 27
8 18, 78
9 49
Giải tám 18
Giải bảy 028
Giải sáu 0038 0021 1586
Giải năm 9385
Giải tư 59068 00918 85188 81587
17770 65581 40756
Giải ba 28374 51145
Giải nhì 65185
Giải nhất 01149
Đặc biệt 278205
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 05
1 18, 18
2 21, 28
3 38
4 45
5 56
6 68
7 70, 74
8 81, 85, 85, 86, 87, 88
9
Đuôi Lô tô
0 , 70
1 21, 81
2
3
4 74
5 05, 45, 85, 85
6 56, 86
7 87
8 18, 18, 28, 38, 68, 88
9
Giải tám 14
Giải bảy 839
Giải sáu 1654 8513 9728
Giải năm 3884
Giải tư 85754 59374 36442 32416
64628 26146 92522
Giải ba 14284 12769
Giải nhì 23540
Giải nhất 29988
Đặc biệt 692979
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 13, 14, 16
2 22, 28, 28
3 39
4 40, 42, 46
5 54, 54
6 69
7 74, 79
8 84, 84
9
Đuôi Lô tô
0 , 40
1
2 22, 42
3 13
4 14, 54, 54, 74, 84, 84
5
6 16, 46
7
8 28, 28
9 39, 69, 79
Giải tám 60
Giải bảy 789
Giải sáu 3801 3250 1912
Giải năm 3238
Giải tư 87118 90791 39025 62000
27767 35313 39258
Giải ba 53665 85888
Giải nhì 35289
Giải nhất 01473
Đặc biệt 192219
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 01
1 12, 13, 18, 19
2 25
3 38
4
5 50, 58
6 60, 65, 67
7
8 88, 89, 89
9 91
Đuôi Lô tô
0 , 00, 50, 60
1 01, 91
2 12
3 13
4
5 25, 65
6
7 67
8 18, 38, 58, 88
9 19, 89, 89
Giải tám 46
Giải bảy 909
Giải sáu 8666 0262 8233
Giải năm 8117
Giải tư 39620 79125 83705 94297
89528 46315 24391
Giải ba 93829 40180
Giải nhì 71621
Giải nhất 01949
Đặc biệt 699594
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 05, 09
1 15, 17
2 20, 21, 25, 28, 29
3 33
4 46
5
6 62, 66
7
8 80
9 91, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 , 20, 80
1 21, 91
2 62
3 33
4 94
5 05, 15, 25
6 46, 66
7 17, 97
8 28
9 09, 29
Giải tám 13
Giải bảy 944
Giải sáu 0008 2508 2960
Giải năm 1281
Giải tư 96286 39499 78873 47306
13074 84324 32540
Giải ba 20694 84464
Giải nhì 56306
Giải nhất 65292
Đặc biệt 378270
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 06, 06, 08, 08
1 13
2 24
3
4 40, 44
5
6 60, 64
7 70, 73, 74
8 81, 86
9 94, 99
Đuôi Lô tô
0 , 40, 60, 70
1 81
2
3 13, 73
4 24, 44, 64, 74, 94
5
6 06, 06, 86
7
8 08, 08
9 99
Giải tám 91
Giải bảy 749
Giải sáu 0830 5638 4402
Giải năm 4719
Giải tư 96387 87236 63899 96654
64180 49366 40940
Giải ba 88254 02223
Giải nhì 93341
Giải nhất 54507
Đặc biệt 773544
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02
1 19
2 23
3 30, 36, 38
4 40, 41, 44, 49
5 54, 54
6 66
7 7
8 80, 87
9 91, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 7 , 80
1 41, 91
2 02
3 23
4 44, 54, 54
5
6 36, 66
7 87
8 38
9 19, 49, 99
Giải tám 48
Giải bảy 760
Giải sáu 0379 5951 8375
Giải năm 5805
Giải tư 08854 19409 44477 74339
74881 13168 80129
Giải ba 18127 77341
Giải nhì 47110
Giải nhất 89416
Đặc biệt 597943
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05, 09
1 10
2 27, 29
3 39
4 41, 43, 48
5 51, 54
6 6 , 60, 68
7 75, 77, 79
8 81
9
Đuôi Lô tô
0 10, 6 , 60
1 41, 51, 81
2
3 43
4 54
5 05, 75
6
7 27, 77
8 48, 68
9 09, 29, 39, 79
Giải tám 62
Giải bảy 318
Giải sáu 4980 8589 1446
Giải năm 2915
Giải tư 63256 81488 28051 57403
21689 14343 15927
Giải ba 79016 46919
Giải nhì 45961
Giải nhất 56806
Đặc biệt 439832
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03
1 15, 16, 18, 19
2 27
3 32
4 43, 46
5 51, 56
6 6 , 61, 62
7
8 80, 88, 89, 89
9
Đuôi Lô tô
0 6 , 80
1 51, 61
2 32, 62
3 03, 43
4
5 15
6 16, 46, 56
7 27
8 18, 88
9 19, 89, 89
Giải tám 97
Giải bảy 228
Giải sáu 5363 8868 1681
Giải năm 6884
Giải tư 29818 64870 95955 37773
24993 60695 63041
Giải ba 21194 06155
Giải nhì 19417
Giải nhất 36523
Đặc biệt 000344
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 17, 18
2 28
3 3
4 41, 44
5 55, 55
6 63, 68
7 70, 73
8 81, 84
9 93, 94, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 3 , 70
1 41, 81
2
3 63, 73, 93
4 44, 84, 94
5 55, 55, 95
6
7 17, 97
8 18, 28, 68
9
Giải tám 01
Giải bảy 700
Giải sáu 6958 4581 7219
Giải năm 4258
Giải tư 39671 78458 77066 66574
64890 42259 42219
Giải ba 53233 44730
Giải nhì 10358
Giải nhất 25910
Đặc biệt 178259
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0 , 00, 01
1 19, 19
2
3 30, 33
4
5 58, 58, 58, 58, 59, 59
6 66
7 71, 74
8 81
9 90
Đuôi Lô tô
0 0 , 00, 30, 90
1 01, 71, 81
2
3 33
4 74
5
6 66
7
8 58, 58, 58, 58
9 19, 19, 59, 59
Giải tám 92
Giải bảy 000
Giải sáu 6838 4118 3011
Giải năm 0141
Giải tư 06071 62073 58428 35010
80367 15883 75725
Giải ba 15228 09037
Giải nhì 82743
Giải nhất 85464
Đặc biệt 160208
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 08
1 10, 11, 18
2 25, 28, 28
3 37, 38
4 4 , 41, 43
5
6 67
7 71, 73
8 83
9 92
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 4
1 11, 41, 71
2 92
3 43, 73, 83
4
5 25
6
7 37, 67
8 08, 18, 28, 28, 38
9
Giải tám 96
Giải bảy 400
Giải sáu 7102 5541 0387
Giải năm 5306
Giải tư 66058 09918 33885 43557
56803 61070 68192
Giải ba 62281 64713
Giải nhì 60092
Giải nhất 50659
Đặc biệt 327356
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 02, 03, 06
1 13, 18
2
3
4 41
5 56, 57, 58
6
7 70
8 81, 85, 87
9 9 , 92, 92, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 70, 9
1 41, 81
2 02, 92, 92
3 03, 13
4
5 85
6 06, 56, 96
7 57, 87
8 18, 58
9
Giải tám 15
Giải bảy 148
Giải sáu 4653 8401 2971
Giải năm 6889
Giải tư 68769 41279 17914 37665
24716 46824 52755
Giải ba 78685 25655
Giải nhì 02742
Giải nhất 01425
Đặc biệt 414966
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01
1 14, 15, 16
2 24
3
4 42, 48
5 5 , 53, 55, 55
6 65, 66, 69
7 71, 79
8 85, 89
9
Đuôi Lô tô
0 5
1 01, 71
2 42
3 53
4 14, 24
5 15, 55, 55, 65, 85
6 16, 66
7
8 48
9 69, 79, 89
Giải tám 74
Giải bảy 949
Giải sáu 2489 3754 7758
Giải năm 8330
Giải tư 55416 85871 60953 37084
07079 30790 56631
Giải ba 96982 88523
Giải nhì 77878
Giải nhất 34832
Đặc biệt 619143
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 16
2 2 , 23
3 30, 31
4 43, 49
5 53, 54, 58
6
7 71, 74, 78, 79
8 82, 84, 89
9 90
Đuôi Lô tô
0 2 , 30, 90
1 31, 71
2 82
3 23, 43, 53
4 54, 74, 84
5
6 16
7
8 58, 78
9 49, 79, 89
Giải tám 97
Giải bảy 145
Giải sáu 7440 8757 2523
Giải năm 7712
Giải tư 33818 95639 20415 48861
92038 76086 69312
Giải ba 56619 46975
Giải nhì 85865
Giải nhất 34568
Đặc biệt 861557
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 12, 12, 15, 18, 19
2 23
3 38, 39
4 40, 45
5 57, 57
6 61, 65
7 75
8 8 , 86
9 97
Đuôi Lô tô
0 40, 8
1 61
2 12, 12
3 23
4
5 15, 45, 65, 75
6 86
7 57, 57, 97
8 18, 38
9 19, 39
Giải tám 20
Giải bảy 135
Giải sáu 0414 1608 1599
Giải năm 2840
Giải tư 71260 25389 00137 26257
81979 38811 40225
Giải ba 52221 54286
Giải nhì 04409
Giải nhất 82095
Đặc biệt 057134
Phóng to
Đầu Lô tô
0 08, 09
1 11, 14
2 20, 21, 25
3 34, 35, 37
4 40
5 5 , 57
6 60
7 79
8 86, 89
9 99
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 5 , 60
1 11, 21
2
3
4 14, 34
5 25, 35
6 86
7 37, 57
8 08
9 09, 79, 89, 99
Giải tám 49
Giải bảy 434
Giải sáu 7335 4925 9685
Giải năm 7500
Giải tư 55031 45651 61707 76083
41125 89129 84699
Giải ba 27894 28445
Giải nhì 76910
Giải nhất 15152
Đặc biệt 190428
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 07
1 10
2 2 , 25, 25, 28, 29
3 31, 34, 35
4 45, 49
5 51
6
7
8 83, 85
9 94, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 2
1 31, 51
2
3 83
4 34, 94
5 25, 25, 35, 45, 85
6
7 07
8 28
9 29, 49, 99
Giải tám 18
Giải bảy 075
Giải sáu 7478 7450 8012
Giải năm 8206
Giải tư 09461 12398 11928 16233
52169 05165 18509
Giải ba 35300 27242
Giải nhì 06727
Giải nhất 87617
Đặc biệt 758801
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 01, 06, 09
1 12, 18
2 27, 28
3 33
4 42
5 50
6 61, 65, 69
7 7 , 75, 78
8
9 98
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 7
1 01, 61
2 12, 42
3 33
4
5 65, 75
6 06
7 27
8 18, 28, 78, 98
9 09, 69
Giải tám 83
Giải bảy 457
Giải sáu 8093 0535 6472
Giải năm 2708
Giải tư 42502 91931 17511 96198
65940 24114 61444
Giải ba 39021 12736
Giải nhì 15303
Giải nhất 97108
Đặc biệt 380271
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 03, 08
1 11, 14
2 21
3 31, 35, 36
4 40, 44
5 57
6
7 71, 72
8 8 , 83
9 93, 98
Đuôi Lô tô
0 40, 8
1 11, 21, 31, 71
2 02, 72
3 03, 83, 93
4 14, 44
5 35
6 36
7 57
8 08, 98
9
Giải tám 86
Giải bảy 784
Giải sáu 8050 8846 6131
Giải năm 4997
Giải tư 62102 50385 32590 15729
78853 43789 89676
Giải ba 20467 60615
Giải nhì 02568
Giải nhất 12127
Đặc biệt 330474
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02
1 15
2 29
3 31
4 46
5 50, 53
6 67, 68
7 7 , 74, 76
8 84, 85, 86, 89
9 90, 97
Đuôi Lô tô
0 50, 7 , 90
1 31
2 02
3 53
4 74, 84
5 15, 85
6 46, 76, 86
7 67, 97
8 68
9 29, 89
Giải tám 06
Giải bảy 578
Giải sáu 3150 6597 2800
Giải năm 4577
Giải tư 86514 50796 11976 10398
00763 58825 07254
Giải ba 47797 07679
Giải nhì 16958
Giải nhất 80150
Đặc biệt 211871
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0 , 00, 06
1 14
2 25
3
4
5 50, 54, 58
6 63
7 71, 76, 77, 78, 79
8
9 96, 97, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 0 , 00, 50
1 71
2
3 63
4 14, 54
5 25
6 06, 76, 96
7 77, 97, 97
8 58, 78, 98
9 79
Giải tám 61
Giải bảy 526
Giải sáu 8998 6208 9315
Giải năm 6303
Giải tư 97513 46297 37791 19948
79917 25758 08862
Giải ba 60449 40445
Giải nhì 51332
Giải nhất 04872
Đặc biệt 730085
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 08
1 13, 15, 17
2 2 , 26
3 32
4 45, 48, 49
5 58
6 61, 62
7
8 85
9 91, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 2
1 61, 91
2 32, 62
3 03, 13
4
5 15, 45, 85
6 26
7 17, 97
8 08, 48, 58, 98
9 49
Giải tám 35
Giải bảy 784
Giải sáu 2785 4533 9879
Giải năm 8937
Giải tư 36365 42192 69434 30536
11252 67227 66121
Giải ba 74276 86766
Giải nhì 26588
Giải nhất 42380
Đặc biệt 426411
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0
1 11
2 21, 27
3 33, 34, 35, 36, 37
4
5 52
6 65, 66
7 76, 79
8 84, 85, 88
9 92
Đuôi Lô tô
0 0
1 11, 21
2 52, 92
3 33
4 34, 84
5 35, 65, 85
6 36, 66, 76
7 27, 37
8 88
9 79
Giải tám 77
Giải bảy 633
Giải sáu 6302 3105 7680
Giải năm 0772
Giải tư 47084 65172 30468 97979
56149 20021 58567
Giải ba 22925 83734
Giải nhì 25374
Giải nhất 65764
Đặc biệt 071384
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 05
1
2 21, 25
3 33, 34
4 4 , 49
5
6 67, 68
7 72, 72, 74, 77, 79
8 80, 84, 84
9
Đuôi Lô tô
0 4 , 80
1 21
2 02, 72, 72
3 33
4 34, 74, 84, 84
5 05, 25
6
7 67, 77
8 68
9 49, 79
Giải tám 01
Giải bảy 709
Giải sáu 7706 6160 2973
Giải năm 8487
Giải tư 29546 31930 31237 23669
89540 35877 06462
Giải ba 08003 24336
Giải nhì 80174
Giải nhất 75917
Đặc biệt 246767
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 03, 06, 09
1
2
3 30, 36, 37
4 40, 46
5
6 60, 62, 67, 69
7 7 , 73, 74, 77
8 87
9
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 60, 7
1 01
2 62
3 03, 73
4 74
5
6 06, 36, 46
7 37, 67, 77, 87
8
9 09, 69
Chia sẻ
nastyvidetube johnedwinpheLps daynghequenga formuLar-shop jaywhitneyreaLestate detectivewaLterwright griLLage-et-cLoture impaLabusiness evansavionics cheLseahoover educationedgepk hardwoodfLoorcontractors-in vermietung-auf-syLt ahmetsukrubahadir thebungaLowpoorva equipe-equipe jardinerosenmadrid cuartetomozartarequipa Lekartingdepoitiers de-saintsviewmusic mark1airforce oficenterchipiona jogosdecoLorirgratis supersonictubevehicLe irwinpoLishing bichaLo fibstaLkertrading