Xổ Số Bến Tre 30 ngày

XSBT 7 ngày

XSBT 10 ngày

XSBT 50 ngày

XSBT 90 ngày

XSBT 160 ngày

Giải tám 38
Giải bảy 429
Giải sáu 7765 5098 7390
Giải năm 6073
Giải tư 66115 17862 13195 69122
63078 57009 49119
Giải ba 58734 61746
Giải nhì 23548
Giải nhất 90397
Đặc biệt 598862
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 09
1 15, 19
2 22, 29
3 34, 38
4 46, 48
5
6 62, 62, 65
7 73, 78
8
9 90, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 , 90
1
2 22, 62, 62
3 73
4 34
5 15, 65, 95
6 46
7
8 38, 48, 78, 98
9 09, 19, 29
Giải tám 40
Giải bảy 980
Giải sáu 1438 1790 2135
Giải năm 7863
Giải tư 95787 85813 83952 60753
10150 31917 61930
Giải ba 08989 24510
Giải nhì 68746
Giải nhất 19888
Đặc biệt 831255
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 10, 13, 17
2
3 30, 35, 38
4 40, 46
5 50, 52, 53, 55
6 63
7
8 80, 87, 89
9 90
Đuôi Lô tô
0 , 10, 30, 40, 50, 80, 90
1
2 52
3 13, 53, 63
4
5 35, 55
6 46
7 17, 87
8 38
9 89
Giải tám 85
Giải bảy 566
Giải sáu 0232 8908 3577
Giải năm 3530
Giải tư 45416 81818 66990 44330
63109 70247 54414
Giải ba 10925 59433
Giải nhì 06292
Giải nhất 69119
Đặc biệt 893450
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 08, 09
1 14, 16, 18
2 25
3 30, 30, 32, 33
4 47
5 50
6 66
7 77
8 85
9 90, 92
Đuôi Lô tô
0 , 30, 30, 50, 90
1
2 32, 92
3 33
4 14
5 25, 85
6 16, 66
7 47, 77
8 08, 18
9 09
Giải tám 27
Giải bảy 387
Giải sáu 9093 2536 7257
Giải năm 3097
Giải tư 66146 41939 99724 41577
15499 16073 64927
Giải ba 08277 16083
Giải nhì 56422
Giải nhất 64246
Đặc biệt 409362
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2 22, 24, 27, 27
3 36, 39
4 46
5 57
6 62
7 73, 77, 77
8 83, 87
9 93, 97, 99
Đuôi Lô tô
0
1
2 22, 62
3 73, 83, 93
4 24
5
6 36, 46
7 27, 27, 57, 77, 77, 87, 97
8
9 39, 99
Giải tám 08
Giải bảy 422
Giải sáu 7063 3412 8728
Giải năm 9619
Giải tư 39124 55536 60411 60907
83225 04163 56326
Giải ba 04044 72042
Giải nhì 40483
Giải nhất 05222
Đặc biệt 144979
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 07, 08
1 11, 12, 19
2 22, 24, 25, 26, 28
3 36
4 42, 44
5
6 63, 63
7 79
8 83
9
Đuôi Lô tô
0
1 11
2 12, 22, 42
3 63, 63, 83
4 24, 44
5 25
6 26, 36
7 07
8 08, 28
9 19, 79
Giải tám 55
Giải bảy 006
Giải sáu 5881 5421 0785
Giải năm 9573
Giải tư 58717 60388 84404 75203
79390 50035 58504
Giải ba 43380 74731
Giải nhì 10955
Giải nhất 84388
Đặc biệt 505483
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03, 04, 04, 06
1 17
2 21
3 31, 35
4
5 55, 55
6
7 73
8 80, 81, 83, 85, 88
9 90
Đuôi Lô tô
0 , 80, 90
1 21, 31, 81
2
3 03, 73, 83
4 04, 04
5 35, 55, 55, 85
6 06
7 17
8 88
9
Giải tám 24
Giải bảy 019
Giải sáu 3117 5077 6851
Giải năm 7154
Giải tư 03930 37795 18709 99945
69559 19171 97196
Giải ba 56597 70773
Giải nhì 98831
Giải nhất 65478
Đặc biệt 980345
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 09
1 17, 19
2 24
3 30, 31
4 45, 45
5 51, 54, 59
6
7 71, 73, 77
8
9 95, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 , 30
1 31, 51, 71
2
3 73
4 24, 54
5 45, 45, 95
6 96
7 17, 77, 97
8
9 09, 19, 59
Giải tám 55
Giải bảy 298
Giải sáu 1138 0597 3507
Giải năm 7018
Giải tư 38963 04251 57761 84330
59399 43329 26329
Giải ba 18216 05174
Giải nhì 70734
Giải nhất 09464
Đặc biệt 636972
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 07
1 16, 18
2 29, 29
3 30, 34, 38
4
5 51, 55
6 61, 63
7 72, 74
8
9 97, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 , 30
1 51, 61
2 72
3 63
4 34, 74
5 55
6 16
7 07, 97
8 18, 38, 98
9 29, 29, 99
Giải tám 70
Giải bảy 528
Giải sáu 9340 6405 4167
Giải năm 5640
Giải tư 65385 57548 66743 73499
03462 20343 64088
Giải ba 79891 55391
Giải nhì 90986
Giải nhất 00415
Đặc biệt 306485
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 05
1
2 28
3
4 40, 40, 43, 43, 48
5
6 62, 67
7 70
8 85, 85, 86, 88
9 91, 91, 99
Đuôi Lô tô
0 , 40, 40, 70
1 91, 91
2 62
3 43, 43
4
5 05, 85, 85
6 86
7 67
8 28, 48, 88
9 99
Giải tám 85
Giải bảy 310
Giải sáu 2983 4966 1245
Giải năm 4906
Giải tư 61819 76057 48322 45012
98150 50390 69324
Giải ba 15151 00298
Giải nhì 91958
Giải nhất 05331
Đặc biệt 137922
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 06
1 10, 12, 19
2 22, 22, 24
3
4 45
5 50, 51, 57, 58
6 66
7
8 83, 85
9 90, 98
Đuôi Lô tô
0 , 10, 50, 90
1 51
2 12, 22, 22
3 83
4 24
5 45, 85
6 06, 66
7 57
8 58, 98
9 19
Giải tám 55
Giải bảy 949
Giải sáu 3937 4761 6579
Giải năm 0406
Giải tư 69442 11626 43329 70081
98117 06346 70224
Giải ba 15314 93421
Giải nhì 74219
Giải nhất 36426
Đặc biệt 465257
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06
1 14, 17, 19
2 21, 24, 26, 29
3 37
4 42, 46, 49
5 55, 57
6 6 , 61
7 79
8 81
9
Đuôi Lô tô
0 6
1 21, 61, 81
2 42
3
4 14, 24
5 55
6 06, 26, 46
7 17, 37, 57
8
9 19, 29, 49, 79
Giải tám 97
Giải bảy 486
Giải sáu 4296 0036 0990
Giải năm 4079
Giải tư 47966 89152 70339 19578
00527 46762 09801
Giải ba 54132 63104
Giải nhì 63555
Giải nhất 21744
Đặc biệt 114966
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 04
1
2 27
3 32, 36, 39
4 4
5 52, 55
6 62, 66, 66
7 78, 79
8 86
9 90, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 4 , 90
1 01
2 32, 52, 62
3
4 04
5 55
6 36, 66, 66, 86, 96
7 27, 97
8 78
9 39, 79
Giải tám 01
Giải bảy 976
Giải sáu 7892 8706 7529
Giải năm 1683
Giải tư 07471 85375 59917 48827
69355 65393 85999
Giải ba 37044 33402
Giải nhì 78363
Giải nhất 93388
Đặc biệt 409126
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 02, 06
1 17
2 26, 27, 29
3
4 44
5 55
6 63
7 71, 75, 76
8 8 , 83
9 92, 93, 99
Đuôi Lô tô
0 8
1 01, 71
2 02, 92
3 63, 83, 93
4 44
5 55, 75
6 06, 26, 76
7 17, 27
8
9 29, 99
Giải tám 19
Giải bảy 552
Giải sáu 0296 9382 9172
Giải năm 5963
Giải tư 13402 61187 52095 08813
20936 67716 58252
Giải ba 30639 46953
Giải nhì 38398
Giải nhất 51241
Đặc biệt 267454
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02
1 1 , 13, 16, 19
2
3 36, 39
4
5 52, 52, 53, 54
6 63
7 72
8 82, 87
9 95, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 1
1
2 02, 52, 52, 72, 82
3 13, 53, 63
4 54
5 95
6 16, 36, 96
7 87
8 98
9 19, 39
Giải tám 85
Giải bảy 026
Giải sáu 3182 4470 0483
Giải năm 9004
Giải tư 93154 86777 75031 59293
61795 53891 11929
Giải ba 53067 31566
Giải nhì 65398
Giải nhất 57905
Đặc biệt 083923
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04
1
2 23, 26, 29
3 31
4
5 5 , 54
6 66, 67
7 70, 77
8 82, 83, 85
9 91, 93, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 5 , 70
1 31, 91
2 82
3 23, 83, 93
4 04, 54
5 85, 95
6 26, 66
7 67, 77
8 98
9 29
Giải tám 18
Giải bảy 212
Giải sáu 5254 1755 7356
Giải năm 7129
Giải tư 77569 15467 63125 01204
41330 72220 67506
Giải ba 63270 73559
Giải nhì 65803
Giải nhất 59176
Đặc biệt 733527
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 04, 06
1 12, 18
2 20, 25, 27, 29
3 30
4
5 54, 55, 56, 59
6 6 , 67, 69
7 70
8
9
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 6 , 70
1
2 12
3 03
4 04, 54
5 25, 55
6 06, 56
7 27, 67
8 18
9 29, 59, 69
Giải tám 62
Giải bảy 750
Giải sáu 0291 4903 5530
Giải năm 9896
Giải tư 48067 42955 00070 77038
53258 86896 44818
Giải ba 39222 97126
Giải nhì 00978
Giải nhất 86458
Đặc biệt 107252
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03
1 18
2 22, 26
3 30, 38
4
5 50, 52, 55, 58
6 62, 67
7 70, 78
8 8
9 91, 96, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 70, 8
1 91
2 22, 52, 62
3 03
4
5 55
6 26, 96, 96
7 67
8 18, 38, 58, 78
9
Giải tám 44
Giải bảy 640
Giải sáu 9733 8180 8744
Giải năm 0716
Giải tư 47129 59369 41951 45420
71089 19502 21012
Giải ba 89816 27781
Giải nhì 01383
Giải nhất 71181
Đặc biệt 031740
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02
1 1 , 12, 16, 16
2 20, 29
3 33
4 40, 40, 44, 44
5 51
6 69
7
8 80, 81, 83, 89
9
Đuôi Lô tô
0 1 , 20, 40, 40, 80
1 51, 81
2 02, 12
3 33, 83
4 44, 44
5
6 16, 16
7
8
9 29, 69, 89
Giải tám 08
Giải bảy 164
Giải sáu 8080 4250 4974
Giải năm 7199
Giải tư 75838 95497 98677 18460
58159 73227 31281
Giải ba 05704 15153
Giải nhì 56204
Giải nhất 39198
Đặc biệt 041409
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 04, 08, 09
1
2 27
3 38
4
5 50, 53, 59
6 60, 64
7 74, 77
8 8 , 80, 81
9 97, 99
Đuôi Lô tô
0 50, 60, 8 , 80
1 81
2
3 53
4 04, 04, 64, 74
5
6
7 27, 77, 97
8 08, 38
9 09, 59, 99
Giải tám 79
Giải bảy 199
Giải sáu 4362 3664 6479
Giải năm 4237
Giải tư 51930 26005 70605 82874
10420 10971 39039
Giải ba 72872 68921
Giải nhì 08187
Giải nhất 16629
Đặc biệt 308925
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05, 05
1
2 20, 21, 25
3 30, 37, 39
4
5
6 62, 64
7 71, 72, 74, 79, 79
8 87
9 9 , 99
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 9
1 21, 71
2 62, 72
3
4 64, 74
5 05, 05, 25
6
7 37, 87
8
9 39, 79, 79, 99
Giải tám 46
Giải bảy 182
Giải sáu 8453 0155 9010
Giải năm 9704
Giải tư 08311 35790 94675 50570
87180 56620 35244
Giải ba 91216 56796
Giải nhì 51054
Giải nhất 49838
Đặc biệt 079825
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04
1 10, 11, 16
2 20, 25
3
4 44, 46
5 53, 54, 55
6
7 70, 75
8 8 , 80, 82
9 90, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 70, 8 , 80, 90
1 11
2 82
3 53
4 04, 44, 54
5 25, 55, 75
6 16, 46, 96
7
8
9
Giải tám 28
Giải bảy 881
Giải sáu 0575 8007 8655
Giải năm 4836
Giải tư 08125 00722 84234 76339
66112 02957 37382
Giải ba 57722 81414
Giải nhì 45809
Giải nhất 74778
Đặc biệt 279226
Phóng to
Đầu Lô tô
0 07, 09
1 12, 14
2 22, 22, 25, 26, 28
3 34, 36, 39
4
5 55, 57
6
7 75
8 8 , 81, 82
9
Đuôi Lô tô
0 8
1 81
2 12, 22, 22, 82
3
4 14, 34
5 25, 55, 75
6 26, 36
7 07, 57
8 28
9 09, 39
Giải tám 94
Giải bảy 113
Giải sáu 8421 4586 3842
Giải năm 1843
Giải tư 56624 34011 37039 78093
94609 05782 36091
Giải ba 45247 44226
Giải nhì 59034
Giải nhất 96037
Đặc biệt 174201
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 09
1 11, 13
2 21, 24, 26
3 34, 39
4 42, 43, 47
5
6
7 7
8 82, 86
9 91, 93, 94
Đuôi Lô tô
0 7
1 01, 11, 21, 91
2 42, 82
3 13, 43, 93
4 24, 34, 94
5
6 26, 86
7 47
8
9 09, 39
Giải tám 40
Giải bảy 966
Giải sáu 3552 1187 6186
Giải năm 4954
Giải tư 08038 51340 70721 00867
39542 38788 05739
Giải ba 73267 36781
Giải nhì 59316
Giải nhất 26465
Đặc biệt 750386
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 16
2 21
3 38, 39
4 40, 40, 42
5 5 , 52, 54
6 66, 67, 67
7
8 81, 86, 86, 87, 88
9
Đuôi Lô tô
0 40, 40, 5
1 21, 81
2 42, 52
3
4 54
5
6 16, 66, 86, 86
7 67, 67, 87
8 38, 88
9 39
Giải tám 24
Giải bảy 638
Giải sáu 9026 9439 7358
Giải năm 3656
Giải tư 20234 53393 96414 85153
54437 53178 85206
Giải ba 67767 44448
Giải nhì 49021
Giải nhất 86317
Đặc biệt 162914
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06
1 14, 14
2 21, 24, 26
3 34, 37, 38, 39
4 48
5 53, 56, 58
6 67
7 7 , 78
8
9 93
Đuôi Lô tô
0 7
1 21
2
3 53, 93
4 14, 14, 24, 34
5
6 06, 26, 56
7 37, 67
8 38, 48, 58, 78
9 39
Giải tám 93
Giải bảy 273
Giải sáu 5350 0854 3746
Giải năm 2789
Giải tư 13038 11745 86851 50466
86207 65967 53945
Giải ba 54027 83670
Giải nhì 64368
Giải nhất 41957
Đặc biệt 379271
Phóng to
Đầu Lô tô
0 07
1
2 27
3 38
4 45, 45, 46
5 50, 51, 54
6 66, 67, 68
7 7 , 70, 71, 73
8 89
9 93
Đuôi Lô tô
0 50, 7 , 70
1 51, 71
2
3 73, 93
4 54
5 45, 45
6 46, 66
7 07, 27, 67
8 38, 68
9 89
Giải tám 93
Giải bảy 264
Giải sáu 1867 3303 1431
Giải năm 8052
Giải tư 20773 85825 77433 60223
10031 66201 94320
Giải ba 41713 00463
Giải nhì 51127
Giải nhất 85240
Đặc biệt 475132
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0 , 01, 03
1 13
2 20, 23, 25, 27
3 31, 31, 32, 33
4
5 52
6 63, 64, 67
7 73
8
9 93
Đuôi Lô tô
0 0 , 20
1 01, 31, 31
2 32, 52
3 03, 13, 23, 33, 63, 73, 93
4 64
5 25
6
7 27, 67
8
9
Giải tám 07
Giải bảy 830
Giải sáu 5019 8863 0554
Giải năm 3312
Giải tư 57370 62951 75066 42518
10565 50419 03531
Giải ba 67127 49159
Giải nhì 16002
Giải nhất 07197
Đặc biệt 400455
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 07
1 12, 18, 19, 19
2 27
3 30, 31
4
5 51, 54, 55, 59
6 63, 65, 66
7 7 , 70
8
9
Đuôi Lô tô
0 30, 7 , 70
1 31, 51
2 02, 12
3 63
4 54
5 55, 65
6 66
7 07, 27
8 18
9 19, 19, 59
Giải tám 20
Giải bảy 270
Giải sáu 8177 0967 5157
Giải năm 0999
Giải tư 30227 72906 36485 55277
25442 89374 13767
Giải ba 63356 62332
Giải nhì 79217
Giải nhất 06063
Đặc biệt 352727
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06
1 17
2 20, 27, 27
3 3 , 32
4 42
5 56, 57
6 67, 67
7 70, 74, 77, 77
8 85
9 99
Đuôi Lô tô
0 20, 3 , 70
1
2 32, 42
3
4 74
5 85
6 06, 56
7 17, 27, 27, 57, 67, 67, 77, 77
8
9 99
Giải tám 27
Giải bảy 777
Giải sáu 7419 1054 8041
Giải năm 5092
Giải tư 36193 46584 43460 82354
36460 44714 78451
Giải ba 11410 00204
Giải nhì 56808
Giải nhất 33876
Đặc biệt 088381
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 08
1 10, 14, 19
2 27
3
4 41
5 51, 54, 54
6 6 , 60, 60
7 77
8 81, 84
9 92, 93
Đuôi Lô tô
0 10, 6 , 60, 60
1 41, 51, 81
2 92
3 93
4 04, 14, 54, 54, 84
5
6
7 27, 77
8 08
9 19
Chia sẻ
nastyvidetube johnedwinpheLps daynghequenga formuLar-shop jaywhitneyreaLestate detectivewaLterwright griLLage-et-cLoture impaLabusiness evansavionics cheLseahoover educationedgepk hardwoodfLoorcontractors-in vermietung-auf-syLt ahmetsukrubahadir thebungaLowpoorva equipe-equipe jardinerosenmadrid cuartetomozartarequipa Lekartingdepoitiers de-saintsviewmusic mark1airforce oficenterchipiona jogosdecoLorirgratis supersonictubevehicLe irwinpoLishing bichaLo fibstaLkertrading