Xổ Số Bạc Liêu 30 ngày

XSBL 7 ngày

XSBL 10 ngày

XSBL 50 ngày

XSBL 90 ngày

XSBL 160 ngày

Giải tám 79
Giải bảy 762
Giải sáu 0772 0671 0899
Giải năm 5478
Giải tư 00024 61818 50809 51295
15641 31896 17420
Giải ba 92687 40556
Giải nhì 46410
Giải nhất 87280
Đặc biệt 003053
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 09
1 10, 18
2 20, 24
3
4 41
5 53, 56
6 62
7 71, 72, 78, 79
8 87
9 95, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 , 10, 20
1 41, 71
2 62, 72
3 53
4 24
5 95
6 56, 96
7 87
8 18, 78
9 09, 79, 99
Giải tám 71
Giải bảy 977
Giải sáu 1769 1374 4077
Giải năm 6487
Giải tư 91661 13194 48498 35138
27037 64713 42772
Giải ba 97224 97921
Giải nhì 40848
Giải nhất 42081
Đặc biệt 368280
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 13
2 21, 24
3 37, 38
4 48
5
6 61, 69
7 71, 72, 74, 77, 77
8 80, 87
9 94, 98
Đuôi Lô tô
0 , 80
1 21, 61, 71
2 72
3 13
4 24, 74, 94
5
6
7 37, 77, 77, 87
8 38, 48, 98
9 69
Giải tám 97
Giải bảy 479
Giải sáu 1348 4390 9999
Giải năm 8976
Giải tư 60367 10096 52374 59835
06330 45777 34537
Giải ba 89076 61180
Giải nhì 59798
Giải nhất 85446
Đặc biệt 364533
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2
3 30, 33, 35, 37
4 48
5
6 67
7 74, 76, 76, 77, 79
8 80
9 90, 96, 97, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 , 30, 80, 90
1
2
3 33
4 74
5 35
6 76, 76, 96
7 37, 67, 77, 97
8 48, 98
9 79, 99
Giải tám 07
Giải bảy 215
Giải sáu 7434 0142 1830
Giải năm 6478
Giải tư 32600 94798 01886 81402
18490 59247 02387
Giải ba 50121 66796
Giải nhì 76707
Giải nhất 27884
Đặc biệt 978673
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 02, 07, 07
1 15
2 21
3 30, 34
4 42, 47
5
6
7 73, 78
8 86, 87
9 90, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 , 00, 30, 90
1 21
2 02, 42
3 73
4 34
5 15
6 86, 96
7 07, 07, 47, 87
8 78, 98
9
Giải tám 41
Giải bảy 180
Giải sáu 2482 3860 2674
Giải năm 9985
Giải tư 20214 43073 89851 58910
32376 11950 02388
Giải ba 28564 93789
Giải nhì 49082
Giải nhất 37749
Đặc biệt 558222
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 10, 14
2 22
3
4 41
5 50, 51
6 60, 64
7 73, 74, 76
8 80, 82, 82, 85, 88, 89
9
Đuôi Lô tô
0 , 10, 50, 60, 80
1 41, 51
2 22, 82, 82
3 73
4 14, 64, 74
5 85
6 76
7
8 88
9 89
Giải tám 42
Giải bảy 755
Giải sáu 8632 9975 8472
Giải năm 9205
Giải tư 68231 42531 28767 72661
27868 82769 50527
Giải ba 05002 59996
Giải nhì 53255
Giải nhất 69377
Đặc biệt 114282
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02, 05
1
2 27
3 31, 31, 32
4 42
5 55, 55
6 61, 67, 68, 69
7 72, 75
8 82
9 96
Đuôi Lô tô
0
1 31, 31, 61
2 02, 32, 42, 72, 82
3
4
5 05, 55, 55, 75
6 96
7 27, 67
8 68
9 69
Giải tám 85
Giải bảy 105
Giải sáu 7494 3702 8263
Giải năm 7050
Giải tư 95783 88028 29213 18210
32449 68618 87734
Giải ba 03875 28125
Giải nhì 01840
Giải nhất 72529
Đặc biệt 318292
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02, 05
1 10, 13, 18
2 25, 28
3 34
4 40, 49
5 50
6 63
7 75
8 83, 85
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0 , 10, 40, 50
1
2 02, 92
3 13, 63, 83
4 34, 94
5 05, 25, 75, 85
6
7
8 18, 28
9 49
Giải tám 25
Giải bảy 294
Giải sáu 9292 3063 2961
Giải năm 2019
Giải tư 73104 70024 20261 99776
60497 57562 25221
Giải ba 20216 15576
Giải nhì 76447
Giải nhất 98096
Đặc biệt 777143
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 04
1 16, 19
2 21, 24, 25
3
4 43, 47
5
6 61, 61, 62, 63
7 76, 76
8
9 92, 94, 97
Đuôi Lô tô
0
1 21, 61, 61
2 62, 92
3 43, 63
4 04, 24, 94
5 25
6 16, 76, 76
7 47, 97
8
9 19
Giải tám 51
Giải bảy 082
Giải sáu 9547 6119 7710
Giải năm 7284
Giải tư 17373 74303 41323 89181
96507 85781 83955
Giải ba 70830 47149
Giải nhì 56379
Giải nhất 52057
Đặc biệt 409535
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03, 07
1 10, 19
2 23
3 30, 35
4 47, 49
5 51, 55
6
7 73, 79
8 81, 81, 82, 84
9
Đuôi Lô tô
0 , 10, 30
1 51, 81, 81
2 82
3 03, 23, 73
4 84
5 35, 55
6
7 07, 47
8
9 19, 49, 79
Giải tám 52
Giải bảy 770
Giải sáu 6158 9130 3312
Giải năm 5629
Giải tư 06980 02342 35383 38256
81674 08224 26836
Giải ba 52163 53996
Giải nhì 32130
Giải nhất 14789
Đặc biệt 730692
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 12
2 24, 29
3 30, 30, 36
4 42
5 52, 56, 58
6 63
7 70, 74
8 80, 83
9 92, 96
Đuôi Lô tô
0 , 30, 30, 70, 80
1
2 12, 42, 52, 92
3 63, 83
4 24, 74
5
6 36, 56, 96
7
8 58
9 29
Giải tám 93
Giải bảy 579
Giải sáu 0352 8028 0656
Giải năm 5374
Giải tư 27445 91222 90065 07030
34266 19364 50884
Giải ba 36125 17324
Giải nhì 70323
Giải nhất 81932
Đặc biệt 687609
Phóng to
Đầu Lô tô
0 09
1
2 2 , 22, 23, 24, 25, 28
3 30
4 45
5 52, 56
6 64, 65, 66
7 74, 79
8 84
9 93
Đuôi Lô tô
0 2 , 30
1
2 22, 52
3 23, 93
4 24, 64, 74, 84
5 25, 45, 65
6 56, 66
7
8 28
9 09, 79
Giải tám 48
Giải bảy 637
Giải sáu 4600 9780 6103
Giải năm 7443
Giải tư 31507 72485 35188 61395
88764 60019 49619
Giải ba 09653 51804
Giải nhì 34856
Giải nhất 13862
Đặc biệt 465755
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 03, 04, 07
1 19, 19
2 2
3 37
4 43, 48
5 53, 55, 56
6 64
7
8 80, 85, 88
9 95
Đuôi Lô tô
0 00, 2 , 80
1
2
3 03, 43, 53
4 04, 64
5 55, 85, 95
6 56
7 07, 37
8 48, 88
9 19, 19
Giải tám 26
Giải bảy 493
Giải sáu 5311 8276 4525
Giải năm 2453
Giải tư 85863 13193 96503 76447
36801 13084 17633
Giải ba 56150 38837
Giải nhì 65808
Giải nhất 45956
Đặc biệt 406521
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 03, 08
1 11
2 21, 25, 26
3 33, 37
4 47
5 50, 53
6 6 , 63
7 76
8 84
9 93, 93
Đuôi Lô tô
0 50, 6
1 01, 11, 21
2
3 03, 33, 53, 63, 93, 93
4 84
5 25
6 26, 76
7 37, 47
8 08
9
Giải tám 75
Giải bảy 815
Giải sáu 0148 2536 5915
Giải năm 9531
Giải tư 72338 04183 98045 35598
13976 93104 35118
Giải ba 46652 42457
Giải nhì 90991
Giải nhất 96310
Đặc biệt 856665
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0 , 04
1 15, 15, 18
2
3 31, 36, 38
4 45, 48
5 52, 57
6 65
7 75, 76
8 83
9 91, 98
Đuôi Lô tô
0 0
1 31, 91
2 52
3 83
4 04
5 15, 15, 45, 65, 75
6 36, 76
7 57
8 18, 38, 48, 98
9
Giải tám 13
Giải bảy 656
Giải sáu 8335 7111 8768
Giải năm 5321
Giải tư 64655 94138 48627 63343
86737 74883 49036
Giải ba 53554 62160
Giải nhì 77406
Giải nhất 71306
Đặc biệt 838677
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06
1 11, 13
2 21, 27
3 35, 36, 37, 38
4 43
5 54, 55, 56
6 6 , 60, 68
7 77
8 83
9
Đuôi Lô tô
0 6 , 60
1 11, 21
2
3 13, 43, 83
4 54
5 35, 55
6 06, 36, 56
7 27, 37, 77
8 38, 68
9
Giải tám 69
Giải bảy 263
Giải sáu 1163 7827 8317
Giải năm 9000
Giải tư 20282 93203 61105 94760
11385 86040 04402
Giải ba 12830 99586
Giải nhì 39742
Giải nhất 13543
Đặc biệt 061243
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 02, 03, 05
1 17
2 27
3 3 , 30
4 40, 42, 43
5
6 60, 63, 63, 69
7
8 82, 85, 86
9
Đuôi Lô tô
0 00, 3 , 30, 40, 60
1
2 02, 42, 82
3 03, 43, 63, 63
4
5 05, 85
6 86
7 17, 27
8
9 69
Giải tám 18
Giải bảy 751
Giải sáu 5650 3192 9340
Giải năm 2595
Giải tư 94963 96016 50573 82995
12637 75994 37989
Giải ba 58049 02058
Giải nhì 98890
Giải nhất 63843
Đặc biệt 682520
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 16, 18
2 20
3 3 , 37
4 40, 49
5 50, 51, 58
6 63
7 73
8 89
9 90, 92, 94, 95, 95
Đuôi Lô tô
0 20, 3 , 40, 50, 90
1 51
2 92
3 63, 73
4 94
5 95, 95
6 16
7 37
8 18, 58
9 49, 89
Giải tám 59
Giải bảy 013
Giải sáu 2691 0368 0265
Giải năm 6887
Giải tư 38626 00429 61716 76160
94930 73226 29165
Giải ba 73146 71633
Giải nhì 41666
Giải nhất 51217
Đặc biệt 718393
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 13, 16
2 26, 26, 29
3 30, 33
4 46
5 59
6 60, 65, 65, 66, 68
7 7
8 87
9 91, 93
Đuôi Lô tô
0 30, 60, 7
1 91
2
3 13, 33, 93
4
5 65, 65
6 16, 26, 26, 46, 66
7 87
8 68
9 29, 59
Giải tám 67
Giải bảy 375
Giải sáu 0328 9282 0148
Giải năm 2534
Giải tư 69458 38927 19578 03197
76339 43274 07530
Giải ba 69540 18668
Giải nhì 23316
Giải nhất 88348
Đặc biệt 430950
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 16
2 27, 28
3 30, 34, 39
4 40, 48
5 50, 58
6 67, 68
7 74, 75, 78
8 8 , 82
9 97
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 50, 8
1
2 82
3
4 34, 74
5 75
6 16
7 27, 67, 97
8 28, 48, 58, 68, 78
9 39
Giải tám 06
Giải bảy 829
Giải sáu 5005 6235 8589
Giải năm 7338
Giải tư 83647 57238 22626 76002
36737 48572 54694
Giải ba 22044 49759
Giải nhì 47956
Giải nhất 14088
Đặc biệt 649428
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 05, 06
1
2 26, 28, 29
3 35, 37, 38, 38
4 44, 47
5 56, 59
6
7 72
8 8 , 89
9 94
Đuôi Lô tô
0 8
1
2 02, 72
3
4 44, 94
5 05, 35
6 06, 26, 56
7 37, 47
8 28, 38, 38
9 29, 59, 89
Giải tám 24
Giải bảy 152
Giải sáu 3487 4040 2519
Giải năm 3995
Giải tư 90871 66667 62708 72187
10867 41782 94116
Giải ba 87961 15471
Giải nhì 54002
Giải nhất 85864
Đặc biệt 545233
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 08
1 16, 19
2 24
3 33
4 4 , 40
5 52
6 61, 67, 67
7 71, 71
8 82, 87, 87
9 95
Đuôi Lô tô
0 4 , 40
1 61, 71, 71
2 02, 52, 82
3 33
4 24
5 95
6 16
7 67, 67, 87, 87
8 08
9 19
Giải tám 45
Giải bảy 860
Giải sáu 4394 1737 3072
Giải năm 9269
Giải tư 48118 16707 38366 88475
66702 25297 72747
Giải ba 87952 03691
Giải nhì 03064
Giải nhất 26539
Đặc biệt 059830
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 07
1 18
2
3 30, 37
4 45, 47
5 52
6 60, 64, 66, 69
7 72, 75
8
9 9 , 91, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 60, 9
1 91
2 02, 52, 72
3
4 64, 94
5 45, 75
6 66
7 07, 37, 47, 97
8 18
9 69
Giải tám 04
Giải bảy 794
Giải sáu 4919 1775 9642
Giải năm 1639
Giải tư 53525 67948 47005 72768
21380 74236 85185
Giải ba 30209 12414
Giải nhì 05626
Giải nhất 17540
Đặc biệt 731415
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0 , 04, 05, 09
1 14, 15, 19
2 25, 26
3 36, 39
4 42, 48
5
6 68
7 75
8 80, 85
9 94
Đuôi Lô tô
0 0 , 80
1
2 42
3
4 04, 14, 94
5 05, 15, 25, 75, 85
6 26, 36
7
8 48, 68
9 09, 19, 39
Giải tám 24
Giải bảy 120
Giải sáu 6034 8341 8868
Giải năm 9047
Giải tư 34408 62056 58152 55000
84933 26890 39191
Giải ba 40585 20219
Giải nhì 85130
Giải nhất 43508
Đặc biệt 473845
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 08
1 19
2 20, 24
3 30, 33, 34
4 41, 45, 47
5 52, 56
6 68
7
8 8 , 85
9 90, 91
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 30, 8 , 90
1 41, 91
2 52
3 33
4 24, 34
5 45, 85
6 56
7 47
8 08, 68
9 19
Giải tám 88
Giải bảy 677
Giải sáu 4671 0832 3959
Giải năm 4231
Giải tư 03772 57616 60235 31979
78412 23614 50650
Giải ba 10293 72734
Giải nhì 61965
Giải nhất 60628
Đặc biệt 364570
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 12, 14, 16
2
3 31, 32, 34, 35
4
5 50, 59
6 65
7 70, 71, 72, 77, 79
8 8 , 88
9 93
Đuôi Lô tô
0 50, 70, 8
1 31, 71
2 12, 32, 72
3 93
4 14, 34
5 35, 65
6 16
7 77
8 88
9 59, 79
Giải tám 11
Giải bảy 923
Giải sáu 0077 1178 8005
Giải năm 4683
Giải tư 07593 32508 35223 87145
24985 70719 72940
Giải ba 71696 95924
Giải nhì 09727
Giải nhất 12497
Đặc biệt 848536
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05, 08
1 11, 19
2 23, 23, 24, 27
3 36
4 40, 45
5
6
7 7 , 77, 78
8 83, 85
9 93, 96
Đuôi Lô tô
0 40, 7
1 11
2
3 23, 23, 83, 93
4 24
5 05, 45, 85
6 36, 96
7 27, 77
8 08, 78
9 19
Giải tám 01
Giải bảy 239
Giải sáu 5183 3605 5257
Giải năm 7397
Giải tư 99115 42498 20452 98193
46565 70715 78489
Giải ba 59031 48436
Giải nhì 19684
Giải nhất 26692
Đặc biệt 475792
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 05
1 15, 15
2 2
3 31, 36, 39
4
5 52, 57
6 65
7
8 83, 84, 89
9 92, 93, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 2
1 01, 31
2 52, 92
3 83, 93
4 84
5 05, 15, 15, 65
6 36
7 57, 97
8 98
9 39, 89
Giải tám 36
Giải bảy 107
Giải sáu 5191 1638 6582
Giải năm 8051
Giải tư 01546 19479 09156 99185
89587 55407 33692
Giải ba 96491 46435
Giải nhì 00079
Giải nhất 20608
Đặc biệt 064110
Phóng to
Đầu Lô tô
0 07, 07
1 10
2
3 35, 36, 38
4 46
5 51, 56
6
7 79, 79
8 8 , 82, 85, 87
9 91, 91, 92
Đuôi Lô tô
0 10, 8
1 51, 91, 91
2 82, 92
3
4
5 35, 85
6 36, 46, 56
7 07, 07, 87
8 38
9 79, 79
Giải tám 04
Giải bảy 264
Giải sáu 5119 9075 6534
Giải năm 8752
Giải tư 24975 67801 73656 48413
01116 33275 46552
Giải ba 17505 03554
Giải nhì 90274
Giải nhất 27421
Đặc biệt 800636
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 04, 05
1 1 , 13, 16, 19
2
3 34, 36
4
5 52, 52, 54, 56
6 64
7 74, 75, 75, 75
8
9
Đuôi Lô tô
0 1
1 01
2 52, 52
3 13
4 04, 34, 54, 64, 74
5 05, 75, 75, 75
6 16, 36, 56
7
8
9 19
Giải tám 64
Giải bảy 969
Giải sáu 6237 2241 9220
Giải năm 6832
Giải tư 50054 49314 66156 65070
66628 17958 13797
Giải ba 95230 09355
Giải nhì 65861
Giải nhất 05445
Đặc biệt 222635
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 14
2 20, 28
3 30, 32, 35, 37
4 41
5 5 , 54, 55, 56, 58
6 61, 64, 69
7 70
8
9 97
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 5 , 70
1 41, 61
2 32
3
4 14, 54, 64
5 35, 55
6 56
7 37, 97
8 28, 58
9 69
Chia sẻ
nastyvidetube johnedwinpheLps daynghequenga formuLar-shop jaywhitneyreaLestate detectivewaLterwright griLLage-et-cLoture impaLabusiness evansavionics cheLseahoover educationedgepk hardwoodfLoorcontractors-in vermietung-auf-syLt ahmetsukrubahadir thebungaLowpoorva equipe-equipe jardinerosenmadrid cuartetomozartarequipa Lekartingdepoitiers de-saintsviewmusic mark1airforce oficenterchipiona jogosdecoLorirgratis supersonictubevehicLe irwinpoLishing bichaLo fibstaLkertrading