Xổ Số Bình Định 30 ngày

XSBDI 7 ngày

XSBDI 10 ngày

XSBDI 50 ngày

XSBDI 90 ngày

XSBDI 160 ngày

Giải tám 34
Giải bảy 902
Giải sáu 4093 1944 6902
Giải năm 2711
Giải tư 72336 91877 33242 97733
61771 89328 90732
Giải ba 15861 89018
Giải nhì 77397
Giải nhất 64644
Đặc biệt 169189
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02
1 11, 18
2 28
3 32, 33, 34, 36
4 42, 44, 44
5
6 61
7 71, 77
8 89
9 93, 97
Đuôi Lô tô
0
1 11, 61, 71
2 02, 32, 42
3 33, 93
4 34, 44, 44
5
6 36
7 77, 97
8 18, 28
9 89
Giải tám 92
Giải bảy 285
Giải sáu 7284 0333 1036
Giải năm 2800
Giải tư 88289 46641 27808 08054
26782 84138 40773
Giải ba 12229 27113
Giải nhì 44133
Giải nhất 92648
Đặc biệt 097317
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 08
1 13, 17
2 29
3 33, 33, 38
4 41, 48
5 54
6
7 73
8 82, 84, 85, 89
9 92
Đuôi Lô tô
0 , 00
1 41
2 82, 92
3 13, 33, 33, 73
4 54, 84
5 85
6
7 17
8 08, 38, 48
9 29, 89
Giải tám 17
Giải bảy 914
Giải sáu 2863 2648 5929
Giải năm 2526
Giải tư 07785 04737 32583 22739
76151 24146 17303
Giải ba 21794 86617
Giải nhì 74110
Giải nhất 15828
Đặc biệt 346270
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03
1 10, 14, 17, 17
2 26, 28
3 37, 39
4 46, 48
5 51
6 63
7 70
8 83, 85
9 94
Đuôi Lô tô
0 , 10, 70
1 51
2
3 03, 63, 83
4 14, 94
5 85
6 26, 46
7 17, 17, 37
8 28, 48
9 39
Giải tám 03
Giải bảy 886
Giải sáu 5600 2373 6080
Giải năm 5316
Giải tư 94219 96845 14145 00359
86045 59259 22509
Giải ba 46076 44087
Giải nhì 98236
Giải nhất 44753
Đặc biệt 707383
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 03, 09
1 16, 19
2
3 36
4 45, 45, 45
5 53, 59, 59
6
7 73, 76
8 83, 86, 87
9
Đuôi Lô tô
0 , 00
1
2
3 03, 53, 73, 83
4
5 45, 45, 45
6 16, 36, 76, 86
7 87
8
9 09, 19, 59, 59
Giải tám 95
Giải bảy 430
Giải sáu 6830 7643 4492
Giải năm 8182
Giải tư 89731 76817 25950 84838
73885 18323 05092
Giải ba 62963 23835
Giải nhì 09472
Giải nhất 81002
Đặc biệt 714799
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02
1 17
2 23
3 30, 30, 31, 35, 38
4 43
5 50
6 63
7 72
8 82, 85
9 92, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 , 30, 30, 50
1 31
2 02, 72, 82, 92
3 23, 43, 63
4
5 35, 85, 95
6
7 17
8 38
9 99
Giải tám 88
Giải bảy 972
Giải sáu 0722 4314 2210
Giải năm 0655
Giải tư 25116 22138 93019 90701
75707 93055 30445
Giải ba 52193 56949
Giải nhì 06518
Giải nhất 48834
Đặc biệt 889134
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 07
1 14, 16, 18, 19
2 22
3 34, 34, 38
4 45, 49
5 55, 55
6
7 72
8 88
9 93
Đuôi Lô tô
0
1 01
2 22, 72
3 93
4 14, 34, 34
5 45, 55, 55
6 16
7 07
8 18, 38, 88
9 19, 49
Giải tám 18
Giải bảy 180
Giải sáu 4911 8186 0819
Giải năm 9920
Giải tư 51865 74975 41508 19594
13826 98130 53954
Giải ba 80816 35586
Giải nhì 00602
Giải nhất 82164
Đặc biệt 751877
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02, 08
1 11, 16, 18
2 20, 26
3 30
4
5 54
6 64, 65
7 75, 77
8 80, 86, 86
9 94
Đuôi Lô tô
0 , 20, 30, 80
1 11
2 02
3
4 54, 64, 94
5 65, 75
6 16, 26, 86, 86
7 77
8 08, 18
9
Giải tám 07
Giải bảy 805
Giải sáu 3836 6913 0605
Giải năm 4720
Giải tư 22480 98546 47262 52058
36046 15745 40836
Giải ba 96401 18809
Giải nhì 27566
Giải nhất 09580
Đặc biệt 962043
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 05, 07, 09
1 13
2 20
3 36, 36
4 43, 45, 46, 46
5 58
6 62, 66
7
8 80, 80
9
Đuôi Lô tô
0 , 20, 80, 80
1 01
2 62
3 13, 43
4
5 05, 45
6 36, 36, 46, 46, 66
7 07
8 58
9 09
Giải tám 43
Giải bảy 415
Giải sáu 6363 5800 1311
Giải năm 6307
Giải tư 87612 22055 67563 00211
44042 22160 86249
Giải ba 96091 54986
Giải nhì 55306
Giải nhất 95782
Đặc biệt 242193
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 06, 07
1 11, 12, 15
2
3
4 42, 43, 49
5 55
6 60, 63, 63
7
8 82, 86
9 91, 93
Đuôi Lô tô
0 , 00, 60
1 11, 91
2 12, 42, 82
3 43, 63, 63, 93
4
5 15, 55
6 06, 86
7 07
8
9 49
Giải tám 69
Giải bảy 239
Giải sáu 8889 1266 4364
Giải năm 7791
Giải tư 96637 05216 15611 24227
34582 42398 60553
Giải ba 75671 24438
Giải nhì 30257
Giải nhất 42478
Đặc biệt 044031
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 11, 16
2 27
3 31, 37, 38, 39
4
5 53, 57
6 66, 69
7 71, 78
8 82, 89
9 91, 98
Đuôi Lô tô
0
1 11, 31, 71, 91
2 82
3 53
4
5
6 16, 66
7 27, 37, 57
8 38, 78, 98
9 39, 69, 89
Giải tám 68
Giải bảy 134
Giải sáu 1318 1899 4528
Giải năm 9420
Giải tư 30859 63083 27211 73379
13440 63320 56824
Giải ba 80639 65062
Giải nhì 82039
Giải nhất 60794
Đặc biệt 113652
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 11, 18
2 20, 20, 24
3 34, 39, 39
4 40
5 52, 59
6 62, 68
7 79
8 83
9 94, 99
Đuôi Lô tô
0 , 20, 20, 40
1 11
2 52, 62
3 83
4 24, 34, 94
5
6
7
8 18, 68
9 39, 39, 59, 79, 99
Giải tám 72
Giải bảy 388
Giải sáu 0732 4774 4508
Giải năm 4130
Giải tư 00172 95755 97878 10021
76116 76905 24274
Giải ba 76040 97036
Giải nhì 35432
Giải nhất 14088
Đặc biệt 246429
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05
1 16
2 21, 29
3 30, 32, 32, 36
4 40
5 55
6
7 72, 72, 74, 74, 78
8 8 , 88, 88
9
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 8
1 21
2 32, 32, 72, 72
3
4 74, 74
5 05, 55
6 16, 36
7
8 78, 88, 88
9 29
Giải tám 16
Giải bảy 358
Giải sáu 3512 2089 8498
Giải năm 2029
Giải tư 65177 14534 73283 59006
20995 13793 24049
Giải ba 56667 51827
Giải nhì 96030
Giải nhất 75042
Đặc biệt 341134
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06
1 12, 16
2 27, 29
3 30, 34, 34
4 42, 49
5 58
6 67
7 77
8 8 , 83, 89
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0 30, 8
1
2 12, 42
3 83, 93
4 34, 34
5 95
6 06, 16
7 27, 67, 77
8 58
9 29, 49, 89
Giải tám 16
Giải bảy 227
Giải sáu 4101 0981 1641
Giải năm 9713
Giải tư 38559 17368 88576 33259
50389 93011 08850
Giải ba 63230 36570
Giải nhì 91966
Giải nhất 13023
Đặc biệt 485958
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01
1 1 , 11, 13, 16
2 23, 27
3 30
4
5 50, 58, 59, 59
6 66, 68
7 70, 76
8 81, 89
9
Đuôi Lô tô
0 1 , 30, 50, 70
1 01, 11, 81
2
3 13, 23
4
5
6 16, 66, 76
7 27
8 58, 68
9 59, 59, 89
Giải tám 33
Giải bảy 652
Giải sáu 6162 0196 3381
Giải năm 4239
Giải tư 78049 32188 18072 70206
14707 87432 22471
Giải ba 09352 55219
Giải nhì 22449
Giải nhất 96717
Đặc biệt 131735
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06, 07
1 1 , 17, 19
2
3 32, 33, 35, 39
4 49, 49
5 52, 52
6 62
7 71, 72
8 88
9 96
Đuôi Lô tô
0 1
1 71
2 32, 52, 52, 62, 72
3 33
4
5 35
6 06, 96
7 07, 17
8 88
9 19, 39, 49, 49
Giải tám 89
Giải bảy 785
Giải sáu 3879 9595 5873
Giải năm 3216
Giải tư 86903 18498 11219 36410
67609 72294 24810
Giải ba 80467 89196
Giải nhì 51487
Giải nhất 39224
Đặc biệt 028549
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 09
1 10, 10, 16, 19
2 24
3 3
4 49
5
6 67
7 79
8 85, 87, 89
9 94, 95, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 3
1
2
3 03
4 24, 94
5 85, 95
6 16, 96
7 67, 87
8 98
9 09, 19, 49, 79, 89
Giải tám 28
Giải bảy 260
Giải sáu 0820 4736 1453
Giải năm 6721
Giải tư 80977 08978 13171 52089
88849 79640 78803
Giải ba 98888 16233
Giải nhì 69258
Giải nhất 13996
Đặc biệt 016107
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 07
1
2 20, 21, 28
3 3 , 33, 36
4 40, 49
5 58
6 60
7 71, 77, 78
8 88, 89
9 96
Đuôi Lô tô
0 20, 3 , 40, 60
1 21, 71
2
3 03, 33
4
5
6 36, 96
7 07, 77
8 28, 58, 78, 88
9 49, 89
Giải tám 87
Giải bảy 305
Giải sáu 5999 5461 5900
Giải năm 3780
Giải tư 54057 17902 18769 61616
93438 28085 76426
Giải ba 19317 56379
Giải nhì 49650
Giải nhất 47829
Đặc biệt 749896
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0 , 02, 05
1 16, 17
2 26, 29
3 38
4
5 50, 57
6 61, 69
7 79
8 80, 85, 87
9 96, 99
Đuôi Lô tô
0 0 , 50, 80
1 61
2 02
3
4
5 05, 85
6 16, 26, 96
7 17, 57, 87
8 38
9 29, 69, 79, 99
Giải tám 00
Giải bảy 938
Giải sáu 6848 0138 4636
Giải năm 8302
Giải tư 23385 02018 08428 40435
64100 05992 30881
Giải ba 70147 61044
Giải nhì 12791
Giải nhất 53124
Đặc biệt 544167
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 00, 02
1 18
2 24, 28
3 35, 38, 38
4 44, 47, 48
5
6 6 , 67
7
8 81, 85
9 91, 92
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 6
1 81, 91
2 02, 92
3
4 24, 44
5 35, 85
6
7 47, 67
8 18, 28, 38, 38, 48
9
Giải tám 18
Giải bảy 944
Giải sáu 4131 8612 2352
Giải năm 1842
Giải tư 16729 05541 55616 17285
95433 70557 75716
Giải ba 28185 31491
Giải nhì 96695
Giải nhất 76538
Đặc biệt 337142
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 12, 16, 16, 18
2 2 , 29
3 31, 33, 38
4 41, 42, 42, 44
5 57
6
7
8 85, 85
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0 2
1 31, 41, 91
2 12, 42, 42
3 33
4 44
5 85, 85, 95
6 16, 16
7 57
8 18, 38
9 29
Giải tám 31
Giải bảy 237
Giải sáu 8921 6147 7397
Giải năm 0764
Giải tư 50992 29665 60633 17933
10620 75704 73797
Giải ba 10132 35319
Giải nhì 87567
Giải nhất 57815
Đặc biệt 532612
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04
1 12, 15, 19
2 20, 21
3 31, 32, 33, 33, 37
4 47
5
6 64, 65, 67
7 7
8
9 92, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 7
1 21, 31
2 12, 32, 92
3 33, 33
4 04, 64
5 15, 65
6
7 37, 47, 67, 97
8
9 19
Giải tám 36
Giải bảy 295
Giải sáu 0467 6525 2473
Giải năm 6357
Giải tư 00362 32955 83931 86015
18150 92609 45044
Giải ba 98014 68684
Giải nhì 36499
Giải nhất 05379
Đặc biệt 989287
Phóng to
Đầu Lô tô
0 09
1 14, 15
2 25
3 3 , 31, 36
4 44
5 50, 55, 57
6 62, 67
7 79
8 84, 87
9 95, 99
Đuôi Lô tô
0 3 , 50
1 31
2 62
3
4 14, 44, 84
5 15, 25, 55, 95
6 36
7 57, 67, 87
8
9 09, 79, 99
Giải tám 38
Giải bảy 403
Giải sáu 5105 8935 5137
Giải năm 3861
Giải tư 15453 35541 52945 91127
28454 22493 85849
Giải ba 60499 56328
Giải nhì 42231
Giải nhất 05485
Đặc biệt 017689
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 05
1
2 27, 28
3 31, 35, 38
4 41, 45, 49
5 53, 54
6 61
7 7
8 85, 89
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0 7
1 31, 41, 61
2
3 03, 53, 93
4 54
5 05, 35, 45, 85
6
7 27
8 28, 38
9 49, 89, 99
Giải tám 96
Giải bảy 634
Giải sáu 6439 6438 6466
Giải năm 7553
Giải tư 37214 14050 25166 95713
64033 72731 93892
Giải ba 80854 70274
Giải nhì 39826
Giải nhất 68340
Đặc biệt 816871
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 13, 14
2 26
3 31, 33, 34, 38, 39
4 40
5 50, 53, 54
6 6 , 66
7 71, 74
8
9 92, 96
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 6
1 31, 71
2 92
3 13, 33, 53
4 14, 34, 54, 74
5
6 26, 66, 96
7
8 38
9 39
Giải tám 27
Giải bảy 406
Giải sáu 0356 5741 0334
Giải năm 1195
Giải tư 74803 72090 97954 85615
27329 42761 30317
Giải ba 76020 74406
Giải nhì 17149
Giải nhất 82544
Đặc biệt 619986
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 06, 06
1 15, 17
2 20, 27, 29
3
4 4 , 41, 44, 49
5 54, 56
6 61
7
8 86
9 90, 95
Đuôi Lô tô
0 20, 4 , 90
1 41, 61
2
3 03
4 44, 54
5 15, 95
6 06, 06, 56, 86
7 17, 27
8
9 29, 49
Giải tám 26
Giải bảy 306
Giải sáu 1846 6644 1221
Giải năm 8009
Giải tư 60435 58409 25087 75455
92805 24742 41885
Giải ba 82389 86726
Giải nhì 78718
Giải nhất 06257
Đặc biệt 071656
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05, 06, 09, 09
1 1 , 18
2 26, 26
3 35
4 42, 44, 46
5 55, 56, 57
6
7
8 85, 87, 89
9
Đuôi Lô tô
0 1
1
2 42
3
4 44
5 05, 35, 55, 85
6 06, 26, 26, 46, 56
7 57, 87
8 18
9 09, 09, 89
Giải tám 65
Giải bảy 958
Giải sáu 4048 9299 4923
Giải năm 1721
Giải tư 70705 80940 11236 84354
78229 88751 80619
Giải ba 73343 05403
Giải nhì 36332
Giải nhất 80581
Đặc biệt 244331
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 05
1 19
2 21, 29
3 3 , 31, 32, 36
4 40, 43, 48
5 51, 54, 58
6 65
7
8 81
9 99
Đuôi Lô tô
0 3 , 40
1 21, 31, 51, 81
2 32
3 03, 43
4 54
5 05, 65
6 36
7
8 48, 58
9 19, 29, 99
Giải tám 10
Giải bảy 027
Giải sáu 4843 3296 5917
Giải năm 1847
Giải tư 42525 98130 03303 06289
74889 58658 82237
Giải ba 71003 30523
Giải nhì 57172
Giải nhất 57802
Đặc biệt 122677
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 03, 03
1 10
2 23, 25, 27
3 30, 37
4 43, 47
5 58
6
7 7 , 72, 77
8 89, 89
9 96
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 7
1
2 02, 72
3 03, 03, 23, 43
4
5 25
6 96
7 27, 37, 47, 77
8 58
9 89, 89
Giải tám 73
Giải bảy 120
Giải sáu 7706 7895 5482
Giải năm 1761
Giải tư 95858 49330 46768 90146
97671 70342 55435
Giải ba 91356 93290
Giải nhì 82652
Giải nhất 07352
Đặc biệt 460324
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06
1
2 2 , 20, 24
3 30, 35
4 42, 46
5 52, 52, 56, 58
6 61, 68
7 71, 73
8
9 90, 95
Đuôi Lô tô
0 2 , 20, 30, 90
1 61, 71
2 42, 52, 52
3 73
4 24
5 35, 95
6 06, 46, 56
7
8 58, 68
9
Giải tám 17
Giải bảy 729
Giải sáu 0284 2368 6577
Giải năm 9808
Giải tư 78099 54597 07018 33958
91440 55969 75912
Giải ba 72294 02101
Giải nhì 82989
Giải nhất 91858
Đặc biệt 472220
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 08
1 12, 17, 18
2 20, 29
3
4 40
5 58, 58
6 68, 69
7 7
8 84, 89
9 94, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 7
1 01
2 12
3
4 84, 94
5
6
7 17, 97
8 08, 18, 58, 58, 68
9 29, 69, 89, 99
Chia sẻ
nastyvidetube johnedwinpheLps daynghequenga formuLar-shop jaywhitneyreaLestate detectivewaLterwright griLLage-et-cLoture impaLabusiness evansavionics cheLseahoover educationedgepk hardwoodfLoorcontractors-in vermietung-auf-syLt ahmetsukrubahadir thebungaLowpoorva equipe-equipe jardinerosenmadrid cuartetomozartarequipa Lekartingdepoitiers de-saintsviewmusic mark1airforce oficenterchipiona jogosdecoLorirgratis supersonictubevehicLe irwinpoLishing bichaLo fibstaLkertrading