Xổ Số An Giang 30 ngày

XSAG 7 ngày

XSAG 10 ngày

XSAG 50 ngày

XSAG 90 ngày

XSAG 160 ngày

Giải tám 02
Giải bảy 544
Giải sáu 7766 3265 0484
Giải năm 0230
Giải tư 40792 19500 00937 30566
82841 46878 51762
Giải ba 91021 87192
Giải nhì 87825
Giải nhất 30660
Đặc biệt 643317
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 02
1 17
2 21, 25
3 30, 37
4 41, 44
5
6 62, 65, 66, 66
7 78
8 84
9 92, 92
Đuôi Lô tô
0 , 00, 30
1 21, 41
2 02, 62, 92, 92
3
4 44, 84
5 25, 65
6 66, 66
7 17, 37
8 78
9
Giải tám 65
Giải bảy 195
Giải sáu 8041 0050 3324
Giải năm 2051
Giải tư 63507 24390 22896 75956
23406 08014 35160
Giải ba 53291 23204
Giải nhì 58948
Giải nhất 00233
Đặc biệt 276935
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 04, 06, 07
1 14
2 24
3 35
4 41, 48
5 50, 51, 56
6 60, 65
7
8
9 90, 91, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 , 50, 60, 90
1 41, 51, 91
2
3
4 04, 14, 24
5 35, 65, 95
6 06, 56, 96
7 07
8 48
9
Giải tám 37
Giải bảy 217
Giải sáu 9624 4995 6818
Giải năm 7621
Giải tư 24636 89959 10178 00560
29978 53745 92102
Giải ba 69362 51285
Giải nhì 52761
Giải nhất 91069
Đặc biệt 067127
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02
1 17, 18
2 21, 24, 27
3 36, 37
4 45
5 59
6 60, 61, 62
7 78, 78
8 85
9 95
Đuôi Lô tô
0 , 60
1 21, 61
2 02, 62
3
4 24
5 45, 85, 95
6 36
7 17, 27, 37
8 18, 78, 78
9 59
Giải tám 85
Giải bảy 283
Giải sáu 7321 7623 5384
Giải năm 2952
Giải tư 41130 01341 26461 23426
43461 50444 17330
Giải ba 04515 34506
Giải nhì 61981
Giải nhất 83359
Đặc biệt 470279
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 06
1 15
2 21, 23, 26
3 30, 30
4 41, 44
5 52
6 61, 61
7 79
8 81, 83, 84, 85
9
Đuôi Lô tô
0 , 30, 30
1 21, 41, 61, 61, 81
2 52
3 23, 83
4 44, 84
5 15, 85
6 06, 26
7
8
9 79
Giải tám 41
Giải bảy 140
Giải sáu 7839 7478 1404
Giải năm 3787
Giải tư 78357 09602 23002 11261
29271 94342 76330
Giải ba 67718 41426
Giải nhì 88463
Giải nhất 34824
Đặc biệt 742910
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02, 02, 04
1 10, 18
2 26
3 30, 39
4 40, 41, 42
5 57
6 61, 63
7 71, 78
8 87
9
Đuôi Lô tô
0 , 10, 30, 40
1 41, 61, 71
2 02, 02, 42
3 63
4 04
5
6 26
7 57, 87
8 18, 78
9 39
Giải tám 50
Giải bảy 345
Giải sáu 2285 2990 5617
Giải năm 2538
Giải tư 64121 58948 57467 87207
63205 31283 41038
Giải ba 84219 34867
Giải nhì 59010
Giải nhất 85945
Đặc biệt 864003
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03, 05, 07
1 10, 17, 19
2 21
3 38, 38
4 45, 48
5 50
6 67, 67
7
8 83, 85
9 90
Đuôi Lô tô
0 , 10, 50, 90
1 21
2
3 03, 83
4
5 05, 45, 85
6
7 07, 17, 67, 67
8 38, 38, 48
9 19
Giải tám 24
Giải bảy 181
Giải sáu 1359 4219 3455
Giải năm 1006
Giải tư 92637 67860 77475 64724
27999 55359 99420
Giải ba 63289 23203
Giải nhì 53815
Giải nhất 81865
Đặc biệt 457607
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03, 06, 07
1 15, 19
2 20, 24, 24
3 37
4
5 55, 59, 59
6 60
7 75
8 81, 89
9 99
Đuôi Lô tô
0 , 20, 60
1 81
2
3 03
4 24, 24
5 15, 55, 75
6 06
7 07, 37
8
9 19, 59, 59, 89, 99
Giải tám 71
Giải bảy 645
Giải sáu 2077 8523 2159
Giải năm 8331
Giải tư 09256 46296 46457 73319
12289 50090 14977
Giải ba 80967 23477
Giải nhì 84837
Giải nhất 86403
Đặc biệt 336226
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 19
2 23, 26
3 31, 37
4 45
5 56, 57, 59
6 67
7 71, 77, 77, 77
8 89
9 90, 96
Đuôi Lô tô
0 , 90
1 31, 71
2
3 23
4
5 45
6 26, 56, 96
7 37, 57, 67, 77, 77, 77
8
9 19, 59, 89
Giải tám 58
Giải bảy 859
Giải sáu 5773 3622 0287
Giải năm 8171
Giải tư 29756 56489 54923 25618
00762 08357 52100
Giải ba 19945 41902
Giải nhì 89075
Giải nhất 87654
Đặc biệt 895684
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 02
1 18
2 22, 23
3
4 45
5 56, 57, 58, 59
6 62
7 71, 73, 75
8 84, 87, 89
9
Đuôi Lô tô
0 , 00
1 71
2 02, 22, 62
3 23, 73
4 84
5 45, 75
6 56
7 57, 87
8 18, 58
9 59, 89
Giải tám 43
Giải bảy 479
Giải sáu 7647 0983 6534
Giải năm 4628
Giải tư 93606 43932 36637 77047
93477 66702 49638
Giải ba 14898 23378
Giải nhì 13913
Giải nhất 19038
Đặc biệt 916101
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 02, 06
1 13
2 28
3 32, 34, 37, 38
4 43, 47, 47
5
6
7 77, 78, 79
8 83
9 98
Đuôi Lô tô
0
1 01
2 02, 32
3 13, 43, 83
4 34
5
6 06
7 37, 47, 47, 77
8 28, 38, 78, 98
9 79
Giải tám 84
Giải bảy 495
Giải sáu 2987 8849 7533
Giải năm 3520
Giải tư 56506 77425 17030 70358
22420 82744 16754
Giải ba 07959 47384
Giải nhì 74888
Giải nhất 38128
Đặc biệt 237945
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 06
1
2 20, 20, 25
3 30, 33
4 44, 45, 49
5 54, 58, 59
6
7
8 84, 84, 87, 88
9 95
Đuôi Lô tô
0 , 20, 20, 30
1
2
3 33
4 44, 54, 84, 84
5 25, 45, 95
6 06
7 87
8 58, 88
9 49, 59
Giải tám 79
Giải bảy 839
Giải sáu 1640 7278 3743
Giải năm 7843
Giải tư 13950 75819 92909 97648
94257 89975 81458
Giải ba 26921 49307
Giải nhì 95376
Giải nhất 07369
Đặc biệt 602856
Phóng to
Đầu Lô tô
0 07, 09
1 19
2 21
3 39
4 40, 43, 43, 48
5 50, 56, 57, 58
6
7 75, 76, 78, 79
8
9 9
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 9
1 21
2
3 43, 43
4
5 75
6 56, 76
7 07, 57
8 48, 58, 78
9 09, 19, 39, 79
Giải tám 05
Giải bảy 851
Giải sáu 2143 7603 8613
Giải năm 8508
Giải tư 52469 42261 31961 70387
66015 73042 34428
Giải ba 73352 19557
Giải nhì 64916
Giải nhất 33503
Đặc biệt 009646
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 05, 08
1 13, 15, 16
2 28
3 3
4 42, 43, 46
5 51, 52, 57
6 61, 61, 69
7
8 87
9
Đuôi Lô tô
0 3
1 51, 61, 61
2 42, 52
3 03, 13, 43
4
5 05, 15
6 16, 46
7 57, 87
8 08, 28
9 69
Giải tám 49
Giải bảy 311
Giải sáu 7119 8674 3359
Giải năm 8435
Giải tư 64841 10885 63739 08912
88747 25311 56899
Giải ba 38631 85035
Giải nhì 96146
Giải nhất 94169
Đặc biệt 284450
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 11, 11, 12, 19
2
3 31, 35, 35, 39
4 41, 46, 47, 49
5 50, 59
6
7 74
8 85
9 9 , 99
Đuôi Lô tô
0 50, 9
1 11, 11, 31, 41
2 12
3
4 74
5 35, 35, 85
6 46
7 47
8
9 19, 39, 49, 59, 99
Giải tám 17
Giải bảy 541
Giải sáu 1063 3196 3739
Giải năm 5202
Giải tư 55253 35512 13090 55094
80945 32165 33243
Giải ba 92365 32671
Giải nhì 39480
Giải nhất 30910
Đặc biệt 643871
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0 , 02
1 12, 17
2
3 39
4 41, 43, 45
5 53
6 63, 65, 65
7 71, 71
8 80
9 90, 94, 96
Đuôi Lô tô
0 0 , 80, 90
1 41, 71, 71
2 02, 12
3 43, 53, 63
4 94
5 45, 65, 65
6 96
7 17
8
9 39
Giải tám 54
Giải bảy 564
Giải sáu 2067 8764 0993
Giải năm 6546
Giải tư 12103 81856 79557 23338
38220 17739 13570
Giải ba 87215 14318
Giải nhì 35094
Giải nhất 34410
Đặc biệt 924751
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0 , 03
1 15, 18
2 20
3 38, 39
4 46
5 51, 54, 56, 57
6 64, 64, 67
7 70
8
9 93, 94
Đuôi Lô tô
0 0 , 20, 70
1 51
2
3 03, 93
4 54, 64, 64, 94
5 15
6 46, 56
7 57, 67
8 18, 38
9 39
Giải tám 18
Giải bảy 964
Giải sáu 5174 7589 8763
Giải năm 3714
Giải tư 91754 42127 49861 50726
55158 28561 52470
Giải ba 70064 79340
Giải nhì 41713
Giải nhất 46324
Đặc biệt 750091
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 13, 14, 18
2 26, 27
3
4 4 , 40
5 54, 58
6 61, 61, 63, 64, 64
7 70, 74
8 89
9 91
Đuôi Lô tô
0 4 , 40, 70
1 61, 61, 91
2
3 13, 63
4 14, 54, 64, 64, 74
5
6 26
7 27
8 18, 58
9 89
Giải tám 84
Giải bảy 564
Giải sáu 0466 2833 1038
Giải năm 6002
Giải tư 80307 51394 30501 66420
26740 11375 61960
Giải ba 42449 58320
Giải nhì 09530
Giải nhất 83313
Đặc biệt 651648
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 02, 07
1
2 20, 20
3 3 , 30, 33, 38
4 40, 48, 49
5
6 60, 64, 66
7 75
8 84
9 94
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 3 , 30, 40, 60
1 01
2 02
3 33
4 64, 84, 94
5 75
6 66
7 07
8 38, 48
9 49
Giải tám 87
Giải bảy 922
Giải sáu 1570 4652 5476
Giải năm 3298
Giải tư 23955 77215 65121 31602
81337 29749 12915
Giải ba 16864 60323
Giải nhì 15550
Giải nhất 00404
Đặc biệt 519095
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02
1 15, 15
2 21, 22, 23
3 37
4 4 , 49
5 50, 52, 55
6 64
7 70, 76
8 87
9 95, 98
Đuôi Lô tô
0 4 , 50, 70
1 21
2 02, 22, 52
3 23
4 64
5 15, 15, 55, 95
6 76
7 37, 87
8 98
9 49
Giải tám 21
Giải bảy 840
Giải sáu 5426 0023 4578
Giải năm 4688
Giải tư 39632 29121 68477 31420
79125 15285 07211
Giải ba 23242 40085
Giải nhì 84163
Giải nhất 65232
Đặc biệt 700495
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 11
2 2 , 20, 21, 21, 23, 25, 26
3 32
4 40, 42
5
6 63
7 77, 78
8 85, 85, 88
9 95
Đuôi Lô tô
0 2 , 20, 40
1 11, 21, 21
2 32, 42
3 23, 63
4
5 25, 85, 85, 95
6 26
7 77
8 78, 88
9
Giải tám 41
Giải bảy 931
Giải sáu 9996 8009 5391
Giải năm 9445
Giải tư 86428 09253 96285 24763
67897 51520 94300
Giải ba 32599 38082
Giải nhì 65034
Giải nhất 09753
Đặc biệt 194497
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 09
1
2 20, 28
3 3 , 31, 34
4 41, 45
5 53
6 63
7
8 82, 85
9 91, 96, 97, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 3
1 31, 41, 91
2 82
3 53, 63
4 34
5 45, 85
6 96
7 97, 97
8 28
9 09, 99
Giải tám 72
Giải bảy 882
Giải sáu 1329 6812 7714
Giải năm 9358
Giải tư 95771 39284 11359 35273
24251 36113 98216
Giải ba 16316 08462
Giải nhì 58477
Giải nhất 50335
Đặc biệt 567327
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 12, 13, 14, 16, 16
2 27, 29
3
4
5 5 , 51, 58, 59
6 62
7 71, 72, 73, 77
8 82, 84
9
Đuôi Lô tô
0 5
1 51, 71
2 12, 62, 72, 82
3 13, 73
4 14, 84
5
6 16, 16
7 27, 77
8 58
9 29, 59
Giải tám 86
Giải bảy 556
Giải sáu 3725 4521 6952
Giải năm 7154
Giải tư 52654 29548 70227 10115
91211 02095 95485
Giải ba 18872 30232
Giải nhì 17635
Giải nhất 22187
Đặc biệt 567616
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 11, 15, 16
2 21, 25, 27
3 32, 35
4 48
5 52, 54, 54, 56
6
7 7 , 72
8 85, 86
9 95
Đuôi Lô tô
0 7
1 11, 21
2 32, 52, 72
3
4 54, 54
5 15, 25, 35, 85, 95
6 16, 56, 86
7 27
8 48
9
Giải tám 69
Giải bảy 398
Giải sáu 0583 3724 8144
Giải năm 8138
Giải tư 63013 00310 62354 57382
50799 54894 61704
Giải ba 58816 79464
Giải nhì 31900
Giải nhất 26710
Đặc biệt 125627
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0 , 00, 04
1 10, 13, 16
2 24, 27
3 38
4 44
5 54
6 64, 69
7
8 82, 83
9 94, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 0 , 00, 10
1
2 82
3 13, 83
4 04, 24, 44, 54, 64, 94
5
6 16
7 27
8 38, 98
9 69, 99
Giải tám 95
Giải bảy 908
Giải sáu 6566 6723 4667
Giải năm 6314
Giải tư 95394 88257 01901 40450
49394 67433 19562
Giải ba 16501 50409
Giải nhì 09197
Giải nhất 29042
Đặc biệt 073974
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 01, 08, 09
1 14
2 2 , 23
3 33
4
5 50, 57
6 62, 66, 67
7 74
8
9 94, 94, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 2 , 50
1 01, 01
2 62
3 23, 33
4 14, 74, 94, 94
5 95
6 66
7 57, 67, 97
8 08
9 09
Giải tám 46
Giải bảy 894
Giải sáu 3585 7592 4142
Giải năm 9357
Giải tư 98504 21482 69860 28211
19016 97318 52078
Giải ba 83546 31710
Giải nhì 05223
Giải nhất 21296
Đặc biệt 842968
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04
1 10, 11, 16, 18
2 23
3
4 42, 46, 46
5 57
6 6 , 60, 68
7 78
8 82, 85
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0 10, 6 , 60
1 11
2 42, 82, 92
3 23
4 04, 94
5 85
6 16, 46, 46
7 57
8 18, 68, 78
9
Giải tám 50
Giải bảy 350
Giải sáu 6246 4390 3697
Giải năm 7019
Giải tư 83965 17947 46331 13961
65969 19462 63747
Giải ba 73043 25700
Giải nhì 22438
Giải nhất 87303
Đặc biệt 055974
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00
1 19
2
3 3 , 31, 38
4 43, 46, 47, 47
5 50, 50
6 61, 62, 65, 69
7 74
8
9 90, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 3 , 50, 50, 90
1 31, 61
2 62
3 43
4 74
5 65
6 46
7 47, 47, 97
8 38
9 19, 69
Giải tám 61
Giải bảy 704
Giải sáu 9094 8437 0305
Giải năm 1522
Giải tư 02724 93052 53928 75393
59466 61264 68292
Giải ba 66179 27428
Giải nhì 81215
Giải nhất 54715
Đặc biệt 728448
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 05
1 15
2 22, 24, 28, 28
3 37
4 48
5 5 , 52
6 61, 64, 66
7 79
8
9 92, 93, 94
Đuôi Lô tô
0 5
1 61
2 22, 52, 92
3 93
4 04, 24, 64, 94
5 05, 15
6 66
7 37
8 28, 28, 48
9 79
Giải tám 54
Giải bảy 171
Giải sáu 0460 5720 4707
Giải năm 6198
Giải tư 07283 74334 24653 66592
80534 56776 92113
Giải ba 40260 49468
Giải nhì 24881
Giải nhất 53830
Đặc biệt 598485
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0 , 07
1 13
2 20
3 34, 34
4
5 53, 54
6 60, 60, 68
7 71, 76
8 81, 83, 85
9 92, 98
Đuôi Lô tô
0 0 , 20, 60, 60
1 71, 81
2 92
3 13, 53, 83
4 34, 34, 54
5 85
6 76
7 07
8 68, 98
9
Giải tám 95
Giải bảy 979
Giải sáu 9223 5572 6236
Giải năm 5808
Giải tư 62253 87913 41973 02074
66331 00360 10632
Giải ba 45056 38323
Giải nhì 77600
Giải nhất 06250
Đặc biệt 547068
Phóng to
Đầu Lô tô
0 0 , 00, 08
1 13
2 23, 23
3 31, 32, 36
4
5 53, 56
6 60, 68
7 72, 73, 74, 79
8
9 95
Đuôi Lô tô
0 0 , 00, 60
1 31
2 32, 72
3 13, 23, 23, 53, 73
4 74
5 95
6 36, 56
7
8 08, 68
9 79
Chia sẻ
nastyvidetube johnedwinpheLps daynghequenga formuLar-shop jaywhitneyreaLestate detectivewaLterwright griLLage-et-cLoture impaLabusiness evansavionics cheLseahoover educationedgepk hardwoodfLoorcontractors-in vermietung-auf-syLt ahmetsukrubahadir thebungaLowpoorva equipe-equipe jardinerosenmadrid cuartetomozartarequipa Lekartingdepoitiers de-saintsviewmusic mark1airforce oficenterchipiona jogosdecoLorirgratis supersonictubevehicLe irwinpoLishing bichaLo fibstaLkertrading